Använd de kraftfulla formverktygen för att snabbt skapa vektorformer. De flesta former är live-former, vilket innebär att du kan justera dem dynamiskt, utan att byta verktyg, med hjälp av kontrollwidgetarna för former eller de kontroller som finns på panelen Omforma.

Live-former

Skapa och ändra live-former

 1. Rita en live-form med något av följande verktyg:

  • Rektangel ()
  • Rundad rektangel ()
  • Oval ()
  • Polygon ()
  • Shaper ()
  • Linjesegment ()

  Obs!

  • Om du vill se markeringsramen när du markerar ett objekt måste den inställningen vara vald (Visa > Visa markeringsram).
  • Om du vill se kontrollwidgetar på skärmen när du markerar en form, väljer du ett ritverktyg för live-former och ser till att inställningen Visa hörnwidgetar () är vald på kontrollpanelen.

 2. Använd följande kontrollwidgetar för former om du vill ändra live-former:

  Skalförändra live-former Rotera live-former

  Om du vill skalförändra en live-form drar du i ett av de åtta handtagen på markeringsramen.

  Om du vill rotera flyttar du markören bort från ett hörn tills du ser ikonen Rotera (), sedan drar du.

  Flytta live-former Skapa tårtbitsformer

  Om du vill flytta live-formen använder du mittpunktswidgeten och drar den till önskat område.

  Om du vill få en oval drar du en av cirkeldiagramswidgetarna och skapar en tårtbitsform.

  Lägga till eller ta bort sidor från polygoner Ändra hörnradien på live-former

  Om du vill ändra antalet sidor i en polygon drar du i dess sidwidget.

  Dra i en hörnwidget om du vill ändra live-formens hörnradie.

  Obs!

  • När du drar i hörnwidgetarna så långt det går visas förhandsvisningen av de rundade hörnen i rött.
  • Om du vill bläddra bland tillgängliga hörntyper, som rundade, inverterat rundade och avfasade, håller du ned Alt och klickar på hörnwidgeten eller trycker på uppåt- och nedåtpilarna medan du drar widgeten.
  • Dubbelklicka på widgeten med direktmarkeringsverktyget om du vill se en hörnmeny för att kunna anpassa utseende- och rundningsattributen. Mer information finns i Arbeta med live-hörn.
  • Om du vill redigera ett hörn i taget använder du verktyget Direktmarkering och klickar på hörnets fästpunkt och ändrar.

 3. Du kan ändra formerna med hjälp av Kontrollpanelen, panelen Egenskaper eller panelen Omforma (Fönster > Omforma). Mer information finns i Egenskaper för live-form.

  Obs!

  • Du kan öppna panelen Omforma genom att dubbelklicka på valfri hörnwidget.
  • Du kan ange om du vill att panelen Omforma ska visas eller inte när du skapar en live-form genom att använda alternativet Visa vid formskapning på omformningspanelens meny.
  • Oavsett vilket verktyg som är valt ändras den markerade teckningen när former av samma typ är markerade och du redigerar egenskaper på panelen Omforma.

Ange alternativ för live-form

Gör något av följande om du vill visa eller redigera egenskaperna för live-former:

 • Öppna panelen Omforma genom att dubbelklicka på valfri hörnwidget eller genom att välja Fönster > Omforma.
 • I avsnittet Omforma på panelen Egenskaper (Fönster > Egenskaper) klickar du på knappen Fler alternativ ().
Ange alternativ för live-form
Ange alternativ för live-form

A. Panelen Omforma B. Egenskapspanelen 

Rektangel/Rundad rektangel

Egenskaper för live-former | Rektangel och rundad rektangel
 • Bredd/höjd: Anger rektangelns höjd och bredd. Hörnen bibehålls och radierna ändras inte.
 • Rektangelvinkel: Roterar rektangeln med widgeten Skala/rotera.
 • Hörntyp: Anger hörntypen för rektangelns hörn.
 • Hörnradie: Använd stegkontrollen eller skriv ett absolut värde i panelen Omforma för vart och ett av rektangelns hörn.
 • Bevara proportioner för bredd och höjd: Använd kryssrutan Skala hörn om du vill se till att hörnradierna ökar eller minskar proportionellt mot objektets omformning.

Oval

Egenskaper för live-former | Oval
 • Bredd/höjd: Anger bredden och höjden på ovalen. När de är lika är ellipsen en cirkel.
 • Ellipsvinkel: Anger vinkeln ellipsen placerades i på arbetsytan.
 • Startvinkel/slutvinkel för tårtbit: Använd cirkeldiagramswidgeten (till höger om en nyritad oval) för att presentera formen som en cirkeldiagram.
 • Bevara tårtbitsvinklar: Anger om skillnaden mellan startvinkel och slutvinkel ska behållas när deras värden ändras på panelen Omforma.
 • Invertera tårtbit: Anger om startvinkel och slutvinkel ska kastas om. Använd detta för att generera visuella ”skivor”.

Polygon

Egenskaper för live-former | Polygon
 • Polygonens sidantal: Anger antalet sidor polygonen ska ha. 
  • Med hjälp av widgeten  kan du ändra till mellan 3 och 11. 
  • Använd reglaget för att ändra värdet mellan 3 och 20. 
  • Om du vill ha ett värde mellan 3 och 1 000 anger du värdet manuellt.
 • Polygonvinkel: Anger vinkeln polygonen ska ritas eller placeras i i relation till arbetsytan.
 • Hörntyp: Anger vilken typ av hörn polygonen ska ha (runda, inverterat runda eller avfasade).
 • Polygonradie: Anger den exakta radien för den ritade polygonen. Använd widgetenpå skärmen  för attändra radien.
 • Polygonens sidlängd: Anger längden på polygonens samtliga sidor.
 • Hörnradie: Anger radien för polygonens hörn.
 • Gör sidorna lika: Använd den här knappen för att balansera polygonens sidor om live-formen förlorar symmetri eller proportioner när polygonen ändras.

Linje

Egenskaper för live-former | Linje
 • Linjelängd: Anger längden på linjen som ritas.
 • Linjevinkel: Anger vinkeln linjen ritas i i förhållande till arbetsytan

Dölj markeringsramar och kontrollwidgetar

När du använder Form-verktyget kan du välja att dölja eller visa begränsningsramen. Gör något av följande:

 • Om du vill växla mellan de två alternativen trycker du på (Windows) Skift + Ctrl + B eller (macOS) Skift + Kommando + B.
 • Välj Visa > Dölj markeringsram eller Visa > Visa markeringsram.

Du kan också välja att dölja eller visa kontrollwidgetarna på skärmen genom att markera ett ritverktyg för live-former och klicka på knappen Dölj/Visa hörnwidgetar () på Kontrollpanelen.

Markera live-former

Panelen Lager

Live-former visas som en annan objekttyp på panelen Lager. Om du till exempel ritar en live-rektangel heter lagret <Rektangel> i panelen Lager. Det här underlättar identifieringen av tillgängliga live-former vid markering och ändring.

Live-rektangel och Oval visas som <Rektangel> och <Oval> på panelen Lager
Exempel: Live-rektanglar och ovaler visas som <Rektangel> och <Oval> på panelen Lager. Andra live-former visas på liknande sätt på panelen Lager.

Menyn Markera

Om du vill markera alla live-former i dokumentet väljer du Markera > Samma > Form.

Konvertera former

Konvertera banor till live-former

 • När du öppnar ett dokument som har sparats i en äldre version av Illustrator går formerna i dokumentet inte automatiskt att redigera som live-former. Om du vill konvertera en bana till en live-form markerar du den och klickar sedan på Objekt > Form > Konvertera till form.

Konvertera live-former till banor

 • Om du vill konvertera en live-form till en bana markerar du live-formen och klickar sedan på Objekt > Form > Färdigställ form.