For vanlige tastatursnarveier du kan bruke med Windows, se http://support.microsoft.com/no-no/kb/126449.

Merk:

Dette dokumentet inneholder instruksjoner for Acrobat DC og Acrobat 2017. Hvis du bruker Acrobat XI, kan du se Acrobat XI Hjelp.

Taster for å velge verktøy

Hvis du vil aktivere hurtigtaster med enkelttaster, åpner du dialogboksen (Rediger > Innstillinger ) og velger Bruk enkelttasthurtigtaster for å få tilgang til verktøy under Generelt.

Verktøy

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Håndverktøy

H

H

Velge håndverktøy midlertidig

Mellomrom

Mellomrom

Markeringsverktøy

V

V

Markeringszoomeverktøy

Z

Z

Bla gjennom zoomverktøyene: Markeringszoom, dynamisk zoom, lupe

Skift+Z

Skift+Z

Velg Dynamisk zoom verktøy midlertidig (med markeringszoomverktøyet valgt)

Skift

Skift

Zoom ut midlertidig (med markeringszoomverktøyet valgt)

Ctrl

Tilvalg

Velge verktøyet Zoom inn midlertidig

Ctrl+Mellomrom

Mellomrom+Kommando

Verktøyet for objektvalg

R

R

Rediger objekt-verktøyet

O

O

Start/avslutt skjemaredigering

A

A

Beskjæringsverktøy

C

C

Koblingsverktøyet

L

L

Tekstfeltverktøy

F

F

Bla gjennom skjemaredigeringsmodus: Tekstfelt, Avmerkingsboks, Alternativknapp, Liste, Menylisteboks, Knapp, Digital signatur, Strekkode

Skift+F

Skift+F

3D-verktøy

M

M

Bla gjennom multimedieverktøyene: 3D-objekt, SWF, Lyd, Video

Skift+M

Skift+M

Verktøyet Rediger dokumenttekst

D

D

Skjul innhold

Skift+Y

Skift+Y

Bla gjennom retusjeringsverktøyene: retusjering av tekst, retusjering av leserekkefølge, retusjering av objekt

Skift+T

Skift+T

JavaScript-feilsøkingsprogram

Ctrl+J

Kommando+J

Sett inn tomme sider-verktøy

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Sett inn filer

Ctrl+Skift+I

 

Skift+Kommando+I

Slett sider

Ctrl+Skift+D

 

Skift+Kommando+D

Åpne forhåndsvisning av utskrift

~

~

Verktøy for retusjering av leserekkefølge (eller hvis det allerede er valgt, fokuserer du på dialogboksen)

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Taster for å arbeide med kommentarer

Hvis du vil aktivere hurtigtaster med enkelttaster, åpner du dialogboksen (Rediger > Innstillinger ) og velger Bruk enkelttasthurtigtaster for å få tilgang til verktøy under Generelt.

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Notatverktøy

S

S

Tekstredigeringsverktøy

E

E

Stempelverktøy

K

K

Gjeldende uthevingsverktøy

U

U

Bla gjennom uthevingsverktøyene: Uthevingsverktøy, Understrek tekst, Gjennomstrek tekst

Skift+U (bare Windows)

Skift+U

Gjeldende tegnemarkeringsverktøy

D

D

Bla gjennom tegnemarkeringsverktøyene: Skyverktøy, Pilverktøy, Linjeverktøy, Rektangelverktøy, Ellipseverktøy, Mangekantet line-verktøy, Mangekantverktøy, Blyantverktøy, Blyantviskelærverktøy

Skift+D (bare Windows)

Skift+D

Skyverktøy

Q (bare Windows)

Q

Tekstboksverktøy

X

X

Gjeldende Stempel- eller vedleggsverktøy

J

J

Bla gjennom stempel, vedlegg, spill inn lydkommentar

Skift+J

Skift+J

Flytt fokus til neste kommentar eller skjemafelt

Tab

Tab

Flytt fokus til forrige kommentar eller skjemafelt

Skift+Tab

Skift+Tab

Legg til et hakemerke i kommentarlisten for den valgte kommentaren Skift+K Skift+K

Åpner hurtigmenynotat (eller tekstfelt i kommentarlisten) for kommentarer som har fokus

Enter

Retur

Svar på kommentaren som har fokus i kommentarlisten R R

Lukk eller avslutt hurtigmeny (eller tekstfelt i kommentarlisten) for kommentarer som har fokus

Esc

Esc

Taster for å navigere i et PDF-dokument

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Forrige skjermbilde

Page Up eller Skift+Retur

Page Up eller Skift+Retur

Neste skjermbilde

Page Down eller Enter

Page Down eller Retur

Første side

Home eller Skift+Ctrl+PgUp eller Skift+Ctrl+Pil opp

Home eller Skift+Kommando+Pil opp

Siste side

End eller Skift+Ctrl+PgDn eller Skift+Ctrl+Pil ned

End eller Skift+Kommando+Pil ned

Forrige side

Pil venstre eller Ctrl+Page Up

Pil venstre eller Kommando+Page Up

Neste side

Pil høyre eller Ctrl+Page Down

Pil høyre eller Kommando+Page Down

Forrige åpne dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Kommando+F6

Neste åpne dokument

Skift+Ctrl+F6 (UNIX)

Skift+Kommando+F6

Rulle opp

Pil opp

Pil opp

Rulle ned

Pil ned

Pil ned

Rulle (når håndverktøyet er valgt)

Mellomrom

Mellomrom

Zoome inn

Ctrl+er lik (=)

Kommando+er lik (=)

Zoome ut

Ctrl+bindestrek

Kommando+bindestrek

Taster for å arbeide med skjemaer

Hvis du vil aktivere hurtigtaster med enkelttaster, åpner du dialogboksen (Rediger > Innstillinger ) og velger Bruk enkelttasthurtigtaster for å få tilgang til verktøy under Generelt.

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Veksle mellom redigering og forhåndsvisning av skjemaet P P
Slå hjelpelinjer på/av G G
Venstrejuster valgte felt L L
Høyrejuster valgte felt R R
Juster valgte felt øverst D D
Juster valgte felt nederst B B
Juster valgte felt vannrett H H
Juster valgte felt loddrett V V
Midtstill felt vannrett Shift+H Shift+H
Midtstill felt loddrett Skift+V Skift+V
Uthev felt Skift+L Skift+L
Vis fanerekkefølge Skift+N Skift+N
JavaScript-dokument Skift+D Skift+D

Nøkler for å arbeide med PDF-porteføljer

Disse nøklene er tilgjengelige i fillisten i Detaljer-ruten.

Resultat

Handling i Windows

Mac OS-handling

Flytt fokus til neste eller forrige rad når du står i hoveddelen av fillisten til venstre

Pil opp eller Pil ned

Pil opp eller Pil ned

Hvis dette klikkes på i hoveddelen av fillisten, navigerer du ett nivå opp når du er i en mappe

Tilbake

Slett

Trykk på Gå tilbake-knappen hvis du er i en mappe og fokus er på knappen.

Enter eller mellomrom

Enter eller mellomrom

Hvis du trykker på dette når fokuset er på en rad i fillisten som representerer en undermappe, navigerer du til en undermappe eller åpner et vedlegg i forhåndsvisningsmodus.

Enter

Enter

Flytt til den første eller siste raden i hoveddelen av fillisten

Hjem eller Slutt

Hjem eller Slutt

Flytt til neste eller siste sett med rader som vises på skjermen, i hoveddelen av fillisten

Side ned eller Side opp

Side ned eller Side opp

Velg eller fjern all merking av alle filer

Ctrl+A eller Skift+Ctrl+A

Kommando+A eller Skift+Kommando+A

Utvide merkingen ved å legge til neste rad over eller under den valgte raden i hoveddelen av fillisten

Skift+Pil opp eller Skift+Pil ned

Skift+Pil opp eller Skift+Pil ned

Velg om raden med fokus skal være med i utvalget

Ctrl+Mellomrom

Kommando+Mellomrom

Flytt fokus opp eller ned én rad uten å endre valg

Ctrl+Pil opp eller Ctrl+Pil ned

Kommando+Pil opp eller Kommando+Pil ned

Taster for å navigere i oppgaveruter

Resultat

Handling i Windows

Mac OS-handling

Flytt fokus til neste element mellom dokumentruten, oppgaverutene, meldingslinjen og navigasjonslinjen

F6

F6

Flytt fokus til forrige element mellom dokumentruten, oppgaverutene, meldingslinjen og navigasjonslinjen

Skift+F6

Skift+F6

Flytt fokus til neste panel i oppgaveruten

Ctrl+Tab

Alternativ+Tab

Flytt fokus til forrige panel i oppgaveruten

Ctrl+Skift+Tab

Kommando+Skift+Tab

Naviger til neste panel og panelkontroll i en åpen oppgaverute

Tab

Tab

Naviger til forrige panel og panelkontroll i en åpen oppgaverute

Skift+Tab

Skift+Tab

Naviger til neste kommandoknapp i et panel

Pil ned

Pil ned

Naviger til forrige kommandoknapp i et panel

Pil opp

Pil opp

Vise eller skjule panelet i fokus (trykk F6 for å flytte fokus til Verktøy-ruten, og trykk deretter Tab for å gå til ønsket panel)

Mellomrom eller Enter

Mellomrom eller Enter

Åpne eller lukke oppgaveruten

Skift+F4

Skift+F4

Lukk ruten som viser oppgavene for en handling

Ctrl+Skift+F4

Ctrl+Skift+F4

Åpne menyen, og flytt fokuset til første menyvalg når fokuset er på en kommando med en undermeny eller et undermenyelement med en rullegardinmeny

Mellomrom eller Enter

Mellomrom eller Enter

Flytt fokuset tilbake til den overordnede kommandoknappen med en undermeny eller et undermenyelement med en rullegardinmeny

Esc

Esc

Kjør kommandoen i fokus

Mellomrom eller Enter

Mellomrom eller Enter

Gå til det neste elementet i det aktive panelet i dialogboksene Opprett ny handling, Rediger handling, Opprett tilpasset verktøy eller Rediger tilpasset verktøy

Tab

Tab

Gå til det forrige elementet i det aktive panelet i dialogboksene Opprett ny handling, Rediger handling, Opprett tilpasset verktøy eller Rediger tilpasset verktøy

Skift+Tab

Skift+Tab

Taster for generell navigering

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Flytte fokus til menyer (Windows, UNIX), vise første menyelement (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Flytte fokus til verktøylinjen i nettleseren og programmet

(Setter fokus på den første knappen på feltet øverst i programmet – Hjem)

Skift+F8 Skift+F8
Navigere gjennom de andre kontrollene på feltet øverst – Hjem, Verktøy, Dokumenter Pil høyre/venstre eller Tab / skift-Tab Pil høyre/venstre eller Tab / skift-Tab
Velge en uthevet kontroll på feltet øverst Enter eller mellomrom Retur eller Mellomrom
Gå til neste åpne dokumentkategori (når flere dokumenter er åpne i samme vindu) Ctrl+Tab Control+Tab
Gå til forrige åpne dokumentkategori (når flere dokumenter er åpne i samme vindu) Ctrl+Skift+Tab Control+Skift+Tab

Gå til neste åpne dokumentvindu (når fokus er i dokumentruten)

Ctrl+F6

Kommando+F6

Gå til forrige åpne dokumentvindu (når fokus er i dokumentruten)

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Lukke gjeldende dokument

Ctrl+F4

Kommando+F4

Lukk alle åpne dokumenter

Ikke tilgjengelig

Kommando+Tilvalg+W

Flytte fokus til neste kommentar, kobling eller skjemafelt i dokumentruten

Tab

Tab

Flytte fokus til dokumentruten

F5

F5

Flytte fokus til forrige kommentar, kobling eller skjemafelt i dokumentruten

Skift+Tab

Skift+Tab

Aktivere merket verktøy, element (for eksempel et filmklipp eller et bokmerke) eller kommando

Mellomrom eller Enter

Mellomrom eller Retur

Åpne hurtigmeny

Skift+F10

Ctrl+klikk

Lukke hurtigmeny

F10

Esc

Gå tilbake til håndverktøyet eller markeringsverktøyet

Esc

Esc

Flytte fokus til neste kategori i en dialogboks med kategorier

Ctrl+Tab

Ikke tilgjengelig

Flytte til forrige søkeresultat og utheve det i dokumentet

Skift+F3 eller

Ctrl+Skift+G

Skift+Kommando+G

Flytte til neste søkeresultat og utheve det i dokumentet

F3 eller

Ctrl+G

Kommando+G

Søk i forrige dokument (søkeresultatene viser flere filer)

Alt+Skift+Pil venstre (bare i Windows)

Kommando+Skift+Pil venstre

Søk i neste dokument (søkeresultatene viser flere filer)

Alt+Skift+Pil høyre (bare i Windows)

Kommando+Skift+Pil høyre

Merke tekst (med markeringsverktøyet valgt)

Skift+piltaster

Skift+piltaster

Merke neste ord eller fjerne merking av forrige ord (med markeringsverktøyet valgt)

Skift+Ctrl+Pil høyre eller Pil venstre

Ikke tilgjengelig

Taster for å arbeide med navigasjonspaneler

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Åpne og flytte fokus til navigasjonsruten

Ctrl+Skift+F5

Kommando+Skift+F5

Flytte fokus mellom dokumentet, meldingslinjen og navigasjonspaneler

F6

F6

Flytte fokus til forrige rute eller panel

Skift+F6

Skift+F6

Flytte blant elementene i det aktive navigasjonspanelet

Tab

Tab

Flytte til forrige eller neste navigasjonspanel og gjøre det aktivt (når fokus er på panelknappen)

Pil opp eller Pil ned

Pil opp eller Pil ned

Flytte til neste navigasjonspanel og gjøre det aktivt (når fokus er hvor som helst i navigasjonsruten)

Ctrl+Tab

Ikke tilgjengelig

Velge eller oppheve valg en fil i fillisten (åpne/lukke kontekstpanel med filvalg) Mellomrom Mellomrom
Velge eller oppheve valg av Oppgave-kort (åpne/lukke kontekstpanel med oppgavevalg) Mellomrom Mellomrom
Åpne valgt fil i fillisten Enter Enter
Åpne valgt Oppgave-kort Enter Enter
Flytte fokus til neste/forrige filrad i fillisten for valg av én enkelt filrad Piltaster Piltaster
Utvide valget ved å legge til neste rad ovenfor eller nedenfor den valgte raden Skift+piltaster Skift+piltaster
Flytt fokus opp eller ned én rad uten å endre valg Ctrl+piltaster Kommando+piltaster

Vise gjeldende bokmerke (fokus på Bokmerker-panelet)

Pil høyre eller Skift+plusstegn

Pil høyre eller Skift+plusstegn

Skjule gjeldende bokmerke (fokus på Bokmerker-panelet)

Pil venstre eller minustegn

Pil venstre eller minustegn

Vise alle bokmerker

Skift+*

Skift+*

Skjule valgt bokmerke

Skråstrek (/)

Skråstrek (/)

Flytte fokus til neste element i et navigasjonspanel

Pil ned

Pil ned

Flytte fokus til forrige element i et navigasjonspanel

Pil opp

Pil opp

Taster for å navigere i Hjelp-vinduet

Resultat

Windows/UNIX-handling

Mac OS-handling

Åpne Hjelp-vindu

F1

F1 eller Kommando+?

Lukke Hjelp-vindu

Ctrl+W (bare Windows) eller Alt+F4

Kommando+W

Flytt tilbake til forrige åpne emne

Alt+Pil venstre

Kommando+Pil venstre

Flytte fremover til neste emne

Alt+Pil høyre

Kommando+Pil høyre

Flytt til neste rute

Ctrl+Tab

Se Hjelp for standardleseren

Flytt til forrige rute

Skift+Ctrl+Tab

Se Hjelp for standardleseren

Flytt fokus til neste kobling i en rute

Tab

Ikke tilgjengelig

Flytt fokus til forrige kobling i en rute

Skift+Tab

Ikke tilgjengelig

Aktiver uthevet kobling

Enter

Ikke tilgjengelig

Skriv ut Hjelp-emne

Ctrl+P

Kommando+P

Taster for tilgjengelighet

Resultat

Handling i Windows

Mac OS-handling

Endre leseinnstillingene for gjeldende dokument

Skift+Ctrl+5

Skift+Kommando+5

Tilpass flyt for en kodet PDF-fil, og gå tilbake til visning uten tilpasset flyt

Ctrl+4

Kommando+4

Aktivere og deaktivere høytlesingsfunksjonen

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Les bare gjeldende side høyt

Skift+Ctrl+V

Skift+Kommando+V

Les høyt fra gjeldende side til slutten av dokumentet

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Midlertidig stans av høytlesing

Skift+Ctrl+C

Skift+Kommando+C

Stopp høytlesing

Skift+Ctrl+E

Skift+Kommando+E

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet