Handboek Annuleren

Adobe Acrobat distribueren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u Adobe Acrobat kunt distribueren als u Adobe Creative Cloud voor teams of ondernemingen gebruikt. Dit is van toepassing op zowel Acrobat Pro als Acrobat Standard.

Inleiding

Voor macOS en Windows wordt Acrobat toegevoegd aan het pakketbestand dat wordt gemaakt met de workflows voor het maken van pakketten in de Admin Console. 

U kunt Acrobat distribueren met behulp van het installatiebestand van het pakket via de opdrachtregel of door erop te dubbelklikken (en niet via de tool Exception Deployer).

U kunt ook de Enterprise Toolkit (ETK) gebruiken om aangepaste producten in uw organisatie te distribueren, gevirtualiseerde installaties in te stellen en zakelijke PDF-workflows te maken. De Acrobat ETK biedt allerlei gegevens voor IT-afdelingen over de configuratie en distributie van Adobe Acrobat Document Cloud en over eerdere productversies.

Opmerking:

Acrobat kan ook worden gedistribueerd met een pakket dat is gemaakt met Creative Cloud Packager, maar we raden u aan de beschikbare workflows voor het maken van pakketten in de Adobe Admin Console te gebruiken.

Acrobat downloaden en distribueren

licentie

Adobe Acrobat-licenties kiezen: Als u Acrobat wilt gebruiken, moet u eerst het licentieprogramma kiezen.
Meer informatie >

download

Acrobat-installatieprogramma downloaden: Nadat u een licentieprogramma hebt gekozen, downloadt u het installatieprogramma voor Acrobat. Meer informatie >

Acrobat distribueren

Acrobat distribueren: Distribueer Acrobat voor teams met behulp van het gedownloade installatieprogramma voor Acrobat. Meer informatie >

Service voor beveiligingsmeldingen configureren

Service voor beveiligingsmeldingen configureren: Configureer de Adobe-service voor beveiligingsmeldingen om e-mailmeldingen naar gebruikers te verzenden. Meer informatie >

Adobe Acrobat-licenties kiezen

U kunt een van de volgende licentieprogramma's kiezen op basis van de vereisten van uw bedrijf of organisatie:

 • Adobe-lidmaatschapslicentie
 • Adobe-licentie voor een bepaalde tijd
 • Adobe Acrobat-licentie voor onbepaalde tijd

Zie Licentieprogramma's vergelijken om te kijken wat het beste licentieprogramma voor uw organisatie is.

Doorlopende methode

Er zijn twee licentiemethoden voor Acrobat: Doorlopend en Klassiek. Download builds voor de methode Doorlopend. Zie Licentiemethoden voor Document Cloud-producten voor meer informatie over licentiemethoden. Nadat u een licentieprogramma en de vereiste licentiemethode hebt gekozen, downloadt u het installatieprogramma om verder te gaan met het distributieproces.

Acrobat-installatieprogramma downloaden

Voordat u Acrobat downloadt, moet u controleren of uw systeem aan de vereisten voldoet:

Download het installatieprogramma op basis van uw besturingssysteem en productversie.

 

Windows

Mac

Acrobat Pro

Acrobat Standard

n.v.t.

Opmerkingen:

 • Dit installatieprogramma is meertalig. Hiermee kunt u Acrobat installeren in alle talen die Acrobat ondersteunt. Raadpleeg het installatiegedeelte hieronder voor meer informatie.
 • Windows-installatieprogramma's zijn .exe-bestanden die zichzelf uitpakken. Voer het gedownloade .exe-bestand eenmaal uit om het installatieprogramma uit te pakken in de map Acrobat op uw bureaublad.

Acrobat distribueren

Voer de volgende stappen in de aangegeven volgorde uit om Acrobat te distribueren voor Creative Cloud voor teams:

 1. Pakketten aanpassen
 2. Acrobat installeren in Windows of Acrobat installeren in macOS

Pakketten aanpassen

Gebruik de Customization Wizard (Windows en macOS) die beschikbaar is in de ETK om pakketten aan te passen. Met de wizard stroomlijnt u het configureren (aanpassen) van het installatieprogramma voorafgaand aan de distributie binnen de organisatie. Als u bijvoorbeeld een volumelicentie hebt, hoeft u niet elk exemplaar van het product dat u installeert te registreren en aan te passen. U kunt het installatieprogramma zo aanpassen dat de standaardregistratievragen worden overgeslagen, de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) wordt geaccepteerd en de naam van uw organisatie automatisch wordt ingevuld.

De wizard kan alleen worden gebruikt om Acrobat-producten aan te passen. 

Raadpleeg de documentatie van de Adobe Customization Wizard (Windows/Mac) en voorbeelden van MSI-bestanden en opdrachtregels voor meer informatie. U kunt de wizard hier downloaden.

Wilt u meer weten over de Acrobat Enterprise Toolkit (ETK)? Zie Enterprise Toolkit voor Acrobat-gebruikers.

Aangepast pakket maken

Gebruik de Customization Wizard om uw pakket verder aan te passen met behulp van een van de volgende workflows (op basis van het besturingssysteem op het apparaat van de eindgebruiker).

Als u Acrobat wilt aanpassen via het gedownloade pakket, hebt u de nieuwste versie van de Customization Wizard en het gedownloade .msi-bestand voor Acrobat Pro nodig.

 1. Download de Customization Wizard.

 2. Maak een pakket met behulp van de workflows voor het maken van pakketten in de Admin Console.

 3. Start de Customization Wizard.

  Opmerking:

  Voer uw licentiecode voor Creative Cloud Enterprise niet in de configuratiewizard in als deze al is opgegeven in de workflow Pakket maken.

 4. Selecteer Open Package (Pakket openen) in het menu File (Bestand) van de Customization Wizard.

 5. Blader naar het pakket dat u in stap 2 hebt gemaakt en open het .msi-bestand (Windows) of .pkg-bestand (macOS) voor Acrobat Pro op de volgende locatie:
  \Acrobat\Build\Setup\APRO20.0\Adobe Acrobat\

 6. Selecteer de gewenste opties in het gedeelte Personalization Options (Aanpassingsopties).

  Acrobat-pakketten aanpassen

  Opmerking:
  • Als u meer dan één Acrobat Pro-serienummer hebt, kunt u het serienummer voor Creative Cloud voor ondernemingen of Acrobat Pro gebruiken.
  • Het veld voor het serienummer wordt alleen gebruikt voor distributies met serienummer waarbij de computer een licentie heeft. Als u de Customization Wizard gebruikt om een aangepast pakket voor gebruikers op naam te maken via de Adobe Admin Console, laat u het veld voor het serienummer leeg.
 7. Sla het pakket op. Wanneer u het pakket opslaat, wordt een bestand met 'transformaties' (met de extensie .mst) gegenereerd in de map van Acrobat. Dit bestand wordt gebruikt bij de installatie van Acrobat via het pakket. 

Als u Acrobat wilt aanpassen via het gedownloade pakket, hebt u de nieuwste versie van de Customization Wizard en het gedownloade .pkg-bestand nodig.

 1. Open Terminal en pak het pakketbestand (gedownload vanuit de Admin Console) uit met behulp van de volgende opdracht:

  "pkgutil --expand "pad naar pakket" "<doelmap om de inhoud van het pakketbestand uit te pakken>".

  Voorbeeld uitpakopdracht

 2. Kopieer het bestand APRO19.0.dmg uit de structuur van het pakket dat u in de bovenstaande stappen hebt uitgepakt en plaats het op uw bureaublad.

  Uitgepakt APRO-bestand uit pakketinhoud

 3. Dubbelklik op het bestand APRO19.0.dmg en koppel het. Open het gekoppelde volume.

  APRO20.dmg koppelen

 4. Maak een map op uw bureaublad met de naam AcrobatVolume en kopieer de inhoud van het gekoppelde volume (uit stap 3 hierboven) naar die map.

  Map AcrobatVolume maken

 5. Gebruik vervolgens de Customization Wizard met Acrobat Installer.pkg in de mappenstructuur in AcrobatVolume.

  Customization Wizard gebruiken

  Opmerking:

  U kunt ook de plist-voorkeuren voor uw aangepaste pakketten instellen. Zie Pre-deployment configuration voor meer informatie.

 6. Maak een aangepast installatieprogramma met de naam Acrobat Installer.pkg.

 7. Vervang het aangepaste installatiepakket dat u in stap 6 hierboven hebt gemaakt in de map AcrobatVolume.

  Aangepast installatieprogramma vervangen

 8. We hebben nu een map ‘AcrobatVolume’ met dmg-inhoud én een aangepast Acrobat-installatieprogramma.

  Voer vervolgens de volgende opdracht uit om de map AcrobatVolume te gebruiken om APRO20.0.dmg te maken:

  hdiutil create -volname "Acrobat"  -srcfolder "/Gebruikers/labuser/Bureaublad/AcrobatVolume" -ov -format UDZO APRO20.0.dmg

  Opmerking:

  Vervang in de bovenstaande opdracht labuser door de gebruikersnaam van de huidige gebruiker.

 9. Vervang het zojuist gemaakte bestand APRO20.0.dmg in de map met het pakketbestand die in stap 1 hierboven is uitgepakt.

 10. Voer de volgende pkgutil-opdracht uit om de uitgepakte bestandsinhoud samen te voegen:

  "pkgutil --flatten "map met uitgepakt pakket" "pakketpad voor nieuw pakket"

  Opdracht om pakket samen te voegen

Het aangepaste pakket distribueren

Windows: Distribueer het gewijzigde installatieprogramma met de Customization Wizard naar de clientcomputers zoals wordt beschreven in de documentatie van de Customization Wizard.

macOS: Distribueer het pakket dat is gemaakt met de uitvoer van de Customization Wizard.

Distribueer het MSI-bestand (Windows) of PKG-bestand (macOS) dat door het pakket is gemaakt naar de client.

Opmerking:

Voor een Windows-pakket kunt u de software naar de doelsystemen distribueren nadat het MST-bestand (ook wel het transformatiebestand genoemd) is opgeslagen in de submap van Acrobat binnen het pakket. Het is mogelijk om Acrobat te installeren met het eigen MSI-bestand (Windows) of PKG-bestand (macOS), maar in dat geval worden er geen licentiegegevens en geen afhankelijkheden geïnstalleerd met het pakket. U kunt het beste het bestand 'setup.exe' in de map 'Build' gebruiken om een pakket met Acrobat te installeren dat is gemaakt met de workflow voor het maken van pakketten in de Admin Console, omdat dan ook de afhankelijkheden (zoals herdistribueerbare onderdelen van Microsoft Visual C++) worden geïnstalleerd. Kijk hieronder voor meer informatie over de installatie.

Het MSI-installatieprogramma verwerkt geen afhankelijkheden zoals de herdistribueerbare onderdelen van Microsoft Visual C++ die van belang zijn voor de versie van Acrobat die wordt geïnstalleerd (bijvoorbeeld PDFMaker).

Acrobat installeren in Windows

Let op:

Als u een kloon van de harde schijf of een vergelijkbare technologie gebruikt, moet de software worden geïnstalleerd nadat de installatiekopie van het besturingssysteem is gemaakt.

Windows-installatieprogramma's zijn zichzelf uitpakkende .exe- bestanden. Voer het gedownloade .exe-bestand eenmaal uit om de installatiebestanden uit te pakken. Standaard worden de installatiebestanden uitgepakt in de map 'Acrobat ' op uw bureaublad. Gebruik een van de volgende methoden om Acrobat in Windows te installeren:

 • Methode 1: Installeren in de opdrachtregelmodus op de computer van de gebruiker
 • Methode 2: Installeren via de GUI-modus op de computer van de gebruiker
 • Methode 3: Installeren via distributiemethoden zoals SCCM

Methode 1: Installeren in de opdrachtregelmodus op de computer van een gebruiker

Als u een pakket met Acrobat wilt installeren, kunt u het bestand setup.exe (in de map 'Build') uitvoeren via de opdrachtregel of door op het bestand te dubbelklikken.

Taal van het geïnstalleerde pakket

De taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd, is afhankelijk van drie factoren:

 • Of de optie Taal besturingssysteem afstemmen bij het maken van het pakket wel of niet is geselecteerd.
 • De taal die u hebt opgegeven in de opdracht tijdens de distributie van het pakket.
 • De taal waarin u het pakket hebt gemaakt.

In de volgende tabel ziet u welke invloed al deze factoren hebben op de taal waarin het pakket wordt geïnstalleerd. 

Taal besturingssysteem afstemmen

Taal is expliciet opgegeven bij de distributie van een pakket via de  opdrachtregel

Het pakket wordt geïnstalleerd in…

Geselecteerd

Nee

Taal van besturingssysteem

Geselecteerd

Ja

Taal die expliciet is opgegeven op de opdrachtregel tijdens distributie van een pakket

Niet geselecteerd

Niet geselecteerd

Nee

Taal waarin het pakket is gemaakt

Geselecteerd

Ja, maar de opgegeven taal is niet beschikbaar

Taal waarin het pakket is gemaakt

Niet geselecteerd

Opmerking:

Wanneer het installatieprogramma wordt uitgevoerd, wordt de landinstelling gecontroleerd die is ingesteld op systeemniveau en niet op gebruikersniveau. Zie Creative Cloud-pakket installeren met de optie Taal besturingssysteem afstemmen voor meer informatie over deze instelling.

De opdrachtregel biedt aanvullende vereiste parameters waarvoor standaardwaarden worden gebruikt als u Setup.exe van het pakket uitvoert door erop te dubbelklikken.

In de opdracht:

 • [INSTALLDIR] is de installatiemap waarin Acrobat moet worden geïnstalleerd op de clientcomputer.
 • [installLanguage] is de landinstelling waarvoor Acrobat moet worden geïnstalleerd. Acrobat is mogelijk niet in alle talen beschikbaar. U kunt dus alleen een taalversie aanbieden die wordt ondersteund door Acrobat voor de desbetreffende media. Als u Acrobat bijvoorbeeld in het Nederlands wilt installeren, geeft u in de opdracht nl_NL op als landinstelling. Zie Landinstellingen voor verschillende Acrobat-configuraties voor een overzicht van de beschikbare landinstellingen voor Acrobat in een bepaalde suite.
Syntaxis  setup [--silent] [--ADOBEINSTALLDIR=] [--INSTALLLANGUAGE=] 
Voorbeeld van de syntaxis: setup.exe --silent --ADOBEINSTALLDIR="C:\InstallDir" --INSTALLLANGUAGE=fr_CA   Locatie van setup.exe: [Package]\Build

In de volgende tabel ziet u de waarde voor de landinstelling die u moet opgeven voor de optie --installLanguage.

Regio van suite
Landinstellingen van suite
Landinstellingen van Acrobat Acrobat-pakket
Engels
Engels (Noord-Amerika) en_US Acro LS1
  Engels (Internationaal)
en_US
 
  Duits de_DE  
  Frans fr_FR  
  Frans (Canada) fr_FR  
Japans
Japans
ja_JP Acro LS2
Noord- en Zuid-Amerika/Europa
(Centraal-Europa)
Engels (Noord-Amerika)
en_US Acro LS1
  Engels (Internationaal) en_US  
  Duits de_DE  
  Frans fr_FR  
  Frans (Canada) fr_FR  
  Spaans es_ES Acro LS6
  Spaans, Noord-Amerika (es_MX) es_ES  
  Spaans, Latijns-Amerika (es_LA) es_ES  
  Italiaans it_IT  
  Nederlands nl_NL  
  Portugees (Brazilië) pt_BR  
  Zweeds sv_SV Acro LS7
  Deens da_DK  
  Fins fi_FI  
Azië
Koreaans
ko_KR Acro LS5
  Vereenvoudigd Chinees zh_CN Acro LS3
  Traditioneel Chinees zh_TW Acro LS4
Oost-Europa Russisch ru_RU  
  Turks tr_TR  
  Oekraïens uk_UA  
  Tsjechisch cs_CZ Acro LS8
  Pools pl_PL  
  Hongaars hu_HU  
  Frans (Noord-Afrika) fr_FR Acro LS1
  Midden-Oosten, Engels (Arabisch) en_US  
  Midden-Oosten, Engels (Hebreeuws) en_US  

Navigeer via de opdrachtprompt naar de map Acrobat en voer de volgende opdracht uit:

Voorbeeld van de syntaxis:

Setup.exe /sl "[Taalcode]" /sALL

In de bovenstaande opdracht:

 • [Taalcode] is de numerieke taalcode van Acrobat Launch op basis van de volgende taalcodes. Als u bijvoorbeeld '1033' opgeeft voor [LangCode], wordt Acrobat in het Engels gestart.

2052=Vereenvoudigd Chinees

1028=Traditioneel Chinees

1029=Tsjechisch

1030=Deens

1043=Nederlands (Nederland)

1033=Engels (Verenigde Staten)

1035=Fins

1036=Frans (Frankrijk)

1031=Duits (Duitsland)

1038=Hongaars

1040=Italiaans (Italië)

1041=Japans

1042=Koreaans

1044=Noors (Bokmål)

1045=Pools

1046=Portugees (Brazilië)

1049=Russisch

1051=Slowaaks

1060=Sloveens

1034=Spaans (traditionele sortering)

1053=Zweeds

1055=Turks

1058=Oekraïens

1025=Engels met Arabische ondersteuning

1037=Engels met Hebreeuwse ondersteuning

6156=Frans (Marokko)

Methode 2: Installeren via de GUI-modus op de computer van een gebruiker

Bij deze methode kunt u de installatiemap 'Acrobat ' die u uit het gedownloade .exe-bestand hebt uitgepakt (en optioneel hebt aangepast), eenvoudig kopiëren naar de computer van een gebruiker en Setup.exe uitvoeren om de installatie te starten.

Methode 3: Installeren via distributiemethoden voor Acrobat

U kunt ook de gebruikelijke distributiemethoden voor Acrobat volgen, zoals vermeld in de Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

In het volgende voorbeeld wordt Acrobat gedistribueerd via SCCM:

Voer het gedownloade .exe-bestand uit om het installatieprogramma uit te pakken in de map 'Acrobat'. Standaard worden bestanden uitgepakt op uw bureaublad. Ga nog niet verder met de installatie nadat het uitpakken is voltooid. U beschikt over de uitgepakte installatiebestanden, die u gaat gebruiken om Acrobat te distribueren met SCCM. Volg de gebruikelijke methoden om een pakket voor distributie te maken in SCCM Configuration Manager. Geef het pad van Setup.exe op in de wizard Create Program (Programma maken) in SCCM (zie hieronder).

Gebruik dit om Acrobat te distribueren met SCCM. Volg de gebruikelijke methoden om een pakket voor distributie te maken in SCCM Configuration Manager. Geef het pad van Setup.exe op in de wizard 'Create Program' (Programma maken) in SCCM (zie hieronder).

De wizard Create Program in SCCM

Adobe Acrobat distribueren in een gevirtualiseerde omgeving? Voor informatie over het distribueren van Acrobat in een gevirtualiseerde omgeving raadpleegt u Gevirtualiseerde distributies

Acrobat installeren in macOS

Als u Acrobat wilt installeren in macOS, installeert u eenvoudig het gedownloade installatiepakket (of het aangepaste pakket als u de Customization Wizard moet gebruiken).

Installatieprogramma's voor macOS zijn .pkg-installatieprogramma's met een gebruikersinterface die aanwijzingen geeft voor het uitvoeren van de installatie.

U kunt distributiemethoden in macOS zoals ARD gebruiken om het gekoppelde pakket te distribueren. Meer informatie is beschikbaar in de Acrobat ETK: http://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/#.

Service voor beveiligingsmeldingen

De Adobe-service voor beveiligingsmeldingen is een gratis service die Adobe gebruikt om informatie over de beveiliging van Adobe-producten per e-mail naar klanten te sturen. Zie Registreren voor beveiligingsmeldingen van Adobe voor meer informatie.

Acrobat verwijderen

Acrobat verwijderen in Windows

Nadat u Acrobat hebt gedistribueerd met het pakket, kunt u dit verwijderen met de gebruikelijke procedure voor het verwijderen van MSI- pakketten. Dit kan individueel worden gedaan via het onderdeel Software in Windows Configuratiescherm.

Het MSI-pakket voor Acrobat Pro bevindt zich in het volgende pad voor Acrobat:

[CCPPackage]\Build\Setup\APRO20.0\[landinstelling]\AdobeAcrobat\AcroPro.msi

Opmerking:

Als u de Acrobat-licentie wilt verwijderen, raden we u aan het MSI-bestand van het pakket uit te voeren in de verwijdermodus. Als u echter andere apps op de computer hebt geïnstalleerd en deze nog steeds nodig hebt, dient u het MSI-bestand van het pakket niet uit te voeren om Acrobat te verwijderen, aangezien hierbij de licentie voor andere apps ook wordt verwijderd.

Dit kan ook worden gedaan via de opdrachtregel. Gebruik de volgende opdrachtregelsyntaxis om Adobe Acrobat te verwijderen:

Voorbeeld van de syntaxis:

msiexec.exe /x <pad naar MSI-bestand van Acrobat> /qn

Acrobat-updates

U kunt updates van Acrobat distribueren via de standaarddistributiemethoden die in uw organisatie worden gebruikt. Lees deze aanvullende informatie voor meer informatie over updates.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?