Når du viser en video, kan du legge til kommentarer for enkeltbilder. Hver kommentar legges ved et bestemt bilde, slik at når du viser kommentarene, vises de i konteksten de ble opprettet i.

  1. Åpne ruten med kommentarlisten med videoen åpen (i en PDF-fil).

    Merk:

    Du åpner ruten med kommentarlisten ved å velge Verktøy > Kommentar. Verktøyene for merknader og tegnemarkering vises på den sekundære verktøylinjen, og kommentarer vises i ruten til høyre.  

  2. Start videoen og klikk Pause der du vil legge til en kommentar.

  3. Velg kommenteringsverktøyet du vil bruke på den sekundære verktøylinjen, og klikk deretter videobildet du vil legge til en kommentar til.

  4. Klikk Spill av for å fortsette videoen.

Kommentarene vises i kommentarlisten.