Användarhandbok Avbryt

Svällning

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Om svällning

När färger som trycks på separata plåtar överlappar eller ligger mot varandra, kan misspassning vid tryckningen orsaka mellanrum mellan färger i den färdiga utskriften. Tryckerier kompenserar eventuella mellanrum genom en teknik som kallas för att svälla som innebär att en liten överlappande yta (kallas för svällning) skapas mellan två intilliggande färger. Du kan använda separata, speciellt avsedda svällningsprogram som automatiskt skapar svällning, eller också kan du använda Illustrator och skapa svällningen manuellt.

Det finns två typer av svällning: svällning, där ett ljusare objekt överlappar en mörk bakgrund och sväller ut i bakgrunden, och krympning där en ljusare bakgrund överlappar ett mörkare objekt som faller inom bakgrunden och krymper eller reducerar objektet.

Svällning (objektet överlappar bakgrunden) och krympning (bakgrunden överlappar objektet)

När överlappande, fyllda objekt har någon färg gemensamt behövs ibland ingen svällning, om den gemensamma färgen automatiskt skapar en svällning. Om två överlappande objekt innehåller t.ex. cyan som en del av deras CMYK-värden, kommer mellanrum mellan objekten att täckas med cyan från objektet under.

Svällningar för text kan orsaka speciella problem. Undvik att använda blandade processfärger eller toner av processfärger för text med små punktstorlekar, eftersom minsta misspassning kan göra texten svår att läsa. På samma sätt kan svälld text i små punktstorlekar minska läsbarheten. Precis som för färgtonsreduktion bör du kontrollera med tryckeriet innan du sväller sådan text. Om du till exempel skriver ut svart text på en färgad bakgrund kan det räcka med att övertrycka texten på bakgrunden.

Skapa en svällning

Med kommandot Svällning skapar du svällningar för enkla objekt genom att identifiera det ljusare objektet, vare sig det är objektet eller bakgrunden, och övertrycka (svälla) det in i det mörkare objektet. Du kan lägga till svällning från panelen Banhanteraren eller som en effekt. Fördelen med svällningseffekten är att du kan ändra svällningsinställningarna när som helst.

A. Område med övertryck B. Områden med blockering C. Bakgrundsfärg D. Förgrundsfärg
Hur kommandot Svällning fungerar

A. Område för övertryck B. Blockeringsområde C. Bakgrundsfärg D. Förgrundsfärg 

I vissa fall kan det översta och understa objektet ha liknande färgdensitet så att en färg inte är synligt mörkare än den andra. I så fall skapas svällningen utifrån de små färgskillnaderna. Om den svällning som definierats i dialogrutan Svällning inte är tillräcklig kan du använda alternativet Omvänd svällning och ändra hur svällningen tillämpas på de två objekten.

 1. Om dokumentet är i RGB-läge väljer du Arkiv > Dokumentfärgläge > CMYK-färger, om du vill konvertera det till CMYK-läge.
 2. Markera två eller fler objekt.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill använda kommandot direkt på objekten väljer du Fönster > Banhanteraren och väljer Svällning på panelmenyn.

  • Om du vill lägga till kommandot som effekt väljer du Effekt > Banhanteraren > Svällning. Välj Förhandsvisning om du vill förhandsvisa effekten.

 4. Ange svällningsalternativ och klicka på OK.

Svällningsalternativ

Tjocklek

Ange en linjebredd på mellan 0,01 och 5 000 punkter. Fråga tryckeriet vilket värde som ska användas.

Höjd/bredd

Ange svällning på vågräta linjer som en procentandel av svällningen på lodräta linjer. Med olika svällningsvärden för lodräta och vågräta linjer kan du kompensera för oregelbundenheter i tryckpressen, t.ex. papperstöjning. Be tryckeriet om hjälp med detta värde. Standardvärdet är 100 % och ger samma svällning vågrätt och lodrätt. Om du vill öka svällningen på vågräta linjer utan att ändra den lodräta svällningen anger du ett värde för höjd/bredd som är högre än 100 %. Om du vill minska svällningen på vågräta linjer utan att ändra den lodräta svällningen anger du ett värde för höjd/bredd som är lägre än 100 %.

Höjd/bredd angiven till 50 % (vänster) och till 200 % (höger)
Höjd/bredd angiven till 50 % (vänster) och till 200 % (höger)

Färgtonsreduktion

Den ljusare tonen i svällningen minskas. Den mörka färgen förblir 100 %. Det här alternativet är praktiskt när du skapar svällningar på två ljusa objekt, där svällningslinjen kan lysa igenom den mörkare färgen och skapa en ful, mörk kant. Om du till exempel sväller ett ljusgult objekt i ett ljusblått objekt visas en ljusgrön kant där svällningen skapades. Fråga tryckeriet vilken procentandel av en ton som passar bäst för den tryckpress, den tryckfärg, det papper o.s.v. som ska användas.

Färgreduktionsvärde
Färgtonsreduktionsvärde på 100 % (svällningen innehåller 100 % av den ljusare färgen) och färgtonsreduktionsvärde på 50 % (svällningen innehåller 50 % av den ljusare färgen)

Svällning med processfärg

Dekorfärgssvällningar konverteras till motsvarande processfärger. Med det här alternativet skapas ett objekt av den ljusare dekorfärgen, som trycks över.

Omvänd svällning

Mörka färger svälls till ljusa. Det här alternativet fungerar inte med djup svart, dvs. svart som innehåller extra CMY-komponenter.

Precision (endast som effekt)

Påverkar hur exakt ett objekts bana beräknas. Ju mer exakt beräkningen är, desto mer exakt blir teckningen och desto mer tid krävs för att generera den resulterande banan.

Ta bort överflödiga punkter (endast som effekt)

Onödiga punkter tas bort.

Skapa en svällning eller krympning

Du kontrollerar svällning bättre och kan svälla komplexa objekt om du skapar en svällningseffekt genom att linjera ett objekt och låta linjen övertrycka.

 1. Markera det översta av de två objekt som ska svälla in i varandra.
 2. Gör något av följande i rutan Linje på panelen Verktyg eller Färg:
  • Skapa en svällning genom att ange samma färgvärden för linjen som du ser i rutan Fyllning. Du kan ändra linjens färgvärden genom att markera linjen och sedan justera färgvärdena på panelen Färg. Med den här metoden förstoras objektet genom att det linjeras med samma färg som objektets fyllning.

  Objekt linjerat med fyllningsfärg
  Objekt linjerat med fyllningsfärg

  • Du skapar en krympning genom att ange samma färgvärden för linjen som du ser i den ljusare bakgrunden (fortfarande på panelen Färg). Värdena för linje och fyllning är inte desamma. Med den här metoden förminskas det mörka objektet genom att det linjeras med samma färg som den ljusa bakgrunden.

 3. Välj Fönster > Linje.
  Objekt linjerat med bakgrundsfärg
  Objekt linjerat med bakgrundsfärg

  A. Övertryckt linje skapar krympning B. Fyllning skapar blockering C. Område med svällning D. Blockeringsområde 

 4. Ange en linjebredd på mellan 0,01 och 1 000 punkter i textrutan Bredd. Fråga tryckeriet vilket värde som ska användas.

  En linjebredd på t.ex. 0,6 punkter skapar en svällning på 0,3 punkter. En linjebredd på 2,0 punkter skapar en svällning på 1,0 punkter.

 5. Välj Fönster > Attribut.
 6. Markera alternativet Övertryckslinje.

Ange svällning för en linje

 1. Markera linjen som ska svällas.
 2. Tilldela linjen vit färg i rutan Linje på panelen Verktyg eller Färg.
 3. Markera önskad linjebredd på panelen Linje.
 4. Kopiera linjen och välj Redigera > Klistra in framför. Kopian används för att skapa en svällning.
 5. Färglägg kopian med önskad färg i rutan Linje på panelen Verktyg eller Färg.
 6. Ange en linjebredd som är bredare än den underliggande linjen på panelen Linje.
 7. Välj Fönster > Attribut.
 8. Markera alternativet Övertryckslinje för den övre linjen.
  Kopia av linjen använd för svällning
  Kopia av linjen använd för svällning

  A. Övertryckt övre linje skapar svällning B. Nedre linje skapar blockering C. Blockeringsområde D. Område med svällning 

Ange svällning för en del av ett objekt

 1. Rita en linje längs kanten eller kanterna som du vill svälla. Om objektet är avancerat använder du direktmarkeringsverktyget  och markerar de kanter som ska svällas. Sedan kopierar du dem och väljer Redigera > Klistra in framför, så klistras kopian in direkt ovanpå originalet.
  Skugga med svällning (vänster) baseras på linjen som ritas där objektet och dess skugga möts (höger).
  Skugga med svällning (vänster) baseras på linjen som ritas där objektet och dess skugga möts (höger).

 2. Ange ett färgvärde för linjen i rutan Linje på panelen Verktyg eller Färg så att en svällning eller en krympning skapas.
 3. Välj Fönster > Attribut.
 4. Markera alternativet Övertryckslinje.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto