Du kan skapa designen för en HTML-sida i Illustrator. Det fungerar som en bra visuell guide för webbutvecklare som sedan kan koda layouten, format och objekt på en sida i en HTML-redigerare. Det är dock en tidskrävande och omständlig process att exakt återge komponenternas och objektens utseende och position.

När du skapar layouten för en HTML-sida med Illustrator CC kan du även generera och exportera den underliggande CSS-kod som avgör komponenternas och objektens utseende på sidan. Med CSS kan du styra utseendet på text och objekt (på liknande sätt som för tecken och teckenformat). Du kan välja att exportera CSS-koden för enskilda objekt eller för hela layouten som är utformad med Illustrator.   

På panelen CSS-egenskaper (Fönster > CSS-egenskaper) kan du göra följande:

 • Visa CSS-koden för markerade objekt
 • Kopiera CSS-koden för markerade objekt
 • Exportera en, flera eller alla markerade Illustrator-element till en CSS-fil
 • Exportera de rastrerbara bilder som används
 • Generera webbläsarspecifik CSS-kod

Video: CSS-extrahering i Illustrator CC

Video: CSS-extrahering i Illustrator CC
Se hur du kan skapa webbplatser snabbare genom att låta Illustrator CC generera CSS-kod åt dig för text, objekt och till och med hela layouter.
Rufus Deuchler

Visa och extrahera CSS-kod

Obs!

Gör något av följande om du vill generera CSS-kod:

 • Kontrollera att objekten i Illustrator-dokumentet har namn på panelen Lager.
 • Klicka på Fönster > CSS-egenskaper > utfällbar meny > Alternativ för Exportera och markera kryssrutan Generera CSS för namnlösa objekt. 

 1. Välj Fönster > CSS-egenskaper.

  A. Varning om att vissa format inte kunde konverteras till CSS-kod B. Dialogrutan CSS-exportalternativ C. Exportera markerade CSS till fil D. Kopiera valt format till Urklipp E. Generera CSS F. Utfällbar meny G. Format som används i det markerade objektet H. CSS-kod 
 2. Gör något av följande i ett öppet Illustrator-dokument:

  • Markera ett objekt. CSS-koden för objektet visas på panelen CSS-egenskaper.
  • Håll ned Skift-tangenten, markera flera objekt och klicka på knappen Generera CSS på panelen CSS-egenskaper.
  • Tryck först på Ctrl/Cmd + A för att markera alla objekt och klicka sedan på knappen Generera CSS på panelen CSS-egenskaper.

  Den genererade CSS-koden visas.

 3. Gör något av följande för att få den CSS-kod som har genererats:

  • Om du vill kopiera markerad kod markerar du koden och gör så här:
   • Klicka på Kopiera markerad stil för att kopiera till Urklipp
   • Klicka först på den utfällbara menyn och klicka sedan på Exportera markerad CSS för att exportera till en fil
  • Om du vill kopiera all kod markerar du inget i CSS-koden och gör så här:
   • Klicka på Kopiera markerad stil för att kopiera till Urklipp
   • Klicka först på den utfällbara menyn och sedan på Exportera alla för att exportera en fil
 4. Välj bland följande alternativ medan CSS-koden sparas till en fil:

  Obs!

  Om du vill ändra innehållet i den CSS-kod som genereras klickar du på Alternativ för Exporterapanelen CSS-egenskaper, och markerar sedan det du vill ändra.

Exempel på CSS-kod

Rektangel med en toning tillämpad (alla webbläsare)

.GRADIENT_BOX
{
 background : -moz-linear-gradient(0% 50% 0deg,rgba(255, 242, 0, 1) 0%,rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%,rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%,rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%,rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%,rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%,rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%,rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
 background : -o-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 background : -ms-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 -ms-filter: "progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200', endColorstr='#ED1C24' ,GradientType=0)";
 background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 border-style : Solid;
 border-color : #231F20;
 border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
 border-width : 1px;
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#FFF200',endColorstr='#ED1C24' , GradientType=1);
}

Rektangel med en toning tillämpad (endast webkit-baserade webbläsare)

.GRADIENT_BOX
{
 background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
 background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 border-style : Solid;
 border-color : #231F20;
 border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
 border-width : 1px;
}

Flera objekt

.NormalCharacterStyle
{
 font-family : Myriad Pro;
 font-size : 12px;
}
.st0
{
 border-style : Solid;
 border-color : #FFFFFF;
 border-color : rgba(255, 255, 255, 1);
 border-width : 0px;
}
.GRADIENT_BOX
{
 background : -webkit-linear-gradient(0deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 background : -webkit-gradient(linear,0% 50% ,100% 50% ,color-stop(0,rgba(255, 242, 0, 1) ),color-stop(0.1031,rgba(254, 236, 1, 1) ),color-stop(0.2434,rgba(253, 218, 4, 1) ),color-stop(0.4051,rgba(251, 190, 9, 1) ),color-stop(0.5828,rgba(247, 150, 15, 1) ),color-stop(0.7737,rgba(243, 99, 24, 1) ),color-stop(0.9727,rgba(238, 37, 34, 1) ),color-stop(1,rgba(237, 28, 36, 1) ));
 background : linear-gradient(90deg, rgba(255, 242, 0, 1) 0%, rgba(254, 236, 1, 1) 10.31%, rgba(253, 218, 4, 1) 24.34%, rgba(251, 190, 9, 1) 40.51%, rgba(247, 150, 15, 1) 58.28%, rgba(243, 99, 24, 1) 77.37%, rgba(238, 37, 34, 1) 97.27%, rgba(237, 28, 36, 1) 100%);
 border-style : Solid;
 border-color : #231F20;
 border-color : rgba(35, 31, 32, 1);
 border-width : 1px;
}

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy