Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Kijk hoe u pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten maakt.

Overzicht

Dit document bevat een overzicht van en mogelijke foutopsporingsstappen voor verschillende fouten die u kunt tegenkomen wanneer u:

 • De Adobe Creative Cloud-desktopapp of Adobe Setup Utility
  installeren
 • Apps of updates installeert of verwijdert waarvoor pakketten zijn gemaakt met Creative Cloud Packager

Als u wilt begrijpen hoe u de oplossing van fouten in dit document vindt, raadpleegt u Een diagnose stellen van de fout.

Een diagnose stellen van de fout

Een diagnose stellen van installatiefouten

De installatie van een pakket bestaat uit drie stappen:

 1. Installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app of (als de Adobe Creative Cloud desktop-app is uitgeschakeld) de app Adobe Setup Utility (zelfs als de Adobe Creative Cloud desktop-app is geblokkeerd, wordt Adobe Setup Utility geïnstalleerd)
 2. Installatie van 
  1. Hoofdproducten die u hebt geselecteerd voor installatie.
  2. Producten die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd. U kunt deze apps herkennen aan het pictogram (). Zie Applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd voor een lijst met dergelijke applicaties.

 3. Installatie van updates voor de apps

Wanneer er een installatiefout optreedt, stelt u een diagnose van de fout en lost u deze op met de volgende drie stappen:

Opmerking:

MSI-foutcode 1603, die wordt aangetroffen in de MSI-logbestanden, is een algemene code aan de hand waarvan de exacte pakketdistributiefout niet kan worden vastgesteld. Bij fout 1603 volgt u de diagnosestappen zoals beschreven in de onderstaande tabel om de hoofdoorzaak van de pakketdistributiefout te vinden.

Opmerking:

De retourcode 33 (niets om te verwijderen) die wordt geretourneerd door het Adobe-installatieproces, betekent dat het product niet is geïnstalleerd en dat er daarom niets kan worden verwijderd. Bij fout 33 negeert u het foutbericht en volgt u de onderstaande diagnosestappen om de hoofdoorzaak van het probleem te vinden.

 

Diagnosestap

Indicatie van dit type fout

Resolutie

1

Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility

Controleer of het bestand PDApp.log de volgende tekenreeks bevat:

'Het installatieproces wordt gestopt.'

Als u dit vindt, zoekt u de volgende tekenreeks die de bovenstaande tekenreeks vergezelt:

'De retourcode van het Bootstrapper-proces is (XX).'

Voor een oplossing zoekt u in dit document naar de relevante foutcode onder Gangbare Bootstrapper-foutcodes.

2

Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van de producten

Controleer of het bestand PDApp.log de volgende tekenreeks bevat:
'Het installatieproces wordt gestopt.'

Indien gevonden, zoek dan volgende tekenreeks die de bovenstaande tekenreeks vergezelt:

'De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX).'

OF

'Installatie productmedia (XXXX, XX. X) mislukt...'

 

 

Als de foutcode 6 of 7 is, wordt in het   productspecifieke installatielogbestand de naam weergegeven van het product waarvoor de installatie is mislukt.

Voor andere foutcodes dan 6 en 7 zoekt u in dit document de relevante foutcode onder Fout-\afsluitcodes tijdens de productinstallatie.

 

Voor applicaties die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd worden geen afzonderlijke logbestanden gemaakt. De logbastandinformatie is beschikbaar in het logbestand van PDApp.

3

Controleer of de fout is opgetreden tijdens de installatie van updates van de producten

In het bestand PDApp.log wordt aangegeven dat de updates zijn mislukt, zoals: '7 van 10 updates zijn toegepast', wat betekent dat de updates voor drie apps zijn mislukt.

In dit scenario mislukt het
pakket niet, maar wordt in het PDApp-logbestand het aantal mislukte updates weergegeven.

Controleer of de apps waarvoor u de updates toepast (1) zijn geïnstalleerd en (2) niet worden uitgevoerd wanneer u probeert de updates toe te passen.

Een diagnose stellen van fouten bij het verwijderen

Naast fouten tijdens het installeren en bijwerken van apps kunnen er ook fouten optreden wanneer u apps verwijdert. Zie Fouten tijdens het verwijderen van producten voor meer informatie over het opsporen en oplossen van de fouten.

De logbestanden analyseren

Het Creative Cloud PDapp-logboekbestand analyseren

Het bestand PDApp.log bevat een indicatie van fouten die tijdens de installatie, het verwijderen en app-updates mogelijk zijn opgetreden. Voor meer informatie over de oorzaak en mogelijke oplossingen raadpleegt u de logbestanden die in dit document worden genoemd.

 1. Navigeer naar het PDapp.log-bestand in een van de volgende mappen:

  Platform

  Aangemeld voor distributie

  Afgemeld voor distributie

  Win

  %temp%

  C:\Windows\Temp

  Mac

  ~/Library/Logs

  /private/var/root/Library/Logs

  Opmerking:

  De mappen zijn standaard verborgen. Gebruik indien nodig Mapopties (Windows) of Terminal (Mac OS) om verborgen bestanden weer te geven.

 2. Open PDapp.log in een teksteditor zoals WordPad (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend vastgelegd. Elke regel in het logbestand begint met een datum- en tijdstempel , dat aangeeft wanneer is geprobeerd de installatie uit te voeren. Elke poging begint met het versienummer van een build.

  Opmerking:

  Wanneer u PDApp.log controleert, moet u altijd de laatste vermelding bekijken, aangezien de meest recente vermelding onderaan in het logbestand wordt toegevoegd. De vorige vermeldingen gaan over vorige problemen, die u mogelijk al hebt opgelost. Als u niet kunt zien welke poging het recentst is, verwijdert u PDapp.log en voert u het installatieprogramma opnieuw uit.

Als de vermelding in het foutlogbestand er als volgt uitziet, 'De retourcode van het Bootstrapper-proces is (XX). Het installatieproces wordt gestopt.' is de fout opgetreden tijdens de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility. In dat geval raadpleegt u voor meer informatie over fouten, hun oorzaken en aanbevolen oplossingen en correcties Gangbare Bootstrapper-foutcodes.

Gangbare Bootstrapper-foutcodes

Hieronder ziet u een voorbeeld van een fout bij de installatie van de Adobe Creative Cloud desktop-app/Adobe Setup Utility zoals deze wordt weergegeven in het PDApp-logbestand.

12/04/15 05:41:38:850 | [WARN] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 5044 | De retourcode van het Bootstrapper-proces is (42).Het installatieproces wordt gestopt.

Foutcode

Aanbeveling

Hoofdoorzaak

-1

Start in de beheermodus.

Niet gestart in de beheermodus.

1

Dit is een algemene fout. Raadpleeg het bestand PDApp.log voor meer informatie over het exemplaar van de specifieke fout. 

Omdat dit een algemene fout is, geeft het bestand PDApp.log de oorzaak aan van het specifieke exemplaar van de fout.

 

62

Wijzig de naam van de map PDApp op de clientcomputer en probeer het pakket te installeren.

Beschadiging in geïnstalleerde Adobe Setup Utility.

pim SQLite fout met database-initialisatie

50

Sluit alle Adobe-processen op clientcomputer en probeer daarna opnieuw te installeren.

Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, wijzigt u de naam van de map PDApp en probeert u opnieuw te installeren.

Het systeem kan geen back-up maken van bestaande middelen tijdens de installatie. 

81

Sluit alle Adobe-processen en wijzig de naam van de map PDApp.

Een ander Adobe-installatieprogramma wordt uitgevoerd.

 

82

Sluit alle Adobe-processen en wijzig de naam van de map PDApp.

AAM wordt uitgevoerd.

1001

Controleer de machtigingen van het pakket (voor elke map/elk bestand).

Machtigingsprobleem met pakket

Anders, als het foutlogbestand er als volgt uitziet:

'De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX). Het installatieproces wordt gestopt.'

-OF-

'Installatie productmedia (XXXX,XX.X) mislukt...'

is de fout opgetreden tijdens de installatie van de producten. 

De map PDApp zoeken

U vindt de map PDApp op de volgende locatie:
 • Windows: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp
 • macOS: /Bibliotheek/Application Support/Adobe/OOBE/PDApp (dit is een symbolische koppeling)

Fout-/afsluitcodes tijdens de productinstallatie

Hier volgt een voorbeeld van een installatiefout die wordt weergegeven in het PDApp-logbestand.

Het vetgedrukte deel van het logbestand geeft het volgende aan:

 • Het medium (app-installatie) dat is mislukt, was Dreamweaver in voorbeeld 1 en Illustrator in voorbeeld 2
 • Het pakket wordt verwijderd.

Voorbeeld 1:

12/04/15 04:45:50:991 | [FATAAL] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | De retourcode van het Adobe-installatieproces is (XX).Het installatieproces wordt gestopt

12/04/15 04:45:50:991 | [FOUT] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | Media mislukt (DRWV16.0.0en_US)
12/04/15 04:45:50:991 | [INFO] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3316 | De gedeeltelijk geïnstalleerde payloads worden opgeschoond.

Voorbeeld 2: 

06-08-16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | HDPIMWrapper |  |  | 3512 | Distribueren HD-media mislukt (ILST, 20.0.0), bibliotheek heeft geretourneerd (103)... 06/08/16 01:27:05:278 | [ERROR] |  | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  | 3512 | Installatie productmedia (ILST, 20.0.0) mislukt...

Als de code in dit geval 6 of 7 is, raadpleegt u Productspecifieke foutcodes. Zo niet, dan raadpleegt u de fout-\afsluitcodes tijdens de productinstallatie voor details in de volgende tabel:

Tekenreeks die bij afsluitcode wordt weergegeven

Afsluitcode

Mogelijke oplossing

Kan opdrachtregel opdracht parseren.

1, P1

Zorg ervoor dat u de opdrachtregelargumenten correct hebt opgegeven.

Stille workflow is voltooid met fouten.

6

Sommige vereiste componenten zijn mislukt.

Zoek de fout in de logbestanden van het installatieprogramma voor de specifieke oorzaak.

Kan stille niet voltooien

7

Een essentiële component is mislukt.

Zoek de fout in de logbestanden van het installatieprogramma voor de specifieke oorzaak.

Niet-ondersteunde besturingssysteemversie

9

Controleer of de versie van het besturingssysteem wordt ondersteund

Niet-ondersteund bestandssysteem .

10

System (/Programma's), User (~), Installer locatie - mag zich niet bevinden in een

Hoofdlettergevoelig bestandssysteem.

Another instance running, Only a single instance can be run at a time.

11

a) Sluit een ander actief exemplaar van Adobe Application Manager

b) Start de computer opnieuw op

Mislukt vanwege onvoldoende rechten.

14

Controleer of het installatieprogramma wordt uitgevoerd in de beheermodus

Synchronisatie media-DB mislukt.

15

Mediadatabase van installatieprogramma kan niet worden samengevoegd db lokale db .

a) Zorg ervoor dat het installatieprogramma van een van deze databases niet beschadigd is ( db van DB is niet nul )

b) Werk het besturingssysteem bij

c) Start opnieuw op en probeer het nogmaals

d) Controleer machtigingen voor lokale media- db

e) Gebruik opschoonprogramma om oude installaties te verwijderen

Kan het distributiebestand niet laden.

16

 

Bootstrap voor Adobe Application Manager mislukt.

18

 

Conflicterende processen zijn actief.

19

a) Sluit alle conflicterende processen

b) Start opnieuw op en probeer het nogmaals

Het bronpad voor de installatie bestaat niet.

20

a) Controleer of het installatieprogramma niet is beschadigd

(Media- db is aanwezig in payloadsmap)

b) Maak een lokale kopie van het installatieprogramma en probeer het opnieuw, aangezien dit kan worden weergegeven in het geval van problemen met de netwerktoegang

Controle van INSTALLDIR mislukt.

22

Selecteer een andere installatielocatie

Controle systeemvereisten mislukt voor sommige payloads.

23, P23

Zorg dat aan de systeemvereisten wordt voldaan

Installatieprogramma heeft MAX_PATH-limiet overschreden.

25

Probeer te installeren in een kort pad

Sommige payloads kunnen niet worden gevonden. Controleer het installatieprogramma.

26

a) In het geval van AAMEE: probeer het pakket met het installatieprogramma opnieuw te maken om ervoor te zorgen dat alle payloads aanwezig zijn in de payloadsmap

b) Bij uitvoeren vanaf media: probeer een lokale kopie van het installatieprogramma te maken en probeer het opnieuw (schijf is mogelijk niet toegankelijk)

c) Het installatieprogramma is mogelijk beschadigd, probeer nieuwe kopie van installatieprogramma te downloaden

d) Meerdere schijven: zorg dat u alle payloads vanaf schijf 2 naar een lokale kopie van schijf 1 hebt gekopieerd

Het basisproduct is nog niet geïnstalleerd.

28

Deze patch kan alleen worden uitgevoerd als het basisproduct is geïnstalleerd op de computer,

Installeer eerst het basisproduct.

Het basisproduct is verplaatst.

29

 

Installatie voltooid met fouten vanwege onvoldoende schijfruimte.

30

Maak ruimte vrij voor de installatie van vereiste componenten

Installatie is mislukt wegens te weinig schijfruimte.

31

Maak ruimte vrij op geselecteerde installatielocatie en zorg dat er ook voldoende ruimte is op het systeemvolume om te zorgen dat essentiële componenten correct worden geïnstalleerd.

De patch is al toegepast.

32

a) Het product is bijgewerkt, zodat de patch niet kan worden uitgevoerd. 

b) Als u een probleem met betrekking tot inventaris van updatebestand wilt oplossen, installeert u het product opnieuw en probeert u de patch opnieuw uit te voeren.

Payloadinformatie niet gevonden in Media_db.

34

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Een aantal van de installatiebestanden ontbreken of zijn ongeldig.

35

 

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd.

(Alleen Windows als een andere  MSI wordt uitgevoerd)

36

a) Wacht tot andere MSI- installatie is voltooid
b) Start opnieuw op en probeer het nogmaals

Validatie mislukt. (Binair bestand in het pakket is mogelijk beschadigd.)

37

Maak het pakket opnieuw.

Maken van ARP-vermelding mislukt.

39

Start de computer opnieuw op en probeer het nogmaals

Oeps! Er is een onherstelbare fout opgetreden.

9999

 

hdpim.db Lees-/schrijffout database

105, C105

Als deze foutcode wordt weergegeven tijdens de installatie, probeer het pakket dan opnieuw te installeren:

Lees-/schrijffout database (beschadigde installatie/slechte machtigingen).

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de Klantenondersteuning.

Handtekeningcontrole van pakket is mislukt. 128, C128 Pakket lijkt beschadigd. Maak het pakket opnieuw en probeer het opnieuw. 

Er zijn conflicterende processen actief

131

Controleer het foutlogbestand voor de naam van het conflicterend proces. Sluit
het conflicterende proces en probeer het opnieuw.

Onvoldoende schijfruimte op de computer van de gebruiker 133, C133 Maak schijfruimte vrij en probeer het pakket opnieuw te distribueren

Algemene installatiefout

136, C136

Kan het product niet installeren.Probeer opnieuw te installeren.

Gebrek aan geheugen op het systeem, geheugentoewijzing mislukt

138, C138

Product kan niet worden geïnstalleerd, omdat het systeem over onvoldoende geheugen beschikt.

Sluit een aantal apps, start opnieuw op probeer vervolgens opnieuw te installeren.

Geen machtigingen in de installatiemap

140, C140

Product kan niet worden geïnstalleerd, omdat de machtiging op de geselecteerde locatie ontbreekt.

Los het probleem op of selecteer een andere installatielocatie.

Het pad van het bronbestand in het .zip-pakket bestaat niet

143, C143

Kan het bestand niet kopiëren.
Controleer de machtigingen en probeer opnieuw te installeren.

Een of meer bestanden op de computer van de gebruikers zijn geblokkeerd door een ander proces.  146, C146 Start opnieuw op en probeer het pakket opnieuw te distribueren.

Kan het bestand niet kopiëren tijdens de installatie/verwijdering

147, 147C

Kan het bestand niet kopiëren. Controleer de machtigingen op en probeer het opnieuw.

Kan het product niet installeren.
183, C183

Klik op Opnieuw proberen om het product opnieuw te downloaden en te installeren. 

Als de fout optreedt tijdens de installatie van Adobe XD in Windows, raadpleegt u Foutcode 183 tijdens de installatie van Adobe XD in Windows.

Niet voldaan aan systeemvereisten.

195, 195C Voer een upgrade uit zodat uw systeem voldoet aan de minimale systeemvereisten om de toepassing te installeren. Zie Systeemvereisten | Creative Cloud voor meer informatie.

De productspecifieke logbestanden analyseren

 1. Navigeer naar de logbestanden in de juiste map:

  • Windows, 32 bits: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers\
  • Windows, 64 bits: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Bibliotheek/Logs/Adobe/Installers/

  De naam van het logboek bevat de productnaam en de installatiedatum, gevolgd door '.log.gz.' De extensie .gz geeft een gecomprimeerde indeling aan. 

  Opmerking:

  De volgende mappen zijn standaard verborgen. Gebruik indien nodig Mapopties (Windows) of Terminal (Mac OS) om verborgen bestanden weer te geven.

 2. Gebruik een decompressieprogramma zoals WinZip of StuffIt om het GZ-bestand uit te pakken. Na het uitpakken is het logboek een bestand met tekst zonder opmaak.

 3. Open het .log-bestand via WordPad (Windows) of Teksteditor (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard in Console op Mac OS geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verdergaat.

 4. Blader naar onderen in het logboek. Zoek in het gedeelte --- Samenvatting --- naar regels die beginnen met ERROR: of FATAL: en die op een fout bij het installatieproces wijzen.

  Opmerking:

  Secties die worden aangegeven met 'Waarschuwing', duiden niet op een fout en kunnen worden genegeerd.

  Belangrijk: Sommige vermeldingen die beginnen met FOUT of FATAAL zijn foutberichten die geen vervolgstappen aangeven. Sommige ERROR- en FATAL-berichten geven alleen aan in welke component iets is fout gegaan en niet wat de oorzaak van de fout was. Zie Informatieve FOUT- en FATAAL-vermeldingen.


  Er kunnen meerdere fouten zijn. Foutberichten zien er als volgt uit:

  ERROR: 1 Error rolling back command ARKCreateDirectoryCommand
  ERROR: 2 Unable to create directory "E:\Program Files\Adobe\Adobe Contribute CC"

Informatieve FOUT- en FATAAL-vermeldingen

De volgende vermeldingen voor Windows-gebruikers geven aan dat 64-bits componenten niet kunnen worden geïnstalleerd en op een 32-bits systeem kunnen worden genegeerd:

 • ERROR: The payload with AdobeCode: {1E0B4F40-6DC4-4C09-B889-F595D34B4B86} has required dependency on:
 • ERROR: Family: CoreTech 
 • ERROR: ProductName: Adobe Player for Embedding x64 
 • ERROR: MinVersion: 0.0.0.0 
 • ERROR: This dependency is not satisfied, because this payload is x64 and is not supported on this machine.

De volgende vermeldingen geven aan dat een installatiecomponent is mislukt, maar geven de oorzaak van de fout niet aan. U kunt vermeldingen als de volgende negeren:

 • ERROR: Removing this dependency from list. Product may function improperly. 
 • ERROR: - AdobeColorJA CC: Install failed 
 • ERROR: - Adobe ReviewPanel CC: Install failed 
 • ERROR: - Photoshop Camera Raw (64 bit): Install failed 
 • ERROR: - Adobe Photoshop CC Core_x64: Failed due to Language Pack installation failure

Het logbestand PDApp van Creative Cloud analyseren bij fouten tijdens het verwijderen

Wanneer u apps probeert te verwijderen, kan er een fout optreden. 

Opmerking:

Als er geen apps zijn geïnstalleerd door het pakket en u probeert apps te verwijderen, kan er een fout optreden. In dat geval kunt u de fout negeren.

Voorbeeld van fout tijdens het verwijderen

De retour code van het Adobe-installatie  proces is (16).Het verwijderproces wordt gestopt.

Voorbeeld van tekenreeks in PDApp-foutlogbestand

12/04/15 04:45:53:830 | [FATAAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  |3316 | De retourcode van het Adobe-installatieproces is (16).Het verwijderproces wordt gestopt. Dit zijn de details van de retourcode bij fouten met installeren/verwijderen van product

Gangbare fout-/afsluitcodes

Tekenreeks die bij afsluitcode wordt weergegeven

Afsluitcode

Mogelijke oplossing

Situatie

De gebruiker heeft het installeren/verwijderen/opnieuw installeren geannuleerd.

24

 

De gebruiker heeft het verwijderproces mogelijk geannuleerd.

Het product is niet geïnstalleerd, kan niet verwijderen.

33

A) U probeert een product te verwijderen dat momenteel niet is geïnstalleerd. 

B) Indien alleen ARP-vermelding aanwezig is, probeert u het product opnieuw te installeren en daarna te verwijderen.

Gewoonlijk wordt deze fout gemeld door de eindgebruiker van de apps.

Verwijderen is om onbekende reden mislukt

135

Probeer opnieuw te verwijderen

 

Deelnemen aan het gesprek

Discussieer mee als je vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu lid worden

Adobe-logo

Aanmelden bij je account