Skapa en skiss med effekten Klotter

 1. Gör något av följande:

  • Markera ett objekt eller en grupp (eller ange ett lager som mål på panelen Lager).

  • Om du vill tillämpa effekten på ett visst objektattribut, t.ex. en linje eller en fyllning, markerar du objektet och väljer sedan attribut på panelen Utseende.

  • Om du vill använda effekten på ett grafikformat väljer du grafikformat på panelen Grafikformat.

 2. Välj Effekt > Stilisera > Klottra.

 3. Gör något av följande:

  • Om du vill använda en förinställd klottereffekt, väljer du någon på menyn Inställningar.

  • Om du vill skapa en anpassad klottereffekt, börjar du med någon av förinställningarna. Sedan justerar du klotteralternativen.

 4. Om du skapar eget klotter justerar du något av följande klotteralternativ och klickar på OK:

  Vinkel

  Styr klotterlinjernas riktning. Du kan klicka var som helst på vinkelikonen, dra vinkellinjen runt ikonen eller ange ett värde mellan –179 och 180 i rutan. (Om du anger ett värde utom intervallet, översätts värdet till motsvarande värde inom intervallet.)

  Banöverlappning

  Styr hur mycket klotterlinjerna stannar innanför banans gränser eller sträcker sig utanför dem. Ett negativt värde gör att linjerna stannar innanför gränsen. Ett positivt värde sträcker ut klotterlinjerna utanför banans gränser.

  Variation (för Banöverlappning)

  Styr hur långa klotterlinjerna är i förhållande till varandra.

  Linjebredd

  Styr klotterlinjernas bredd.

  Kurvighet

  Styr hur mycket linjerna böjs innan de byter riktning.

  Variation (för Kurvighet)

  Styr hur olika klotterkurvorna är i förhållande till varandra.

  Mellanrum

  Styr storleken på mellanrummet mellan linjekurvor.

  Variation (för Mellanrum)

  Styr hur storleken på mellanrummet skiljer sig mellan olika linjekurvor.

Skapa mosaik

 1. Importera en bitmappsbild som du vill bygga mosaiken på. Bilden måste vara inbäddad, inte länkad.

  Du kan även rastrera ett vektorobjekt och bygga mosaiken på det.

 2. Markera bilden.

 3. Välj Objekt > Skapa objektmosaik.

 4. Om du vill ändra dimensionerna på mosaiken, anger du värden för Ny storlek.

 5. Ange alternativ för mellanrummet mellan plattorna och antalet plattor, samt eventuellt andra alternativ, och klicka på OK:

  Begränsa proportioner

  Låser bredd- eller höjddimensionerna enligt den ursprungliga bitmappsbildens dimensioner. Bredd anger hur många plattor som ska användas för mosaikens bredd, baserat på det ursprungliga antalet. Höjd anger hur många plattor som ska användas för mosaikens höjd, baserat på det ursprungliga antalet.

  Resultat

  Anger om mosaiken ska vara i färg eller i gråskala.

  Ändra storlek procentuellt

  Ändrar bildens bredd och höjd i procent.

  Ta bort raster

  Tar bort den ursprungliga bitmappsbilden.

  Använd Förhållande

  Gör plattorna fyrkantiga med hjälp av antalet som har angetts i Antal rutor. Alternativet ligger under knappen Avbryt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy