Handboek Annuleren

Versleuteling beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Opmerking:

De concepten en procedures die in dit artikel worden beschreven:

(Alleen voor onderwijsinstellingen) Assets die zijn versleuteld, kunnen niet worden gemigreerd naar persoonlijke accounts van leerlingen of studenten. Zie Migreer uw studentenassets voor meer info over assetmigratie.

Nieuwe functies

Adobe werkt de toegewezen versleuteling in de Admin Console bij van versleuteling op directoryniveau naar versleuteling op organisatieniveau. Wanneer u nu versleuteling inschakelt voor een directory, worden de assets van gebruikers in die directory versleuteld. Wanneer u in de toekomst versleuteling inschakelt in de Admin Console, worden voortaan de assets van alle gebruikers in de organisatie versleuteld.

Om ervoor te zorgen dat dit geen invloed heeft op uw eindgebruikers, implementeren we deze wijziging als volgt:

 • Als u een nieuwe ondernemingsklant van Adobe bent, krijgt u standaard de mogelijkheid om versleuteling op organisatieniveau in te stellen.
 • Als u nog geen versleuteling hebt ingeschakeld voor directory's in uw organisatie, krijgt u de mogelijkheid om versleuteling op organisatieniveau in te stellen.
 • We gaan organisaties die versleuteling hebben ingeschakeld voor een of meer directory's, gefaseerd migreren. Zodra uw organisatie is gemigreerd, worden de assets van alle gebruikers versleuteld met een toegewezen versleutelingssleutel. U kunt er echter voor kiezen om de versleutelingssleutel in te trekken.

Inleiding

Met Creative Cloud of Document Cloud voor ondernemingen kunnen eindgebruikers bestanden veilig op Creative Cloud opslaan. Gebruikers kunnen ook bestanden delen en samenwerken met anderen. Bestanden zijn toegankelijk voor gebruikers via de Creative Cloud-website, de Creative Cloud desktop-app en mobiele Creative Cloud-apps. Opslagruimte is alleen beschikbaar bij Creative Cloud of Document Cloud voor ondernemingen als opslagruimte deel uitmaakt van de overeenkomst van uw organisatie met Adobe.

Hoewel alle gegevens in Creative Cloud en Document Cloud zijn versleuteld, kunt u Adobe desgewenst een toegewezen versleutelingssleutel laten genereren voor uw organisatie om extra controle- en beveiligingslagen aan te brengen. De inhoud wordt vervolgens versleuteld met standaardversleuteling met een speciale versleutelingssleutel. U kunt de versleutelingssleutel zo nodig weer intrekken via de Admin Console.

Toegewezen versleutelingssleutels zijn alleen beschikbaar bij Creative Cloud- of Document Cloud-lidmaatschappen voor ondernemingen met gedeelde services die opslag en services omvatten.

Lees eerst Beveiligingsoverzicht van Adobe Creative Cloud voor ondernemingen of Beveiliging van Adobe Document Cloud voordat u toegewezen versleutelingssleutels inschakelt.

Als u ook opslagruimte en services wilt gebruiken, kunt u uw lidmaatschap upgraden. Neem hiervoor contact op met uw Adobe-accountmanager.

Toegewezen versleutelingssleutels: overwegingen

Als u met versleutelingssleutels werkt, moet u rekening houden met het volgende

 • Als u eenmaal een toegewezen versleutelingssleutel hebt ingeschakeld, kunt u niet terugkeren naar het gebruik van standaardversleutelingssleutels.
 • U kunt een toegewezen versleutelingssleutel zo nodig intrekken. Als u de versleutelingssleutel intrekt, hebben uw gebruikers geen toegang meer tot inhoud die met de versleutelingssleutel is versleuteld. Als u bijvoorbeeld een inbreuk op de beveiliging van de gegevens vermoedt, raden we u aan de toegewezen versleutelingssleutel onmiddellijk in te trekken via de Admin Console.
 • Als u gebruikers weer toegang wilt verlenen tot de inhoud waarvan de versleutelingssleutel is ingetrokken, schakelt u de versleutelingssleutel opnieuw in via de Admin Console.
 • Toegewezen versleutelingssleutels worden niet aanbevolen voor onderwijsinstellingen. Deze verhinderen namelijk dat leerlingen/studenten hun inhoud exporteren nadat ze de instelling hebben verlaten.

De volgende gegevens worden niet versleuteld met de toegewezen versleutelingssleutel en het intrekken van de sleutel heeft geen invloed op deze gegevens

 • Metagegevens (bestandsnaam, naam van de verzameling, lettertypegebruik, MIME-type en andere kenmerken die nodig zijn om door een verzameling te bladeren)
 • Video's die zijn gepubliceerd met Adobe Spark Video
 • Lightroom-foto's
 • Kleuren die zijn opgeslagen met de Adobe Color-service
 • Alle gegevens die worden beheerd met de services Behance en Adobe Fonts
 • Alle gegevens die worden beheerd door de Experience Cloud
 • Opgeslagen applicatievoorkeuren
 • Informatie over de eigenaar van het account, zoals naam, emailadres, licenties en andere basisinformatie van het account
 • Gegevens van leden van een organisatie met een Business ID- of Adobe ID-account (tenzij de gebruiker samen met anderen aan de inhoud werkt en gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID de samenwerking zijn gestart)
Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Toegewezen versleutelingssleutels inschakelen

Opmerking:

Adobe werkt de versleuteling in de Admin Console bij van versleuteling op directoryniveau naar versleuteling op organisatieniveau. Als u een nieuwe klant bent of nog nooit versleuteling op directoryniveau hebt gebruikt, krijgt u de mogelijkheid om versleuteling in te schakelen voor alle gebruikers in uw organisatie. Als u eerder een of meer directory's hebt versleuteld, kunt u versleuteling op directoryniveau blijven gebruiken totdat uw organisatie is gemigreerd.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit > Versleutelingsinstellingen.

