Handboek Annuleren

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Opmerking:

Adobe Provisioning Toolkit wordt niet ondersteund voor desktop-apparaten met Apple Silicon en Windows ARM.

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows in de Adobe Admin Console te gebruiken om pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is een opdrachtregelhulpprogramma voor ondersteunde platforms waarmee u de serienummering kunt bijhouden en beheren van de Adobe®-producten die u in uw onderneming hebt gedistribueerd met Adobe Application Manager Enterprise Edition. De toolkit wordt gedownload als onderdeel van de installatie van Creative Cloud Packager.

U downloadt Creative Cloud Packager als volgt:

 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor teams hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de Admin Console.
 • Als u een lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebt, kunt u Adobe Creative Cloud Packager downloaden via de licentiewebsite van Adobe (LWS) of de Admin Console. U kunt ook uw licentiecode voor ondernemingen ophalen van de LWS.

Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition is een platformspecifiek uitvoerbaar bestand: adobe_prtk.exe in Windows® of adobe_prtk in macOS.

Downloaden

Activeer een DOS-opdrachtshell in Windows of een Terminal in macOS en ga naar de map waarnaar u het uitvoerbare bestand hebt gedownload. Roep de opdracht aan met de syntaxis die wordt beschreven in de volgende secties.

Syntaxis voor het uitvoeren van APTEE-opdrachten

Een serienummer opgeven voor een pakket voor gebruikers in ondernemingen

Met de volgende algemene stappen kunt u een serienummer opgeven voor een pakket voor distributie in ondernemingen:

 1. De beheerder van de onderneming maakt het bestand prov.xml dat de relevante inrichtingsinformatie bevat. Maak verbinding met internet om dit bestand te genereren.
 2. Met het gegenereerde bestand prov.xml kan de beheerder een serienummer voor het gedistribueerde pakket opgeven en het pakket op de clientcomputers activeren met de opdracht voor het opgeven van serienummers voor volumelicenties.

Het bestand prov.xml genereren

Als u het bestand prov.xml wilt genereren voor producten waarvoor Creative Cloud Packager niet wordt gebruikt voor distributie in ondernemingen, voert u de volgende opdracht uit als beheerder:

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize --generate --serial=<serialnum> [--leid=<LEID>] [--regsuppress=ss] [--eulasuppress] [--locales=<beperkte lijst met landcodes in de notatie xx_XX of ALL>] [--provfile=<Absoluut pad naar prov.xml>]

Het gegenereerde bestand prov.xml kan worden gebruikt om voor pakketten die al zijn gedistribueerd in de modus voor proefversies een serienummer op te geven en de pakketten te activeren.

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--serial serialNum

Het serienummer

--leid LEID

De licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).

--regsuppress=ss

Optioneel: hiermee kunt u registratie onderdrukken.

--eulasuppress

Optioneel: hiermee kunt u de prompt voor de EULA (licentieovereenkomst voor eindgebruikers) onderdrukken.

--locales

Optioneel: geef hier een waarde uit de beperkte lijst met landcodes op met de notatie xx_XX of geef de waarde ALL op.

--provfile

Optioneel: het pad naar de map waarin prov.xml wordt gemaakt. Als deze parameter niet is opgegeven, wordt prov.xml gemaakt in de map waarin APTEE zich bevindt.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Zelfs als een product niet is geïnstalleerd, kunt u deze opdracht uitvoeren.
 • Zorg dat de computer waarop u deze opdracht uitvoert, is verbonden met internet.
 • U kunt het beste de parameter --regsuppress=ss gebruiken om registratie te onderdrukken wanneer u het bestand prov.xml genereert voor gebruik met volumelicenties.

Het pakket voorzien van een serienummer voor volumelicenties

Beheerders kunnen de volgende opdracht gebruiken om een serienummer op te geven voor de gedistribueerde pakketten op clientcomputers en de pakketten te activeren.

adobe_prtk --tool=VolumeSerialize [--provfile=<Absoluut pad naar prov.xml>] [--stream]

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--provfile

Optioneel: het absolute pad naar prov.xml. Als u dit argument niet opgeeft, moet het bestand prov.xml aanwezig zijn in de map waarin APTEE zich bevindt.

--stream

Optioneel: deze optie wordt gebruikt in ondernemingen die hulpprogramma’s voor installatiekopieën gebruiken om pakketten met licenties te distribueren naar verschillende computers.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Voor deze opdracht is de nieuwste versie van Adobe Application Manager vereist.
 • Voer de opdracht uit nadat het bestand prov.xml is gegenereerd.

Een proefversie starten voor producten zonder gebruikersinterface

Sommige producten hebben geen gebruikersinterface. Voor deze producten kunt u een proefversie starten met de volgende opdracht:

adobe_prtk --tool=StartTrial --leid=LEID

Hierbij is LEID de licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).

Het serienummer van een pakket verwijderen

Gebruik de volgende opdracht om het serienummer van een pakket te verwijderen:

adobe_prtk --tool=UnSerialize --leid=<LEID> [--deactivate] [--force]

De volgende argumenten worden ondersteund voor de opdracht.

--leid LEID

De licentie-id voor het product (zie Productidentificatie).

--locale locale

Optioneel: een code voor de landinstelling. Zie Codes voor landinstellingen voor een lijst met codes en de bijbehorende landinstellingen.

--deactivate

Optioneel: hiermee deactiveert u de overeenkomende licentie op het systeem.

--removeSWTag

Hiermee verwijdert u de SWTag-bestanden.

SWTag verwijst naar bestanden met universele identificatietags voor titels van applicaties gemaakt op basis van ISO/IEC-normen (ISO/IEC 19770-2). Met deze bestanden kunnen softwaremiddelen nauwkeurig, consistent en automatisch worden gedetecteerd en beheerd.

--force

Hiermee forceert u de deactivering van de overeenkomende licentie op de computer.

Opmerkingen en aanbevelingen:

 • Met de optie --deactivate verwijdert u de SWTag-bestanden alleen impliciet als op het systeem een geldige licentie aanwezig is.
 • Voor deze opdracht is de nieuwste versie van Adobe Application Manager vereist.

Logbestanden

De hulpprogramma's schrijven informatie over de voortgang en het resultaat van elke opdracht naar het licentielogbestand oobelib.log.

Het bestand bevindt zich op de volgende locatie:

 • %temp% in Windows
 • ~/Bibliotheek/Logs in macOS

Foutcodes

Als de serienummering niet is gelukt, kunnen de volgende foutcodes worden geretourneerd.

1 Er zijn ongeldige argumenten doorgegeven op de opdrachtregel
8 Kan AMT-configuratiepad niet omzetten
9 Upgradeserienummer niet ondersteund
14 Onbekende fout
19 Het bestand prov.xml ontbreekt
20 Permanente respijtperiode voor activering kan niet worden geladen (vanwege verkeerd geformuleerde XML, beschadigde of ontbrekende Enigma-gegevens of een andere fout)
21 Kan PCF/SLCache niet bijwerken
22 Kan PCF/SLCache-sessie niet openen
23 Het bestand prov.xml bevat ongeldige, lege tagwaarden
24 Enigma-gegevens bevatten een serienummer voor een andere taal dan die van het geïnstalleerde product
25 Er is geen product geïnstalleerd op de doelcomputer, of het serienummer of de Enigma-gegevens kunnen niet worden gedecodeerd
26 Kan PCF-bestand niet vinden
27 Kan het bestand prov.xml niet bewerken
28 Ongeldig bestand prov.xml opgegeven
29 Geen overeenkomende licentie gevonden
30 Handeling die niet is gestart door een beheerder
31 Ongeldige landinstelling opgegeven
32 Ongeldig SLConfig-pad
33 Kan LEID voor serienummer niet vinden
37 Kan niet uitpakken op deze computer
38 Kan geen activeringsaanroep uitvoeren omdat de computer offline is

Productidentificatie

Een product met serienummer dat is geïnstalleerd met een distributiepakket, heeft een unieke licentie-id (LEID). Gebruik de LEID om de geïnstalleerde producten waarvan u het serienummer wilt opvragen of wijzigen, te identificeren. De lijst met LEID's is hier beschikbaar.

Codes voor landinstellingen

De volgende tabel bevat de codes voor landinstellingen die u kunt gebruiken om met de optie voor het verwijderen van serienummers het serienummer te verwijderen voor die betreffende landinstelling.

da_DK Deens
de_DE Duits
en_GB Engels (internationaal)
en_US Engels (VS)
es_LA Spaans (Latijns-Amerika)
es_MX Spaans (Mexico)
es_NA Spaans (Noord-Amerika)
fi_FI Fins
fr_CA Frans (Canada)
fr_FR Frans (Frankrijk)
hr_HR Kroatisch
hu_HU Hongaars
it_IT Italiaans
ja_JP Japans
ko_KR Koreaans
nb_NO Noors
nl_NL Nederlands
pl_PL Pools
pt_BR Portugees (Brazilië)
ro_RO Roemeens
ru_RU Russisch
sk_SK Slowaaks
sl_SI Sloveens
sv_SE Zweeds
tr_TR Turks
uk_UA Oekraïens
zh_CN Vereenvoudigd Chinees
zh_TW Traditioneel Chinees

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?