Användarhandbok Avbryt

Tecken- och styckeformat

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe

Lär dig hur du skapar och arbetar med tecken- och styckeformat och formatåsidosättningar.

När du skapar en broschyr eller bild med mycket text kan du behålla enhetligheten med hjälp av tecken- och styckeformat. Läs vidare och se hur du skapar, redigerar, läser in och tar bort tecken- och styckeformat och hur du tar bort formatåsidosättningar.

Använd teckenformat och styckeformat för att enkelt behålla enhetlighet i text
Använd teckenformat och styckeformat för att enkelt behålla enhetlighet i text

Innan du går vidare

Här är en lista med ämnen som hjälper dig att komma igång med text, banor och objekt:

Skapa tecken- och styckeformat

Ett teckenformat är en uppsättning med teckenformateringsattribut som du kan använda för ett markerat område med text.

styckeformat inkluderas attribut både för tecken- och styckeformatering. Du kan använda det på ett valt stycke eller en serie stycken.

Använd tecken- och styckeformat för att spara tid och få en enhetlig formatering i din bild. Följ de här stegen för att enkelt skapa ett nytt tecken- eller styckeformat:

Panelen Tecken- och styckeformat
Panelen Tecken- och styckeformat

A. Fliken Teckenformat B. Fliken Styckeformat C. Fler alternativ D. Ta bort valda format E. Skapa nytt format F. Lägg till valt format till mitt aktuella bibliotek G. Formatnamn med åsidosättningar H. Standardformat 

 1. Välj text.

 2. Välj Fönster > Text > Teckenformat för att öppna panelen Teckenformat.

 3. Klicka på knappen Skapa nytt format för att skapa ett format med det valda textformatet.

  Du kan följa liknande steg på fliken Styckeformat för att skapa ett nytt styckeformat.

Redigera format

Du kan när som helst ändra formatet för standardversionen av ett tecken- eller styckeformat eller skapa ett nytt format.

Redigera tecken- och styckeformat

Följ de här stegen för att redigera och använda ett format på vald text eller ange format för ny text:

 1. Öppna panelen Tecken- och styckeformat.

 2. Välj fliken Teckenformat. Du ser en lista med tillgängliga format.

 3. Gå till Fler alternativ > Alternativ för teckenformat.

 4. Välj en kategori från listan med tillgängliga alternativ och gör ändringarna.

  alternativ för teckenformat

  Lägg till eller justera följande alternativ för att skapa ett nytt format eller ändra ett befintligt:

  Alternativ för teckenformat
  Alternativ för teckenformat

  Allmänt

  Visa formatinställningarna för det valda formatet.

  Grundläggande teckenformat

  Ändra teckensnittsfamilj, teckensnittsformat, storlek och andra alternativ för grundläggande teckenformat.

  Avancerade teckenformat

  Justera alternativen Teckenbredd och Teckenhöjd, Baslinjeförskjutning, Teckenrotation och Språk.

  Teckenfärg

  Ändra alternativen Teckenfärg, Färgton, Bredd och Övertryck fyllning eller Övertryck linje.

  OpenType-funktioner

  Ange alternativen Siffra, Position, Ligaturer, Alternativa tecken, Ordningstal eller Bråktal.

  Alternativ för styckeformat

  Lägg till eller justera följande alternativ tillsammans med Alternativ för teckenformat:

  Alternativ för styckeformat
  Alternativ för styckeformat

  Indrag och avstånd

  Justera alternativen Justering, Indrag och Avstånd före och Avstånd efter.

  Tabbar

  Ange alternativen Tabb, X, Utföring och Justera mot.

  Disposition

  Ange Disposition och Hängande interpunktion.

  Avstavning

  Lägg till eller justera inställningarna för avstavningsalternativ som Ord som är längre än, Före sista, Avstavningar i rad, Avstavningsområde och Avstava ord med versaler.

  Justering

  Justera inställningarna för Ordmellanrum, Bokstavsmellanrum och Specialteckenavstånd, Automatiskt radavstånd och Justering för enstaka ord.

Läs in format

Om du har ett textformat som används ofta kan du följa de här stegen för att läsa in format från en annan Illustrator-fil till din nuvarande bild:

Läs in tecken- och styckeformat från en annan Illustrator-fil

 1. Öppna panelen Tecken- och styckeformat.

 2. Följ något av följande alternativ:

  • Välj Läs in teckenformat eller Läs in styckeformat från Fler alternativ.
  • Välj Läs in alla format från Fler alternativ för att läsa in alla format.
 3. Dubbelklicka på den Illustrator-fil som innehåller de format som du vill importera.

Ta bort format

Behöver du inte ett visst format? Du kan följa de här stegen för att enkelt ta bort tecken- och styckeformat:

Ta bort tecken- och styckeformat
Ta bort tecken- och styckeformat

 1. Markera ett formatnamn på panelen Teckenformat eller Styckeformat.

 2. Följ något av följande alternativ för att ta bort ett tecken- eller styckeformat:

  • Välj Ta bort teckenformat eller Ta bort styckeformat från Fler alternativ.
  • Klicka på Ta bort   längst ned på panelen.
  • Om du vill ta bort alla format som inte används väljer du Markera alla oanvända från Fler alternativ och klickar sedan på Ta bort.

När du tar bort format ändras inte utseendet på stycken där formatet ifråga används, men formateringen är inte längre kopplad till ett visst format.

Ta bort åsidosättningar av format

En åsidosättning är en ändring som görs i ett befintligt format. Om det finns några åsidosättningar för ett tecken- eller styckeformat ser du ett plustecken bredvid formatnamnet.

Ta bort åsidosättningar av format
Ta bort åsidosättningar av format

Följ något av följande alternativ för att rensa åsidosättningar och återställa formatet till dess ursprungliga form: 

 • Klicka på formatets namn.
 • Välj Rensa åsidosättningar från Fler alternativ.
 • Om du vill behålla det nya utseendet på den markerade texten väljer du Omdefiniera format från Fler alternativ.

Tips och råd

 • Markera en del text eller infoga en markör i texten för att se teckenformatet och styckeformatet på respektive panel.
 • Som standard är alla tecken i normalt teckenformat och alla stycken är i normalt styckeformat.
 • Du kan dra ett format till Skapa nytt format för att kopiera ett befintligt format.
 • Du kan dra ett format till Ta bort    för att ta bort det.

Vad är nästa steg?

Nu har du kommit igång och vet hur du lägger till text och jobbar med textobjekt. Ta ytterligare ett steg och lär dig hur du hanterar textområdekopplar text och skapar text på en bana.

Har du en fråga eller en idé?

Fråga vår community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto