App-integraties beheren

Integreer apps uit Adobe Exchange in de Adobe Admin Console. En beheer hoe creatieve personen in uw organisatie deze apps gebruiken.

Dit document is bedoeld voor beheerders die app-integraties beheren in de Adobe Admin Console.

Als u een app-ontwikkelaar bent, lees dan Aan de slag met de Adobe Exchange Developer-portal.

Als u als beheerder toegang moet geven aan API-ontwikkelaars in de Admin Console, leest u Ontwikkelaars beheren.

Adobe Exchange

Adobe Exchange is een marktplaats waar ontwikkelaars hun gemaakte extensies kunnen uploaden en distribueren. Gebruikers kunnen extensies zoeken, kopen en downloaden en daarmee de mogelijkheden van hun Creative Cloud-apps uitbreiden.

We begrijpen dat de gebruikers van Adobe-apps en -services in uw organisatie baat hebben bij het gebruik van veel van de apps die op deze marktplaats beschikbaar zijn. De meeste organisaties willen de apps die hun gebruikers gebruiken, echter beperken of op zijn minst controleren. Apps hebben vaak toegang tot de creatieve middelen van de gebruiker en de middelen van uw organisatie bevatten mogelijk vertrouwelijke informatie. Om er zeker van te zijn dat de middelen van uw bedrijf veilig zijn en dat alleen goedgekeurde apps beschikbaar zijn voor uw eindgebruikers, hebben gebruikers alleen toegang tot apps die u goedkeurt via de Admin Console.

Een app-integratie toevoegen

 1. Ga in de Admin Console naar Producten > App-integraties.

 2. Klik op Integraties toevoegen.

 3. In het scherm App-integratie selecteren van de wizard App-integraties toevoegen selecteert u de app die u wilt toevoegen of zoekt u apps op Adobe Exchange.

  Het scherm Details van integratie toont informatie over de app.

 4. Klik op Volgende nadat u de details hebt bekeken.

 5. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar de gebruikerstoegang later wilt instellen.
 6. Als u ervoor hebt gekozen om alle gebruikers toe te staan of alle gebruikers te blokkeren, voegt u de integratie toe door te klikken op App-integratie toevoegen.

  Als u echter wilt kiezen welke gebruikers of gebruikersgroepen toegang hebben tot de app, kunt u dat doen in het volgende scherm.

Toegangsbeleid voor app-integraties beheren

U kunt het toegangsbeleid voor elke app-integratie beheren. U wilt bijvoorbeeld dat alle gebruikers geen toegang meer hebben tot een specifieke app. Of u wilt het toegangsbeleid voor alle app-integraties in een organisatie wijzigen. Mogelijk onderzoekt de IT-afdeling een beveiligingslek in uw organisatie en wilt u alle gebruikers tijdelijk de toegang tot alle apps ontzeggen.

Toegangsbeleid beheren op organisatieniveau

 1. Klik op Details bovenaan op het tabblad App-integraties.

  Tabblad App-integraties

 2. U kunt een van de volgende opties voor het toegangsbeleid kiezen:

  • Gebruikers toegang geven tot app-integraties
  • De toegang van alle gebruikers tot app-integraties blokkeren

Individuele app-integraties beheren

 1. Ga naar het tabblad Beheerdersautorisaties en klik op Beheren voor de gewenste integratie.

 2. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar de gebruikerstoegang later wilt instellen.
 3. Klik op Opslaan.

Gebruikers van een app-integratie beheren

U kunt een lijst weergeven met app-integraties waarvoor gebruikers toegang hebben gegeven tot de gevraagde Adobe-inhoud. U kunt het toegangsbeleid bewerken en gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit een app-integratie.

Door gebruikers geaccepteerde app-integraties

Als beheerder kunt u apps goedkeuren voor gebruik in uw organisatie. Wanneer eindgebruikers de app echter voor het eerst gebruiken, zal de app om toestemming vragen. De apps waarvoor een of meer gebruikers toestemming hebben gegeven, worden weergegeven op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integraties.

Toegangsbeleid bewerken

 1. Klik op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integraties op Beleid beheren voor de gewenste integratie.

 2. In het scherm Autorisatiebeleid instellen selecteert u een beleid om te bepalen hoe gebruikers toegang krijgen tot deze app-integratie:

  • (Standaard) Alle gebruikers toegang geven tot deze app-integratie: Alle gebruikers in de Admin Console hebben toegang tot deze app.
  • Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie: Geef op welke gebruikers of gebruikersgroepen in de Admin Console toegang hebben tot deze app.
  • De toegang van alle gebruikers tot deze app-integratie blokkeren: Geef geen enkele gebruiker toegang tot deze app. U kunt deze optie kiezen als u de app-integratie aan de Admin Console wilt toevoegen, maar gebruikerstoegang later wilt instellen.
 3. Klik op Opslaan.

Gebruikers of gebruikersgroepen toevoegen of verwijderen

 1. Klik op het tabblad Door gebruikers geaccepteerde integratie op Beleid beheren voor de gewenste app-integratie.

  Als u eerder Opgeven welke gebruikers toegang hebben tot deze app-integratie hebt geselecteerd, wordt u in het scherm Autorisatiebeleid instellen gevraagd om de lijst met gebruikers of gebruikersgroepen voor de integratie te bewerken.

 2. Als u klaar bent met het toevoegen of verwijderen van gebruikers of gebruikersgroepen, klikt u op Opslaan.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account