Om Shaper-verktyget

Med Shaper-verktyget kan du skapa komplexa och vackra designer genom att rita, stapla och placera former tillsammans, och sedan enkelt kombinera, sammanfoga, ta bort eller flytta bort dem. Använd enkla och visuellt intuitiva gester för att utföra åtgärder som tidigare krävde flera steg.

Använd Shaper-verktyget för skapa vektorformer med enkla gester. Skapa polygoner, rektanglar och cirklar med datormusen eller med pekgester på en touchenhet. Formerna som ritas är live-former. Den här funktionen är aktiverad på standardarbetsytorna och på den specialiserade toucharbetsytan.

Använda Shaper-verktyget (rita former)

 1. I Illustrator går du till verktygslådan och klickar på Shaper-verktyget (Skift+N).

 2. Rita en form i dokumentet. Rita en grovskiss av en rektangel, cirkel, ellips, triangel eller någon annan polygon.

 3. Formen du ritar konverteras till en tydlig geometrisk form. Formen blir en live-form och är fullt redigerbar.

  Konvertera frihandsgester till perfekta vektorformer
  Konvertera frihandsgester till perfekta vektorformer

Använda Shaper-verktyget (skapa eller lyfta ut former)

 1. Gör något av följande:

  • Markera några överlappande former i ditt dokument
  • Använd ett verktyg för att rita överlappande former
  • Använd Shaper-verktyget (Skift + N) och rita snabbt rektanglar, cirklar och polygoner
 2. Markera Shaper-verktyget (Skift + N) om det inte redan är markerat.

 3. Med hjälp av musen (på en enhet utan touch) eller ditt finger kan du klottra på ett område som du vill sammanfoga, ta bort eller stansa ut.

  De följande reglerna avgör hur delar av formerna stansas ut eller sammanfogas, och vilken färg en sammanfogad form har:

  • Om du klottrar inuti en form stansas området ut.
  • Om du klottrar över två eller flera överlappande former stansas de överlappande områdena ut.
  • Om klottret hör till den form som visas främst:
   • Formen som visas främst stansas ut om klottret går från ett icke-överlappande område till ett överlappande område
   • Om klottret går från ett överlappande område till ett icke-överlappande område sammanfogas formerna, och färgen från klottrets utgångspunkt används för det sammanfogade området.
  • Om klottret utgår från en form i bakgrunden:
   • Om klottret går från ett icke-överlappande område till ett överlappande område sammanfogas formerna, och färgen från klottrets utgångspunkt används för det sammanfogade området.
  Exempel på klotter med Shaper-verktyget
  (Vänster) Klotter-åtgärd och (höger) resulterande Shaper-grupper

Markera former i en Shaper Group

Alla former i en Shaper Group är redigerbara även efter att delar av formerna kan ha stansats ut eller sammanfogats. Med dessa åtgärder kan du markera enskilda former eller hela gruppen:

Läge för val av yta

 1. Markera Shaper-verktyget.

 2. Tryck eller klicka på en Shaper Group. Gruppen markeras och en markeringsram visas med pilwidgeten .

 3. Tryck på formen igen (eller en enskild form om enskilda former finns). Du är nu i läget för val av yta.

 4. Om denna Shaper Group innehåller sammanfogade former visas ytan som matt. Du kan ändra fyllningsfärgen för former.

  Läge för val av yta
  Läge för val av yta

Konstrueringsläge

 1. Gör något av följande när du markerat en Shaper Group:

  • Tryck eller klicka på Pil-widgeten så att den pekar uppåt .
  • Dubbelklicka på en form.
  • Klicka en gång på en forms linje.
 2. Om du markerar ett underliggande objekt kan du ändra egenskaper eller utseendet för objektet.

  Konstrueringsläge i Illustrator
  Konstrueringsläge

Ta bort en form från en Shaper Group

 1. Utför de steg som krävs för att komma till konstrueringsläget.
 2. Dra och släpp en form utanför markeringsramen.

Om verktyget Shape Builder

Verktyget Shape Builder är ett interaktivt verktyg som du kan använda för att skapa komplexa former genom att sammanfoga och radera enklare former. Du kan använda verktyget med enkla och stansade banor.

Kanter och områden i den markerade teckningen, som kan sammanfogas till nya former, markeras på ett intuitivt sätt. En kant är den del av en bana som inte korsar någon annan bana i de markerade objekten. Ett område är en sluten yta som omges av kanter.

Som standard är sammanslagningsläget aktiverat för verktyget, där du kan använda det för att kombinera banor eller områden. Du kan också växla till raderingsläge om du vill ta bort oönskade kanter eller områden genom att trycka på Alt (Windows) eller Alternativ (Mac).

En video om hur du skapar nya former med Shape Builder-verktyget finns på www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_se.

Ange alternativ för verktyget Shape Builder

Du kan ange och anpassa olika alternativ, t.ex. identifiering av mellanrum, färgkälla och markering, för att åstadkomma önskade sammanfogningar och för bättre visuell feedback.

Dubbelklicka på verktyget Skapa form i verktygspanelen för att ange dessa alternativ i dialogrutan Alternativ för verktyget Skapa form.

Dialogrutan Alternativ för verktyget Skapa form
Dialogrutan Alternativ för verktyget Skapa form

Identifiering av mellanrum

Ange mellanrummets storlek genom att välja ett värde i listrutan Mellanrum. Du kan välja mellan följande värden: Små (3 punkter), Medelstora (6 punkter) och Stora (12 punkter).

Markera kryssrutan Eget om du vill ange en exakt storlek för mellanrummen.

När du väljer storleken på mellanrum söker Illustrator bara efter mellanrum i närheten av den angivna storleken. Kontrollera att värdet för mellanrummen är ungefär lika stort som mellanrummen i teckningen. Du kan kontrollera om mellanrummen identifieras genom att ange olika mellanrumsvärden tills mellanrummen i teckningen identifieras.

Om du exempelvis anger 12 punkter som mellanrumsstorlek, och formen som du vill sammanfoga innehåller mellanrum på 3 punkter, kan det hända att mellanrummen inte identifieras i Illustrator.

Identifiering av mellanrum
Det markerade området anger att mellanrummet identifierats och betraktas som ett område

Betrakta öppen fylld bana som stängd

Om du väljer det här alternativet skapas en osynlig kant för en öppen bana för att skapa ett område. När du klickar i området skapas en form.

Klicka på Linje i sammanslagningsläget för att dela bana

Markera kryssrutan, i sammanslagningsläge, klicka på Linje för att dela bana. Med det här alternativet kan du dela den överordnade banan i två. Den första banan skapas från den kant som du klickar på och den andra banan är den återstående delen av den överordnade banan, borträknat den första banan. Om det här alternativet är valt förvandlas pekaren till och banan delas.

Välj färg

Du kan välja att färglägga objekt med hjälp av färgrutorna eller färgerna som används i befintliga teckningar. Använd den nedrullningsbara listan Välj färg från om du vill använda alternativet Färgrutor eller Teckning.

Om du väljer alternativet Färgrutor visas alternativet Förhandsvisning av markörfärgruta. Du kan markera kryssrutan Förhandsvisning av markörfärgruta om du vill förhandsvisa och välja färger. En markörfärgruta av direktfärgstyp visas när du väljer det här alternativet. Du kan använda den för upprepningar (med hjälp av piltangenterna) och välja färger från färgrutepanelen.

Obs! Du kan upprepa med hjälp av piltangenterna även om Förhandsvisning av markörfärgruta är avmarkerad.

Om du vill ändra färg på linjen för du pekaren över objektkanterna för att markera och ändra färgen på linjen. Det här alternativet fungerar bara om alternativet I sammanslagningsläge, klicka på Linje för att dela bana är markerat.

Du kan välja fyllningsfärgen för ett område genom att peka någonstans i dokumentet.

Obs! Förhandsvisning av markörfärgruta visas inte under sammanslagningen för att säkerställa att formerna syns tydligt.

Om du väljer alternativet Teckning används samma regler som för andra teckningsstilar för sammanfogade objekt. Mer information finns i steg 6 i Skapa former med hjälp av verktyget Shape Builder.

Fyllning

Kryssrutan Fyllning markeras som standard. Om det här alternativet är markerat markeras banan eller området som du kan sammanfoga i grått när muspekaren placeras över den markerade banan. Om det här alternativet inte är markerat visas det markerade området eller den markerade banan som vanligt.

Markera penseldrag när redigerbart

Om det här alternativet är markerat markeras de linjer som du kan redigera. Den redigerbara linjen visas i den färg du valde i den nedrullningsbara listan Färg.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy