Förutom att ange olika ritytor för beskärning av teckningar kan du också skapa och använda flera uppsättningar skärmärken i teckningarna. Skärmärken anger var du vill att det utskrivna papperet ska skäras. Skärmärken är praktiska när du vill skapa flera olika märken runt flera objekt på en sida, till exempel när du skriver ut ett ark med visitkort. De är också användbara när du justerar Illustrator-teckningar som du har exporterat till ett annat program.

Skärmärkena skiljer sig från ritytan på följande sätt:

  • Ritytorna anger gränserna för teckningarnas utskrivbara yta, medan skärmärkena inte påverkar det utskrivbara området över huvud taget.

  • Du kan bara aktivera en rityta åt gången, men du kan skapa och visa flera skärmärken.

  • Ritytan visas med icke utskrivbara märken, medan skärmärkena skrivs ut med svart passmärkesfärg (så att de skrivs ut på alla separationsplåtar, på liknande sätt som utskriftsmärken).

Obs!

Skärmärken ersätter inte ytmärken som skapats med alternativen för märken och utfall i dialogrutan Skriv ut.

Skapa skärmärken runt ett objekt

I Illustrator kan du skapa redigerbara yt- eller skärmärken eller skapa skärmärken som direkteffekter.

Gör så här om du vill använda skärmärken:

  1. Markera objektet.

  2. För att skapa redigerbara ytmärken eller skärmärken väljer du Objekt > Skapa ytmärken.

  3. Om du vill skapa skärmärken som en direkteffekt väljer du Effekt > Skärmärken.

Ta bort skärmärken

Om du vill ta bort redigerbara skär- eller ytmärken markerar du märkena och trycker på Del.

Om du vill ta bort skärmärken väljer du Skärmärken på panelen Utseende och klickar på ikonen Ta bort valt objekt .

Använda skärmärken i japansk stil

Japanska skärmärken har dubbla linjer som visuellt definierar ett standardutfallsvärde på 8,5 punkter (3 millimeter).

  1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänna (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Allmänna (Mac OS).
  2. Markera Använd japanska skärmärken och klicka sedan på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy