Handboek Annuleren

Problemen met de interne updateserver oplossen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u problemen met de installatie van de interne server en onderhoudsproblemen oplost.

Met Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kunt u Adobe-apps en -updates downloaden naar één centrale serverlocatie. 

AUSST-tool

Server onderhouden

server instellen

Gangbare gebruiksscenario's

U kunt de foutenlogbestanden of foutcodes controleren om de fout te vinden die tijdens de serverinstallatie of het downloaden van de updates wordt gemeld.
Raadpleeg ook de weergegeven tips voor probleemoplossing als u problemen ondervindt met het distribueren van apps en updates via de interne updateserver.

Foutlogbestanden

Foutmeldingen, waarschuwingen en informatie voor het oplossen van problemen worden opgeslagen in de logbestanden.

De volgende logbestanden bevinden zich in de map %temp% in Windows en in ~/Bibliotheek/Logs in macOS:

 • AdobeUpdateServerSetupTool.log
 • AdobeAcrobatUpdateServerSetupTool.log

DLM.log bevindt zich op de volgende locaties:

 • Windows: 
  • %Temp%\CreativeCloud\ACC\AdobeDownload
  • %Temp%\AdobeDownload\
 • Mac: 
  • ~/Bibliotheek/Logs/CreativeCloud/ACC/AdobeDownload
  • ~/Bibliotheek/Logs/AdobeDownload/

Foutcodes

De volgende foutcodes kunnen worden gemeld bij fouten met de interne updateserver.

Foutcode

Foutbericht

2

Internal error occurred (Er is een interne fout opgetreden)

3

Could not access specified path (Kan geen toegang krijgen tot het opgegeven pad)

4

Network failure (Netwerkfout)

5

Server unresponsive (Server reageert niet)

6

Proxy authentication failed (Proxyverificatie is mislukt)

7

Output disk full (Uitvoerschijf is vol)

8

Write permission denied (Geen schrijfmachtiging)

9

File not found on server (Kan bestand niet vinden op de server)

Eenvoudige probleemoplossing

Als de webserver voor de distributie van apps en updates niet correct is ingesteld, worden de apps en updates mogelijk wel gedownload van de updateserver van Adobe (Adobe Update Server Setup Tool doet dit automatisch), maar worden de updates niet gedistribueerd naar de clientcomputers.

Als u wilt testen of de webserver correct werkt, raadpleegt u Uw interne updateserver controleren.

Ga na of er geen problemen met de netwerkverbinding zijn en of de interne updateserver verbinding kan maken met de updateserver van Adobe.

Controleer bijvoorbeeld of u de standaardwelkomstpagina van de interne updateserver kunt openen.

Eindgebruikers zien de volgende fout als de Creative Cloud desktop-app geen verbinding kan maken met uw interne updateserver (AUSST):

Niet verbonden met bedrijfsserver
Foutbericht: Niet verbonden met bedrijfsserver

Installatie- en synchronisatieproblemen met de interne updateserver oplossen

Als u de opdracht AdobeUpdateServerSetupTool uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er geen spaties staan op de volgende posities:

 • Tussen parameters en het teken =
 • Tussen het teken = en argumenten
  De opdracht in het volgende voorbeeld bevat een onjuiste spatie tussen --root en het teken =

 • Ergens in een pad.

De opdracht in het volgende voorbeeld bevat een extra spatie tussen de aanhalingstekens (") en de slash (/)

De URL's voor de server moeten het protocol bevatten (zoals http://). Als voor de poort niet de standaardwaarde 80 wordt gebruikt, moet u ook het poortnummer opgeven.

Het gedeelte van het bestand AdobeUpdater.Overrides in het volgende voorbeeld is onjuist omdat het protocol http:// niet is opgegeven:

<URL>/Adobe/CS/webfeed/oobe/aam20/win/</URL>

<Port>1234</Port>

In dit voorbeeld is ook het poortnummer (1234) opgegeven, wat vereist is als voor het poortnummer niet de standaardwaarde 80 wordt gebruikt.

Zorg dat de locatie op de server waar de apps en updates worden opgeslagen, beschikt over de juiste schrijfmachtiging. Anders worden apps en updates mogelijk niet gesynchroniseerd met of gedownload naar de interne updateserver. Het installatieproces voor de server is pas voltooid wanneer alle apps en updates zijn gesynchroniseerd met/gedownload naar de interne updateserver.

Controleer of de opgegeven paden voor alle opdrachtregelopties absolute paden zijn. AUSST biedt geen ondersteuning voor relatieve paden.

Problemen met het instellen van clients oplossen

De clientconfiguratiebestanden worden gegenereerd op een locatie die wordt bepaald door de parameter --genclientconf van de opdracht AdobeUpdateServerSetupTool. Zie Clientconfiguratiebestanden genereren voor meer informatie. Er worden twee bestanden gegenereerd, een voor Windows-clients en een voor macOS-clients. Controleer of de bestanden beschikbaar zijn op de desbetreffende locaties op de interne updateserver.

Nadat de clientconfiguratiebestanden zijn gegenereerd op de interne updateserver, worden ze gedistribueerd naar de computer van elke eindgebruiker. De bestanden zijn verschillend voor Windows en macOS.

De locatie van het bestand op de computer van elke eindgebruiker is platformspecifiek. Controleer of de configuratiebestanden worden gedistribueerd naar de computers van de eindgebruikers op de aangegeven locaties. Zie Clientconfiguratiebestanden distribueren voor meer informatie.

Een nieuwe synchronisatie gebruiken om problemen op te lossen

In uitzonderlijke gevallen kunnen er meerdere apps/updates van hetzelfde pakket worden opgeslagen op de interne updateserver als de optie voor synchronisatie van incrementele updates is ingeschakeld. Deze updates worden vervolgens gedistribueerd naar de computers van de eindgebruikers en de gebruikers zien meerdere exemplaren van de pakketten op hun computer. Als dit probleem zich voordoet, moet u de nieuwe synchronisatie (eenmalig) uitvoeren met de volgende opdracht:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<map voor updates>" --fresh

Hiermee zorgt u ervoor dat slechts één exemplaar van het juiste pakket wordt gedownload naar uw interne updateserver en vanaf deze server wordt gedistribueerd naar de computers van de eindgebruikers.

Als u de optie voor incrementele synchronisatie gebruikt en er fouten blijven optreden nadat u alle voorgaande stappen hebt uitgevoerd, moet u een nieuwe synchronisatie uitvoeren met de volgende opdracht:
AdobeUpdateServerSetupTool --root="<map voor updates>" --fresh

Hiermee zorgt u ervoor dat alle updates worden gedownload vanaf de updateserver van Adobe naar uw interne updateserver.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online