På linjepanelen (Fönster > Linje) kan du ange om en linje är fylld eller streckad, streckföljden och andra streckjusteringar om linjen är streckad, linjebredden, linjejusteringen, spetsar, pilar, breddprofiler och formaten för hörn och ändpunkter.

Panelen Linje
Panelen Linje

Du kan tillämpa linjealternativ på ett helt objekt, eller använda direktfärgsgrupper och tillämpa olika linjer på olika kanter i objektet.

Instruktören Dave Cross från Layers Magazine visar hur du kan använda fyllningar och streck i Illustrator i den här videon.

Tillämpa en linjefärg, -bredd eller -justering

 1. Markera objektet. (Använd direktfärgmarkeringsverktyget om du ska markera en kant i en direktfärgsgrupp.)
 2. Klicka på linjerutan på panelen Verktyg, panelen Färg eller kontrollpanelen. Det visar att du hellre använder en linje än en fyllning.
  Linjeruta
  Linjeruta

 3. Välj en färg på panelen Färg, eller en färgruta på panelen Färgrutor eller kontrollpanelen. Du kan också dubbelklicka i linjerutan och välja en färg med färgväljaren.

  Obs!

  Om du vill använda den aktuella färgen i rutan Linje behöver du bara dra färgen från rutan Linje till objektet. Det går inte att dra när det gäller direktfärgsgrupper.

 4. Välj en bredd på panelen Linje eller kontrollpanelen.
 5. Om objektet är en stängd bana (och inte en direktfärgsgrupp) väljer du ett alternativ på panelen Linje för att justera linjen utmed banan:
  •  Centrera linje 

  •  Justera linje inåt 

  •  Justera linje utåt 

  Obs!

  • I den aktuella versionen av Illustrator används alternativet Justera linje inåt som standard när du skapar webbdokument. I vissa tidigare versioner av Illustrator användes alternativet Centrera linje som standard.
  • Om du försöker att justera banor som använder olika linjejusteringar kanske banorna inte justeras exakt. Kontrollera att inställningarna för banjustering är desamma om kanterna måste matcha exakt när de justeras.

Skapa linjer med variabel bredd

Med breddverktyget på panelen Verktyg kan du skapa en linje med variabel bredd och spara den variabla bredden som en profil du kan tillämpa på andra linjer.

När du för muspekaren över en linje med verktyget Bredd visas en ihålig romb med handtag på banan. Du kan justera linjens bredd, flytta breddpunkten, duplicera breddpunkten och ta bort breddpunkten.

Om det finns flera linjer justeras bara den aktiva linjen med breddverktyget. Om du vill justera en linje kontrollerar du att den är markerad som den aktiva linjen på panelen Utseende.

En video om hur breddverktyget används finns på Använda linjer med variabel bredd.

Om du vill skapa eller ändra en breddpunkt med hjälp av dialogrutan Redigera breddpunkt dubbelklickar du på linjen med breddverktyget och redigerar värdena för breddpunkten. Om du markerar kryssrutan Justera angränsande breddpunkter påverkar ändringar av den markerade breddpunkten även intilliggande breddpunkter.

Om du automatiskt vill markera kryssrutan Justera angränsande breddpunkter håller du ned Skift-tangenten och dubbelklickar på breddpunkten.

Breddverktyget skiljer mellan kontinuerliga och icke kontinuerliga breddpunkter vid justeringen av den variabla bredden.

width-point-edit
Dialogrutan Redigera breddpunkt för kontinuerliga punkter

Så här skapar du en icke kontinuerlig breddpunkt:

 1. Skapa två breddpunkter på en linje med olika linjebredder.

  discontinuous-width-points1
  Två skapade breddpunkter
 2. Skapa en icke kontinuerlig breddpunkt för linjen genom att dra den ena breddpunkten till den andra.

  discontinuous-width-points2
  Icke kontinuerlig breddpunkt som skapats genom att den ena breddpunkten dras till den andra

För icke kontinuerliga punkter visas båda uppsättningarna med sidbredder i dialogrutan Redigera breddpunkt.

width-point-edit-discontinuous_1
Dialogrutan Redigera breddpunkt för icke kontinuerliga punkter

Kontroller för verktyget Bredd

Gör något av följande:

 • Dra handtagen utåt eller inåt om du vill justera linjebredden vid en särskild plats på banan. Breddpunkter som skapats vid ett hörn eller vid en direktmarkerad fästpunkt fäster mot fästpunkten vid grundläggande redigering av banan.
 • Om du vill ändra plats på breddpunkten drar du punkten längs banan.
 • Om du vill markera flera breddpunkter håller du ned Skift och klickar. Ange värden för sida 1 och sida 2 för flera punkter i dialogrutan Redigera breddpunkt. Justeringar av breddpunkterna påverkar alla markerade breddpunkter.
 • Justera linjebredden globalt för alla breddpunkterna genom att ange linjebredden i den nedrullningsbara listan Bredd på linjepanelen.

Spara breddprofiler

När du har definierat linjebredden kan du spara den variabla breddprofilen på linjepanelen, kontrollpanelen eller egenskapspanelen.

width-profiles
A. Alternativ för likformig breddprofil B. Ikon för att spara breddprofil C. Ikon för att ta bort breddprofil D. Ikon för att återställa breddprofil 

Gör något av följande:

 • Tillämpa breddprofiler på markerade banor genom att välja dem i den nedrullningsbara listan Breddprofil på kontrollpanelen eller linjepanelen. Om en linje utan variabel bredd markeras, visas alternativet Likformigt i listan. Välj alternativet Likformigt om du vill ta bort en variabel breddprofil från ett objekt.
 • Om du vill återställa standardbreddprofilen klickar du på knappen Återställ profiler längst ned i den nedrullningsbara listan Profil.

Obs!

Om du återställer standardbreddprofilen i dialogrutan Linjealternativ tas alla anpassade sparade profiler bort.

Om du tillämpar en variabel breddprofil på en linje visas den med en asterisk (*) på panelen Utseende.

För konstnärliga penslar och mönsterpenslar väljs alternativet Breddpunkter/profil automatiskt för storlek i dialogrutan Alternativ för penseldrag när en penselbana har redigerats med verktyget för variabel bredd eller när en förinställning av en breddprofil har tillämpats. Om du vill ta bort ändringar av en breddprofil väljer du storleksalternativet Fast eller någon av datakanalerna för en ritplatta, t.ex. Tryck, för att återställa dataalternativen för ritplattan.

Skapa prickade eller streckade linjer

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
Mordy Golding

Du kan skapa en prickad eller streckad linje genom att ändra objektets linjeattribut.

 1. Markera objektet.
 2. Välj Streckad linje på panelen Linje. Om alternativet inte visas väljer du Visa alternativ på menyn på panelen Linje.
 3. Klicka på ikonen: Justerar streck till hörn och banändpunkter och anpassar längden . Med det här alternativet kan du göra strecken vid banornas hörn och ändpunkter likformiga och förutsägbara. Om du vill bevara streckens utseende utan justering klickar du på ikonen för att bevara exakta längder för streck och mellanrum .
  Streckjusteringar vid hörnen
  Streckjusteringar vid hörnen

  A. Exakta längder för streck och mellanrum bevaras B. Justerade streck mot hörn och banändpunkter, samt längdjustering 
 4. Ange en strecksekvens genom att ange längden på strecken och avståndet mellan dem.

  De angivna siffrorna upprepas i ordning. När du väl har etablerat mönstret behöver du alltså inte fylla i alla textrutorna.

 5. Välj ett ändpunktsalternativ och ändra streckens ändar. Tvär ändpunkt  skapar streck med fyrkantiga ändar. Med alternativet Rund ändpunkt  får du rundat streck eller prickar och om du väljer Utskjutande ändpunkt  dras ändarna på strecken ut.
  Alternativ för mellanrum
  Streckade 6-punktslinjer med mellanrum på 2, 12, 16 och 12 punkter

  A. Kapad ände B. Rund ändpunkt C. Utskjutande ändpunkt 

  En video om hur du skapar perfekt streckade linjer finns på Skapa hörnjusterade streckade linjer.

Ändra ändpunkter och hörn för en linje

En ändpunkt är änden på en öppen linje. Ett hörn är där en rak linje ändrar riktning (blir ett hörn). Du kan ändra ändpunkter och hörn på en linje genom att ändra objektets linjeattribut.

 1. Markera objektet.
 2. Välj ett ändpunktsalternativ och ett hörnalternativ på panelen Linje.

  Om alternativen inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn.

  Kapad ände 

  Linjer med fyrkantig ände.

  Rund ändpunkt 

  Linjer med halvcirkelformad ände.

  Utskjutande ändpunkt 

  Linjer med fyrkantig ände som drar ut halva linjebredden över linjens slut. Med det här alternativet kan linjebredden dras ut lika långt i alla riktningar runt linjen.

  Spetsigt hörn 

  Linjer med spetsiga hörn. Ange en avgränsning på mellan 1 och 500. Avgränsningen styr när programmet ska växla från ett spetsigt hörn till ett avfasat hörn. Standardspetsgränsen är 10, vilket betyder att när spetsens längd är tio gånger linjens bredd så används avfasade hörn i stället för spetsiga. Värdet 1 innebär ett avfasat hörn.

  Runt hörn 

  Linjer med rundade hörn.

  Avfasat hörn 

  Linjer med fyrkantiga hörn.

Lägga till pilar

I Illustrator kan du komma åt pilar från linjepanelen och associera kontroller för att justera storleken. Standardpilar är tillgängliga i den nedrullningsbara listan Pilar på linjepanelen. Du kan också enkelt byta pilar på linjepanelen.

Pilar på linjepanelen
Pilar på linjepanelen

Du kan ändra storlek på spetsen och änden på pilarna oberoende av varandra med alternativet Skalförändra. Om du vill länka skalan för start- och slutpilen klickar du på ikonen Länka skalor för start- och slutpilar intill alternativet Skalförändra.

Du kan också justera banan så att den justeras efter pilens spets eller ände med hjälp av justeringsalternativen. Du kan välja följande alternativ:

 • Utöka pilspetsen över banans slut

 • Placera pilspetsen i slutet av banan

  Obs! Om du vill ta bort pilar från objekt väljer du alternativet Ingen i den nedrullningsbara listan.

Anpassa pilar

Om du vill skapa egna pilar öppnar du filen Pilar.ai som du hittar under ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (för Mac) och \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (för Windows). Skapa egna pilar genom att följa anvisningarna i filen.

Placera den uppdaterade Pilar.ai-filen under: <Startkatalog för Illustrator>\Plug-ins\ och undvik att ersätta den befintliga Pilar.ai-filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy