När du skriver ut med färghantering kan du välja att färgerna ska hanteras i Illustrator eller av skrivaren.

Låta programmet hantera färger vid utskrift

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj Färghantering till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Välj Låt Illustrator avgöra färger under Färghantering.

 4. För Skrivarprofil väljer du profil för utdataenheten.

  Ju mer detaljerat utdataenhetens beteende och utskriftsvillkoren (t.ex. papperstyp) beskrivs i profilen, desto mer korrekt kan färghanteringssystemet översätta färgernas numeriska värden i dokumentet. (Se Om färg.)

 5. (Valfritt) Ange alternativet Återgivningsmetod om du vill ange hur färger ska konverteras till målfärgrymden.

  I de flesta fall är det bäst att använda standardinställningen. Mer information om återgivningsmetoder finns i hjälpen.

 6. Klicka på Inställningar (Windows) eller Skrivare (Mac OS) längst ned i dialogrutan Skriv ut, om du vill få tillgång till operativsystemets utskriftsinställningar.

 7. Öppna färghanteringsinställningarna för skrivardrivrutinen genom att göra något av följande:
  • Högerklicka på den skrivare som du använder och välj Egenskaper (Windows). Leta sedan reda på färghanteringsinställningarna för skrivardrivrutinen. För de flesta skrivardrivrutiner heter färghanteringsinställningarna Färgmatchning eller ICM.

  • Markera den skrivare som du använder och välj färghanteringsalternativet på snabbmenyn (Mac OS). För de flesta skrivardrivrutiner heter alternativet ColorSync.

 8. Inaktivera färghanteringen för skrivardrivrutinen.

  Varje skrivardrivrutin har olika färghanteringsalternativ. Om du är osäker på hur färghanteringen inaktiveras ser du efter i dokumentationen till skrivaren.

 9. Gå tillbaka till dialogrutan Skriv ut i Illustrator och klicka på Skriv ut.

Låta skrivaren hantera färger vid utskrift

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.

 2. Välj en PostScript-skrivare på skrivarmenyn. Om du vill skriva ut till en fil i stället för till en skrivare, väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.

 3. Välj Färghantering till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För Färghantering väljer du Låt PostScript®-skrivaren avgöra färger.

 5. (Valfritt) Ange något av följande alternativ. I de flesta fall är det bäst att använda standardinställningarna.

  Återgivningsmetod

  Ange hur färger ska konverteras till målfärgrymden.

  Bevara RGB-värden (för RGB-utdata) eller Bevara CMYK-värden (för CMYK-utdata)

  Avgör hur färger ska hanteras som inte har någon färgprofil (t.ex. importerade filer utan inbäddade profiler). När alternativet är markerat skickas färgvärdena direkt till utdataenheten. När alternativet är avmarkerat konverteras färgvärdena först till utdataenhetens färgrymd.

  Du rekommenderas att bevara värden när du använder ett säkert CMYK-arbetsflöde. Du rekommenderas inte att bevara värden när du skriver ut RGB-dokument.

 6. Klicka på Inställningar (Windows) eller Skrivare (Mac OS) längst ned i dialogrutan Skriv ut, om du vill få tillgång till operativsystemets utskriftsinställningar.

 7. Öppna färghanteringsinställningarna för skrivardrivrutinen genom att göra något av följande:
  • Högerklicka på den skrivare som du använder och välj Egenskaper (Windows). Leta sedan reda på färghanteringsinställningarna för skrivardrivrutinen. För de flesta skrivardrivrutiner heter färghanteringsinställningarna Färgmatchning eller ICM.

  • Markera den skrivare som du använder och välj färghanteringsalternativet på snabbmenyn (Mac OS). För de flesta skrivardrivrutiner heter alternativet ColorSync.

 8. Ställ in färghanteringen så att den hanteras av skrivardrivrutinen under utskriften.

  Varje skrivardrivrutin har olika färghanteringsalternativ. Om du är osäker på hur färghanteringen ställs in, ser du efter i dokumentationen till skrivaren.

 9. Gå tillbaka till dialogrutan Skriv ut i Illustrator och klicka på Skriv ut.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy