Voordat u pakketten gaat maken met Adobe® Creative Cloud™ Packager, is het verstandig om eerst goed na te denken en een planning te maken. In dit artikel vindt u alle informatie die u nodig hebt voor het maken van die planning. Uw planningsproces bestaat uit diverse stappen:

  • Nagaan welke gebruikersgroepen er zijn en welke applicaties elke gebruikersgroep nodig heeft.
  • Nagaan welke pakketten u moet maken om deze applicaties te installeren voor de verschillende gebruikersgroepen en bepalen hoe u deze pakketten gaat distribueren.

De afzonderlijke stappen in de planning worden in de secties van dit artikel besproken.

Nagaan welke gebruikersgroepen er zijn en wat hun behoeften zijn

Voor elke unieke gebruikersgroep in uw onderneming hebt u een of meer distributiepakketten nodig. Als eerste stap in uw planning identificeert u elke gebruikersgroep die een bepaalde toepassing of verzameling van applicaties nodig heeft om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Als u of iemand anders in uw bedrijf al het lidmaatschap voor Creative Cloud voor teams heeft aangeschaft, is deze stap ongetwijfeld al uitgevoerd. Mogelijk is de stap echter niet vastgelegd in een vorm die voor u in dit stadium van de planning nuttig is. 

Op dit punt moet u het volgende nagaan:

  • Groepsnaam: identificeer elke gebruikersgroep die het softwarelidmaatschap gaat gebruiken. De labels waarmee u uw gebruikersgroepen identificeert, zijn alleen bedoeld voor gebruik door u; ze worden nergens in het distributiepakket opgenomen en u kunt dus elke gewenste naam gebruiken.
  • Benodigde hoofdapplicaties: maak voor elke gebruikersgroep een lijst met applicaties die de personen in die groep nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 
  • Product: identificeer de producten die de applicaties bevatten die u in de lijst hebt opgenomen. Deze lijst kan bestaan uit namen van losse producten, uit namen van suites of een combinatie daarvan.
  • Platform: geef voor elk product het platform aan (Windows, Mac OS of beide).

Maak uw pakketlijst

Nadat u een volledige lijst hebt gemaakt van de gebruikersgroepen en de applicaties die elke gebruikersgroep nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren, kunt u bepalen hoeveel pakketten u nodig hebt om de applicaties te distribueren voor deze gebruikers. Er zijn een aantal concepten die Adobe hanteert bij het ontwerpen van producten en pakketten die u goed moet begrijpen als u wilt bepalen hoeveel pakketten u nodig hebt en wat elk pakket moet bevatten.

Bereken het aantal pakketten

Als u slechts één platform hebt gekozen, is uw aantal pakketten 1. Als u beide platformen hebt gekozen, is het aantal 2. Noteer deze cijfers in de kolom Aantal pakketten van het planningswerkblad, waarvan u verderop een voorbeeld vindt.

Geef elk pakket een naam

U kunt uw pakketten nu een naam geven. Kies voor elk pakket op uw lijst een korte, beschrijvende naam. Als u Mac OS- en Windows-versies van hetzelfde pakket hebt, kunt u een gezamenlijke pakketnaam kiezen en 'Win' of 'Mac' aan de naam toevoegen. Welke naam u ook kiest, u moet gemakkelijk aan de naam kunnen zien voor welke gebruikersgroep het pakket bestemd is en voor welk doel het pakket zal worden gebruikt.

Opmerking:

Aangezien de pakketnaam ook wordt gebruikt als naam voor de map op uw systeem waarin de pakketbestanden worden geplaatst, gelden de restricties voor mapnamen van het besturingssysteem ook voor de pakketnamen die u kiest.

Voorbeeld van een planningswerkblad

U kunt een planningswerkblad maken, zoals in het voorbeeld hieronder, om alle benodigde informatie centraal te verzamelen.

Groepsnaam Benodigde hoofdapplicaties Platformen Aantal pakketten Pakketnaam/-namen
Schrijvers InDesign Win64 1 Alleen-InDesign
Fotografen Photoshop Mac, Win32 2 PhotoMac
PhotoWin
Lay-outteam Photoshop, Illustrator, InDesign Mac 1 Lay-out
Webontwikkelaars Dreamweaver, Flash, Fireworks Mac, Win32 2 WebMac
WebWin

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid