Användarhandbok Avbryt

Tillgänglighet i Illustrator

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Lär dig snabbare med panelen Upptäck i Illustrator
   3. Skapa dokument
   4. Verktygsfält
   5. Standardkortkommandon
   6. Anpassa kortkommandon
   7. Introduktion till ritytor
   8. Hantera ritytor
   9. Anpassa arbetsytan
   10. Egenskapspanelen
   11. Ange inställningar
   12. Toucharbetsytan
   13. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   14. Ångra redigeringar och hantera designhistorik
   15. Rotera vy
   16. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   17. Tillgänglighet i Illustrator
   18. Säkert läge
   19. Visa illustrationer
   20. Använda Touch Bar med Illustrator
   21. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
  4. Snabbåtgärder
   1. Text i retrostil
   2. Text i neonljus
   3. Gammaldags text
   4. Ändra färg
   5. Konvertera en skiss till en vektorbild
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Dela dokument för granskning
   4. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   5. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-objekt och material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Kopiera och duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
   9. Sammanfläta objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

Lär dig använda tillgänglighetsfunktioner i Illustrator och skapa tillgänglig design med Illustrator.

Tillgänglighet i programvara omfattar funktioner som hjälper personer med funktionsnedsättningar (syn, hörsel, tal, motorik, kognition eller rörlighet) att använda programmet på ett lättare sätt. Det handlar också om hur användbar hjälpteknik som skärmläsare och förstoringsglas är tillsammans med programvaran.

I Illustrator finns en del verktyg och funktioner som ger bra tillgänglighet. Med hjälp av dem kan du också skapa tillgänglig design.

 Illustrator är inte tillgängligt för personer som är helt blinda. Det har visst stöd för personer med nedsatt syn. Se skärmläsare.

Inbyggda funktioner för god tillgänglighet i Illustrator

Utforska de inbyggda funktionerna för god tillgänglighet i Illustrator.

Tangentbordsstöd

 • En del funktioner i Illustrator kan utföras via ett tangentbordsgränssnitt, som menyalternativ. Men de flesta funktioner kan bara utföras med hjälp av musen. 
 • I Illustrator finns många kortkommandon. En lista med alla standardkortkommandon finns i Standardkortkommandon | Illustrator.
 • Kortkommandon kan tilldelas om och tas bort, men det krävs en mus eller skärm med touchfunktion för att kunna göra det i Illustrator. Om du vill tilldela om kortkommandon ska du gå till Illustrators arbetsyta och välja Redigera KortkommandonMer information om att anpassa kortkommandon finns i Anpassa kortkommandon.

 Användare som har svårt att röra händerna kan inte bara interagera med användargränssnitt via ett tangentbord. Även om det finns tangentkombinationer för att utföra vissa funktioner, kan inte alla funktioner nås bara via tangentbordet.

Anpassning av användargränssnitt

Intensitet

Du kan ändra intensiteten i Illustrators gränssnitt till Mörk, Medelmörk, Medelljus eller Ljus. 

Gå till Redigera Inställningar > Användargränssnitt. Klicka på lämplig ikon bredvid Intensitet och klicka på OK.

Stora flikar

Du kan ändra storleken på dokumentflikar.

Gå till Redigera Inställningar > Användargränssnitt. Markera Stora flikar och klicka på OK.

Markering och visning av fästpunkter

Du kan öka storleken på markeringshandtag, fästpunkter och Bézier-kontroller.

Öppna Illustrator > Inställningar > Markering och visning av fästpunkter och flytta reglaget för Visning av fästpunkter, handtag och begränsningsram till maxvärdet.

Användargränssnittsskalförändring

Skärmar med högre upplösning har ett alternativ för att skalförändra användargränssnittet. 

Gå till Redigera > Inställningar Användargränssnitt. Flytta skjutreglaget bredvid Användargränssnittsskalförändring för att välja önskad skalförändring och klicka på OK.

Utseende för svart

Du kan ställa in utseendet för svart som Fulltonssvart på RGB- och gråskaleenheter för skärm eller utskrift/export. 

Gå till Redigera Inställningar Utseende för svart. Välj Fulltonssvart för Bildskärm eller Utskrift/export. och klicka på OK.

Färgkontrast

Text

Den mesta texten uppfyller minimikraven för kontrast utom när verktyg är markerade, den ljusblå texten på ljusgrå bakgrund har inte tillräcklig kontrast.

Andra element än textelement

De flesta viktiga element som inte är text har tillräcklig kontrast utom i vissa funktioner, en kontroll har en mörkblå kontur på mörkgrå bakgrund.

 Illustrator stöder inte högkontrastläget i Windows helt. Illustrator svarar inte på högkontrastläge, förutom namnlister och menyer.

Ändra storlek på text

Illustrator tillåter att operativsystemet ändrar skalan på text upp till 200 procent utan förlust av innehåll eller funktion för de flesta funktioner. Undantag:

 • I startvideon kan kontrollerna försvinna vid den zoomnivån.

Stöd för Wacom

Illustrator har stöd för Wacom-surfplattor. Om du vill aktivera Wacom ska du gå till Redigera > Inställningar > Enheter och markera Aktivera Wacom.

Stöd för hjälpmedelsteknik

Utforska användbarheten av hjälpmedelstekniken i Illustrator.

Skärmläsare

De flesta element i Illustrator som inte är textelement har inte rätt textalternativ för användning med skärmläsare. Det gäller till exempel ikoner som visar läge och status för verktygsalternativ. Om du vill använda skärmläsaren måste du ha aktiverat VoiceOver (macOS) och installerat JAWS-klienten (Windows).

Så här aktiverar du skärmläsaren:

macOS

 1. Gå till Systeminställningar > Tillgänglighet

 2. Välj VoiceOver > Aktivera VoiceOver > Öppna VoiceOver-verktyget

 3. Gå till Navigering och välj Flytta VoiceOver-pekaren från listrutan Muspekare.

 4. Starta Illustrator och öppna fönstret Nytt dokument. VoiceOver-pekaren kan fokusera på elementen och läsa upp deras namn.

tillgänglighet i macOS
Tillgänglighet i macOS

VoiceOver-verktyget
VoiceOver-verktyget i macOS

Windows

 1. Starta JAWS

 2. Gå till Hjälpmedel > Röstassistent > Inställningar

 3. Bläddra längst ned och gå till Museko och aktivera det.

 4. Starta Illustrator och skapa/öppna ett nytt dokument. JAWS kan läsa upp den text som hör till objektet som pekaren hålls över.

JAWS i Windows
JAWS i Windows

 Skärmläsaren stöds med följande gränssnittsobjekt:

 • Verktygsfält, statusfält, egenskapspanel, menyalternativ, dialogrutor.
 • Paneler stöds delvis. 

Förstoringsglas

Illustrator fungerar vanligtvis tillsammans med förstoringsglas.

Skapa tillgängligt innehåll i Illustrator

Du kan skapa teman som är okej för färgblinda i din design med hjälp av Adobe Color. När du har skapat dem kan du nå dem från Fönster > Bibliotek eller Fönster > Färgteman. Du kan läsa mer i Adobe Color | Tillgänglighetsverktyg.

Om du vill se hur din design ser ut för personer med protanopi och deuteranopi ska du gå till Visa > Korrekturinställningar och välja Färgblindhet – Protanopi respektive Färgblindhet – Deuteranopi . Du kan justera färgerna i din design enligt detta.

 I Illustrator kan du inte lägga till textalternativ i element som inte är textelement i PDF-dokument. Textalternativ kan läggas till med hjälp av Adobe Acrobat.

Mer information om tillgänglighet i Illustrator finns i Adobe-rapport om tillgänglighetsanpassning.


Adobes logotyp

Logga in på ditt konto