Om du ofta skickar utdata till olika skrivare eller jobbtyper kan du automatisera utskrifterna genom att spara utdatainställningarna som skrivarförinställningar. Utskriftsförinställningar erbjuder en snabb och pålitlig metod för att skriva ut jobb som kräver konsekventa och korrekta inställningar för många alternativ i dialogrutan Skriv ut.

Skapa utskriftsförinställningar

Om du ofta skickar utdata till olika skrivare eller jobbtyper kan du automatisera utskrifterna genom att spara utdatainställningarna som skrivarförinställningar. Utskriftsförinställningar erbjuder en snabb och pålitlig metod för att skriva ut jobb som kräver konsekventa och korrekta inställningar för många alternativ i dialogrutan Skriv ut.

Du kan spara och ladda utskriftsförinställningar. Sedan kan du lätt göra säkerhetskopior eller dela dem med tryckerier, kunder eller andra i din arbetsgrupp.

Du kan skapa och granska utskriftsförinställningar i dialogrutan Utskriftsförinställningar.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skriv ut, justera utskriftsinställningarna och klicka sedan på Spara förinställning . Skriv ett namn eller använd standardnamnet och klicka sedan på OK. Med den här metoden sparas förinställningen i inställningsfilen.

  • Välj Redigera > Utskriftsförinställningar och klicka på Ny. Skriv ett nytt namn i dialogrutan Utskriftsförinställningar eller använd standardnamnet, justera utskriftsinställningar och klicka sedan på OK för att gå tillbaka till dialogrutan Utskriftsförinställningar. Klicka på OK igen.

Tillämpa utskriftsförinställningar

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en utskriftsförinställning i listrutan Utskriftsförinställning. Bekräfta skrivarinställningarna i dialogrutan Skriv ut om du så vill.
 3. Klicka på Skriv ut.

Redigera utskriftsförinställningar

 1. Gör något av följande:
  • Välj Arkiv > Skriv ut, justera utskriftsinställningarna och klicka sedan på Spara förinställning . Skriv ett namn i textrutan i dialogrutan som visas eller använd det aktuella namnet. (Om det aktuella namnet är en befintlig förinställning skrivs den förinställningen över när du sparar.) Klicka på OK.

  • Välj Redigera > Utskriftsförinställningar och markera en förinställning i listan. Klicka sedan på Redigera. Justera utskriftsinställningar och klicka sedan på OK för att komma tillbaka till dialogrutan Utskriftsförinställningar. Klicka på OK igen.

   Tips! Du kan redigera standardförinställningen precis som andra förinställningar genom att följa ovanstående instruktioner.

Ta bort utskriftsförinställningar

 1. Välj Redigera > Utskriftsförinställningar.
 2. Markera en eller flera förinställningar i listan och klicka sedan på Ta bort. Skift-klicka om du vill markera förinställningar som angränsar varandra. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) för att välja förinställningar som inte angränsar varandra.

Exportera eller importera utskriftsförinställningar

Du kan spara utskriftsförinställningar i separata filer, vilket gör det enkelt att säkerhetskopiera dem och att göra dem tillgängliga för tjänsteleverantörer, kunder och medlemmar i din arbetsgrupp.

 1. Välj Redigera > Utskriftsförinställningar.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill exportera förinställningar väljer du en eller flera förinställningar i listan och klickar på Exportera. Skift-klicka om du vill markera förinställningar som angränsar varandra. Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) för att välja förinställningar som inte angränsar varandra. Ange ett namn och en plats och klicka sedan på Spara.

  • Om du vill importera förinställningar klickar du på Importera. Leta reda på och klicka på filen som innehåller den förinställning som du vill ladda och klicka sedan på OK.

Obs!

Fundera på om du inte ska spara förinställningar utanför inställningsmappen. På så sätt går de inte förlorade om du senare tar bort dina inställningar.

Visa en sammanfattning av utskriftsinställningar/-förinställningar

På panelen Sammanfattning i dialogrutan Skriv ut kan du visa utdatainställningarna före utskrift samt ändra dem om det behövs. Du kan t ex se om bilder i ett dokument kommer att utelämnas för OPI-ersättning av en tjänsteleverantör.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Klicka på Sammanfattning i dialogrutan Skriv ut.
 3. Klicka på Spara sammanfattning om du vill spara sammanfattningen som en textfil.
 4. Använd standardfilnamnet eller ange ett annat namn för textfilen och klicka sedan på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy