Om tecken- och styckeformat

Ett teckenformat är en uppsättning med teckenformateringsattribut som du kan använda för ett markerat område med text. I styckeformat inkluderas attribut både för tecken- och styckeformatering. De kan tillämpas antingen på ett markerat stycke eller en serie med stycken. Det är tidsbesparande att använda tecken- och styckeformat och det ger dessutom konsekvent formatering.

Du använder panelerna Teckenformat och Styckeformat om du vill skapa, använda och hantera tecken- och styckeformat. Om du vill använda ett format markerar du bara texten och klickar på ett formatnamn på en av panelerna. Om du inte markerar någon text används formatet på ny text som du skapar.

Panelen Styckeformat
Panelen Styckeformat

A. Formatnamn B. Format med ändrade värden (åsidosättningar) C. Panelmeny D. Nytt format, knapp E. Ikonen Ta bort 

Om du markerar text eller placerar markören i text, markeras de aktiva formaten på panelerna Teckenformat och Styckeformat. Som standard tilldelas varje tecken i ett dokument normalt teckenformat och varje stycke tilldelas normalt styckeformat. De här standardformaten är byggstenarna för alla andra format som du skapar.

Ett plustecken bredvid ett formatnamn anger att det finns åsidosättningar till formatet. En åsidosättning är en formatering som inte överensstämmer med de attribut som har angetts i formatet. Varje gång som du ändrar inställningarna på panelen Tecken och OpenType, skapas en åsidosättning av det aktuella teckenformatet. När du ändrar inställningarna på panelen Stycke skapas också en åsidosättning av det aktuella styckeformatet.

En videofilm om hur du använder tecken- och styckeformat i Illustrator finns på www.adobe.com/go/vid0047.

Skapa tecken- eller styckeformat

 1. Markera texten om du vill basera det nya formatet på den befintliga textens formatering.
 2. Gör något av följande på panelen Teckenformat eller Styckeformat:
  • Om du vill skapa ett format med standardnamn klickar du på knappen Skapa nytt format.

  • Om du vill skapa ett format med ett anpassat namn väljer du Nytt format på panelmenyn. Ange ett namn och klicka sedan på OK.

   Tips! Om du vill skapa en kopia av ett tecken- eller styckeformat drar du formatet till knappen Nytt format.

Redigera tecken- eller styckeformat

Du kan ändra definitionen av standardformat för tecken och stycken och av de nya format som du skapar. När du ändrar definitionen för ett stycke ändras all text som är formaterad med det formatet så att den nya definitionen matchas.

 1. Gör något av följande på panelen Teckenformat eller Styckeformat:
  • Markera formatet på panelen och välj Alternativ för teckenformat på menyn på panelen Teckenformat, eller Alternativ för styckeformat på menyn på panelen Styckeformat.

  • Klicka på formatets namn.

   Obs! Om du gör det används formatet för den markerade texten. Om det inte finns någon markerad text anges formatet för ny text som du skriver. Om du inte vill använda formatet håller du ned Skift+Ctrl (Windows) eller Skift+Kommando (Mac OS) när du klickar på formatnamnet.

 2. Välj en kategori med formateringsalternativ till vänster i dialogrutan och ange de alternativ som du vill ha. Du kan växla till en annan grupp med formateringsalternativ genom att välja en annan kategori.

  Vill du ha mer information om formateringsalternativen kan du söka på alternativnamnet i hjälpen.

 3. Klicka på OK när du är klar med inställningarna.

Ta bort åsidosättningar av format

Ett plustecken bredvid formatnamnet på panelen Teckenformat eller Styckeformat visar att det finns åsidosättningar för formatet. En åsidosättning är en formatering som inte överensstämmer med de attribut som har angetts i formatet. Det finns flera sätt att ta bort formatåsidosättningar:

 • Om du vill ta bort åsidosättningar och återställa texten till det utseende som definieras av formatet, använder du formatet igen eller väljer Radera åsidosättningar på panelmenyn.
 • Om du vill radera åsidosättningar när du använder ett annat format Alt-klickar (Mac OS) du på formatnamnet.
 • Om du vill definiera om formatet och behålla det aktuella utseendet på texten markerar du minst ett tecken i texten och väljer kommandot Definiera om format på panelmenyn.

  Om du använder format för att behålla konsekvent formatering bör du förmodligen undvika åsidosättningar. Om du formaterar snabb, tillfällig text utgör de här åsidosättningarna inga problem.

Ta bort tecken- eller styckeformat

När du tar bort format ändras inte utseendet på stycken där formatet ifråga används, men formateringen är inte längre kopplad till ett visst format.

 1. Markera formatnamnet eller -namnen på panelen Teckenformat eller Styckeformat.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Ta bort teckenformat eller Ta bort styckeformat på panelmenyn.

  • Klicka på ikonen Ta bort  längst ned på panelen.

  • Dra formatet till ikonen Ta bort längst ned på panelen.

   Tips! Om du vill ta bort alla format som inte används väljer du Markera alla oanvända på panelmenyn och klickar sedan på ikonen Ta bort.

Läsa in tecken- och styckeformat från andra Illustrator-dokument

 1. Gör något av följande på panelen Teckenformat eller Styckeformat:
  • Välj Läs in teckenformat eller Läs in styckeformat på panelmenyn.

  • Välj Läs in alla format på panelmenyn om du vill läsa in både tecken- och styckeformat.

 2. Dubbelklicka på det Illustrator-dokument som innehåller de format som du vill importera.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy