Importera EPS-filer

Encapsulated PostScript (EPS) är ett populärt filformat för överföring av vektorgrafik mellan program. Du kan hämta teckningar från EPS-filer till Illustrator med kommandot Öppna, kommandot Montera, kommandot Klistra in och funktionen Dra och släpp.

Tänk på följande när du arbetar med EPS-teckningar:

  • När du öppnar eller bäddar in en EPS-fil som skapades i ett annat program konverteras alla objekt till inbyggda Illustrator-objekt. Men om filen innehåller data som inte känns igen kan vissa data gå förlorade. Om du inte måste redigera enskilda objekt i en EPS-fil är det därför bättre att länka till filen i stället för att öppna eller bädda in den.

  • EPS-format stöder inte genomskinlighet och är därför inget bra alternativ för att montera genomskinliga teckningar från andra program i Illustrator. Använd i stället PDF 1.4-format för detta.

  • Det kan hända att ett varningsmeddelande visas när du skriver ut eller sparar teckningar som innehåller länkade EPS-filer, om dessa filer har sparats i binärt format (till exempel i Photoshops EPS-standardformat). I så fall måste du spara om EPS-filer i ASCII-format, bädda in länkade filer i Illustrator-teckningen, skriva ut till en binär utskriftsport i stället för en ASCII-skrivarport eller spara teckningen i AI- eller PDF-format i stället för EPS-format.

  • Om du färghanterar en teckning i ett dokument, är inbäddade EPS-bilder en del av dokumentet och färghanteras därför när de skickas till en skrivare. Länkade EPS-bilder färghanteras däremot inte, även om färghanteringen är aktiverad för resten av dokumentet.

  • Om du importerar en EPS-färg som har samma namn som en färg i ditt dokument, men en annan definition, visas ett varningsmeddelande. Välj att använda den länkade filens färg om du vill ersätta färgen i dokumentet med EPS-färgen i den länkade filen. Alla objekt i dokumentet med berörd färg uppdateras. Välj att använda dokumentets färg om du vill låta färgen vara som den är och låta färgerna i dokumentet bestämma i färgkonflikter. EPS-förhandsvisningen kan inte ändras, vilket innebär att förhandsvisningen kan vara felaktig. Utskriften blir däremot korrekt. Om du markerar Tillämpa på alla, bestäms alla färgkonflikter enligt dokumentet eller den länkade filen, beroende på vilket alternativ som du väljer.

  • Ibland kan ett varningsmeddelande visas när du öppnar ett Illustrator-dokument som innehåller inbäddade EPS-bilder. Om programmet inte kan hitta den ursprungliga EPS-bilden uppmanas du att extrahera EPS-bilden. Markera alternativet Skapa i dialogrutan. Bilden hämtas till samma katalog som det aktuella dokumentet. Även om den inbäddade filen inte förhandsvisas i dokumentet skrivs filen nu ut korrekt.

  • Länkade EPS-filer förhandsvisas som standard med hög upplösning. Om det inte går att se en länkad EPS-fil i dokumentfönstret kan det bero på att filens förhandsvisning saknas. (Förhandsvisningar försvinner ibland när EPS-filer som har sparats med PICT-förhandsvisningar överförs från Mac OS till Windows.) Om du vill återställa förhandsvisningen sparar du om EPS-filen med TIFF-förhandsvisning. Om prestanda påverkas negativt när du lägger till EPS-filen minskar du förhandsvisningens upplösning: välj Redigera > Inställningar > Filhantering och urklipp (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Filhantering och urklipp (Mac OS) och välj Använd låg upplösningsproxy för länkade EPS-filer.

Importera DCS-filer

Desktop Color Separation (DCS) är en version av EPS-standardformatet. DCS 1.0-formatet har endast stöd för CMYK-bilder medan DCS 2.0-formatet har stöd för flerkanals-CMYK-filer och flera dekortryckfärger. (Dekortryckfärgerna visas som dekorfärger på panelen Färgrutor i Illustrator.) Urklippsbanor som har skapats i Photoshop-bilder i formaten DCS 1.0 och DCS 2.0 känns igen i Illustrator. Du kan länka DCS-filer i Illustrator, men inte bädda in eller öppna dem.

Obs!

Om du vill visa DCS-genomskinlighetsinteraktioner på panelen Länkar väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Länkar och väljer Visa genomskinlighetsinteraktioner för DCS.

Importera AutoCAD-filer

Obs!

Illustrator kan inte öppna AutoCAD-filer som sparats i en senare version än AutoCAD 2007.

AutoCAD-filer omfattar både DXF- och DWG-formatet. Du kan importera AutoCAD-filer från version 2.5 till och med version 2007. Under importen kan du ange skala, enhetsmappning (anpassad enhet för tolkning av alla längddata i AutoCAD-filen), om linjetjocklek ska skalas, vilken layout som ska importeras och om teckningen ska centreras.

Illustrator stöder de flesta AutoCAD-data, bland annat 3D-objekt, former och banor, externa referenser, områdesobjekt, spline-objekt (mappas till bezier-objekt som bevarar den ursprungliga formen), rasterobjekt och textobjekt. När du importerar en AutoCAD-fil som innehåller externa referenser läser Illustrator innehållet i referensen och placerar den vid lämplig plats i Illustrator-filen. Om någon extern referens inte hittas öppnas dialogrutan Länk saknas så att du kan söka efter och hämta filen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy