Användarhandbok Avbryt

Skapa text på en bana

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Text på bana löper längs kanten på en öppen eller stängd bana. När du anger text vägrätt så är tecknen parallella med baslinjen. När du anger text lodrätt så är tecknen vinkelräta mot baslinjen. I båda fallen löper texten i den riktning som punkterna lades till i banan.

Ange text på en bana

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa vågrät text längs en bana väljer du verktyget Text  eller verktyget Text på bana .

  • Om du vill skapa lodrät text längs en bana väljer du verktyget Lodrät text  eller verktyget Lodrät text på bana .

 2. (Valfritt) Ange textformateringsalternativ på kontrollpanelen, panelen Tecken eller panelen Stycke.
 3. Placera pekaren på banan och klicka. (Det spelar ingen roll om banan har linje- eller fyllningsattribut eftersom de automatiskt tas bort.)
  Obs!

  Om banan är stängd måste du använda verktyget Text på bana.

 4. Skriv texten.
 5. När du slutar skriva text klickar du på markeringsverktyget  och markerar textobjektet. Du kan också Ctrl-klicka (Windows) eller Kommando-klicka (Mac OS) på texten.

Om du anger mer text än vad som får plats i ett område eller längs en bana, så visas en liten ruta med ett plustecken (+) längst ned i markeringsramen.

Exempel på text som flödar över
Exempel på text som flödar över

Du kan ändra storlek på textområdet eller utöka banan för att visa den text som har flödat över. Du kan även koppla texten till ett annat objekt.

Det finns en video om att skapa text på en bana: Skriva text på en bana.

Flytta eller vända text längs en bana

 1. Markera textobjektet på banan.

  En klammer visas vid början av texten, vid slutet av banan och i mittpunkten mellan start- och slutklamrarna.

 2. Placera pekaren över textens mittklammer och håll den där tills en mitt-teckensymbol visas intill pekaren .
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill flytta texten längs banan drar du mittklammern längs banan. Håll ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) för att förhindra att texten hamnar på andra sidan av banan.

  Flytta text längs med en bana
  Flytta text längs med en bana

  • Om du vill vända riktning på text längs en bana så drar du klammern över banan. Du kan också välja Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana, markera Vänd och klicka på OK.

  Vända text längs med en bana
  Vända text längs med en bana

  Obs!

  Tips: Flytta texten över en bana utan att ändra textens riktning genom att använda alternativet för baslinjebyte på panelen Tecken. Om du har skapat t.ex. text som löper från vänster till höger över en cirkels övre del kan du ange ett negativt värde i textrutan för baslinjeförskjutning. Då flyttas texten nedåt och löper på insidan av cirkelns övre del.

  Det finns en video om att skapa text på en bana: Skriva text på en bana.

   

Skriva på en bana genom att använda effekter

Med textbaneeffekter förvränger du tecknens orientering på banan. Du måste skapa text för en bana innan du kan tillämpa de här effekterna.

 1. Markera textobjektet på banan.
 2. Gör något av följande:
  • Välj Text > Text på bana och välj en effekt på undermenyn.

  • Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana. Välj sedan ett alternativ på effektmenyn och klicka på OK.

   Obs! Genom att använda effekten Gravitation på text i en perfekt cirkelformad bana kan du skapa samma utseende som standardeffekten Regnbåge. Den fungerar som väntat på banor som är ovala, kvadratiska, rektangulära eller med oregelbundna former.

  Textbaneeffekter
  Textbaneeffekter

Justera den lodräta justeringen av text på bana

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana.
 3. Välj ett alternativ på menyn Justera till bana som anger hur alla tecken ska justeras i förhållande till banan och teckensnittets totala höjd:

  Uppstapel

  Justerar längs teckensnittets övre kant.

  Nedstapel

  Justerar längs teckensnittets nedre kant.

  I mitten

  Justerar längs den punkt som är halvvägs mellan teckensnittets uppstapel och nedstapel.

  Baslinje

  Justerar längs baslinjen. Det är standardinställningen.

  Obs! Tecken som saknar upp- eller nedstaplar (t.ex. bokstaven e) eller en baslinje (t.ex. ett citattecken) justeras lodrätt som om de hade uppstaplar, nedstaplar och baslinjer. Teckensnittets mått är slutligt fastställda av den som konstruerat teckensnittet.

  Tips: Med hjälp av inställningen Baslinjeförskjutning på panelen Tecken kan du bättre kontrollera den lodräta justeringen. Om texten ska sänkas ned skriver du ett negativt värde i rutan Baslinjeförskjutning.

Justera teckenavstånd runt skarpa svängar

Om tecken löper runt en skarp kurva eller vass vinkel sprids de ut så att det ser ut som det är extra mellanrum mellan dem. Du kan dra ihop avståndet mellan tecken i kurvor med hjälp av alternativet Mellanrum som finns i dialogrutan Alternativ för Text på bana.

 1. Markera textobjektet.
 2. Välj Text > Text på bana > Alternativ för Text på bana.
 3. Skriv ett värde i punkter för Mellanrum. Med högre värden tar du bort det ökade mellanrummet mellan tecknen som finns på skarpa böjar och vinklar.
  Bokstavsavstånd
  Text utan mellanrumsjustering (vänster) jämförd med text med mellanrumsjustering (höger)

  Obs!

  Mellanrumsvärdet påverkar inte de tecken som är placerade i raka segment. Om du ska ändra teckenmellanrum längs en bana oavsett var de är placerade markerar du dem och använder antingen funktionen för kerning eller spärrning/knipning.

Mer som det här

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto