Gruppera objekt och dela upp objekt

Du kan kombinera flera objekt i en grupp så att objekten behandlas som en enhet. Sedan kan du flytta eller omforma några objekt utan att påverka deras attribut eller inbördes positioner. Du kan t.ex. gruppera objekten i en logotypdesign så att du kan flytta och storleksändra logotypen som en enhet.

Grupperade objekt skiktas i följd i samma lager i teckningen och bakom det främsta objektet i gruppen. Gruppering kan därför ändra hur objekten ordnas i lager och skiktordningen i ett visst lager. Om du markerar och sedan grupperar objekt i olika lager, grupperas objekten i det överst markerade objektets lager.

Grupper kan även kapslas in – dvs. de kan grupperas inuti andra objekt eller grupper och bilda en större grupp. Grupper visas som <Grupp>-objekt på panelen Lager. Du kan använda panelen Lager när du vill flytta objekt till och från grupper.

 1. Markera objekten som ska grupperas eller gruppen som ska delas upp.

 2. Välj antingen Objekt > Gruppera eller Objekt > Dela upp.

Färdigställa objekt

Genom att expandera objekt kan du dela ett objekt i flera objekt som tillsammans bildar dess utseende. Om du till exempel expanderar ett enkelt objekt, såsom en cirkel med heltäckande fyllning och en linje, blir fyllningen och linjen var för sig ett eget objekt. Om du expanderar mer komplicerade teckningar, till exempel ett objekt med en mönsterfyllning, delas mönstret upp i alla olika banor som det består av.

Du expanderar vanligtvis ett objekt när du vill ändra utseendeattributen och andra egenskaper för särskilda element som finns i det. Dessutom kan det vara användbart att expandera objekt när du vill använda ursprungliga Illustrator-objekt (till exempel nätobjekt) i ett annat program som inte känner igen objekten.

Före (vänster) och efter (höger) att ett objekt med fyllning och linje har expanderats
Före (vänster) och efter (höger) att ett objekt med fyllning och linje har expanderats

Obs!

Om du har problem med att skriva ut genomskinlighetseffekter, tredimensionella objekt, mönster, övertoningar, linjer, övergångar, överstrålningar, omslag och symboler kan det vara praktiskt att expandera objekt.

 1. Markera objektet.

 2. Välj Objekt > Expandera.

  Om det finns utseendeattribut knutna till objektet, är kommandot Objekt > Expandera nedtonat. I så fall väljer du Objekt > Expandera utseende och sedan Objekt > Expandera.

 3. Ange alternativ och klicka på OK.

  Objekt

  Expanderar komplexa objekt, till exempel direktblandningar, omslag, symboluppsättningar och överstrålningar.

  Fyllning

  Expanderar fyllningar.

  Linje

  Expanderar linjer.

  Nätövertoning

  Expanderar övertoningar till ett enda nätobjekt.

  Ange

  Anger toleransen för färgvärden mellan färgsteg. Ju högre antal, desto jämnare färgövergång. Ett lågt antal kan skapa ett randigt utseende.

  Obs!

  Håll ned Alt medan du väljer Objekt > Expandera om du vill expandera en övertoning med de inställningar som du senast använde i dialogrutan Expandera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy