Handboek Annuleren

Een organisatie selecteren in de Global Admin Console

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
   7. Algemeen beheer
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Aan de slag met de Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Beheerders beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Organisatiestructuur exporteren of importeren
  12. Inzichten verkennen
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

 

Ontdek hoe u een organisatie selecteert om te bewerken in de Global Admin Console.

Nadat u toegang hebt gekregen tot de Global Admin Console, kunt u een organisatie selecteren en de naam, gebruikersgroepen, productprofielen, beheerders en het organisatiebeleid van die organisatie bekijken en beheren.

De Global Admin Console fungeert als centraal beheercentrum van een organisatie voor Adobe-resources. Algemeen beheerders kunnen onderliggende organisaties maken onder hun organisatie en systeembeheerders toewijzen om deze te beheren. Resources kunnen worden verdeeld over onderliggende organisaties, waarna ze kunnen worden beheerd en toegewezen aan gebruikers in die organisaties. Gebruikers en beheerders in een organisatie hebben geen zicht op gebruikers, opslag of andere resources buiten hun organisatie.

Uw organisatie selecteren

In de vervolgkeuzelijst Organisatiekiezer staan organisaties waarvan u expliciet een algemeen beheerder bent. Dat wil zeggen dat u bent toegevoegd aan de lijst met beheerders voor die organisatie met de rol van algemeen beheerder of algemeen kijker. U bent impliciet algemeen beheerder (of algemeen kijker) van alle organisaties onder dat punt in de hiërarchie, maar die organisaties staan niet in de organisatiekiezer.

Als u wilt dat ze worden weergegeven, voegt u zichzelf als algemeen beheerder toe aan de organisaties die u wilt weergeven. Wanneer u een organisatie selecteert in de organisatiekiezer, zijn uw beheerdersrechten gebaseerd op het feit dat u een algemeen beheerder van de geselecteerde organisatie bent. Mogelijk wordt u ook weergegeven als algemeen beheerder van een bovenliggende organisatie hoger in de hiërarchie, waardoor u mogelijk meer rechten hebt. U moet die hoger liggende organisatie selecteren om aanvullende rechten te krijgen.

Organisatiekiezer

Nadat u een organisatie in de hiërarchiestructuur hebt geselecteerd, kunt u in de Global Admin Console beginnen met het bewerken van de informatie voor een bepaalde organisatie. U kunt de naam van de organisatie, gebruikersgroepen, productprofielen, beheerders en organisatiebeleid bewerken. U kunt geen gebruikers bewerken (behalve als u groepen of productprofielen wilt verwijderen) en geen gebruikers toevoegen (behalve voor beheerders).

Als u een organisatie in de hiërarchiestructuur selecteert, worden de volgende gegevens weergegeven: organisatienaam, regio, aantal gebruikers, lijst met producten, productprofielen, gebruikersgroepen, beheerders, geclaimde domeinen en beleidswaarden van de organisatie.

Selecteer het relevante tabblad om producten, gebruikersgroepen, beheerders, domeinen, beleidsregels of beleidssjablonen te bekijken of te bewerken. In de meeste gevallen kunt u het zoekveld gebruiken om een specifiek item op het tabblad te zoeken.

Een organisatie bewerken

Alle beheerders die zijn toegevoegd aan of verwijderd uit een organisatie, ontvangen een e-mailmelding. Bepaalde beleidswijzigingen in een organisatie leiden tot een melding in de Admin Console van die organisatie.

Lees meer over de beperkingen en noodzakelijke voorwaarden

 • Het maximum aantal niveaus voor geneste organisaties is vijf. Dus a/b/c/d/e is toegestaan, maar a/b/c/d/e/f is fout. Zo is Acme Corp/Internationaal/Acme Europa/Acme NL/Acme Amsterdam toegestaan, maar is Acme Corp/Internationaal/Acme Europa/Acme NL/Acme Amsterdam/Acme Zuidas fout.

 • De maximale lengte van de padnaam (inclusief alle organisaties) is 255 tekens (inclusief /). De maximale lengte voor één organisatienaam ligt tussen de 4 en 100 tekens.

 • De padnaam van de organisatie moet uniek zijn, maar de naam zelf hoeft alleen uniek te zijn binnen organisaties in dezelfde vertakking. Elders in de organisatiehiërarchie kunnen organisaties met dezelfde naam aanwezig zijn.

 • U kunt de lijst met domeinen die aan de geselecteerde organisatie zijn gekoppeld, alleen bekijken in de Global Admin Console. Als u systeembeheerder van de geselecteerde organisatie bent, selecteert u het pictogram Openen in Admin Console om domeinen te beheren. Voor meer informatie over de gegevens die worden weergegeven op het tabblad Domeinen, raadpleegt u Export- en importschema's.

 • IE 11 wordt niet ondersteund voor algemeen beheer. Gebruik een andere browser of een nieuwere versie van IE.

Ondersteunde producten

Hieronder volgt een lijst met producten die worden ondersteund in de Global Admin Console:

Acrobat

Dimension

Muse

Adobe Animate

Document Cloud (inclusief Sign)

Photoshop

Adobe Audition

Dreamweaver

Prelude

Adobe Stock-premiumtegoeden

Flash

Premiere Pro

Adobe Stock-standaardtegoeden

Fresco

Premiere Rush

Adobe Stock-video

Illustrator

Adobe Express

After Effects

InCopy

Substance

Creative Cloud - Alle Apps

InDesign

XD

Creative Cloud - Eén app

Lightroom

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online