Lär dig hur du arbetar med Microsoft Surface Dial i Illustrator.

Illustrator har nu stöd för nya Microsoft Surface Dial i Windows 10 Anniversary och senare versioner, och direkt på Surface Studio. Du kan använda Surface Dial för att justera inställningar och parametrar för dina Illustrator-dokument.

MS-Dial

När du använder Illustrator får du åtkomst till följande alternativ genom att hålla ned Surface Dial:

Ångra/Gör om

Utföra åtgärderna Ånga och Gör om.

undo-redo
Utför gör om- och ångraåtgärder genom att rotera Surface Dial

Ordna

Flytta det markerade objektetettobjekt framåt eller ett objekt bakåt i skiktordningen.

arrange_edited
Arrangera det markerade objektet genom att rotera Surface Dial

Zooma

Zooma in eller ut när du arbetar med en teckning.

zoom_2
Zooma in din teckning genom att rotera Surface Dial

Navigering för rityta

Navigera från en rityta till en annan i ett dokument.

artboard
Navigera i ritytor genom att rotera Surface Dial

Verktyg

Du kan välja något av följande verktyg i Illustrator: Rotera, Skala, Pensel, Plumppensel och Suddgummi.

tools_rotate
Rotera din teckning med Surface Dial
  • Välj roteringsverktyget, ange en pivotpunkt på det markerade objektet och rotera sedan Surface Dial för att omforma den valda teckningen runt punkten i steg om fem grader.
  • Välj skalverktyget och rotera sedan Surface Dial för att enhetligt skala den valda teckningen i steg om 5 procent.
  • Välj penseln eller plumppenseln och rotera sedan Surface Dial för att justera penselstorleken.
  • Välj suddgummit och rotera sedan Surface Dial för att justera suddgummits diameter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy