Lees hoe u het deelvenster Adobe Asset Link gebruikt om digitale assets te openen, gebruiken en uploaden die zijn opgeslagen in AEM Assets, zonder uw Creative Cloud-app te verlaten.

Adobe Asset Link versterkt de samenwerking tussen creatieven en marketeers wanneer ze inhoud creëren. U hebt nu toegang tot inhoud die is opgeslagen in Adobe Experience Manager Assets (AEM Assets), zonder de apps te verlaten waarmee u het meest vertrouwd bent. U kunt naadloos assets bekijken, zoeken, uitchecken en inchecken met behulp van het deelvenster in de apps Creative Cloud-apps Photoshop, Illustrator en InDesign.

U moet een geldig lidmaatschap van Creative Cloud voor ondernemingen hebben om Adobe Asset Link te gebruiken. Voor meer informatie raadpleegt u Vereisten.

Deelvenster Adobe Asset Link in de app

Adobe Asset Link wordt geïnstalleerd als een extensie in uw Creative Cloud-apps. Uw IT-beheerder moet het deelvenster configureren en distribueren. Zodra het is geïnstalleerd en geconfigureerd, kunt u het openen via het menu Extensies. 
 • Kies Venster Extensies > Adobe Asset Link.

Voor eenvoudige toegang kunt u uw werkruimte zo configureren dat het deelvenster Adobe Asset Link wordt opgenomen. Zie Vensters en deelvensters beheren voor meer informatie.

Deelvenster Adobe Asset Link
Deelvenster Adobe Asset Link

A. Huidige locatie B. Sorteerlijst C. Zoekveld D. Zoeklocatie E. Deelvenstermenu F. Filteropties G. Schakelen tussen lijst- en rasterweergave H. Mijn uitgecheckte assets I. Pictogram status Uitgecheckt J. Contextmenu K. Knop Vernieuwen 

Huidige locatie

(A) geeft uw huidige locatie weer. U kunt op de vervolgkeuzepijl klikken om terug te gaan naar een bovenliggende map.

Sorteerlijst

(B) kan gebruikt worden om de assets of zoekresultaten alfabetisch, op grootte en op laatst gewijzigd te ordenen.

Zoekveld

(C) kan gebruikt worden om te zoeken naar assets: typ een trefwoord in in het zoekveld en druk op Enter.

Zoeklocatie

(D) kan worden gebruikt om te zoeken op een bepaalde locatie, bijvoorbeeld een map, verzameling of de volledige AEM-opslagplaats.

Deelvenstermenu

(E) geeft acties weer die u op het deelvenster kunt uitvoeren, zoals het configureren en sluiten van het deelvenster.

Filteropties

(F) kan worden gebruikt om zoekresultaten van AEM, Creative Cloud en specifieke mappen en verzamelingen te filteren op bestandstype en wijzigingsdatum van assets.

Schakelen tussen lijst- en rasterweergave

(G) kan gebruikt worden om te schakelen tussen lijstweergave en rasterweergave.

Mijn uitgecheckte assets

(H) geeft alle AEM Assets weer die u hebt uitgecheckt.

Pictogram status Uitgecheckt

(I) geeft een miniatuur van een asset weer als dit is uitgecheckt. Het geeft aan dat het asset is vergrendeld en dat alleen degene die het heeft uitgecheckt, het kan wijzigen.

Contextmenu

(J) geeft de acties weer die u kunt uitvoeren op het asset. Afhankelijk van de status van het asset zijn deze opties momenteel Uitchecken/Inchecken, Uitchecken annuleren, Open, Downloaden, Plaatsen, Vergelijkbare items zoeken en Bestandsdetails. Elk asset heeft een contextmenu.

Knop Vernieuwen

(K) kan worden gebruikt om assets of zoekresultaten opnieuw te laden in het deelvenster. Dit kan handig zijn bij het uploaden van een nieuw asset of wanneer meerdere gebruikers gelijktijdig in dezelfde map werken.

Adobe Asset Link gebruiken

U kunt Adobe Asset Link gebruiken om te werken met assets die zijn opgeslagen in het digitale systeem voor assetbeheer van uw organisatie, Adobe Experience Manager Assets, en deze te wijzigen. Als u het deelvenster in de app gebruikt, hebt u geen browser nodig om assets te downloaden of te uploaden. Adobe Asset Link geeft digitale assets weer uit uw instantie van AEM Assets. U hoeft zich niet aan te melden bij AEM Assets.

Als u een asset wilt bewerken, gebruikt u het deelvenster Adobe Asset Link om naar het asset te bladeren of te zoeken. Vervolgens kunt u het asset uitchecken vanuit uw Creative Cloud-app. Na de bewerking kunt u het asset weer inchecken zonder de app te verlaten. U kunt Adobe Asset Link ook gebruiken om te bladeren naar assets met het kenmerk 'alleen-lezen' in AEM Assets. Deze assets zijn doorgaans bestanden zoals logo's, standaardontwerpen of sjablonen die u kunt downloaden en gebruiken maar niet kunt bewerken.

Adobe Asset Link voorkomt ook conflicten door aan te geven of assets al zijn uitgecheckt en te voorkomen dat andere gebruikers uitgecheckte assets overschrijven.

Zoeken en bladeren naar assets

Zodra u het deelvenster Asset Link hebt geopend, worden hier alle bestanden en mappen weergegeven waarvoor u leesmachtigingen hebt. U kunt zoeken en bladeren naar digitale assets die zijn opgeslagen in AEM Assets. U kunt ook zoeken naar assets die zijn opgeslagen in uw Creative Cloud-account.

 • Als u wilt zoeken naar assets, mappen of verzamelingen, typt u een trefwoord in in het zoekveld en drukt u op Enter. Standaard is het bereik van een zoekopdracht ingesteld op 'Alle', wat betekent dat het een algemene zoekopdracht is. Alle relevante assets, mappen en verzamelingen binnen AEM Assets worden weergegeven, niet alleen de exemplaren op uw huidige locatie. Assets in uw Creative Cloud Assets-account worden weergegeven in een apart gedeelte eronder.
 • Voor snellere en meer gerichte resultaten kunt u rechtstreeks in een map of verzameling zoeken. Blader eerst naar de laagste map of verzameling die het item bevat waarnaar u op zoek bent. Wijzig vervolgens de optie in de vervolgkeuzelijst links van het zoekveld in 'In map' of 'In verzameling'. De opties in de vervolgkeuzelijst veranderen dynamisch, afhankelijk van uw locatie.

Opmerking:

 1. De geselecteerde optie in de vervolgkeuzelijst voor de zoekopdracht wordt automatisch teruggezet naar 'Alle' nadat u de zoekresultaten afsluit of naar een nieuwe map of verzameling bladert.
 2. Als u in een map zoekt, worden alle overeenkomende assets en onderliggende mappen in de huidige map weergegeven. Als u in een verzameling zoekt, worden alleen overeenkomende assets, mappen en andere verzamelingen weergegeven die directe leden van de verzameling zijn.
 3. Als u op het hoogste niveau naar verzamelingen zoekt, worden alleen individuele verzamelingen in de zoekresultaten opgenomen. Assets of mappen in de verzamelingen worden niet opgenomen. In alle andere gevallen (bijvoorbeeld binnen een individuele verzameling of in een mappenstructuur) worden alle assets, mappen en verzamelingen weergegeven.

 • Om de zoekresultaten te sluiten, klikt u op  in het zoekveld. Hiermee keert u terug naar de locatie waar u was vóór de zoekopdracht. U kunt de tekst ook handmatig verwijderen en vervolgens op Enter drukken.
 • Gebruik de koppeling in het navigatiepad naast 'Binnen' om naar hogere delen van de inhoudstructuur te bladeren. Als u zich in het deelvenster Asset Link bevindt, kunt u de focus op de vervolgkeuzelijst instellen met de sneltoets Shift + B en vervolgens navigeren met behulp van de pijltoetsen. Druk op Enter om een locatie te selecteren.

Opmerking:

Als u zich in het deelvenster Asset Link bevindt, kunt u de Tab-toets gebruiken om de focus in te stellen op het contextmenu. Druk op Enter om het contextmenu voor een asset te openen. Gebruik de pijltoetsen om door het contextmenu te navigeren. Druk op Enter om een actie te selecteren.

 De sneltoetsen op het toetsenbord werken alleen als u eerst het deelvenster Asset Link selecteert. Anders worden de toetsenbordacties gekoppeld aan de snelkoppelingen van het betreffende product, bijvoorbeeld Illustrator.

Zoeken en bladeren naar assets
Zoeken en bladeren naar assets

Opmerking:

De zoekfunctionaliteit in AEM analyseert metagegevens van assets, namen van assets en het pad van assets, mappen en verzamelingen. Raadpleeg de volgende richtlijnen voor een optimaal gebruik van de zoekfunctionaliteit van AEM:

 • Speciale tekens (punten, onderstrepingstekens en streepjes) die voor een asset worden gebruikt, splitsen de zoekopdracht in afzonderlijke termen. Elke term maakt deel uit van de zoekindex. Een asset met de naam blauwe-leren-schoen-44.jpg zal met blauw, leren, schoen, 44 en jpg worden opgenomen in de zoekindex.
 • Zinsdelen die met speciale tekens worden ingevoerd in het zoekveld, splitsen de zoekopdracht in afzonderlijke items. Elk item wordt gebruikt bij de zoekopdracht.
 • Gebruik dubbele aanhalingstekens om uw zoekopdracht om te zetten in een specifieke zin in plaats van te zoeken op de afzonderlijke items. “Blauwe leren schoen” vereist bijvoorbeeld dat de resultaten de volledige woordcombinatie bevatten. De zoekterm “schoen 44” levert resultaten op die schoen gevolgd door 44 bevatten, gescheiden door een spatie of een speciaal teken.
  • De zoekfunctionaliteit analyseert velden met metagegevens. Generieke numerieke zoekopdrachten, zoals zoeken naar 44, kunnen daarom veel resultaten opleveren. Voor betere resultaten plaatst u de zoekterm tussen aanhalingstekens of zorgt u ervoor dat het getal vastzit aan een woord, zonder speciaal teken (bijvoorbeeld schoen44).
 • Als u de zoekopdracht wilt uitbreiden, gebruikt u een sterretje vóór of na het zoekwoord. Exacte overeenkomsten worden gevonden voor afzonderlijke woorden. Als u bijvoorbeeld zoekt naar leren zonder sterretje, levert dit geen andere variaties van het woord op (tenzij leren specifiek wordt gebruikt in de metagegevens van het asset). Bekijk de volgende voorbeelden:
  • Leren* geeft lerend als resultaat
  • *leren geeft controleren als resultaat
  • *leren* geeft alle mogelijke combinaties als resultaat
 • Als u een woord wilt uitsluiten van een zoekopdracht, plaatst u er een streepje voor. Bijvoorbeeld leren -schoen levert resultaten op die leren bevatten, maar niet schoen.
 • Gebruik het plusteken om assettags uit de zoekparameters te verwijderen en overeenkomsten te beperken tot bestandsnamen/titels en metagegevens van assets. Zo levert +schoen bijvoorbeeld alleen assets op waarvan de metagegevens het woord schoen bevatten. Assets met de tag schoen, worden uitgesloten.

Net als eigen assets worden ook alle Adobe Stock-afbeeldingen die zich in AEM Assets bevinden, al dan niet met licentie, weergegeven tijdens het zoeken en bladeren. Stockafbeeldingen verschijnen in dezelfde maplocatie als waarin ze zich bevinden binnen AEM Assets, samen met alle relevante eigen assets.

Stockafbeeldingen zonder licentie die in het deelvenster worden weergegeven, behouden een officieel Adobe Stock-watermerk; stockafbeeldingen met licentie niet. Alle Stock-afbeeldingen bevatten een verwijzing naar Adobe Stock in de bestandsnaam en een Stock-pictogram dat wordt aangeduid met 'St'.

Opmerking:

Als u met Adobe Stock-assets in AEM Assets wilt werken, moet u een Adobe Stock-abonnement voor ondernemingen hebben en AEM 6.5 of AEM 6.4 met ten minste Service Pack 2 hebben geïmplementeerd. Zie voor meer informatie Use Adobe Stock assets in AEM Assets (Adobe Stock-assets gebruiken in AEM Assets).

Afbeelding zonder licentie uit Adobe Stock
Adobe Stock-afbeelding zonder licentie

Vergelijkbare items zoeken

Adobe Asset Link biedt ook de mogelijkheid een asset te gebruiken om daarmee binnen AEM Assets naar visueel vergelijkbare resultaten te zoeken. De visuele zoekopdracht – mogelijk gemaakt door machinaal leren met Adobe Sensei – geeft resultaten weer met esthetische kenmerken die gerelateerd zijn aan uw doelbeeld.

Als u afbeeldingen wilt zoeken die vergelijkbaar zijn met een asset, opent u het contextmenu van het asset en kiest u Vergelijkbare items zoeken. Het zoekveld verandert in een veld 'Vergelijkbaar' met een miniatuur van het asset en de titel/naam ervan. Vergelijkbare assets worden weergegeven in het deelvenster met resultaten.

Opmerking:

Als u de functie Vergelijkbare items zoeken wilt gebruiken, controleert u of de Smart Content Service is ingeschakeld voor uw organisatie en of u AEM 6.5 hebt. Raadpleeg Enhanced Smart Tags (Verbeterde slimme tags) voor meer informatie.

Vergelijkbare items zoeken
Vergelijkbare items zoeken

Om de resultaten te sluiten, klikt u op  in het veld 'Vergelijkbaar'.

Toegang tot AEM Assets-verzamelingen en slimme verzamelingen

U kunt snel en gemakkelijk toegang krijgen tot AEM Assets-verzamelingen vanuit het deelvenster Asset Link. Het deelvenster geeft verzamelingen weer – statische verzamelingen en slimme verzamelingen – overeenkomstig de machtigingen die aan u zijn toegewezen. Ga als volgt te werk om de verzamelingen te openen:

 1. Blader in het deelvenster Asset Link naar AEM Assets Verzamelingen.

 2. Als u de mappen en bestanden in een verzameling wilt bekijken, selecteert u de verzameling.

Assets uploaden naar AEM Assets

U kunt het deelvenster Asset Link gebruiken om nieuwe assets aan AEM Assets toe te voegen vanuit uw creatieve app. U kunt assets maken met Creative Cloud-apps waar u bekend mee bent (Photoshop, Illustrator of InDesign) en ze naar AEM Assets uploaden.

Als u een asset wilt uploaden naar AEM Assets, opent u het asset in uw creatieve app en doet u het volgende:

 1. Blader in het deelvenster Asset Link naar AEM Assets > Bestanden en selecteer een map om het asset naar te uploaden.

  Opmerking:

  In de huidige versie van Adobe Asset Link kunt u een asset alleen uploaden naar een opgegeven map, niet naar Verzamelingen of een individuele verzameling.

 2. De knop Asset uploaden wordt weergegeven als u over de juiste machtigingen beschikt om een asset toe te voegen aan de map die u hebt geselecteerd.

  Klik op de knop Asset uploaden.

  Asset uploaden
  Asset uploaden
 3. Klik op Uploaden.

 4. Als er al een asset met dezelfde naam aanwezig is in de geselecteerde map, wordt het dialoogvenster voor naamconflicten weergegeven.

 5. Als u het asset wilt opslaan als een nieuwe versie van het bestaande asset, klikt u op Versie maken.

  Als u op Beide behouden klikt, blijft het bestaande asset ongewijzigd en wordt het nieuwe asset geüpload met een toegevoegde 1 achter de naam. Als de naam van het bestaande asset bijvoorbeeld zomerbrochure.jpeg is, wordt de naam van het nieuwe asset zomerbrochure1.jpeg.

Als u het nieuwe asset in de map wilt zien, klikt u op de knop Vernieuwen of gaat u tijdelijk naar een andere locatie en keert u weer terug naar de maplocatie.

Assets sorteren en filteren

U kunt assets in het deelvenster Asset Link alfabetisch, op grootte en op laatst gewijzigd sorteren. Als u assets wilt sorteren, klikt u op de vervolgkeuzelijst Sorteren en selecteert u een optie.

U kunt ook een zoekopdracht uitvoeren en de assets sorteren die als resultaat worden weergegeven.

Opmerking:

Bij het weergeven van de inhoud van een map of verzameling heeft de sorteerfunctie alleen invloed op de volgorde van assets. Onderliggende mappen en verzamelingen worden altijd weergegeven vóór assets en zijn gerangschikt op naam.

Assets sorteren
Assets sorteren

U kunt assets in het deelvenster Asset Link ook filteren op bestandstype en op laatst gewijzigd. Als u assets wilt filteren, klikt u op de opties voor Filteren , selecteert u een optie en klikt u op Toepassen.

U kunt ook een zoekopdracht uitvoeren en de assets filteren die als resultaat worden weergegeven.

Filteropties
Filteropties

Wanneer u filters toepast, wordt een blauwe stip weergegeven naast het pictogram voor de filteropties.

Toegepaste filters
Toegepaste filters

De filters blijven toegepast terwijl u door de mappen en verzamelingen bladert, totdat u de filters handmatig wist. Als u de filters wilt wissen, klikt u op de opties voor Filteren > Alles wissen > Toepassen.

Een item plaatsen, downloaden of slepen en neerzetten

Adobe Asset Link biedt verschillende manieren waarop u een asset in uw creaties kunt gebruiken.

 • Als u een item wilt opnemen in het document waaraan u momenteel werkt, kunt u het asset slepen en neerzetten in het tekengebied. Met deze handeling wordt het asset ingesloten in het document.
 • U kunt ook het contextmenu voor het asset openen en Plaatsen kiezen.
 • InDesign-frames ondersteunen zowel slepen en neerzetten als plaatsen. Selecteer het gewenste frame en kies voor slepen en neerzetten of plaatsen van het asset via het contextmenu. Momenteel wordt met deze handelingen het asset ingesloten in het document.
 • U kunt ook een kopie van het asset downloaden. Open het contextmenu van het asset en kies Downloaden. Het bestand wordt gedownload naar uw standaard-downloadmap.

Opmerking:

In de huidige versie van Adobe Asset Link komen de handelingen Plaatsen en Slepen en neerzetten overeen met het insluiten van het asset. Toekomstige versies worden uitgebreid met de mogelijkheid om assets in InDesign direct te koppelen.

Opmerking:

Bij slepen en neerzetten wordt het asset gerenderd op het document waaraan u werkt. Voor een asset op volledige resolutie kunt u het asset eerst downloaden. U wordt telkens gevraagd of u een asset op volledige resolutie wilt downloaden, omdat dit asset mogelijk is gewijzigd terwijl u aan het werk bent.

Assets slepen en neerzetten
Assets slepen en neerzetten

Uw configuratie voor uitchecken opgeven

Wanneer u een asset uitcheckt, worden er bestanden opgeslagen op een locatie die wordt bepaald door de configuratie voor uitchecken. Standaard is deze ingesteld op Creative Cloud-bestanden.

Ga als volgt te werk als u de configuratie voor uitchecken wilt aanpassen:

 1. Kies Check Out Configuration uit het menu van het deelvenster.

 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Check Out Location de optie Creative Cloud Files of Hard Drive.

  Creative Cloud-bestanden

  De uitgecheckte assets worden gesynchroniseerd met de cloud met behulp van de Creative Cloud desktop-app. Zorg er wel voor dat de bestandssynchronisatie is ingeschakeld en niet is onderbroken.

  Als u Adobe Asset Link vanaf een ander apparaat gebruikt, zijn de assets ook daar beschikbaar en kunnen ze van daaruit worden uitgecheckt.

  Vaste schijf

  De assets worden uitgecheckt naar een lokale map op uw apparaat. U wordt geadviseerd om bij uitchecken naar uw lokale mappen, het asset vanaf hetzelfde apparaat in te checken.

  Uitgecheckte bestanden worden opgeslagen in dezelfde mappenstructuur als in AEM Assets. De bovenliggende map is echter afhankelijk van uw uitcheckconfiguratie.

  Pad AEM Assets Pad Creative Cloud Assets Pad vaste schijf

  /content/dam/pictures/fall/blue-wall-architecture.jpg

  Creative Cloud Files\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  C:\Gebruikers\<Gebruikersnaam>\AEM Assets\pictures\fall\blue-wall-architecture.jpg

  Opmerking:

  Nadat de bestanden weer zijn ingecheckt, zijn ze niet langer beschikbaar op de locatie die is opgegeven in de configuratie voor uitchecken.

 3. Klik op Opslaan.

Een asset uitchecken

Als u uw assets wilt wijzigen, kunt u AEM Assets direct uitchecken vanuit de creatieve app waarin u aan het werk bent en kunt u meteen bewerkingen uitvoeren. Ga als volgt te werk om een asset uit te checken:

 1. Klik op de knop Meer opties onder het asset.

  Een asset uitchecken
  Een asset uitchecken
 2. Klik op Check Out.

  Het asset wordt uitgecheckt uit AEM Assets en geopend in uw Creative Cloud-app. Een miniatuur van het asset geeft een pictogram voor de status Uitgecheckt weer.

  Achter de schermen worden de bestanden opgeslagen in de map die is opgegeven in de configuratie voor uitchecken totdat ze weer worden ingecheckt. Alle uitgecheckte assets worden opgeslagen in de hoofdmap AEM Assets in Creative Cloud.

  Let op:

  Assets op de uitchecklocatie moeten niet worden verplaatst of verwijderd. De naam van assets moet niet worden gewijzigd. Als u het bestandspad wijzigt, wordt de koppeling met AEM Assets verbroken en kunt u het asset niet inchecken.

Samenwerken met behulp van Creative Cloud

U kunt samenwerken met andere gebruikers en vanuit uw Creative Cloud-account een privémap delen met opgegeven gebruikers. De samenwerking werkt naadloos, als uw uitchecklocatie is ingesteld op Creative Cloud-bestanden. U hebt toegang tot het bestand via Creative Cloud en u kunt het delen.

Opmerking:

Nadat u een asset hebt ingecheckt vanuit het deelvenster Adobe Asset Link, wordt het asset niet langer weergegeven in uw Creative Cloud Assets.

Ga als volgt te werk om samen te werken met behulp van Creative Cloud Assets:

 1. Bewerk het uitgecheckte item en sla het op.

 2. Navigeer naar uw asset met behulp van de Creative Cloud Assets-website. U kunt ook in de Finder of Windows Verkenner naar het asset op uw apparaat bladeren.

  • Als u op de website bent, klikt u op de knop Meer opties van de map en kiest u Delen.
  • Als u een apparaat gebruikt, kiest u een deeloptie in het contextmenu.

  Voor meer informatie over samenwerking raadpleegt u Samenwerken aan Creative Cloud Libraries en mappen.

Een asset inchecken

U kunt assets moeiteloos weer inchecken bij AEM Assets met de juiste versie-indeling en opmerkingen nadat u klaar bent met uw bewerkingen in uw Creative Cloud-app.

Ga als volgt te werk om een asset in te checken:

 1. Klik op de knop Meer opties van het asset en selecteer Inchecken.

  Opmerking:

  Zorg er na het bewerken van uw asset voor dat u het opslaat (Command+S of Ctrl+S) voordat u incheckt.

  Een asset inchecken
  Een asset inchecken
 2. Voeg uw opmerkingen toe en klik op Inchecken.

  Het commentaar dat u invoert, worden samen met de versie van het asset weergegeven in AEM Assets.

  Opmerking:

  Na het inchecken worden de assets automatisch verplaatst van de map AEM Assets die is opgegeven in de configuratie voor uitchecken naar een verwijderde map.

  Commentaar toevoegen
  Commentaar toevoegen

Uitchecken annuleren

Als u de wijzigingen in een uitgecheckt asset wilt negeren, kunt u het uitchecken annuleren. Als u het uitchecken annuleert, wordt het asset vrijgegeven en kunnen andere gebruikers het uitchecken en bewerken. Als u het uitchecken annuleert, gaan de wijzigingen verloren.

Ga als volgt te werk om het uitchecken te annuleren:

 1. Klik op de knop Meer opties onder het asset.

  Uitchecken annuleren
  Uitchecken annuleren
 2. Klik op Uitchecken annuleren.

 3. Klik op Doorgaan.

  Het asset wordt vrijgegeven en verwijderd uit de uitchecklocatie. Het miniatuur van het asset geeft niet langer een pictogram voor de status Uitgecheckt weer.

  Dialoogvenster Uitchecken annuleren
  Dialoogvenster Uitchecken annuleren

Versiegeschiedenis en bestandsdetails weergeven

U kunt de bestandsgegevens van assets in AEM Assets (miniatuur, basismetagegevens en versies) bekijken via het deelvenster.

Als u de bestandsdetails wilt weergeven, opent u het contextmenu en selecteert u Bestandsdetails. U kunt ook toegang krijgen tot de bestandsdetails door direct op de assetminiatuur of assetnaam in het deelvenster te klikken. Als u alle versies van een asset wilt weergeven, klikt u op de vervolgkeuzelijst Versie.

Bestandsdetails
Bestandsdetails

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid