Handboek Annuleren

Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Gebruik Microsoft Intune voor de distributie van pakketten voor Windows 64-bits die zijn gemaakt in de Adobe Admin Console.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een Intune-app maakt die u gebruikt voor de distributie van Adobe-pakketten voor Windows 64-bits die zijn gemaakt in de Adobe Admin Console.

 1. Als u uw pakket wilt distribueren met Intune, moet u eerst de Intune Win 32 Prep Tool downloaden.
  Opmerking: Dit hoeft u slechts eenmaal te doen.
 2. U gebruikt de Intune Win 32 Prep Tool om een Intune-uitvoerbestand te maken vanuit uw Adobe-pakket.
 3. Tot slot publiceert u het Intune-uitvoerbestand naar Microsoft Intune.
  Als u het bestand publiceert, wordt er een Intune-app gemaakt en wordt daarna uw pakket naar de doelgroep gedistribueerd.

Algemene vereisten

Als u Intune wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende criteria wordt voldaan:

 • De computers van de eindgebruikers moeten Windows 10 versie 1607 of later (Enterprise, Pro of Education) gebruiken.
 • Het pakket dat u downloadt van de Adobe Admin Console, mag niet groter zijn dan 8 GB.

Raadpleeg de vereisten voor Intune-apps voor meer informatie.

De Intune Win 32 Prep Tool voor Microsoft Intune downloaden

Download de Intune Win 32 Prep Tool van https://github.com/microsoft/Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool/blob/master/IntuneWinAppUtil.exe.

Intune-uitvoerbestand maken

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Download het pakket dat u moet distribueren.

  Pak de inhoud van het gedownloade pakketbestand (.zip) uit.

 3. Open de opdrachtprompt of PowerShell en navigeer naar de map met de Intune Win 32 Prep Tool die u hebt gedownload.

  Typ IntuneWinAppUtil.exe (in de opdrachtprompt) of .\IntuneWinAppUtil.exe (in PowerShell) en druk op Enter.

 4. Geef het volgende op wanneer u daarom wordt gevraagd:

  1. Het pad van de map Build van het pakketbestand dat u hebt gedownload en uitgepakt.
  2. Het bestand <pakketnaam>.msi of setup.exe in de map Build van het pakket.
  3. De uitvoermap waarin het Intune-uitvoerbestand moet worden gemaakt.
  4. Druk bij de laatste melding op Enter.
  Meldingen van Intune Win 32 Prep Tool
  <pakketnaam>.msi gebruiken

  Meldingen van Intune Win 32 Prep Tool
  Setup.exe gebruiken

  Wist u dat?

  Een eenvoudige manier om het pad van een map in het opdrachtvenster in te voeren, is de map van Windows Verkenner naar het opdrachtvenster te slepen.

Nadat dit proces is voltooid, wordt de map <pakketnaam>.intunewin of setup.intunewin gemaakt in de uitvoermap.

Het Intune-uitvoerbestand publiceren in Microsoft Intune

 1. Ga naar het beheercentrum van Microsoft Endpoint Manager, navigeer naar Apps en klik op Toevoegen.

 2. Selecteer Windows-app (Win32) als app-type.

 3. Selecteer voor het app-pakketbestand het Intune-uitvoerbestand dat u hebt gemaakt.

 4. Geef vervolgens de benodigde gegevens op in de volgende schermen:

  App-gegevens

  Algemene gegevens over de Intune-app die u maakt:

  • Naam van de Intune-app. Zorg dat alle app-namen die u gebruikt uniek zijn.
  • Een beschrijving voor de app
  • De naam van de uitgever.

  Programma

  Opdrachten voor installatie en verwijdering van de app:

  • Opdracht voor installeren: Voeg de volledige opdrachtregel voor de installatie van de app toe.
   • Voor het .msi-bestand: msiexec /i msiName /q
   • Voor setup.exe: setup.exe --silent
  • Opdracht voor verwijderen: Voeg de volledige opdrachtregel voor het verwijderen van de app toe op basis van de GUID van de app. U kunt de GUID voor het pakket vinden in de Admin Console. Zie Pakketdetails weergeven voor meer informatie.

  Vereisten

  De vereisten waaraan de computers van de eindgebruikers moeten voldoen voordat de app wordt geïnstalleerd, zoals:

  • Architectuur van besturingssysteem: Architecturen die nodig zijn om de app te installeren (Windows 32-bits, Windows 64-bits of Windows ARM).
  • Minimaal besturingssysteem: Selecteer het minimale besturingssysteem dat nodig is om de app te installeren.

  Voor de velden in de volgende schermen kunt u de standaardinstelling handhaven:

  Detectieregels

  Afhankelijkheden

  Vervanging

  Toewijzingen

  Geef de groepen en apparaten op waarnaar uw Adobe-pakket moet worden gedistribueerd.

  • Selecteer een type toewijzing voor de specifieke app:
   • Vereist: De app wordt geïnstalleerd op apparaten in de geselecteerde groepen.
   • Beschikbaar voor ingeschreven apparaten: Gebruikers installeren de app vanuit de bedrijfsportal-app of de bedrijfsportalwebsite.
   • Verwijderen: De app wordt verwijderen van apparaten in de geselecteerde groepen.
  • Selecteer Groep toevoegen en wijs de groepen toe die deze app gaan gebruiken.

  Voor meer informatie over het beheren van gebruikers en apparaten raadpleegt u Groepen toevoegen om gebruikers en apparaten te ordenen en Apps toewijzen aan groepen met Microsoft Intune.

 5. Controleer tot slot uw instellingen en klik op Maken.

U ontvangt een melding nadat uw pakket is gedistribueerd naar de doelgroep.

U kunt de status ook bekijken in het gedeelte Beheerde apps.

Opmerking:

Hoe lang het duurt om uw pakket te distribueren, hangt af van de grootte van het Intune-uitvoerbestand en van de internetverbinding, zowel aan uw kant als bij de computers waarnaar dit pakket wordt gedistribueerd. 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?