Text på bana löper längs kanten på en öppen eller stängd bana. När du anger text vägrätt så är tecknen parallella med baslinjen. När du anger text lodrätt så är tecknen vinkelräta mot baslinjen. I båda fallen löper texten i den riktning som punkterna lades till i banan.

Ange text på en bana

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa vågrät text längs en bana väljer du verktyget Text  eller verktyget Text på bana .

  • Om du vill skapa lodrät text längs en bana väljer du verktyget Lodrät text  eller verktyget Lodrät text på bana .

 2. (Valfritt) Ange textformateringsalternativ på kontrollpanelen, panelen Tecken eller panelen Stycke.
 3. Placera pekaren på banan och klicka. (Det spelar ingen roll om banan har linje- eller fyllningsattribut eftersom de automatiskt tas bort.)

  Obs!

  Om banan är stängd måste du använda verktyget Text på bana.

 4. Skriv texten.
 5. När du slutar skriva text klickar du på markeringsverktyget  och markerar textobjektet. Du kan också Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på texten.

Om du anger mer text än vad som får plats i ett område eller längs en bana, så visas en liten ruta med ett plustecken (+) längst ned i markeringsramen.

Exempel på text som flödar över
Exempel på text som flödar över

Du kan ändra storlek på textområdet eller utöka banan för att visa den text som har flödat över. Du kan även koppla texten till ett annat objekt.

Det finns en video om att skapa text på en bana: Skriva text på en bana.

Flytta eller vända text längs en bana

 1. Markera textobjektet på banan.

  En klammer visas vid början av texten, vid slutet av banan och i mittpunkten mellan start- och slutklamrarna.

 2. Placera pekaren över textens mittklammer och håll den där tills en mitt-teckensymbol visas intill pekaren .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta texten längs banan drar du mittklammern längs banan. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) för att förhindra att texten hamnar på andra sidan av banan.

  Flytta text längs med en bana
  Flytta text längs med en bana

  • Om du vill vända riktning på text längs en bana så drar du klammern över banan. Du kan också välja Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana, markera Vänd och klicka på OK.

  Vända text längs med en bana
  Vända text längs med en bana

  Obs!

  Tips: Flytta texten över en bana utan att ändra textens riktning genom att använda alternativet för baslinjebyte på panelen Tecken. Om du har skapat t.ex. text som löper från vänster till höger över en cirkels övre del kan du ange ett negativt värde i textrutan för baslinjeförskjutning. Då flyttas texten nedåt och löper på insidan av cirkelns övre del.

  Det finns en video om att skapa text på en bana: Skriva text på en bana.

   

Skriva på en bana genom att använda effekter

Med textbaneeffekter förvränger du tecknens orientering på banan. Du måste skapa text för en bana innan du kan tillämpa de här effekterna.

 1. Markera textobjektet på banan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Text på bana och välj en effekt på undermenyn.

  • Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana. Välj sedan ett alternativ på effektmenyn och klicka på OK.

   Obs! Genom att använda effekten Gravitation på text i en perfekt cirkelformad bana kan du skapa samma utseende som standardeffekten Regnbåge. Den fungerar som väntat på banor som är ovala, kvadratiska, rektangulära eller med oregelbundna former.

  Textbaneeffekter
  Textbaneeffekter

Justera den lodräta justeringen av text på bana

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana.
 3. Välj ett alternativ på menyn Justera till bana som anger hur alla tecken ska justeras i förhållande till banan och teckensnittets totala höjd:

  Uppstapel

  Justerar längs teckensnittets övre kant.

  Nedstapel

  Justerar längs teckensnittets nedre kant.

  I mitten

  Justerar längs den punkt som är halvvägs mellan teckensnittets uppstapel och nedstapel.

  Baslinje

  Justerar längs baslinjen. Det är standardinställningen.

  Obs! Tecken som saknar upp- eller nedstaplar (t.ex. bokstaven e) eller en baslinje (t.ex. ett citattecken) justeras lodrätt som om de hade uppstaplar, nedstaplar och baslinjer. Teckensnittets mått är slutligt fastställda av den som konstruerat teckensnittet.

  Tips: Med hjälp av inställningen Baslinjeförskjutning på panelen Tecken kan du bättre kontrollera den lodräta justeringen. Om texten ska sänkas ned skriver du ett negativt värde i rutan Baslinjeförskjutning.

Justera teckenavstånd runt skarpa svängar

Om tecken löper runt en skarp kurva eller vass vinkel sprids de ut så att det ser ut som det är extra mellanrum mellan dem. Du kan dra ihop avståndet mellan tecken i kurvor med hjälp av alternativet Mellanrum som finns i dialogrutan Alternativ för Text på bana.

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana.
 3. Skriv ett värde i punkter för Mellanrum. Med högre värden tar du bort det ökade mellanrummet mellan tecknen som finns på skarpa böjar och vinklar.
  Bokstavsavstånd
  Text utan mellanrumsjustering (vänster) jämförd med text med mellanrumsjustering (höger)

  Obs!

  Mellanrumsvärdet påverkar inte de tecken som är placerade i raka segment. Om du ska ändra teckenmellanrum längs en bana oavsett var de är placerade markerar du dem och använder antingen funktionen för kerning eller spärrning/knipning.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy