Om färgseparationer

Teckningar delas vanligtvis upp på fyra plåtar i skrivaren (s.k. processfärger) för att återge färg- och halvtonsbilder. Det finns en plåt för cyan, en för magenta, en för gult och en för svart. Du kan också använda egna tryckfärger (kallas för dekorfärger). I så fall skapas en särskild plåt för varje dekorfärg. Vid tryck med rätt färg och med rätt passning till varandra kombineras färgerna så att den ursprungliga bilden återges.

Processen att dela upp en bild i två eller fler färger kallas för färgseparering, och filmerna som plåtarna skapas från kallas för separationer.

Sammansatt bild utskriven på en färglaserskrivare, och fyrfärgsseparationer utskrivna på en fotosättare
Sammansatt bild utskriven på en färglaserskrivare, och fyrfärgsseparationer utskrivna på en fotosättare.

Obs!

Om du vill få högkvalitativa separationer bör du ha ett nära samarbete med tryckeriet som ska producera dina separationer. Fråga experterna där om råd inför varje nytt jobb och under arbetets gång.

Förbereda teckningar för färgseparering

Innan du skriver ut färgseparationer från Illustrator kan det vara bra att göra vissa förberedelser för prepress:

 • Ställ in färghanteringen, vilket bland annat innebär att kalibrera bildskärmen och välja Illustrator-färginställning.

 • Granska på skärmen hur färgerna kommer att visas på utdataenheten. Välj Fönster > Förhandsvisa separationer om du vill förhandsgranska färgseparationerna.

 • Om dokumentet är i RGB-läge väljer du Arkiv > Dokumentfärgläge > CMYK-färger, om du vill konvertera det till CMYK-läge.

 • Om teckningen innehåller färgövergångar optimerar du dem så att de skrivs ut jämnt (utan färgränder).

 • Om teckningen behöver svällning anger du lämplig övertryckning och svällning.

 • Om teckningen innehåller områden med genomskinliga, överlappande färger, förhandsvisar du vilka områden som kommer att påverkas av förenklingsprocessen och noterar vilka förenklingsalternativ du vill använda.

Obs!

Använd dialogrutan Direktomfärgning om du vill konvertera och minska färger globalt. Om du till exempel vill konvertera ett processfärgsdokument till ett dokument med två dekorfärger, ska du använda avsnittet Tilldela i dialogrutan Direktomfärgning, och ange vilka färger som du vill ha och hur de tilldelas till de befintliga färgerna.

Förhandsgranska färgseparationer

Du kan förhandsvisa färgseparationer ochövertryckmed panelen Förhandsvisa separationer.

Genom att förhandsvisa separationer på skärmen kan du förhandsvisa objekt med dekorfärger i dokumentet och kontrollera följande:

Fulltonssvart

Genom att förhandsvisa separationer kan du identifiera områden som skrivs ut som fulltonssvart eller processvart (K) tryckfärg blandat med andra tryckfärger för ökad opacitet och klarare färg.

Övertryck

Du kan förhandsvisa hur blandning, genomskinlighet och övertryck visas vid färgseparerad utskrift. Du kan också visa övertryckseffekter när du skriver ut till en enhet för sammansatt utskrift.

Obs!

Panelen Förhandsvisa separationer i Illustrator skiljer sig något från motsvarande paneler i InDesign och Acrobat. Exempelvis är förhandsvisningspanelen i Illustrator endast tillgänglig för CMYK-dokumentläge.

 1. Välj Fönster > Förhandsvisa separationer.
 2. Markera Förhandsvisa övertryck.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill dölja en separation på skärmen klickar du på ögonikonen  till vänster om separationens namn. Klicka igen för att visa separationen.

  • Om du vill dölja alla separationer på skärmen utom en Alt-klickar du (Windows) eller Alternativ-klickar (Mac OS) på ögonikonen för den separationen. Alt-klicka på ögonikonen igen om du vill visa alla separationer.

  • Om du vill visa alla processplåtar samtidigt klickar du på CMYK-ikonen .

 4. Avmarkera Förhandsvisa övertryck när du vill gå tillbaka till normalläge.

Förhandsvisning av separationer på bildskärmen är till hjälp när du vill identifiera problem och slippa kostnaden för utskrift av separationer, men du kan inte förhandsvisa svällning, emulsionsalternativ, utskriftsmärken och halvtonsraster och upplösning. Samarbeta med det kommersiella tryckeriet och verifiera de här inställningarna med hjälp av integrerade eller övertäckande korrektur. Själva separationsprocessen påverkas inte när du väljer att visa eller dölja tryckfärger på skärmen på panelen Förhandsvisa separationer, utan bara hur de visas på skärmen under förhandsvisningen.

Obs!

Objekt i dolda lager tas inte med vid förhandsvisning på skärmen.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en skrivare och PPD-fil. Om du vill skriva ut till en fil i stället för till en skrivare, väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj Utskrift till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För Läge väljer du antingen Separationer (värdbaserade) eller In-RIP-separationer.
 5. Ange emulsion, bildexponering och utskriftsupplösning för separationerna.
 6. Ange alternativ för de färgplåtar som du vill separera:
  • Om du vill inaktivera utskrift av en färgplåt klickar du på skrivarikonen  bredvid färgen i listan med alternativ för dokumenttryckfärg. Klicka en gång till om du vill återställa utskriften av färgen.

  • Om du vill konvertera dekorfärger till processfärger så att de kan skrivas ut som en del av processfärgplåtarna i stället för på en separat plåt, väljer du Konvertera alla dekorfärger till processfärger.

  • Om du vill konvertera en enskild dekorfärg till processfärger, klickar du på dekorfärgsikonen  bredvid färgen i listan med alternativ för dokumenttryckfärg. Då visas en fyrfärgsprocessikon . Klicka en gång till om du vill återställa färgen till en dekorfärg.

  • Om du vill att all svart tryckfärg ska övertryckas, väljer du Övertryck svart.

  • Om du vill ändra rastertätheten, rastervinkeln och formen på rasterpunkter för en plåt, dubbelklickar du på tryckfärgsnamnet. Du kan också klicka på den befintliga inställningen i listan med alternativ för dokumenttryckfärg, och göra önskade ändringar. Men kom ihåg att de förinställda värdena för vinkel och täthet bestäms av den valda PPD-filen. Rådfråga tryckeriet om bästa täthet och vinkel innan du skapar egna raster.

   Tips! Om teckningen innehåller fler än en dekorfärg, speciellt interaktioner mellan två eller flera dekorfärger, ska du tilldela varje dekorfärg olika rastervinklar.

 7. Ange ytterligare alternativ i dialogrutan Skriv ut.

  Du kan till exempel ange hur teckningen ska placeras, skalförändras och beskäras. Du kan ställa in utskriftsmärken och utfall, och välja förenklingsinställningar för genomskinliga teckningar.

 8. Klicka på Skriv ut.

Färgseparationslägen

Illustrator har funktioner för två vanliga PostScript-arbetsflöden, eller lägen, för att skapa färgseparationer. Den största skillnaden mellan dem är var separationer skapas: på värddatorn (den dator där Illustrator och skrivardrivrutinen används), eller i rippen för utdataenheten (raster image processor).

I det traditionella värdbaserade, förseparerade arbetsflödet i Illustrator skapas PostScript-data för varje separation som fordras för dokumentet. Informationen skickas sedan till utdataenheten.

I det nyare RIP-baserade arbetsflödet och den nya generationens PostScript-RIP utförs färgseparationer, svällning och t.o.m. färghantering vid rippningen, så att värddatorn frigörs för andra uppgifter. Med det här arbetssättet tar det mindre tid att generera filen och en mindre mängd data behöver överföras för samma utskrift. I stället för att skicka PostScript-information för fyra eller fler sidor för att skriva ut värdbaserade färgseparationer, skickas PostScript-information för en enda sammansatt PostScript-fil för bearbetning i rippen.

Emulsion och bildexponering

Emulsionen är det ljuskänsliga skiktet på filmen eller papperet. Upp (rättvänd text) betyder att text i bilden är läsbar (dvs. ”rättvänd”) när den ljuskänsliga ytan är vänd mot dig. Ned (rättvänd text) betyder att text i bilden blir läsbar när den ljuskänsliga ytan är vänd bort från dig. Vanligtvis används Upp (rättvänd text) för papper och Ned (rättvänd text) för film. Fråga tryckeriet vilken emulsionsriktning du ska använda.

För att avgöra vilken sida emulsionen sitter på (sidan utan emulsion kallas också bas), kan du betrakta filmen under starkt ljus. Den ena sidan är blankare än den andra. Den matta sidan är emulsionssidan och den blanka sidan är bassidan.

Bildexponering handlar om huruvida en teckning ska skrivas ut som positiv eller negativ bild. Negativ film används oftast i USA och positiv film i Europa och Japan. Om du är osäker på vilken typ du ska använda frågar du tryckeriet.

Om du vill skriva ut ett objekt på alla plåtar, inklusive dekorfärgsplåtar, kan du konvertera det till en färg på passmärke. Registreringsmärken, ytmärken och sidinformation tilldelas automatiskt till registreringsfärger.

 1. Markera objektet.
 2. Gå till panelen Färgrutor och klicka på registreringsfärgrutan  på den första färgruteraden.

  Obs!

  Om du vill ändra hur registreringsfärgen visas på skärmen, dvs. från standardfärgen svart, använder du panelen Färg. Den färg du anger kommer att användas som färg på alla objekt på skärmen som har passmärkesfärg. Objekten skrivs alltid ut i grått i sammansatta utskrifter och i samma ton som i separationerna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy