Tijdens het voorbereidingsproces koopt uw organisatie lidmaatschappen die toegang bieden tot verschillende producten en services van Adobe. Dit kunnen Creative Cloud-producten zijn, zoals Photoshop, Illustrator en InDesign. Dit kunnen ook Document Cloud-producten zijn, zoals Acrobat en services als Adobe Sign. De lidmaatschappen kunnen ook Marketing Cloud-producten omvatten, zoals Adobe Analytics en Adobe Audience Manager.

U kunt het gebruik van deze lidmaatschappen in uw organisatie verfijnen met behulp van productprofielen. Met productprofielen kunt u alle Adobe-services die in een lidmaatschap beschikbaar zijn, of een subset daarvan, inschakelen en de instellingen aanpassen voor een bepaald product of lidmaatschap. Vervolgens kunt u beheerders, productbeheerders genoemd, aan de productprofielen toewijzen. Deze beheerders voegen eindgebruikers toe aan de productprofielen die ze beheren.

Op de pagina Producten van de Admin Console vindt u opties voor het beheer van uw producten en productprofielen.

Opmerking:

Productprofielen zijn niet beschikbaar voor teams. Als systeembeheerder van een team kunt u gebruikers rechtstreeks aan producten toewijzen.

Beste werkwijzen (alleen gebruikers van Adobe Experience Cloud)

Als u Adobe Experience Cloud-producten op de Admin Console beheert, moet u rekening houden met de volgende limieten voor de beste prestaties:

 • Maximaal 8000 profielen in een organisatie.
 • Maximaal 4000 productprofielen toegewezen aan een gebruiker. 
 • Maximaal 100.000 gebruikers gedelegeerd aan een product.

Producten beheren

Als productbeheerder krijgt u beheerdersbevoegdheden toegewezen voor een of meer producten in uw organisatie. U kunt gebruikers en groepen toewijzen aan de producten waarvoor u beheerdersbevoegdheden hebt gekregen. Desgewenst kunt u vervolgens rollen toewijzen aan deze gebruikers. U kunt ook productprofielen maken en productprofielbeheerders toewijzen aan de profielen die u maakt.

Gebruikers en gebruikersgroepen toevoegen aan een product

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle Adobe-productlidmaatschappen waarvoor u een beheerder bent.

 2. Selecteer een product en navigeer naar Gebruikers.

  Gebruiker toevoegen
 3. Klik op Gebruiker toevoegen.

 4. Voer in het scherm Gebruiker toevoegen de naam of het e-mailadres van de gebruiker in en kies de gebruiker in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven.

  Als de gebruiker die u toevoegt, niet bestaat in de Admin Console van uw organisatie, kunt u het e-mailadres van de gebruiker invoeren. U wordt gevraagd de gegevens van de gebruiker in te voeren.

 5. Selecteer een profiel voor het huidige product en klik op Opslaan.

  Als u de systeembeheerder van een team bent, klikt u op Opslaan.

De bijgewerkte lijst met gebruikers wordt weergegeven en de gebruiker ontvangt een melding per e-mail.

Gebruikers en gebruikersgroepen uit een product verwijderen

 1. Terwijl u een product beheert in de Admin Console, navigeert u naar Gebruikers.

 2. Schakel de selectievakjes links van de gewenste gebruikersnamen in en klik op Gebruikers verwijderen.

 3. Klik in het bevestigingsvenster op Gebruikers verwijderen.

Productenlijst exporteren

Toepasselijke rol: Systeembeheerder

U kunt de lijst met aangeschafte en toegewezen producten exporteren, zodat de inkoopafdeling van uw organisatie deze lijst kan gebruiken.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de lijst met producten in uw organisatie:

 • Bijnaam: van het productprofiel
 • Product: het product waartoe een profiel behoort
 • Licentiequota: het aantal gebruikers dat aan een profiel is toegewezen. Zie Quota's definiëren en beheren.
 • Toegewezen: de gebruikers die aan een profiel zijn toegewezen
 • Beheerders: de beheerders voor een profiel
 1. Ga in de Admin Console naar Overzicht.

 2. Klik op Exporteren naar CSV in de rechterbovenhoek van de pagina.

 3. Kies een maplocatie en klik op OK.

Productprofielen maken en beheren

Een gebruiker moet deel uitmaken van een productprofiel om recht te kunnen krijgen op het gebruik van een product of service. De productbeheerder wijst licenties toe aan een productprofiel door dit te koppelen aan een lidmaatschap dat u hebt aangeschaft.

Een gebruiker kan zijn toegewezen aan meerdere productprofielen die elk verschillende licenties aan de gebruiker verlenen. De uiteindelijke rechten van een gebruiker bestaan uit een optelsom van alle licenties die elk productprofiel aan deze gebruiker verleent.

Opmerking:

Het concept van productprofielen betekent een verschuiving in de manier waarop producten en services van Adobe eerder werden beheerd in de Admin Console. Systeembeheerders voegen nu productbeheerders toe en definiëren quota's (alleen gebruikerslicenties op naam) voor productprofielen in plaats van gebruikers of gebruikersgroepen. Productbeheerders krijgen de verantwoordelijkheid toegewezen voor het toevoegen van gebruikers aan de productprofielen die zij beheren.

Aangezien productprofielen niet beschikbaar zijn voor teams, kunnen systeembeheerders voor teams gebruikers rechtstreeks aan producten toewijzen.

Let op:

Het beheer van productprofielen is niet van toepassing op Adobe Experience Manager Mobile. Voor deze applicatie kunt u gebruikers toevoegen en beheren via de Experience Manager Mobile Portal.

Een productprofiel maken

Toepasselijke rol: Productbeheerder

Als productbeheerder kunt u productprofielen maken en productprofielbeheerders toewijzen aan de profielen die u maakt.

U kunt ook de productprofielen beheren waarvoor u de beheerder bent en gebruikers toegang geven tot het product. Voor Adobe-producten die het concept van rollen ondersteunen, kunt u rollen toewijzen aan gebruikers. Deze rollen bieden gebruikers toegang tot dat product op basis van hun rol.

Opmerking:

Raadpleeg dit artikel als u productprofielen voor licenties voor gedeelde apparaten maakt.

 1. Terwijl u een product beheert, navigeert u naar Productprofielen en klikt u Nieuw profiel.

  De wizard Nieuw profiel maken wordt weergegeven.

  Opmerking:

  Als u een productprofiel wilt maken voor het lidmaatschap voor een losse app, moet u eerst een product selecteren voordat u informatie toevoegt over Details en Quota. Zie Een aangepast profiel voor een losse app maken voor meer informatie.

 2. Voer op het scherm Details een profielnaam, weergavenaam en beschrijving in en klik op Volgende.

  U kunt er ook voor kiezen om gebruikers per e-mail op de hoogte te brengen wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit profiel.

  Als Gebruikersmeldingen is ingeschakeld:

  • Eindgebruikers ontvangen een e-mail wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit productprofiel.

  Als Gebruikersmeldingen is uitgeschakeld:

  • Gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID ontvangen geen e-mail wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit productprofiel. Gebruikers met een Adobe ID ontvangen echter een eerste e-mail om de configuratie van hun Adobe ID-account te voltooien, zelfs als deze instelling is uitgeschakeld.
  Detailpagina
 3. Kies in het scherm Quota het gewenste aantal licenties voor dit profiel en klik op Volgende.

  U kunt zo nodig op elk moment in het jaar extra licenties distribueren. De prijs hiervan is gebaseerd op dezelfde EA-kortingslaag als uw aanvankelijke order, ongeacht het aantal licenties dat u distribueert.

 4. In het scherm Services kunt u afzonderlijke services voor het productprofiel in- of uitschakelen.

  Zie Services voor een productprofiel in- of uitschakelen voor meer informatie.

  Services
 5. Klik op Gereed om het nieuwe profiel op te slaan.

U keert terug naar de lijst met productprofielen. In de lijst wordt nu het profiel weergegeven dat u hebt gemaakt.

Opmerking:

Adobe Marketing Cloud-aanbiedingen zijn ingedeeld in machtigingsgroepen die betrekking hebben op mogelijkheden die specifiek zijn voor verschillende Marketing Cloud-oplossingen. Wanneer u productprofielen instelt voor Marketing Cloud, hoeft u de toegang tot services niet uit te schakelen (stap 6 in de bovenstaande procedure), maar selecteert u een oplossingsspecifieke machtigingsgroep die van toepassing is op het productprofiel dat u maakt.

Productprofielen verwijderen

 1. Schakel op de pagina met productgegevens de selectievakjes links van de gewenste profielnamen in en klik op Profielen verwijderen.

 2. Klik in het bevestigingsvenster op Profielen verwijderen.

U keert terug naar de lijst met productprofielen.

Beheerdersrollen voor productprofielen aan andere gebruikers toewijzen

Toepasselijke rol: Productbeheerder

Gewoonlijk wijzen productbeheerders productprofielbeheerders aan een productprofiel toe. Deze productprofielbeheerders voegen vervolgens eindgebruikers of groepen aan het productprofiel toe.

Nadat een profiel is gemaakt, kunnen productbeheerders productprofielbeheerders toevoegen.

 1. Selecteer een productprofiel en navigeer naar Beheerders.

 2. Klik op Beheerder toevoegen.

 3. Voer in het scherm Beheerder toevoegen de naam of het e-mailadres van de gebruiker in en selecteer de gebruiker in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven.

  Als de gebruiker die u toevoegt, niet bestaat in de Admin Console van uw organisatie, kunt u het e-mailadres van de gebruiker invoeren. U wordt gevraagd de gegevens van de gebruiker in te voeren.

 4. Klik op Opslaan.

De beheerder krijgt toegang tot het profiel om dit te beheren en ontvangt een e-mail waarin hij of zij op de hoogte wordt gesteld van de nieuwe machtigingen.

Opmerking:

 • Als een beheerder wordt toegewezen aan een productprofiel, geeft dat die beheerder nog geen recht op het desbetreffende product. Als de beheerder toegang wil tot het product, moet de beheerder zichzelf als gebruiker aan het productprofiel toevoegen.
 • Instellingen voor groepsmeldingen zijn niet van invloed op e-mailmeldingen over beheermachtigingen. Iedere beheerder ontvangt een e-mailmelding waarin zijn of haar rol wordt aangegeven.

De toewijzing van beheerdersrollen voor een productprofiel intrekken

 1. Terwijl u werkt aan een profiel, klikt u op de selectievakjes links van de gewenste beheerders in de lijst. 

 2. Klik op Beheerder verwijderen.

  Het dialoogvenster Beheerder verwijderen wordt weergegeven.

 3. Klik op Beheerder verwijderen.

De bijgewerkte lijst met beheerders voor het productprofiel wordt weergegeven.

Quota's voor een profiel beheren

Van toepassing op: Gebruikerslicenties op naam.

Toepasselijke rol: Systeembeheerder, productbeheerder

Nadat u enkele productprofielen hebt gemaakt, kunt u de tool Quota verdelen gebruiken om quota's te definiëren en beheerders zo een richtsnoer geven voor het aantal gebruikers dat kan worden toegewezen aan deze profielen. Als uw organisatie bijvoorbeeld in totaal 1000 gebruikerslicenties voor een product heeft gekocht en u vier productprofielen hebt gemaakt, kunt u snel een quota van 250 gebruikers aan elk productprofiel toewijzen. U kunt ook handmatig de quota's verfijnen die aan de productprofielen zijn toegewezen.

Opmerking:

De quotafunctie is niet van toepassing op Marketing Cloud- of Stock-producten, aangezien deze producten niet per gebruiker worden verkocht.

Als u Enterprise-producten in VIP hebt gekocht:

 • De quota die u toewijst aan één productprofiel, mag de productquota niet overschrijden.
 • De som van de quota van alle productprofielen in een product, mag de productquota niet overschrijden.
  Stel bijvoorbeeld dat de productquota 10 is. Als aan het ene productprofiel een quota van 6 is toegewezen en aan een ander profiel 4, kunt u de quota voor geen van deze profielen verhogen. Ook kunt u de quota van gebruikers van een ander profiel in het product niet verhogen, tenzij u de quota voor een van de profielen verlaagt of de productquota verhoogt.
 • U kunt de quota die is toegewezen aan een profiel niet verlagen als alle licenties in dat profiel al aan gebruikers zijn toegewezen. U moet licenties van gebruikers intrekken voordat u de quota verlaagt.

Let op:

In de Admin Console worden de bovenstaande quotavereisten niet afgedwongen voor ETLA-klanten.

 1. Terwijl u werkt aan een productprofiel, klikt u op Instellingen in de linkerbovenhoek van de pagina met profielgegevens.

 2. Ga naar Quota.

  Quota's voor een profiel beheren
 3. Voer het aantal licenties in dat is toegekend aan het productprofiel en klik op Opslaan.

Gebruikers en groepen van een productprofiel beheren

Nadat een productbeheerder u als productprofielbeheerder aan een productprofiel heeft toegevoegd, ontvangt u een e-mailbericht waarin wordt vermeld dat u kunt deelnemen aan het beheer van Adobe-software.

 1. Klik in het e-mailbericht op Aan de slag.

 2. Meld u met uw aanmeldingsgegevens aan bij de Admin Console. Bekijk het welkomstscherm en de pagina Overzicht.

Nu u over de juiste machtigingen beschikt, kunt u productprofielen beheren door gebruikers en gebruikersgroepen toe te voegen of te verwijderen.

Gebruikers en gebruikersgroepen aan een productprofiel toevoegen

Toepasselijke rol: Productprofielbeheerder

 1. Selecteer een productprofiel en navigeer naar Gebruikers.

 2. Klik op Gebruiker toevoegen.

 3. Voer in het scherm Gebruikers toevoegen de naam of het e-mailadres van de gebruiker in en selecteer de gebruiker in de vervolgkeuzelijst die wordt weergegeven.

  Als de gebruiker die u toevoegt, niet bestaat in de Admin Console van uw organisatie, kunt u het e-mailadres van de gebruiker invoeren. U wordt gevraagd de gegevens van de gebruiker in te voeren.

 4. Klik op Opslaan.

  Opmerking:

  Als een of meer van de productprofielen die u selecteert, is aangeschaft onder het VIP-licentieprogramma en alle licenties zijn verbruikt, wordt het volgende bericht weergegeven:

  Verbruikte licenties

  In dit geval kunt u VIP-licenties kopen voor de vereiste producten of de toegewezen licenties van andere gebruikers intrekken.

De bijgewerkte lijst met gebruikers wordt weergegeven en de gebruiker ontvangt een melding per e-mail.

Meerdere gebruikers aan een productprofiel toevoegen

Toepasselijke rol: Productprofielbeheerder

U kunt de procedure Gebruikers toevoegen via CSV-bestand gebruiken om meerdere gebruikers tegelijk aan een productprofiel toe te voegen

Opmerking:

Met deze procedure voegt u bestaande gebruikers toe aan productprofielen. Als u gebruikers in één keer wilt toevoegen aan uw organisatie en aan productprofielen, raadpleegt u Meerdere gebruikers toevoegen.

 1. Ga tijdens het maken of bewerken van een productprofiel naar Gebruikers.

 2. Klik op  en kies Gebruikers toevoegen via CSV-bestand.

 3. In het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand kunt u de huidige lijst met gebruikers downloaden of de CSV-standaardsjabloon downloaden door te klikken op CSV-sjabloon downloaden.

  Het gedownloade bestand bevat de volgende gegevens:

  • Identity Type (alleen ondernemingen)
  • User name (alleen ondernemingen)
  • Domain (alleen ondernemingen)
  • Email (ondernemingen en teams)
  • First Name (ondernemingen en teams)
  • Last Name (ondernemingen en teams)

  Zie CSV-bestandsindeling voor een beschrijving van deze velden.

 4. Open het CSV-bestand in Excel en bewerk het, zodat het alleen rijen bevat voor de gebruikers die u aan dit profiel wilt toevoegen.

 5. Sleep het bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand of klik op Selecteer een bestand en selecteer het bestand op uw computer.

 6. Klik op Uploaden.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Productprofiel > Resultaten van bulkbewerking.

Zie Problemen met bulksgewijs uploaden van gebruikers oplossen voor tips voor het oplossen van problemen met bulksgewijs uploaden naar de Admin Console.

Gebruikers en gebruikersgroepen uit een productprofiel verwijderen

 1. Selecteer een productprofiel en navigeer naar Gebruikers.

 2. Schakel de selectievakjes links van de gewenste gebruikersnamen in en klik op Gebruikers verwijderen.

 3. Klik in het bevestigingsvenster op Gebruikers verwijderen.

Meerdere gebruikers uit een productprofiel verwijderen

Toepasselijke rol: Productprofielbeheerder

U kunt de procedure Meerdere gebruikers tegelijk verwijderen gebruiken om meerdere gebruikers tegelijk uit een productprofiel te verwijderen. Als u bijvoorbeeld meerdere gebruikers van het ene naar het andere profiel wilt verplaatsen, kunt u ze verwijderen uit het ene profiel en daarna toevoegen aan het andere profiel.

 1. Ga tijdens het maken of bewerken van een productprofiel naar Gebruikers.

 2. Klik op  en kies Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand.

 3. In het dialoogvenster Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand kunt u de huidige lijst met gebruikers downloaden of de CSV-standaardsjabloon downloaden door te klikken op CSV-sjabloon downloaden.

  Het gedownloade bestand bevat de volgende velden:

  • Identity Type (alleen ondernemingen)
  • User name (alleen ondernemingen)
  • Domain (alleen ondernemingen)
  • Email (ondernemingen en teams)
  • First Name (ondernemingen en teams)
  • Last Name (ondernemingen en teams)

  Zie CSV-bestandsindeling voor een beschrijving van deze velden.

 4. Open het CSV-bestand in Excel en bewerk het, zodat het alleen rijen bevat voor de gebruikers die u uit dit profiel wilt verwijderen.

 5. Sleep het bestand naar het dialoogvenster Toewijzing van gebruikers intrekken via CSV-bestand of klik op Selecteer een bestand en selecteer het bestand op uw computer.

 6. Klik op Uploaden.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Productprofiel > Resultaten van bulkbewerking.

Gebruikers van een profiel exporteren

Toepasselijke rol: Productprofielbeheerder

Als systeembeheerder kunt u gegevens over gebruikers voor een profiel downloaden. U kunt dit bestand vervolgens gebruiken om meerdere gebruikers toe te voegen aan een ander productprofiel in uw organisatie.

Het CSV-bestand dat u downloadt, bevat de gegevens zoals beschreven in de sectie CSV-bestandsindeling hierboven.

 1. Ga vanuit het productprofiel waaraan u werkt naar Gebruikers.

 2. Klik op  en kies Lijst van gebruikers exporteren naar CSV.

 3. Kies een maplocatie en klik op OK.

Resultaten van bulkbewerking

Als u een bulkbewerking uitvoert, zoals meerdere gebruikers aan een productprofiel toevoegen, ontvangt u een e-mailbericht. Daarnaast kunt u de details van de bulkbewerking bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

 1. Terwijl u aan een productprofiel werkt, gaat u naar Gebruikers en klikt u op in de rechterbovenhoek.

 2. Kies Resultaten van bulkbewerking in de vervolgkeuzelijst.

 3. Als u de gegevens van een batchproces wilt weergeven, klikt u op de naam van de bewerking in de lijst.

 4. Klik op de gegevenspagina op Resultaten downloaden om een CSV-bestand te downloaden voor een gedetailleerd rapport van het batchproces.

Belangrijk: Op de pagina Resultaten worden rapporten weergegeven die maximaal 90 dagen oud zijn. Rapporten die ouder zijn dan 90 dagen worden automatisch verwijderd, zonder tussenkomst van een systeembeheerder.