Handboek Annuleren

Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap | Overzicht

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   6. Gebruikers toevoegen via roostersynchronisatie
   7. Veelgestelde vragen over Kivuto
   8. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Met het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen kunnen medewerkers in een organisatie zonder betaald lidmaatschap effectief samenwerken met elkaar en met ontwerpteams. Met het gratis lidmaatschap hebben gebruikers toegang tot een beperkt aantal services en mobiele apps van Creative Cloud en Document Cloud. Zie Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap | Aan de slag voor meer informatie.

Algemene vereisten

Als u het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen wilt, moet uw organisatie al een of meer betaalde lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen hebben. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie.

De aanbieding accepteren

Als beheerder wordt u op de hoogte gesteld van de aanbieding via de Admin Console en per e-mail. U moet eerst de aanbieding accepteren en akkoord gaan met de algemene voorwaarden, zodat Adobe de aanbieding voor uw organisatie kan inrichten.

Zodra Adobe de aanbieding in de Admin Console heeft ingericht, kunt u gebruikers toewijzen aan de aanbieding, services configureren en andere beheertaken uitvoeren.

Wanneer u gebruikers toewijst aan het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen, biedt de Admin Console de benodigde opties voor en inzicht in die gebruikers. U kunt ook de zakelijke identiteitstypen en aanmeldingsgegevens van de organisatie beveiligen via de Admin Console.

Opmerking:

Neem contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger als u de aanbieding niet in de Admin Console ziet.

Gebruikers toevoegen

Afhankelijk van het productprofiel dat u wilt gebruiken, kunt u er gebruikers aan toevoegen, zodat ze toegang hebben tot de gratis aanbieding. U kunt gebruikers toevoegen op de volgende manieren:

Zie Adobe Admin Console-gebruikers voor meer informatie over deze methoden.

Als u wilt dat gebruikers een e-mail ontvangen over deze nieuwe aanbieding, schakelt u de instelling Gebruikers informeren in voor het productprofiel.

Opmerking:

Alleen gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID kunnen worden toegevoegd. U kunt geen gebruikers met een Adobe ID toevoegen aan het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. Zie Identiteitstypen voor meer informatie.

Als u het gratis lidmaatschap wilt intrekken, verwijdert u de gebruiker uit het productprofiel.

Gebruikers van het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen zoeken

Als u gebruikers zoekt die toegang hebben tot het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen, navigeert u naar de Adobe Admin Console > Gebruikers. Plaats de muisaanwijzer op de Creative Cloud-pictogrammen onder de kolom Producten. In de knopinfo wordt het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen weergegeven voor gebruikers die hier recht op hebben.

Services configureren

U kunt het productprofiel voor het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen configureren om services te beperken of in te schakelen voor gebruikers van dit gratis lidmaatschap. Zie Services voor een productprofiel in- of uitschakelen voor meer informatie.

Pas instellingen voor middelen en ander organisatiebeleid toe om ervoor te zorgen dat middelen alleen worden gedeeld met de juiste externe personen en organisaties.

Veelgestelde vragen

Als beheerder moet u eerst de aanbieding accepteren en akkoord gaan met de algemene voorwaarden, zodat Adobe de aanbieding voor uw organisatie kan inrichten. Zodra Adobe de aanbieding in uw Admin Console heeft ingericht, kunt u gebruikers op verschillende manieren toewijzen aan de productprofielen die voor de gratis aanbieding worden gebruikt. Zie Adobe Admin Console-gebruikers voor meer informatie.

Beheerders met alle rollen, behalve ondersteuningsbeheerder, kunnen de aanbieding accepteren. Zie Beheerdersrollen voor meer informatie over rollen.

Nadat u het lidmaatschap hebt geaccepteerd, worden gebruikers die u toevoegt, alleen per e-mail op de hoogte gesteld als u e-mailmeldingen hebt ingeschakeld bij de instellingen voor productprofielen via Admin Console > Producten.

Gebruikers kunnen beide lidmaatschappen tegelijk gebruiken. Een gebruiker kan de services en apps die een betaald lidmaatschap biedt, gebruiken samen met de services en apps van het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. Stel dat een betaald lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen een gebruiker recht geeft op 100 GB opslagruimte. Hierbij komt dan de 2 GB gratis opslagruimte van het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. In dit geval heeft de gebruiker in totaal dus 102 GB opslagruimte.

Het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen is bedoeld voor medewerkers die samenwerken met elkaar en met ontwerpteams. Interne medewerkers, met name belanghebbenden die werk beoordelen dat is gemaakt met Adobe Creative Cloud, zullen baat hebben bij deze aanbieding. Met het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebben gebruikers toegang tot mappen met gedeelde middelen. Ze kunnen ook hun Document Cloud-bestanden met anderen delen om zo feedback te krijgen.

U kunt de services waartoe gebruikers met het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen toegang hebben, beperken of inschakelen. Zie Services voor een productprofiel in- of uitschakelen voor meer informatie over het configureren van services.

Wanneer een gebruiker uw organisatie verlaat, heeft deze geen toegang meer tot het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen als zijn/haar ID uit de organisatie wordt verwijderd.

Deze aanbieding is beschikbaar voor in aanmerking komende commerciële organisaties die een of meer betaalde lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen hebben aangeschaft. Neem contact op met uw Adobe-accountmanager als u het gratis lidmaatschap niet in de Admin Console ziet en wel aan de geschiktheidsvereisten voldoet.

Gebruikers ontvangen het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen niet automatisch nadat u de aanbieding hebt geaccepteerd. Ze ontvangen de aanbieding wanneer u hen hebt toegevoegd aan de productprofielen voor het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. Zie Gebruikers toevoegen voor meer informatie.

Er zijn geen kosten verbonden aan het gratis lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen. U ontvangt deze aanbieding echter alleen wanneer uw organisatie al een of meer lidmaatschappen van Creative Cloud voor ondernemingen heeft aangeschaft.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account