Handboek Annuleren

Enterprise in VIP: verlengingen en naleving

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Als u de verlengingsgegevens van uw lidmaatschap wilt bekijken, gaat u in de Admin Console naar Account > Account.

Verlengingsperiode

Als klant met Adobe Enterprise in VIP moet u elk jaar uw licenties voor alle producten verlengen. Adobe biedt u voor en na de verlengingsdatum een verlengingsperiode aan waarin u uw productlicenties op elk moment kunt verlengen.

Wanneer de verlengingsperiode ingaat, wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd om uw licenties te verlengen:

'Uw verlengingsdatum is <verlengingsdatum en -tijd>. Neem contact op met uw accountmanager bij <leverancier> om uw lidmaatschap te verlengen of andere wijzigingen aan te brengen.'

Gedurende de verlengingsperiode worden er berichten in de Admin Console weergegeven als u uw licenties nog niet hebt verlengd of als u slechts een deel van uw licenties hebt verlengd.

Nadat de verlengingsperiode is verstreken

Licenties die niet tijdens de verlengingsperiode worden verlengd, verlopen. In dat geval moet u contact opnemen met uw leverancier om een nieuw lidmaatschap aan te schaffen.

Als u ergens tijdens de verlengingsperiode een verlengingsorder plaatst, ontvangt u een e-mailbericht ter bevestiging van de order.

Status van licentieverlenging: overzicht van licenties

U kunt op elk moment tijdens de verlengingsperiode de status van uw licenties bekijken op het tabblad Producten van de Admin Console. Welke licentiestatus wordt weergegeven, is afhankelijk van de aankopen die u hebt gedaan in uw verlengingsperiode wanneer u deze status bekijkt.

Status van licentieverlenging: overzicht van licenties

Totaal aantal licenties:

Het aantal licenties dat u hebt gekocht.

Gebruikte licenties:

Het aantal licenties dat momenteel in gebruik is voor een specifiek product.

Moeten worden verlengd:

Hier wordt alleen een aantal weergegeven tijdens de verlengingsperiode. Het getal geeft aan hoeveel van de toegewezen licenties nog niet zijn verlengd. Als deze licenties niet in de verlengingsperiode worden verlengd, hebben gebruikers van deze licenties mogelijk geen toegang meer. Dit getal wordt niet weergegeven tijdens de verlengingsperiode als u al uw licenties hebt verlengd of meer licenties hebt verlengd dan u momenteel gebruikt.

Moeten worden betaald:

Het aantal licenties waarvoor u een aankoopverzoek hebt ingediend via de workflow Licenties toevoegen of Producten toevoegen op het tabblad Overzicht en die u nog moet betalen. Deze status wordt telkens weergegeven wanneer u niet-betaalde licenties hebt die u tijdens uw termijn hebt toegevoegd.

Geen toegang:

Als u licenties tekortkomt omdat u hiervoor niet hebt betaald tijdens de verlengingsperiode, heeft een aantal gebruikers geen toegang meer tot de producten waaraan ze waren toegewezen.

In de volgende secties in dit document wordt uitgelegd wat de verschillende scenario's zijn, afhankelijk van de manier waarop u uw licenties beheert tijdens de verlengingsperiode. In de secties worden ook de stappen beschreven die u kunt nemen om uw licenties te verlengen of te beheren als u slechts een deel van uw licenties verlengt.

Scenario 1: Volledige verlenging

Als u alle licenties verlengt of meer licenties verlengt dan u momenteel gebruikt, wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

'Hartelijk dank voor het verlengen van uw lidmaatschap. U kunt aanvullende licenties toevoegen door een order te plaatsen bij uw accountmanager bij <leverancier>.'

Het overzicht met de aantallen geeft uw nieuwe aantal licenties aan.

Scenario 2: Verlenging van een deel van de licenties

Status voor de verlengingsdatum

Als u een aantal van uw licenties verlengt en uw verlengingsdatum is nog niet verstreken, wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

'Uw verlenging omvat slechts een deel van uw huidige licenties. Plaats vóór <verlengingsdatum en -tijd> een order bij uw accountmanager bij <leverancier> om de resterende licenties te verlengen of andere wijzigingen aan te brengen.'

Status na de verlengingsdatum

Als u een aantal van uw licenties hebt verlengd en uw verlengingsdatum is verstreken, wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console het volgende bericht weergegeven:

'Uw verlenging omvat slechts een deel van uw huidige licenties. Plaats vóór <verlengingsdatum en -tijd> extra verlengingsorders bij uw accountmanager bij <leverancier> om service-onderbreking te voorkomen.'

Op de productpagina van het product waarvoor u een deel van de licenties hebt verlengd, wordt ook de status van de verlenging van de licenties weergegeven.

In dit geval ziet u het tekort dat wordt aangegeven met de status Moeten worden verlengd:

Moet worden verlengd: vóór verlengingsdatum

Als nadat de verlengingsdatum is verstreken, het aantal gebruikte licenties groter is dan het aantal beschikbare licenties, moeten de extra licenties worden verlengd.

U kunt een van de volgende stappen nemen nadat u een deel van uw licenties hebt verlengd:

 • Een order plaatsen voor de overige licenties.
 • De toewijzing van gebruikers voor dat product intrekken om het tekort aan licenties op te vangen.

Als u niet een van deze stappen uitvoert voor het einde van de respijtperiode die staat vermeld in de melding in de Admin Console, worden de te veel toegewezen licenties automatisch ingetrokken.

De gebruikers van wie de licentie voor het product wordt ingetrokken, zijn de gebruikers die als laatste aan dit product zijn toegewezen. Klik op Moeten worden verlengd in de linkerbovenhoek van het tabblad Alle gebruikers om een lijst weer te geven met gebruikers waarvan de licentie wordt ingetrokken.

Gebruikers moeten worden verlengd

De licentie van gebruikers voor producten intrekken

U kunt de toewijzing van gebruikers aan een product intrekken op het tabblad Gebruikers voor dat product. Lees hoe u gebruikers en gebruikersgroepen uit een productconfiguratie verwijdert.

Als u de toewijzing intrekt van een gebruiker die niet voorkomt in de lijst Gebruikers moeten worden verlengd, wordt de eerste gebruiker in die lijst verwijderd. Dit gaat zo door terwijl u de toewijzing van dit product voor nog meer gebruikers intrekt.

Nadat u het tekort aan licenties hebt opgelost, moet het aantal toegewezen licenties gelijk zijn aan het aantal beschikbare licenties.

De aanduiding Moeten worden verlengd wordt niet meer weergegeven omdat u geen licentietekort meer hebt.

Opmerking:

Als er in de lijst 'Gebruikers moeten worden verlengd' gebruikers voorkomen waarvan u de toewijzing wilt intrekken, hoeft u geen actie te ondernemen. Deze gebruikers worden automatisch verwijderd zodra de respijtperiode is verstreken.

Scenario 3: Geen verlenging

Als u tijdens de verlengingsperiode geen licenties voor een product verlengt, ziet u het volgende bericht nadat de verlengingsperiode is afgelopen:

'Uw VIP-lidmaatschap is verlopen op <verlengingsdatum en -tijd>. Neem contact op met uw accountmanager bij <leverancier> om een nieuw lidmaatschap te kopen of andere wijzigingen aan te brengen.'

In dit geval kunt u een licentie niet zomaar weer verlengen. U moet een nieuw lidmaatschap aanschaffen en gebruikers opnieuw toewijzen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online