Dekorfärger, genomskinlighet

När du använder dekorfärger och genomskinlighet, manipulerar Illustrator ibland filinnehåll för att behålla utseendet för teckningar i PostScript och andra förenklingsprocesser för genomskinlighet. När Illustrator manipulerar innehållet under förenklingsprocessen kan de dekorfärger som ingår i en särskild genomskinlighetssituation ibland kräva konvertering till processfärger. Även om dessa fall blir allt ovanligare med varje ny version av Illustrator så kan följande åtgärder hantera de återstående begränsningarna för dekorfärger när de används tillsammans med genomskinlighet i Illustrator CS3 och senare och CS2.

Rastereffekter

När du använder rasterbaserade effekter i Illustrator CS2 (till exempel Rastrera och Gaussisk oskärpa) på objektet, gruppen eller lagret för objekt som innehåller flera dekorfärger eller en kombination av dekorfärger och processfärger konverterar Illustrator objektets färg till antingen dokumentets processfärgmodell, gråskala eller bitmapp. Du kan välja något av dessa alternativ i dialogrutan Rastereffekter. Till exempel, i en enkel rektangel med en dekorfärgsfyllning och en svart linje med processfärg konverteras dekorfärgen till en processfärg. Men om alla attribut för ett objekt, en grupp eller ett lager har färgats med en enda dekorfärg, då kommer den dekorfärgen att bibehållas oberoende av var du använder den effekten. Illustrator CS3 och senare behåller dekorfärgen i alla ovanstående scenarier.

Tänk på att kryssrutan Bevara dekorfärger om möjligt (CS2) eller Bevara dekorfärger (CS3 och senare) i dialogrutan Rastereffekter inte är markerad som standard när du öppnar Illustrator-filer som har skapats i tidigare versioner än CS2. Denna inställning gör att utskriften av dessa filer överensstämmer med tidigare versioner av Illustrator. Markeringen av kryssrutan Bevara dekorfärger om möjligt i Illustrator CS2-filer upprätthålls när filer öppnas på nytt.

Övertoningar och nätövertoning

Illustrator CS3 och senare och CS2 (eller CS2 och senare)  bevarar övertoningar mellan olika dekorfärger samt mellan dekorfärger och processfärger i både ogenomskinliga och genomskinliga scenarier. När du vill skriva ut och exportera dekorfärger i övertoningsscenarier väljer du Bevara övertryck och dekorfärger i dialogrutan Objekt > Förenkla genomskinlighet.

I Illustrator CS2, när en nätövertoning innehåller mer än en dekorfärg, eller en processfärg och en dekorfärg, konverterar Illustrator nätet till dokumentets processfärgmodell. Illustrator CS3 och senare behåller dekorfärgen i de båda föregående nätövertoningsscenarierna.

Dekorfärgsblandningar

När du skapar en blandning mellan två olika dekorfärgobjekt konverterar Illustrator alla mellanliggande steg till dokumentets processfärgmodell.

Rasterisering

I Illustrator CS2 kan du med kommandot Objekt > Rastrera konvertera alla dekorfärger till dokumentets processfärgmodell, gråskala eller bitmapp. Dekorfärger bevaras inte när de rastreras. Kommandot Effekter > Rastrera omfattas av de effektbegränsningar som förklaras under Rastereffekter (ovan) och kommer att "Bevara dekorfärger om möjligt" när du markerar detta alternativ i dialogrutan Rastereffekter.

Med Illustrator CS3 och senare kan du behålla dekorfärger genom att markera alternativet Bevara dekorfärger, såväl när du använder kommandot Objekt > Rastrera som Effekter > Rastrera, och via både dialogrutan Objekt > Rastrera och dialogrutan Effekter > Dokumentets rastereffektinställningar.

Live Trace-verktyget

Illustrator CS3 och senare och CS2 bevarar dekorfärger i gråskalerasterobjekt när dekorfärgen har tillämpats i Illustrator. Dekorfärger i alla andra rasterformat, länkade eller inbäddade, konverteras antingen till processfärger eller ignoreras när du använder kommandot Live Trace.

SVG-filter

När du använder något SVG-filter i Illustrator CS2 konverteras dekorfärger till dokumentets processfärgmodell.

Importerade rasterformat

Metoderna för att stödja dekorfärger som importeras från rasterformat är mycket bättre både i Illustrator CS3 och senare och CS2 jämfört med tidigare versioner. Illustrator CS2 bevarar dekorfärger i inbäddade Photoshop-filer som en rasteropacitetsmask över en rektangel som är fylld med dekorfärgen och inställd på övertryckning, och i Illustrator CS3 och senare omvandlas bilden till ett deviceN-rasterobjekt (alla dekorfärger och processfärger bevaras tillsammans i ett NChannel-format). Illustrator CS3 och senare, CS2 (eller CS och senare) bevarar dekorfärger i inbäddade PDF-filer som utskriftsvänliga, icke-ursprungliga teckningar. De enda betydande kvarvarande rasterformatbegränsningarna anges nedan och har alla åtgärdats i Illustrator CS3 och senare.

  • TIFF: Illustrator CS2 importerar inte dekorfärger i TIFF-filer. Endast CMYK-, RGB- eller gråskaleavsnitt importeras. Illustrator CS3 och senare importerar dekorfärger i TIFF-filer som exporteras från Photoshop.
  • PSD-duplexfärg: Det går inte att länka eller bädda in PSD-duplexfärg i Illustrator CS2. Dessa åtgärder orsakar ett felmeddelande och funktionen Montera misslyckas utan resultat. Du kan länka och bädda in PSD-duplexfärger i Illustrator CS3 och dekorfärgerna bevaras.
  • EPS-duplexfärg: Illustrator CS2 konverterar dekorfärger i inbäddade EPS-duplexfärgfiler till processfärger. Illustrator CS3 och senare bevarar dekorfärger i inbäddade EPS-duplexfärgfiler.
  • DCS 2.0 EPS: Illustrator CS2 stöder inte dekorfärger eller högupplösningsdata i DCS EPS-filer när DCS EPS samverkar med genomskinlighet. I detta fall bevaras endast sammansatta data. Illustrator CS2 stöder DCS EPS endast i ogenomskinliga separerade arbetsflöden. Illustrator CS3 stöder DCS 2.0 EPS-filer och bibehållande av dekorfärger i både genomskinliga och ogenomskinliga värdseparerade arbetsflöden. DCS 1.0 EPS-filer är fortfarande begränsade till ogenomskinliga värdseparerade arbetsflöden i både Illustrator CS3 och CS2) (CS2 och senare).

Obs! Om du behöver mer information om icke-ursprungliga teckningar kan du läsa om "Importera enkelfärg-, duplexfärg- och triplexfärgbilder från Adobe PDF-filer" i hjälpen för Illustrator CS3, CS2.

Alfakanalsgenomskinlighet

Illustrator CS2 och senare bevarar dekorfärger som samverkar med alfakanalsgenomskinlighet (till exempel opacitetsmasker, levande rastereffekter och genomskinliga bilder). Tidigare versioner av Illustrator konverterar dekorfärger till processfärger i dessa scenarier.

Äldre format

När du sparar filer till Illustrator version 8 eller tidigare och väljer Behåll utseende och övertryck i dialogrutan Spara omvandlas alla dekorfärgsobjekt till processfärgobjekt.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto