Användarhandbok Avbryt

Använda färger och övertoningar

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
   5. Skapa 3D-objekt
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Arabisk och hebreisk text
   14. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   15. Skapa 3D-texteffekter
   16. Kreativ typografisk design
   17. Skalförändra och rotera text
   18. Rad- och teckenavstånd
   19. Avstavning och radbrytningar
   20. Stavnings- och språkordlistor
   21. Formatera asiatiska tecken
   22. Dispositioner för asiatisk skrift
   23. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   24. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Utseendeattribut
   4. Skapa skisser och mosaik
   5. Skuggor, glöd och ludd
   6. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Panelen Dokumentinfo
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Skapa färgstarka vektorillustrationer på din iPad! Lär dig hur du använder fyllningsfärger, övertoningar, färgrutor och annat med hjälp av Illustrator på iPad.

använda färger

Lägg till fyllnings- och linjefärger med verktygsfältet

Fyllningsfärg är färgen som finns i formobjektet och linje är formobjektets kant. Fyllningen eller linjen kan vara en färg, övertoning eller ett mönster.

Illustrator på iPad
Fyllnings- och linjeverktyget

Gör så här om du vill lägga till en fyllning eller en linjefärg:

 1. Markera objektet och tryck på verktyget Fyllning eller Linje som visas längst ned i verktygsfältet.
 2. Välj en heltäckande färg från färghjulet, färgspektrumreglagen, färgrutorna, färgböckerna eller biblioteken eller välj en övertoning (linjär, radiell, fritt format).

Se även Måla med fyllningar och linjer i Illustrator för datorer.

Lägga till en heltäckande färg

Färgpanelen
Använd en heltäckande färg

Tryck på fyllnings- eller linjeverktyget och sedan på Enhetlig färg för att visa färgalternativen:

 • Färghjul: Välj en färg från färghjulet och använd den i objektet med hjälp av Färgväljaren.
 • Färgspektrum: Tryck på fler alternativ och välj ett färgspektrum.
  • CMYK-reglage (processfärg)
  • Gråskalereglage
  • Hex-kod (webbfärg)
  • HSB-reglage (nyans, mättnad, intensitet)
  • RGB-reglage (skärmfärger)
 • Färgrutor: Tryck på fler alternativ och välj från en färgruta. Lägg till den valda färgen i färgrutan för enkel åtkomst.
  • Färgböcker: Välj från branschstandardfärgrutor.
  • CC Libraries: Välj från ett sparat färgrutebibliotek.

Använd en övertoning

Välj en bana och tryck på Fyllning eller Linje. Tryck i sidopanelen på Övertoning för att visa övertoningsalternativen:
 • Linjära övertoningar: Blanda färger längs en rak bana 
 • Radiella övertoningar: Fyll ett objekt med en jämn övertoning som strålar ut från den centrala punkten.  
 • Punktövertoningar: Blanda färger från punkt till punkt i formen.

Se även Övertoningar i Illustrator för datorer.

Ändra färg och utseende på objekt

Panelen Utseende
Ändra färg och utseende på ett objekt

Om du vill ändra ett objekts färg och utseende markerar du objektet och trycker på panelen Egenskaper i aktivitetsfältet.

 • Tryck på Fyllning för att visa och ändra färgalternativen för fyllningsfärg.
 • Tryck på Linje för att visa och ändra färgalternativen för linjefärg.
 • Blandningsläge: Ange hur färger samspelar med överlappande objekt. Välj en blandningsfärg i listrutan.
 • Opacitet: Skapa olika grader av genomskinlighet.
  Du kan också ändra linjebredden med hjälp av den sammanhangsberoende widgeten. Markera formen och tryck på  för att ändra linjebredden med hjälp av reglaget. 

Se även Genomskinlighet och blandningslägen.

Kopiera ett objekts utseende

Om du vill kopiera objekt från ett ställe till ett annat trycker du på objektet och sedan på för att visa alternativet Klipp ut, Kopiera och Klistra in.

Om du vill kopiera ett objekts utseende till ett annat objekt ska du 

 1. trycka på objektet och sedan på Kopiera utseende 
 2. markera det objekt som du vill kopiera utseendet till och trycka på Klistra in utseende.
kopiera utseende
Kopiera ett objekts utseende

Använd linjetjocklek på ett objekt

När du skapar ett objekt är objektets linje inställd på noll (ingen linje).

Tillämpa linjetjocklek via egenskapspanelen
Tillämpa linjetjocklek via egenskapspanelen

Tillämpa linjetjock via den sammanhangsberoende widgeten
Tillämpa linjetjock via den sammanhangsberoende widgeten

Gör så här om du vill ange en linje:

 1. Markera objektet och tryck på panelen Egenskaper.
 2. Välj en heldragen eller streckad linje i avsnittet Streck.
 3. Klicka på -- om du vill visa fler linjealternativ
  • Ange vikten du vill att linjen ska ha i fältet Linjebredd.
  • Välj följande i alternativen för Justera linje:
   •  Centrera linje 
   •  Justera linje inåt 
   •  Justera linje utåt 
  • Bland alternativen för Ändpunkt väljer du
   • Tvär ändpunkt för att skapa linjer med fyrkantiga ändpunkter
   • Rund ändpunkt för att skapa linjer med halvcirkelformade ändpunkter
   • Utskjutande ändpunkt för att skapa linjer med fyrkantiga ändar som når ut halva linjebredden bortom linjens ände. 
  • Bland alternativen för Hörn väljer du
   • Spetsigt hörn för att skapa linjer med spetsiga hörn
   • Runt hörn för att skapa linjer med rundade hörn
   • Avfasat hörn för att skapa linjer med fyrkantiga hörn.

Du kan också ändra linjebredden med hjälp av den sammanhangsberoende widgeten. Markera formen och tryck på  för att ändra linjebredden med hjälp av reglaget. 

Se även Tillämpa linjer på ett objekt i Illustrator för datorer.

Nästa steg

Har du en fråga eller en idé?

Ask the Community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto