Arbetsflödet Exportera för skärmar är en ny metod för att generera resurser med olika storlekar och filformat med en enda åtgärd. Den snabba exporten gör återgivning av ofta använd bildmaterial (ikoner, logotyper, bilder, prototyper och annat) enklare och snabbare, särskilt förwebbprojektoch arbetsflöden för mobila enheter.

Om du till exempel utvecklar en mobilapp kan det vara nödvändigt att generera om uppdaterade ikoner och logotyper med täta intervall. Nu kan utvecklare lägga till ikoner och logotyper på panelen Resursexport och sedan exportera dem i olika format och storlekar med en enda knapptryckning. 

Användbara funktioner:

 • Exportera till flera format och storlekar med en enda snabb åtgärd. 
 • Exportera till vanliga eller anpassade storlekar (skalor): 1x, 2x, 3x, 0,5x, 1,5x och ytterligare storlekar.
 • Algoritmen för PNG-filer har uppdaterats till:
  • Generera PNG-filer snabbare än tidigare. 
  • Ge bättre genomskinlighet i PNG-8-filer.

Tillgängliga format: 

 • PNG (PNG-8, PNG-24)
 • JPEG (JPEG 100 %, JPEG 85 %, JPEG 50 %, JPEG 25 %)
 • SVG
 • PDF
Export-for-screens-dialog
Dialogrutan Exportera för skärmar (fliken Resurser).

Exportera resurser (arbetsflödet Exportera för skärmar)

Exportera hela ritytor eller enskilda teckningar

 1. Gör något av följande:

  • Kortkommando: (Win) Alt+Ctrl+E / (Mac) Cmd + Opt + E. 
  • Klicka på Arkiv > Export > Exportera för skärmar.
  • Markera en teckning och klicka på Arkiv > Exportera markering.
  • Högerklicka på en markerad teckning och klicka på Samla för export.

  Ange de inställningar du vill använda vid exporten av din teckning i dialogrutan Exportera för skärmar.

 2. Välj ut det du vill exportera. Två flikar är tillgängliga:

  Fliken Ritytor.

  Välj bland de ritytor som är tillgängliga för export. Klicka på en rityta för att markera eller avmarkera den. Du kan även använda musen eller Skift-tangenten för att markera flera.

  Fliken Resurser.

  Välj bland de resurser du har samlat på panelen Resursexport. Se avsnittet Panelen Resursexport nedan.

  Obs!

  Klicka på miniatyr- eller listikoner för att visa objekten på det sätt du önskar.

  Export-for-screens-dialog_artboards-tab
  Dialogrutan Exportera för skärmar (fliken Ritytor).
 3. Baserat på vilken flik du använder väljer du ut det du vill exportera som filer. Ett bockmärke indikerar att ritytan eller resursen är markerad eller inte.

  Fliken Ritytor:

  • Alla. Markera alla ritytor. Varje rityta exporteras var för sig.
  • Intervall. Markera de ritytor du vill exportera bland de som är tillgängliga i dokumentet. Ange till exempel 1, 2, 4-6 för att markera ritytorna 1, 2, 4, 5 och 6.
  • Hela dokumentet. Exporterar hela dokumentet som en teckning.

  Fliken Resurser:

  • Alla resurser. Markera det här alternativet för att exportera alla resurser som är samlade på fliken Resurser.

  Obs!

  Om du vill avmarkera alla samlade resurser och börja om klickar du på Rensa markering. Du kan börja markera specifika teckningar genom att klicka på miniatyrbilderna.

 4. Ange inställningar för de exporterade filerna.

  • Skala. Ange skalfaktor för utdatafilen.
  • Plats. Ange vilken mapp filerna ska exporteras till.
  • Öppna plats efter export. Välj det här alternativet om du vill att mappen som innehåller de exporterade resurserna ska öppnas med hjälp av en filläsare (Utforskaren eller Finder).
  • Suffix. Ange ett suffix för att säkerställa att utdatafilerna har unika namn.
  • Format. Ange om du vill ha utdata i formatet PNG, SVG, JPG eller PDF.
  • Prefix. Ange en sträng att använda som inledning i filnamnen som genereras.
  • Knappen Lägg till skala . Klicka på Lägg till skala för att lägga till ytterligare en skala eller ett format för export.
  • Knappen Ta bort. Klicka på X-symbolen för att ta bort en utdatatyp.
  • Förinställningar.
   • iOS: Klicka för att lägga till de förinställda utdatafiltyperna som normalt används för iOS-projekt.
   • Android: Klicka för att lägga till de förinställda utdatafiltyperna som normalt används för Android-projekt.
 5. (Valfritt) Klicka på ikonen Inställningar () och ange inställningar för utdata för exporterade filformat.

 6. Klicka på Exportera ritytor eller Exportera resurser.

Panelen Resursexport

Samla in och exportera smidigt.

På panelen Resursexport visas de resurser du samlar från dina teckningar. Normalt är de här resurserna objekt som du behöver exportera ofta.

Om du till exempel utvecklar en mobilapp kan det vara nödvändigt att generera om uppdaterade ikoner och logotyper med täta intervall. Nu kan utvecklare enkelt lägga till ikoner och logotyper på panelen Resursexport och sedan exportera dem i olika format och storlekar med en enda knapptryckning. 

AssetExport_panel
Panelen Resursexport

Samla teckningar för export

Du kan samla objekt på panelen Resursexport och exportera som flera resurser eller som en enda resurs.

Samla teckningar för export som flera resurser

Web

Om du vill samla objekt/lager för att exportera som flera resurser, lägger du till dem på panelen Resursexport (Fönster > Resursexport). Gör något av följande:

 • Dra teckningar till panelen Resursexport.
 • Högerklicka på en resurs och välj Samla för export > Som flera resurser. Du kan också markera en teckning och klicka på ikonen Generera flera resurser från urvalet () på panelen Resursexport.
 • Om du vill lägga till de markerade lagren i lagerpanelen som resurser klickar du på ikonen Samla för export längst ned i lagerpanelen.

Obs!

Varje gång du drar en teckning till panelen Resursexport blir resursen ”insamlad”. Detta skapar inte ett duplicerat objekt på din rityta eller i CC Libraries. När du uppdaterar teckningen i ditt dokument uppdateras den motsvarande resursen på panelen Resursexport automatiskt.

Samla teckningar för export som en enda resurs

Web

Gör något av följande:

 • Tryck på Alt/ Alternativ medan du drar teckningen till panelen Resursexport.
 • Högerklicka på en resurs och välj Samla för export > Som flera resurser. Du kan också markera en teckning och trycka på Alt/Option samtidigt som du klickar på ikonen Skapa en enstaka resurs från markeringen () på panelen Resursexport.

Exportera resurser (arbetsflöde för panelen Resursexport)

Exportera resurser med panelen Resursexport

 1. Klicka på Fönster > Resursexport för att öppna panelen Resursexport.

 2. Du ser dina samlade resurser på panelen Resursexport. En ram indikerar om resursen är markerad för export eller inte.

  Obs!

  Endast resurser med en ram exporteras. Klicka på en miniatyrbild för att markera eller avmarkera den.

 3. Klicka på triangelikonen för Exportera inställningar  för att visa eller lägga till format/storlekar för filexport:

  • Skala. Ange skalfaktor för utdatafilen. 
  • Suffix. Ange ett suffix för att säkerställa att utdatafilerna har unika namn.
  • Format. Ange om du vill ha utdata i formatet PNG, SVG, JPG eller PDF.
  • Knappen Lägg till skala. Klicka för att lägga till ytterligare en skala eller ett format för export.
  • Knappen Ta bort. Klicka på X-symbolen för att ta bort en utdatatyp.
  • Förinställningar:
   • iOS: Klicka för att lägga till de förinställda utdatafiltyperna som normalt används för iOS-projekt.
   • Android: Klicka för att lägga till de förinställda utdatafiltyperna som normalt används för Android-projekt.
 4. (Valfritt) På den utfällbara menyn väljer du Formatinställningar för att ange utdatainställningar för exporterade filformat.

 5. (Valfritt) På den utfällbara menyn klickar du på Öppna plats efter att export för att visa de exporterade filerna omedelbart efter ett exportarbetsflöde.

 6. Klicka på Exportera för att generera filer.

  När du exporterar resurser skapar Illustrator undermappar på exportplatsen som standard utifrån de skalningsalternativ som du väljer. Om du till exempel väljer flera skalningsformat på panelen Resursexport, som 1x, 2x och 3x för att exportera en fil som PNG, skapar Illustrator undermappar som heter 1x, 2x och 3x för de exporterade filerna. För format som inte stöder skalningsalternativ ger Illustrator undermapparna namn utifrån filformaten som valts för export – till exempel SVG och PDF. 

  Om du vill exportera filer i en mapp utan att skapa några undermappar avmarkerar du alternativet Skapa undermappar på panelen Resursexport eller i dialogrutan Exportera för skärmar.

  Obs!

  Om du vill ändra mappsökvägen för resursen som du exporterar, eller ange uppgifter som filprefix, använder du dialogrutan Exportera för skärmar.Klicka  för attöppna dialogrutan Exportera för skärmar. Alla alternativ som väljs på panelen Resursexport sparas i dialogrutan Exportera för skärmar.

Inställningar för utdata för exporterade resurser

Formatspecifika alternativ för exporterade resurser

I dialogrutan Formatinställningar kan du ange utdatainställningar för filtyperna som du kan exportera till:

 • Klicka på ikonen Inställningar i dialogrutan Exportera för skärmar för att visa dialogrutan Formatinställningar.
 • Klicka på den utfällbara menyn på panelen Resursexport och välj Formatinställningar.
Ange formatspecifika inställningar i dialogrutan Formatinställningar.
Ange formatspecifika inställningar i dialogrutan Formatinställningar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy