GPU-prestanda i Illustrator

Läs allt om GPU-prestanda i Illustrator.

Grafikprocessorn (Graphics Processing Unit, GPU) är en specialiserad processor som snabbt kan utföra kommandon för att manipulera och visa bilder. Med GPU-prestanda får Illustrator en prestandaökning och körs snabbare och smidigare.

Inställningar för GPU-prestanda

Med den senaste versionen av Illustrator är GPU-prestanda aktiverat som standard. För att komma åt följande GPU-alternativ, gå till Redigera > Inställningar > Prestanda.

Djuplänk till Adobe Illustrator

Testa det i appen
Ändra GPU-prestandainställningar i några enkla steg.

Inställningspanelen för Illustrator med prestandaalternativ
GPU-prestandainställningar på inställningspanelen

  • GPU-prestanda: Aktivera eller inaktivera GPU-prestandafunktionen.
  • Animerad zoom: Möjliggör smidigare zoom och animering.
  • Visa systeminformation: Öppnar panelen Systeminformation, som visar Illustrators programvaru- och maskinvarumiljö.
  • Ångra antal: Välj hur många gånger en användare kan ångra de utförda åtgärderna i Illustrator. Du kan välja 50, 100 eller 200 i listrutan.
  • Ritning och redigering i realtid: Rita och redigera i realtid. Om det finns en fördröjning känns det inte som saker och ting sker i realtid.

Om Illustrator verkar trögt på grund av grafikkortet kan du antingen inaktivera GPU-prestanda eller ändra förhandsgranskningsläget till Förhandsgranska med CPU i Illustrator.

Inaktivera GPU-prestanda

Gör så här för att inaktivera GPU-prestanda i Illustrator:

  1. Öppna panelen Preferenser (tryck på Ctrl+K eller välj Redigera > Preferenser).

  2. Avmarkera GPU-prestanda på fliken Prestanda för att inaktivera funktionen.

Ändra förhandsgranskningsläge

Följ något av dessa alternativ för att växla mellan GPU- och CPU-förhandsgranskningsläget:

  • GPU-förhandsvisning: Välj Visa > GPU-förhandsvisning.

  • CPU-förhandsvisning: Välj Visa > Förhandsvisa på CPU.

Se Förbättra Illustrators prestanda i Windows eller macOS om du vill förbättra Illustrators prestanda ytterligare i ditt operativsystem.


Har du fortfarande problem med med ditt grafikkort?

Uppdatera GPU-drivrutinerna om du fortfarande har problem med grafikkortet.Se Felsöka GPU-prestanda för att lära dig åtgärda diverse prestandaproblem.

Har du en fråga eller en idé?

Fråga användarforumet

Om du har frågor eller förslag får du gärna vara med i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill gärna att du hör av dig och se dina alster.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?