Ändra form på objekt med effekter

Det kan vara praktiskt att använda effekter när du vill ändra form på objekt utan att göra permanenta ändringar på den underliggande geometrin. Effekter är direkta, vilket betyder att du kan ändra eller ta bort dem när som helst.

Du kan ändra form på objekt med följande effekter:

Konvertera till form

Formen på vektorobjekt konverteras till en rektangel, rundad rektangel eller oval. Ange formens mått i absoluta eller relativa tal. För rundade rektanglar anger du en hörnradie som fastställer krökningen på den rundade kanten.

Förvräng och omforma

Gör det möjligt att snabbt ändra form på vektorobjekt.

Förvräng fritt

Du kan ändra formen på ett vektorobjekt genom att dra i någon av de fyra punkterna.

Snörp ihop och Bukta ut

Ett vektorobjekts fästpunkter dras antingen ut medan segmenten böjs inåt (Snörp ihop) eller dras inåt medan segmenten böjs utåt (Bukta ut). Med båda alternativen dras fästpunkterna i förhållande till objektets mittpunkt.

Ruffa till

Ett vektorobjekts bansegment omvandlas till en rad toppar och dalar med ojämna kanter i olika storlekar. Ange maxlängden för segmentbanor i absolut eller relativ storlek. Ange densiteten för taggiga kanter per tum (Noggrannhet) och välj mellan mjuka kanter (Mjuka) eller skarpa kanter (Kantiga).

Omforma

Ändrar form på ett objekt genom att ändra objektets storlek, flytta, rotera, spegla (vända) och kopiera det.

Specialjämka

Bansegment böjs och förvrängs slumpmässigt inåt och utåt. Ange lodrät och vågrät förvrängning med ett absolut eller relativt värde. Ange om fästpunkter ska ändras eller inte, flytta kontrollpunkter som leder till fästpunkter på banan (in-kontrollpunkter) och flytta kontrollpunkter som leder ut från fästpunkter på banan (ut-kontrollpunkter).

Vrid

Du kan rotera en markering skarpare i mitten än vid kanterna. Ett positivt värde vrider medurs medan ett negativt värde vrider moturs.

Sicksack

Ett objekts bansegment omformas till en taggig eller vågig rad av toppar och dalar i samma storlek. Ange längden mellan toppar och dalar i en absolut eller relativ storlek. Ange antalet toppar per bansegment och välj mellan vågiga (Mjuka) och taggiga kanter (Kantiga).

Tänj

Du kan förvränga eller deformera objekt, inklusive banor, text, nätobjekt, övergångar och bitmappsbilder. Välj någon av de fördefinierade tänjformerna. Markera sedan vilken axel övergångsalternativet påverkar och ange vilken mängd av övergång och förvrängning som ska användas.

Runda av hörnen på objekt

Med effekten Runda hörn omvandlas ett vektorobjekts hörnpunkter till mjuka kurvor.

  1. På panelen Lager anger du som mål de objekt som du vill runda av.

    Om du vill skapa ett runt hörn på ett särskilt attribut för ett objekt, till exempel dess fyllning eller linje, anger du objektet som mål på panelen Lager och markerar sedan attributet på panelen Utseende.

  2. Välj Effekt > Specialeffekter > Runda hörn. (Kommandot finns på den första undermenyn för Specialeffekter.)
  3. Ange radien för det rundade hörnet i textrutan Radie och klicka på OK.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy