Ange var i skiktordningen du vill lägga till nya objekt

I Illustrator staplas ritade objekt, från det första objekt som du ritar.

Hur objekten staplas avgör hur de visas när de överlappar varandra. Objektens skiktordning beror på vilket ritningsläge du använder. När ett nytt lager skapas i läget Rita normalt monteras det direkt över det aktiva lagret och alla nya objekt ritas ovanpå det aktiva lagret. När ett nytt lager skapas i läget Rita bakom, monteras det emellertid direkt under det aktiva lagret och alla nya objekt ritas bakom det markerade objektet (eller längst ned i det aktiva lagret om inga objekt har markerats).

Du kan när som helst ändra skiktordningen (kallas även färgläggningsordningen) på objekt i teckningen med panelen Lager eller med kommandona för Objekt > Ordna.

 1. Gör något av följande på panelen Lager:

  • I läget Rita bakom ska du markera objektet som finns bakom det där du vill lägga till det nya objektet.

  • Om du vill lägga till ett nytt objekt högst upp i ett lager i läget Rita normalt klickar du på namnet på lagret så att det aktiveras. Om du vill lägga till ett nytt objekt längst ned i ett lager i läget Rita bakom klickar du på namnet på lagret så att det aktiveras.

Ändra skiktordning med hjälp av panelen Lager

Teckningen högst upp på lagerpanelen finns längst fram i skiktordningen, medan teckningar längst ned på lagerpanelen finns längst bak i skiktordningen. Objekten skiktas även hierarkiskt inom ett lager. Genom att skapa flera lager i teckningarna, kan du styra hur överlappande objekt visas.

 1. Gör något av följande:

  • Dra namnet på objektet, och släpp musknappen när svarta insättningsmarkörer visas på önskad plats. Svarta insättningsmarkörer visas antingen mellan två andra objekt på panelen eller på lagrets eller gruppens vänster- eller högerkant. När du släpper ett objekt över ett lager eller en grupp, placeras det över alla andra objekt.

  • Klicka på objektets markeringskolumn (mellan målknappen och rullningslisten), dra färgrutan till ett annat objekts ruta, och släpp musknappen. Om du drar objektets färgruta till ett objekt, placeras objektet ovanför objektet. Om du drar den till ett lager eller en grupp, placeras objektet över alla andra objekt i lagret eller gruppen.

  • Om du vill ändra ordningen på objekten på panelen Lager, håller du ned Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) och klickar på namnen på de objekt som ska byta ordning. Objekten måste befinna sig på samma nivå i lagerhierarkin. Du kan till exempel markera två lager högst upp, men du kan inte markera två banor i olika lager. Välj sedan Omvänd ordning på menyn på panelen Lager.

   Obs! Du kan inte flytta en bana, en grupp eller ett gemensamt element till den översta positionen på panelen Lager. Det är bara lager som kan inneha den positionen i lagerhierarkin.

Ändra skiktordningen med kommandon

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga ett objekt underst eller överst i gruppen eller lagret, markerar du objektet du vill flytta och väljer Objekt > Ordna > Lägg överst eller Objekt > Ordna > Lägg underst.

  • Om du vill flytta ett objekt framåt eller bakåt i skiktordningen, markerar du objektet och väljer Objekt > Ordna > Lägg över eller Objekt > Ordna > Lägg under.

Ett exempel på hur ändringen av skiktordningen i en illustration påverkar designen finns på www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_se. Den här självstudien är bara tillgänglig på engelska.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy