Aankoopverzoek

Via een aankoopverzoek kunt een product of licentie aanvragen met de toezegging later te betalen. Nadat het aankoopverzoek is geplaatst, worden uw gebruikers per e-mail op de hoogte gesteld zodra ze toegang hebben gekregen tot de producten die u hebt gekocht.

In de Admin Console kunt u een aankoopverzoek indienen voor nieuwe licenties en producten en binnen 60 dagen betalen. Deze periode noemen we de nalevingsperiode van het aankoopverzoek. U kunt op elk moment tijdens deze nalevingsperiode een betaling doen voor de nieuwe licenties en producten. Wanneer de nalevingsperiode ingaat, ziet u herinneringsberichten in de Admin Console waarin u wordt gevraagd de niet-betaalde licenties te betalen.

de nalevingsperiode is gestart

Gedurende de nalevingsperiode worden er berichten weergegeven in de Admin Console, afhankelijk van de status van de licenties en het moment tijdens de nalevingsperiode.

In dit document worden de verschillende scenario's besproken die bepalen hoe berichten worden weergegeven in de Admin Console, afhankelijk van de status van de licenties en het moment tijdens de nalevingsperiode. Ook worden de stappen beschreven die u kunt nemen om uw licenties te beheren.

Status van licentieverlenging: overzicht van licenties

U kunt op elk moment tijdens de verlengingsperiode de status van uw licenties bekijken op het tabblad Producten van de Admin Console. Welke licentiestatus wordt weergegeven, is afhankelijk van de aankopen die u hebt gedaan in uw verlengingsperiode wanneer u deze status bekijkt.

Status van licentieverlenging: overzicht van licenties

Gebruikte licenties:

Het aantal licenties dat momenteel wordt gebruikt voor een specifiek product en het aantal licenties dat u hebt aangeschaft. In het bovenstaande voorbeeld gebruikt u momenteel 50 licenties en hebt u 45 licenties aangeschaft in de verlengingsperiode.

Moeten worden verlengd:

Dit wordt alleen weergegeven tijdens de verlengingsperiode. Dit getal geeft aan hoeveel van de toegewezen licenties nog niet zijn verlengd. Als deze licenties niet in de verlengingsperiode worden verlengd, hebben gebruikers van deze licenties mogelijk geen toegang meer.

Dit getal wordt niet weergegeven tijdens de verlengingsperiode als u al uw licenties hebt verlengd of meer licenties hebt verlengd dan u gebruikt.

Moeten worden betaald:

Het aantal licenties waarvoor u een aankoopverzoek hebt ingediend via de workflow Licenties toevoegen of Producten toevoegen op het tabblad Overzicht en die u nog moet betalen. In het bovenstaande voorbeeld gebruikt u vijf licenties waarvoor u niet hebt betaald. Deze status wordt telkens weergegeven wanneer u niet-betaalde licenties hebt die u tijdens uw termijn hebt toegevoegd.

Geen toegang:

Als u licenties tekortkomt omdat u hiervoor niet hebt betaald tijdens de verlengingsperiode, hebben een aantal gebruikers geen toegang meer tot de producten waaraan ze waren toegewezen.

Bestelling geplaatst voor alle niet-betaalde licenties

Als u bij uw reseller een bestelling hebt geplaatst voor alle niet-betaalde licenties, wordt bovenaan op de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console een melding weergegeven. De totale aantallen worden ook bijgewerkt.

Bestelling geplaatst

Als u geen bestelling plaatst voor het aankoopverzoek, zijn de volgende scenario's mogelijk, afhankelijk van het moment op de nalevingstijdlijn waar u zich bevindt.

Scenario 1: Vanaf de datum van het aankoopverzoek totdat er 30 dagen zijn verstreken

Nadat u een aankoopverzoek hebt geplaatst, ziet u een melding bovenaan op de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console. Deze melding wordt weergegeven tot 30 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt geplaatst of totdat u een bestelling plaatst, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt. Als u geen gebruikers toewijst aan enkele of alle niet-betaalde licenties, ziet u de melding nog steeds.

Voordat er 30 dagen zijn verstreken na de datum van de aankoopautorisatie

Als u de lijst met gebruikers die aan de niet-betaalde licenties zijn toegewezen, wilt weergeven of downloaden, klikt u op Moeten worden betaald op het tabblad Alle gebruikers.

Er moeten nog licenties worden betaald

Dit bericht geeft aan dat u een van de onderstaande stappen moet uitvoeren:

  • Een bestelling plaatsen voor de niet-betaalde licenties
  • De toewijzing van gebruikers voor dat product intrekken om het tekort aan licenties op te vangen

Scenario 2: Vanaf 30 dagen na de datum van het aankoopverzoek

Als u de bestelling niet plaatst binnen 30 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt gedaan, ontvangt u een e-mail waarin u op de hoogte wordt gesteld van de achterstallige betaling. De e-mail bevat ook informatie over wat er gebeurt als de licenties worden ingetrokken indien u de komende 30 dagen geen bestelling plaatst.

Bovendien wordt er een melding weergegeven bovenaan op de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console. Deze melding wordt weergegeven tot 60 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt geplaatst of totdat u een bestelling plaatst, afhankelijk van wat het eerste plaatsvindt. Als u geen gebruikers toewijst aan enkele of alle niet-betaalde licenties, ziet u de melding nog steeds.

Vanaf 30 dagen na de datum van de aankoopautorisatie

In het bovenstaande voorbeeld is het aantal verbruikte licenties voor Creative Cloud Alle Apps 50 en is het aantal beschikbare licenties in de huidige periode 45. Daarom wordt als status voor de gebruikte licenties 50/45 weergegeven.

Aangezien u momenteel 50 licenties gebruikt, moet u nog voor vijf licenties betalen. U kunt ervoor kiezen om ten minste vijf extra licenties voor dit product aan te schaffen of u kunt de toewijzing van vijf gebruikers intrekken om het tekort op te vangen. Als u voor het einde van de respijtperiode niet een van deze stappen neemt, worden de licenties van vijf gebruikers automatisch ingetrokken zodra de nalevingsperiode is afgelopen. Deze vijf gebruikers zijn de gebruikers waaraan dit product het meest recent is toegewezen.

Klik op Moeten worden betaald op het tabblad Alle gebruikers om een lijst weer te geven met gebruikers van wie de licentie wordt ingetrokken.

Er moeten nog licenties worden betaald

De licentie van gebruikers voor producten intrekken

U kunt de toewijzing van gebruikers aan een product intrekken op het tabblad Gebruikers voor dat product. Zie voor meer informatie Gebruikers en gebruikersgroepen uit een product verwijderen.

Als u de toewijzing intrekt van een gebruiker die niet op de lijst Moeten worden betaald staat, komt er een licentie beschikbaar voor de eerste persoon die wel op de lijst staat. Adobe verplaatst deze persoon automatisch van de lijst 'Moeten worden betaald' naar de nieuwe vrijgekomen licentie. U ziet nog steeds een melding dat u moet betalen voor vijf licenties, maar de lijst bevat nu slechts vier personen.

Nadat u het tekort aan licenties hebt opgelost, is het aantal toegewezen licenties hetzelfde als het aantal beschikbare licenties.

 

Gebruikers van wie de toewijzing is ingetrokken

Scenario 3: Vanaf 60 dagen na de datum van het aankoopverzoek

Als u de bestelling niet plaatst binnen 60 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt gedaan, worden de niet-betaalde licenties opgeschort. U kunt bovendien geen aankoopverzoeken meer plaatsen totdat u de bestelling bij uw reseller plaatst. Op dat moment is uw organisatie in gebreke.

U ontvangt een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over het aantal niet-betaalde licenties dat wordt opgeschort. De eindgebruiker ontvangt tevens een e-mail over het intrekken van de licentie.

De onderstaande melding wordt bovenaan op de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console weergegeven.

Vanaf 60 dagen na de datum van de aankoopautorisatie

Klik op Geen toegang op het tabblad Alle gebruikers als u een lijst wilt weergeven of downloaden met gebruikers waarvan de producttoegang is ingetrokken.

Gebruikers zonder toegang

Als alle niet-betaalde licenties zijn ingetrokken, wordt er een lege lijst weergegeven wanneer u klikt op Moeten worden betaald. U ziet de melding echter nog steeds op de tabbladen Overzicht en Producten.

Zorgen dat u niet meer in gebreke bent

U kunt ervoor zorgen dat u niet meer in gebreke bent door een bestelling te plaatsen voor de openstaande licenties. Gebruikers die op de lijst Geen toegang stonden, krijgen weer toegang nadat u de bestelling hebt geplaatst.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid