Lär dig allt om GPU-prestandafunktionen som uppdaterats för Illustrator CC 2015.

Vad är funktionen GPU-prestanda?

GPU-enheter (Graphics Processing Unit) som finns i grafikkort och i delar av skärmsystemet är en specialiserad processor som snabbt kan köra kommandon för manipulering och visning av bilder. GPU-accelererad databearbetning möjliggör snabbare prestanda inom ett flertal områden som design, animering och videoprogram.

Det innebär att du får en stor prestandaökning: Illustrator körs snabbare och jämnare än någonsin.

GPU-prestanda introducerades i versionen 2014 av Illustrator CC för datorer med Windows med utvalda kompatibla NVIDIA-grafikprocessorer. För version 2015 av Illustrator CC finns GPU-prestanda för både Mac OS och Windows, och det fungerar med olika GPU:er.

Systemkrav

Se systemkraven | Illustrator om krav för att aktivera och använda GPU-prestandafunktionen.

GPU-prestandaförbättringar för Illustrator CC 2015

Med GPU-prestandaförbättringar kan Illustrator panorera, zooma och scrolla 10 gånger snabbare med 10 gånger högre zoomförstoring (64 000 %, upp från 6 400 %).

Så här fungerar det:

Välj zoomverktyget (Z) och gör något av följande:

  • Om du vill zooma in: Tryck och håll ned musknappen (lång tryckning) och dra sedan muspekaren åt höger.
  • Om du vill zooma ut: Tryck på Alt och håller ned musknappen (lång tryckning) och dra sedan muspekaren åt vänster.

Se filmen om prestandaförbättringar i Illustrator CC 2015.

Aktivera GPU-prestanda

När du har sett till att datorn uppfyller systemkraven för grafikprestanda, följer du dessa anvisningar för att aktivera funktionen i Illustrator CC.

Aktivera eller avaktivera GPU-förhandsvisning

  1. Klicka på GPU-prestandaikonen för att visa GPU-prestandainställningrna i inställningspanelen.

  2. Markera (för att aktivera) eller ta bort markeringen (för att avaktivera) i kryssrutan förGPU-prestanda och klicka på OK.

Växla mellan förhandsgranskningslägen

När GPU-prestandafunktionen är aktiverad kan du växla (Ctrl + E) mellan GPU-förhandsgranskningsläget och CPU-förhandsgranskningsläget.

  • Välj Visa > GPU-förhandsgranskning för att växla till GPU-förhandsgranskning.
  • Välj Visa > Förhandsgranskning på CPU för att växla till CPU-förhandsgranskning.

Inställningar för GPU-prestanda

Du kan ändra GPU-prestandafunktionsinställningarna i inställningspanelen.

Panelen Inställningar

GPU-prestandainställningar i inställningspanelen

Förutom att aktivera eller avaktivera GPU-prestanda finns det även andra GPU-prestandainställningar som du kan ändra på inställningspanelen:

  • Animerad zoomning. Välj den här kryssrutan för att göra zoomningen jämn och animerad.
  • Visa systeminformation. Klicka på den här knappen för att öppna systeminformationspanelen som innehåller information om programvaran och maskinvaran för Illustrator.
  • (Endast NVIDIA) Förbättra tunna linjer. Välj den här kryssrutan om tunna streck i grafiken är otydliga eller osynliga vid låg zoomning.

Felsökningstips

Har du problem med att aktivera GPU-prestandafunktionen eller fungerar Illustrator på ett oväntat sätt efter att du har aktiverat funktionen? Kontrollera att datorn uppfyller systemkraven för GPU-prestanda (om datorn exempelvis har ett AMD-grafikkort måste du ha Windows 8 eller senare för att använda GPU-funktionerna i Illustrator CC 2015).

Detaljerad felsökning hittar du i Felsökning om GPU-prestandafunktioner.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy