Användarhandbok Avbryt

Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Importera EPS-filer

Encapsulated PostScript (EPS) är ett populärt filformat för överföring av vektorgrafik mellan program. Du kan hämta teckningar från EPS-filer till Illustrator med kommandot Öppna, kommandot Montera, kommandot Klistra in och funktionen Dra och släpp.

Tänk på följande när du arbetar med EPS-teckningar:

 • När du öppnar eller bäddar in en EPS-fil som skapades i ett annat program konverteras alla objekt till inbyggda Illustrator-objekt. Men om filen innehåller data som inte känns igen kan vissa data gå förlorade. Om du inte måste redigera enskilda objekt i en EPS-fil är det därför bättre att länka till filen i stället för att öppna eller bädda in den.

 • EPS-format stöder inte genomskinlighet och är därför inget bra alternativ för att montera genomskinliga teckningar från andra program i Illustrator. Använd i stället PDF 1.4-formatet för detta.

 • Det kan hända att ett varningsmeddelande visas när du skriver ut eller sparar teckningar som innehåller länkade EPS-filer, om dessa filer har sparats i binärt format (till exempel i Photoshops EPS-standardformat). I så fall måste du spara om EPS-filer i ASCII-format, bädda in länkade filer i Illustrator-teckningen, skriva ut till en binär utskriftsport i stället för en ASCII-skrivarport eller spara teckningen i AI- eller PDF-format i stället för EPS-format.

 • Om du färghanterar en teckning i ett dokument, är inbäddade EPS-bilder en del av dokumentet och färghanteras därför när de skickas till en skrivare. Länkade EPS-bilder färghanteras däremot inte, även om färghanteringen är aktiverad för resten av dokumentet.

 • Om du importerar en EPS-färg som har samma namn som en färg i ditt dokument, men en annan definition, visas ett varningsmeddelande. Välj att använda den länkade filens färg om du vill ersätta färgen i dokumentet med EPS-färgen i den länkade filen. Alla objekt i dokumentet med berörd färg uppdateras. Välj att använda dokumentets färg om du vill låta färgen vara som den är och låta färgerna i dokumentet bestämma vid färgkonflikter. EPS-förhandsvisningen kan inte ändras, vilket innebär att förhandsvisningen kan vara felaktig. Utskriften blir däremot korrekt. Om du markerar Tillämpa på alla, bestäms alla färgkonflikter enligt dokumentet eller den länkade filen, beroende på vilket alternativ som du väljer.

 • Ibland kan ett varningsmeddelande visas när du öppnar ett Illustrator-dokument som innehåller inbäddade EPS-bilder. Om programmet inte kan hitta den ursprungliga EPS-bilden uppmanas du att extrahera EPS-bilden. Markera alternativet Skapa i dialogrutan. Bilden hämtas till samma katalog som det aktuella dokumentet. Även om den inbäddade filen inte förhandsvisas i dokumentet skrivs filen nu ut korrekt.

 • Länkade EPS-filer förhandsvisas som standard med hög upplösning. Om det inte går att se en länkad EPS-fil i dokumentfönstret kan det bero på att filens förhandsvisning saknas. (Förhandsvisningar försvinner ibland när EPS-filer som har sparats med PICT-förhandsvisningar överförs från Mac OS till Windows.) Om du vill återställa förhandsvisningen sparar du om EPS-filen med TIFF-förhandsvisning. Om prestanda påverkas negativt när du lägger till EPS-filen minskar du förhandsvisningens upplösning: välj Redigera > Inställningar > Filhantering och urklipp (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Filhantering och urklipp (Mac OS) och välj Använd låg upplösningsproxy för länkade EPS-filer.

Importera DCS-filer

Desktop Color Separation (DCS) är en version av EPS-standardformatet. DCS 1.0-formatet stöder bara CMYK-bilder medan DCS 2.0-formatet stöder flerkanals-CMYK-filer och flera dekortryckfärger. (Dekortryckfärgerna visas som dekorfärger på panelen Färgrutor i Illustrator.) Urklippsbanor som har skapats i Photoshop-bilder i formaten DCS 1.0 och DCS 2.0 känns igen i Illustrator. Du kan länka DCS-filer i Illustrator, men inte bädda in eller öppna dem.

Obs!

Om du vill visa DCS-genomskinlighetsinteraktioner på panelen Länkar väljer du Panelalternativ på menyn på panelen Länkar och väljer Visa genomskinlighetsinteraktioner för DCS.

Importera AutoCAD-filer

Obs!

Illustrator kan inte öppna AutoCAD-filer som har sparats i en senare version än AutoCAD 2007.

AutoCAD-filer omfattar både DXF- och DWG-formatet. Du kan importera AutoCAD-filer från version 2.5 till och med version 2007. Under importen kan du ange skala, enhetsmappning (anpassad enhet för tolkning av alla längddata i AutoCAD-filen), om linjetjockleken ska skalanpassas, vilken layout som ska importeras och om teckningen ska centreras.

Illustrator stöder de flesta AutoCAD-data, bland annat 3D-objekt, former och banor, externa referenser, områdesobjekt, spline-objekt (som mappas till bezier-objekt som bevarar den ursprungliga formen), rasterobjekt och textobjekt. När du importerar en AutoCAD-fil som innehåller externa referenser läser Illustrator innehållet i referensen och placerar den vid lämplig plats i Illustrator-filen. Om någon extern referens inte hittas öppnas dialogrutan Länk saknas så att du kan söka efter och hämta filen.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto