Ondernemingen | Ondersteuning en expertsessies

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Integratie met Canvas LMS
   3. Integratie met Blackboard Learn
   4. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   5. Veelgestelde vragen over Kivuto
   6. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
     3. Dovetail
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   8. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. User Management API (UMAPI)
    5. Microsoft Azure Sync
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Je assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager 6.x Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Sign
   1. Adobe Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   3. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   4. Producten in de map Exceptions installeren
   5. Creative Cloud-producten verwijderen
   6. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   7. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Naleving van aankoopverzoek
  6. Value Incentive Plan (VIP) in China
  7. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Het tabblad Ondersteuning in de Admin Console biedt toegang tot verschillende ondersteuningsfuncties via een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface. U kunt onder andere rechtstreeks chatten met medewerkers van de klantenservice van Adobe en sessies met experts plannen.

Opmerking:

Systeembeheerders en ondersteuningsbeheerders moeten zich aanmelden om toegang te krijgen tot opties voor ondersteuningsaanvragen en expertsessies.

Ondersteuningsaanvragen maken en beheren

Meld u aan bij de Admin Console en navigeer naar Ondersteuning. Als u een aanvraag telefonisch wilt oplossen of bespreken, kunt u de Adobe-klantenservice bellen op het telefoonnummer in de rechterbovenhoek van de pagina. Als het land dat onder het telefoonnummer wordt vermeld, niet overeenkomt met uw land, klikt u op Andere regio's voor meer contactnummers. Voor meer informatie over onze ondersteuningsvoorwaarden en -processen raadpleegt u Voorwaarden voor ondersteuning voor ondernemingen.

U maakt als volgt een aanvraag:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht.

 2. Klik op Aanvraag maken. Het venster Aanvraag maken verschijnt.

 3. Identificeer en selecteer de categorie waarin uw probleem valt en klik op Aanvraag maken.

  • Gebruikers en licenties beheren
  • Creative Cloud en Document Cloud gebruiken
  Venster Aanvraag maken

 4. Geef in het formulier dat verschijnt de naam op van het product waarbij u hulp nodig hebt. Typ de eerste paar letters van de productnaam om een ​​lijst met opties te zien.

 5. Verstrek meer informatie over uw probleem in het venster dat wordt weergegeven.

  Gegevens die moeten worden ingevuld

  Beschrijving

  Geef een product op

  Geef de naam van het product op in het betreffende veld. Typ de eerste paar letters van de productnaam om een ​​lijst met opties te zien. Deze optie is niet beschikbaar als u een aanvraag maakt voor het beheren van gebruikers en licenties.

  Selecteer de prioriteit van het probleem

  Afhankelijk van de manier waarop het probleem uw activiteiten beïnvloedt, classificeert u het als volgt:

  • P4 (Onbelangrijk): Selecteer deze optie als het probleem geen grote onderbrekingen in uw normale activiteiten veroorzaakt. Deze optie kan problemen omvatten die te maken hebben met API's en integratie, vragen over installatie en configuratie, verzoeken om verbeteringen of vragen over documentatie..
  • P3 (Belangrijk): Selecteer deze optie als het probleem de normale activiteiten verstoort. Bijvoorbeeld als het probleem ertoe leidt dat de software slecht functioneert of onjuist werkt.
  • P2 (Urgent): Kies deze optie als er ernstige onderbrekingen zijn in de normale activiteiten van uw bedrijf. Als het probleem bijvoorbeeld nadelige gevolgen heeft voor de installatie in het hele bedrijf of voor dringende deadlines of als het een financieel risico voor het bedrijf met zich meebrengt.

  Kwantificeer de impact van het probleem

  Afhankelijk van de schaal waarop het probleem van invloed is op uw organisatie, selecteert u een van de volgende opties:

  • Klein: Van invloed op een of twee gebruikers
  • Gemiddeld: Van invloed op een specifieke groep gebruikers
  • Groot: Van invloed op de meeste gebruikers

  Geef een samenvatting van het probleem

  Geef een beschrijvende samenvatting van uw probleem. Noem het specifieke probleem en geef aan wat u ziet. 

  Voorbeelden van beschrijvende samenvattingen:

  • Fout 'Kan binnenkomende SAML-reactie niet verwerken' met Federated ID
  • 'Account niet herkend' in het ondersteuningsvenster
  • Fout 400 of andere fout bij een poging een domeinclaim te valideren
  • Deelvenster met gebruikers, groepen of identiteiten is leeg
  • Domeinclaim wijzigen van Enterprise ID in Federated ID (of omgekeerd)
  • Ik krijg de fout 'Er is geen uitnodiging met deze code gevonden'

  Beschrijf de aard van het probleem waarmee u wordt geconfronteerd

  Vermeld uw vragen of beschrijf uw probleem gedetailleerd, met inbegrip van de workflow die het probleem heeft veroorzaakt en de stappen om het te reproduceren. Vermeld informatie over wanneer het probleem voor het eerst optrad.

  Voeg screenshots of bestanden toe die het problemen kunnen helpen beschrijven (optioneel)

  U kunt relevante bestanden van minder dan 20 MB toevoegen aan een aanvraag. Bijvoorbeeld een screenshot van de fout. Uitvoerbare bestanden en DLL-bestanden worden niet ondersteund.

  Opmerking:

  Als het probleem leidt tot uitval of ernstige onderbrekingen van een productiesysteem, zoals de onderstaande voorbeelden, bel dan met de klantenservice van Adobe via het contactnummer in de rechterbovenhoek van de pagina Ondersteuningsoverzicht.

  • Een volledige crash van het systeem of onderbrekingen in de hoofdfuncties van het productiesysteem
  • Aangetaste integriteit van gegevens
  • Dreigende financiële verliezen doordat kritieke projectdeadlines of leveringen worden gemist
 6. Klik op Volgende om meer details over het probleem toe te voegen. Vul in het venster dat wordt weergegeven de volgende gegevens in:

  Gegevens die moeten worden ingevuld

  Beschrijving

  Voeg de personen toe die u op de hoogte wilt stellen

  U kunt meer e-mailadressen toevoegen waarnaar de klantenservice van Adobe updates van de aanvraag moet verzenden. U kunt maximaal tien mensen op de hoogte stellen.

  Telefoonnummer

  Geef een contactnummer op, zodat een medewerker van de Adobe-klantenservice telefonisch contact met u kan opnemen om het probleem op te lossen of om opheldering te vragen.

  Tijdzone

  De tijdzone wordt standaard ingevuld op basis van de informatie van uw systeem.

  Werktijden

  Gebruik de schuifregelaar om aan te geven op welke tijden we u het beste kunnen bereiken.

 7. Klik op Verzenden. Er wordt een ondersteuningsaanvraag gemaakt en er wordt een melding weergegeven.

  Wanneer u een aanvraag verzendt, wordt er een aanvraag-id toegewezen en u kunt de voortgang volgen via de Admin Console. Bij elk antwoord wordt de aanvraag bijgewerkt. De antwoorden worden ook per e-mail verzonden.

  Als u de details wilt weergeven of een ondersteuningsaanvraag wilt bijwerken, klikt u op de titel van de aanvraag op de pagina Ondersteuningsoverzicht of de pagina Ondersteuningsaanvragen.

Als u de openstaande en gesloten aanvragen van uw organisatie wilt weergeven en volgen, gaat u naar Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen in de Admin Console.

 • Op het tabblad Open op de pagina Ondersteuningsaanvragen vindt u informatie over lopende aanvragen. De lijst is gecodeerd met kleuren en gesorteerd op basis van de status, waarbij de aanvragen die actie vereisen, bovenaan staan.
 • Nadat uw aanvraag is opgelost, kunt u de geschiedenis van de aanvraag bekijken op het tabblad Gesloten van de pagina Ondersteuningsaanvragen.
Bestaande aanvragen weergeven en volgen
Bestaande aanvragen weergeven en volgen

Als u een aanvraag wilt bijwerken, navigeert u naar Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen in de Admin Console en klikt u op de titel van de aanvraag. Er verschijnt een scherm met alle informatie over de aanvraag.

Een aanvraag bijwerken
Details van aanvraag

U kunt de volgende handelingen uitvoeren op deze pagina:

Details van aanvraag bekijken

Klik op Details onder de naam van de aanvraag in het scherm dat wordt weergegeven wanneer u een specifieke aanvraag opent.

Contactpersonen bijwerken

Als u meldingen over aanvragen naar meerdere mensen wilt laten verzenden, klikt u op de drie puntjes rechts van Contactpersonen. Selecteer vervolgens Contactpersonen bijwerken. Voeg de gewenste e-mailadressen toe in het venster dat verschijnt. U kunt maximaal tien mensen op de hoogte stellen.

Een opmerking of bijlage toevoegen

Als u nieuwe informatie over de aanvraag wilt verstrekken of een antwoord wilt sturen naar de klantenservice van Adobe, kunt u opmerkingen toevoegen nadat u de aanvraag hebt gemaakt.

 • Als u een opmerking wilt toevoegen, klikt u op Opmerking toevoegen onder Discussie. Klik daarna op Verzenden.
 • Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u Bijlage toevoegen onder Discussie. Upload uw bestanden en klik op Verzenden.
Opmerking:

U kunt relevante bestanden van minder dan 20 MB aan de aanvraag toevoegen, bijvoorbeeld een screenshot van de fout. Uitvoerbare bestanden en DLL-bestanden worden niet ondersteund.

Een aanvraag sluiten

Als u een aanvraag wilt sluiten, klikt u op Aanvraag sluiten onder Handelingen. Geef in het venster dat wordt weergegeven aan waarom u de aanvraag wilt sluiten en klik op Verzenden.

Een aanvraag sluiten
Een aanvraag sluiten

Een aanvraag opnieuw openen

U kunt een aanvraag openen binnen 14 dagen nadat deze is gesloten. Als u een aanvraag opnieuw wilt openen, klikt u op Aanvraag opnieuw openen onder Handelingen. Geef in het venster dat wordt weergegeven aan waarom u de aanvraag opnieuw wilt openen. Klik daarna op Verzenden.

Als u niet tevreden bent over de voortgang of oplossing van de aanvraag, kunt u deze escaleren naar de Adobe-ondersteuning. U escaleert een aanvraag als volgt:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsaanvragen.

 2. Selecteer de titel van een aanvraag. Er verschijnt een scherm met alle informatie over de aanvraag.

 3. Klik op Aanvraag escaleren bij Handelingen en geef de vereist gegevens op.

  Een aanvraag sluiten
  Een aanvraag escaleren

 4. Klik daarna op Verzenden.

Chatten met de Adobe-klantenservice

Via de Adobe Admin Console kunt u chatten met de klantenservice van Adobe, zodat zij u kunnen helpen om uw problemen op te lossen. Om ervoor te zorgen dat het probleem sneller wordt doorgezonden en opgelost, moet u het meest toepasselijke onderwerp selecteren uit de onderwerpen in het livechatvenster.
Nadat de chat is afgelopen, worden uw vraag en gesprek opgeslagen als een ondersteuningsaanvraag die u achteraf kunt weergeven, volgen en beheren.

Doe het volgende als u wilt chatten met de klantenservice van Adobe:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht en klik op Chat starten.

 2. Er verschijnt een livechatvenster met een reeks vooraf ingestelde chatonderwerpen. Selecteer een van deze onderwerpen.

  Chatsessie starten
  Livechatvenster met een reeks vooraf ingestelde chatonderwerpen

 3. Typ uw bericht in het chatvenster om zo contact op te nemen met onze medewerkers en uw probleem op te lossen. 

Expertsessies plannen

Een expertsessie bestaat uit een telefoongesprek van 30 minuten waarin een bepaald onderwerp wordt behandeld om zo gebruikers te helpen met een specifieke productfunctie. Elke sessie wordt op afspraak gepland met het team van de Adobe-klantenservice op een door u gekozen tijdstip. De sessies worden zo nodig uitgevoerd met behulp van software voor schermdeling, zodat een productexpert u door complexe of nieuwe workflows kan leiden.

Opmerking:
 1. Expertsessies kunnen worden ingepland van maandag tot en met vrijdag en zijn alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Duits en Japans.
 2. Zorg dat u ten minste 24 uur van tevoren een aanvraag indient.
 3. Als u langere sessies of formelere training nodig hebt, gaat u naar Adobe Digital Learning Services voor een overzicht van de trainingsopties van Adobe.

U kunt uw expertsessies bijhouden. Als u de details wilt weergeven of een aangevraagde expertsessie wilt bijwerken of annuleren, klikt u op de sessie-id op de pagina Ondersteuningsoverzicht of Expertsessies.

 • Het tabblad Open van de pagina Expertsessies bevat informatie over lopende sessies, zoals hun status, onderwerp, de beheerder die ze heeft aangevraagd en relevante datums. De lijst met openstaande aanvragen is gecodeerd met kleuren en gesorteerd op basis van de status, waarbij de aanvragen die actie vereisen, bovenaan staan.
 • Zodra uw sessies zijn voltooid, kunt de geschiedenis ervan weergeven op het tabblad Gesloten van de pagina Expertsessies.

U kunt als volgt een expertsessie aanvragen:

 1. Ga in de Admin Console naar Ondersteuning > Ondersteuningsoverzicht.

 2. Zoek en selecteer de categorie waarin uw sessie valt: Beheer, Creative Cloud of Document Cloud. Als u bijvoorbeeld een probleem ondervindt met de distributie en installatie van een app, selecteert u Beheer. Als uw probleem verband houdt met de functionaliteit, nieuwe functies of het algemene gebruik van een product, selecteert u een van de productfamilies.

  Ondersteuningsopties

 3. Klik op Expertsessie aanvragen. Het venster Expertsessie aanvragen wordt geopend.

  U kunt ook navigeren naar Ondersteuning > Expertsessies en klikken op Expertsessie aanvragen.

 4. Afhankelijk van de productfamilie die u hebt geselecteerd op de pagina Ondersteuningsoverzicht, is in het volgende venster automatisch een van deze twee opties voor u geselecteerd: Voor beheerders of Voor productgebruikers.

  Klik op Expertsessie aanvragen om een ​​expertsessie aan te vragen.

  Opmerking:

  Als u vanaf de pagina Expertsessies komt, moet u een van deze twee opties selecteren voordat u doorgaat: Voor beheerders en Voor productgebruikers.

  Soort probleem

 5. Geef meer informatie over uw probleem in het venster dat wordt weergegeven.

  Gegevens die moeten worden ingevuld

  Beschrijving

  Geef een product op

  Geef het product op waarover u meer wilt weten. Deze optie is niet beschikbaar als u een expertsessie voor beheerders hebt aangevraagd.

  Onderwerp van sessie

  Kies een sessieonderwerp in de vervolgkeuzelijst.

  Beschrijf de aard van uw verzoek

  Beschrijf het probleem in detail, inclusief de workflow die het probleem veroorzaakte.

  Sessietijden voorstellen

  Voer drie voorkeurstijdvakken in wanneer we u kunnen bellen.

  Tijdzone

  De tijdzone wordt standaard ingevuld op basis van de informatie van uw systeem.

  E-mail

  Het e-mailadres waarnaar sessie-updates worden verzonden, staat vermeld op de pagina.

  Telefoonnummer

  Voer uw telefoonnummer in, inclusief uw land- en netnummer.

 6. Klik op Verzenden. Er wordt een expertsessie gemaakt en er wordt een melding weergegeven.

  Wanneer u een expertsessie aanvraagt, wordt er een aanvraag-id toegewezen, zodat u de voortgang ervan kunt bijhouden. Bij elk antwoord wordt de aanvraag bijgewerkt. De antwoorden worden ook per e-mail verzonden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account