De Photoshop-opties Genereren en Exporteren als mislukken voor individuele lagen wanneer ze in tekengebieden zijn gegroepeerd

Als u Photoshop CC 2015.5 gebruikt om individuele lagen te exporteren door Genereren > Afbeeldingen te kiezen of door te rechtsklikken op een laag in het deelvenster Lagen en Exporteren als te kiezen, mislukt dit wanneer de laag zich in een groep bevindt die ook deel uitmaakt van een tekengebied.

Oplossingen

  1. Adobe Photoshop CC 2015.1.2 gelijktijdig gebruiken om individuele lagen te exporteren
  2. Herstructureer het bestand zodat lagen die u individueel wilt exporteren, zich niet in een groep binnen een tekengebied bevinden. Met andere woorden, plaats de individueel geëxporteerde lagen op het hoogste niveau in tekengebieden in plaats van ze te groeperen.
  3. Herstructureer het bestand zodat er geen tekengebieden worden gebruikt.

Onze technici zijn op de hoogte van dit probleem en werken aan een oplossing.