 2. Schakel versleuteling in op de pagina Versleutelingsinstellingen.

  Versleuteling inschakelen

 3. Klik op Inschakelen.

  Het dialoogvenster Toegewezen versleutelingssleutel inschakelen wordt weergegeven.

 4. Klik ter bevestiging op Inschakelen.

  Het volgende bericht geeft aan dat de toegewezen versleutelingsleutel nu is ingeschakeld:

  Toegewezen versleutelingssleutel ingeschakeld

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit.

  De directory's in uw organisatie worden weergegeven op het tabblad Directory op de pagina Identiteit.

 2. Klik op de naam van de directory als u een toegewezen versleutelingssleutel wilt inschakelen.

 3. Klik op Instellingen.

  De pagina Directoryinstellingen wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Als u geen optie ziet om toegewezen versleutelingssleutels te gebruiken voor een specifieke directory, is uw organisatie geüpgraded naar het gebruik van toegewezen versleutelingssleutels op organisatieniveau. Ga naar Instellingen > Versleutelingsinstellingen als u een toegewezen versleutelingssleutel wilt inschakelen. Raadpleeg het gedeelte hierboven voor meer informatie over hoe u versleuteling inschakelt op organisatieniveau.

 4. Klik op Inschakelen.

  Het dialoogvenster Toegewezen versleutelingssleutel inschakelen wordt weergegeven.

 5. Klik ter bevestiging op Inschakelen.

  Wanneer de toegewezen versleutelingssleutel is ingeschakeld, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de sleutel is ingeschakeld. Als er al assets aanwezig zijn, begint de versleuteling en wordt de voortgang van de versleuteling weergegeven. Gebruikers kunnen ongestoord blijven werken terwijl het versleutelingsproces plaatsvindt.

Er wordt ook een bericht weergegeven als om wat voor reden dan ook de versleutelingssleutel niet kan worden ingeschakeld of als de sleutel is ingeschakeld, maar de versleuteling van assets is mislukt.

Toegewezen versleutelingssleutels intrekken

Opmerking:

Adobe werkt de versleuteling in de Admin Console bij van versleuteling op directoryniveau naar versleuteling op organisatieniveau. Als u een nieuwe klant bent of nog nooit versleuteling op directoryniveau hebt gebruikt, krijgt u de mogelijkheid om versleuteling uit te schakelen voor alle gebruikers in uw organisatie. Als u eerder een of meer directory's hebt versleuteld, kunt u versleuteling op directoryniveau blijven gebruiken totdat uw organisatie is gemigreerd. 

Als u een toegewezen versleutelingssleutel intrekt, zijn gegevens die zijn versleuteld met de versleutelingssleutel, niet meer toegankelijk voor gebruikers.

Opmerking:

Gebruikers kunnen bestaande assets niet openen, maar kunnen wel bladeren in bestanden en mappen en kenmerken weergeven. Als u een versleutelingssleutel intrekt, wordt alle toegang beperkt, zelfs het uploaden van nieuwe inhoud. Gebruikers kunnen alleen door inhoud bladeren..

Een toegewezen versleutelingssleutel intrekken:

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit > Versleutelingsinstellingen.

 2. Trek versleuteling in op de pagina Versleutelingsinstellingen.

  Versleuteling inschakelen

  Het dialoogvenster Toegewezen versleutelingssleutel intrekken wordt weergegeven.

 3. Klik ter bevestiging op Intrekken.

  Wanneer de toegewezen versleutelingssleutel is ingetrokken, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de sleutel is ingetrokken. 

  Sleutel is ingetrokken

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Instellingen > Identiteit.

  De directory's in uw organisatie worden weergegeven op het tabblad Directory op de pagina Identiteit.

 2. Als u de toegewezen versleutelingssleutel wilt intrekken, klikt u op de naam van de directory.

 3. Klik op Instellingen.

  De pagina Directoryinstellingen wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Als u geen optie ziet om toegewezen versleutelingssleutels in te trekken voor een specifieke directory, is uw organisatie geüpgraded naar het gebruik van toegewezen versleutelingssleutels op organisatieniveau. Ga naar Instellingen > Versleutelingsinstellingen als u een toegewezen versleutelingssleutel wilt intrekken. Raadpleeg het gedeelte hierboven voor meer informatie over hoe u versleuteling intrekt op organisatieniveau.

 4. Klik op Intrekken.

  Het dialoogvenster Toegewezen versleutelingssleutel intrekken wordt weergegeven.

 5. Klik ter bevestiging op Intrekken.

  Wanneer de toegewezen versleutelingssleutel is ingetrokken, wordt er een bericht weergegeven waarin wordt aangegeven dat de sleutel is ingetrokken. 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account