I Illustrator finns många kortkommandon som hjälper dig att utföra arbetet snabbare. De flesta kortkommandon visas om du hovrar över ikonen i kommandomenyn.

Obs!

  • I följande lista finns de mest användbara kortkommandona. Det kan finnas ytterligare kortkommandon i menykommandona eller i verktygstipsen.
  • Du kan anpassa kortkommandon i Illustrator. Se Anpassa kortkommandon.

Lathund för kortkommandon

Ladda ned och skriv ut en lathund med användbara kortkommandon för Illustrator.

 

macOS
Arbeta med dokument

Kortkommandon

Windows

macOS

Skapa ett dokument Ctrl + N Kommando + N
Skapa ett nytt dokument från en mall Skift + Ctrl + N Skift + Kommando + N
Skapa ett dokument utan att öppna dialogrutan Nytt dokument Alt+Ctrl+N Alt+Kommando+N
Öppna ett dokument Ctrl + O Kommando + O
Montera en fil i dokumentet Skift + Ctrl + P Skift + Kommando + P
Öppna dialogrutan för Filinformation Alt + Skift + Ctrl + I Alt + Skift + Kommando + I
Öppna dialogrutan för Dokumentinställningar Alt + Ctrl + P Alt + Kommando + P
Bläddra i Adobe Bridge Alt + Ctrl + O Alt + Kommando + O
Stäng dokumentfönstret Ctrl + W Kommando + W
Spara ändringar som gjorts i dokumentet Ctrl + S Kommando + S
Öppna dialogrutan Spara som Skift + Ctrl + S Skift + Kommando + S
Spara en kopia av dokumentet Alt + Ctrl + S Alt + Kommando + S
Spara dokumentet som en skriptfil Ctrl + F12 Kommando + F12
Öppna dialogrutan Exportera för skärmar Alt + Ctrl + E Alt + Kommando + E
Öppna dialogrutan Spara för webben Alt + Skift + Ctrl + S Alt + Skift + Kommando + S
Packa dokumentet Alt + Skift + Ctrl + P Alt + Skift + Kommando + P
Skriva ut Ctrl + P Kommando + P
Avsluta programmet Ctrl + Q Kommando + Q

Välja verktyg

Kortkommandon

Windows

macOS

Verktyget Rityta

Skift + G

Skift + G

Verktyget Markering

V

V

Verktyget Direktmarkering

A

A

Verktyget Trollstav

Y

Y

Lassoverktyget

Q

Q

Ritstift, verktyg

P

P

Krökningsverktyget Skift + ~ Skift + ~

Plumppensel

Skift+B

Skift+B

Lägg till fästpunkt, verktyg

+ (plus)

+ (plus)

Ta bort fästpunkt, verktyg

- (minus)

- (minus)

Växla till verktyget Fästpunkt

Skift + C

Skift + C

Text, verktyg

T

T

Touchredigering Skift + T Skift + T

Linjesegment, verktyg

\ (omvänt snedstreck)

\ (omvänt snedstreck)

Rektangel, verktyg

M

M

Ellips, verktyg

L

L

Verktyget Pensel

B

B

Penna, verktyg

N

N

Verktyget Shaper Skift + N Skift + N

Rotera, verktyg

R

R

Spegla, verktyg

O

O

Skalförändra, verktyg

S

S

Tänj, verktyg

Skift + R

Skift + R

Verktyget Bredd

Skift + W

Skift + W

Omforma fritt, verktyg

E

E

Verktyget Formbyggaren

Skift + M

Skift + M

Verktyget Perspektivstödraster

Skift + P

Skift + P

Verktyget Perspektivmarkering

Skift + V

Skift + V

Spreja symbol, verktyg

Skift + S

Skift + S

Stapeldiagram, verktyg

J

J

Nät, verktyg

U

U

Verktyget Övertoning

G

G

Pipett, verktyg

I

I

Övergång, verktyg

W

W

Direktfärgpyts, verktyg

K

K

Verktyget Direktfärgsmarkering

Skift + L

Skift + L

Segment, verktyg

Skift + K

Skift + K

Suddgummi, verktyg

Skift + E

Skift + E

Sax, verktyg

C

C

Handen, verktyg

H

H

Zoom, verktyg

Z

Z

Växla till Utjämna när du använder verktyget Plumppensel

Tryck på Alt

Tryck på Alt

Visa illustrationer

Kortkommandon

Windows

macOS

Växla mellan skärmlägen: Standardskärmläge, Fullskärmsläge med menyrad, Fullskärmsläge

F

F

Anpassar det visningsbara området till fönstret

Dubbelklicka på verktyget Handen

Dubbelklicka på verktyget Handen

Förstora 100 %

Dubbelklicka på verktyget Zoom eller tryck på Ctrl + 1

Dubbelklicka på zoomverktyget eller tryck på Kommando + 1

Växla till verktyget Handen (när du inte är i textredigeringsläge)

Mellanslag

Mellanslag

Växla till verktyget Zoom i förstoringsläge

Ctrl + Mellanslag

Blanksteg + Kommando

Växla till verktyget Zoom i förminskningsläge

Ctrl + Alt + Mellanslag

Blanksteg + Kommando + Alt

Flytta zoomningsmarkeringen medan du drar med verktyget Zoom

Mellanslag

Mellanslag

Dölj begränsningsram Skift + Ctrl + B Skift + Ctrl + B

Dölj omarkerade teckningar

Ctrl + Alt + Skift +3

Kommando + Alt + Skift +3

Konverterar mellan vågräta och lodräta stödlinjer

Alt-dra i stödlinjen

Alt-dra i stödlinjen

Frigör stödlinjen

Ctrl + Skift-dubbelklicka på stödlinjen

Kommando + Skift-dubbelklicka på stödlinjen

Visa dokumentmall Ctrl + H Kommando + H

Visa/dölja ritytor

Ctrl + Skift + H

Kommando + Skift + H

Visa/dölja linjaler för ritytan

Ctrl + R

Kommando + Alt + R

Visa genomskinlighetsraster Skift + Ctrl + D Skift + Kommando + D

Visa alla ritytor i fönstret

Ctrl + Alt + 0 (noll)

Kommando + Alt + 0 (noll)

Klistra in på plats i den aktiva ritytan

Ctrl + Skift + V

Kommando + Skift + V

Avsluta verktyget Rityta

Esc

Esc

Skapa en rityta i en annan rityta

Skift-dra

Skift-dra

Markera flera ritytor i panelen Ritytor

Ctrl + klicka

Kommando + klicka

Navigera till nästa dokument

Ctrl+F6

Kommando + F6

Navigera till föregående dokument

Ctrl+Skift+F6

Kommando + Skift + F6

Navigera till nästa dokumentgrupp

Ctrl+Alt+F6

Kommando + Alt + F6

Navigera till föregående dokumentgrupp

Ctrl+Alt+Skift+F6

Kommando + Alt + Skift + F6

Växla mellan utkast och GPU förhandsvisning av dokumentet Ctrl + Y Kommando + Y
Växla mellan GPU- och CPU förhandsvisning av dokumentet Ctrl + E Kommando + E
Visa dokument i läget Förhandsgranska övertryckning Alt + Skift + Ctrl + Y Alt + Skift + Kommando +Y
Visa dokument i läget Förhandsvisa med pixlar Alt + Ctrl + Y Alt + Kommando + Y
Avsluta helskärmsläget Esc Esc
Zooma in Ctrl + = Kommando + =
Zooma ut Ctrl + - Kommando + -
Dölj stödlinjer Ctrl + ; Kommando + ;
Lås stödlinjer Alt+Ctrl + ; Alt+Kommando + ;
Skapa stödlinjer Ctrl + 5 Kommando + 5
Frigör stödlinje Alt + Ctrl + 5 Alt + Ctrl + 5
Visa/dölj smarta stödlinjer Ctrl + U Kommando + U
Visa/dölja perspektivstödrastret Ctrl+Skift+I Kommando + Skift + I
Visa stödraster Ctrl + ' Kommando + '
Fäst mot stödraster  Skift + Ctrl + ' Skift + Kommando + '
Fäst mot punkt Alt+Ctrl + ' Alt + Kommando + '

Arbeta med markeringar

Kortkommandon

Windows

macOS

Växlar till det senast använda verktyget Markering (Markering, Direktmarkering eller Gruppmarkering)

Ctrl + `

Kommando + `

Växla mellan verktygen Direktmarkering och Gruppmarkering

Alt

Alt

Lägg till en markering med verktyget Markering, Direktmarkering, Gruppmarkering, Direktfärgsmarkering eller Trollstav

Skift-klicka

Skift-klicka

Tar bort en markering med verktyget Markering, Direktmarkering, Gruppmarkering eller Direktfärgsmarkering

Skift-klicka

Skift-klicka

Ta bort från markering med trollstavsverktyget

Alt-klicka

Alt-klicka

Lägg till i markering med verktyget Lasso

Skift-dra

Skift-dra

Ta bort från en markering med verktyget Lasso

Alt-dra

Alt-dra

Ändra pekaren till hårkors för verktyget Lasso

Caps Lock

Caps Lock

Välja rityta på den aktiva ritytan

Ctrl +Alt + A

Kommando + Alt + A

Skapa skärmärken runt det markerade objektet

Alt + C + O

 

Markera allt Ctrl+A Kommando + A
Avmarkera Skift + Ctrl + A Skift + Kommando + A
Markera igen Ctrl + 6 Kommando + 6
Markera objektet ovanför markeringen  Alt+Ctrl + ] Alt + Kommando + ]
Markera objektet nedanför markeringen Alt + Ctrl + [ Alt + Kommando +

Markera bakom ett objekt

Tryck på Ctrl och klicka två gånger

Tryck på Kommando och klicka två gånger

Markera bakom i isoleringsläge

Ctrl-klicka två gånger

Kommando-klicka två gånger

Gruppera den markerade teckningen Ctrl + G Kommando + G
Dela upp den markerade teckningen Skift + Ctrl + G Skift + Kommando + G
Lås markering Ctrl + 2 Kommando + 2
Lås upp markering Alt + Ctrl + 2 Alt + Kommando + 2
Dölj en markering Ctrl + 3 Kommando + 3
Visa alla markeringar Alt + Ctrl + 3 Alt + Kommando + 3
Flytta markering med användardefinierade steg Högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil
Högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil
Flytta markeringen med 10 gånger de användardefinierade stegen Skift + högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil Skift + högerpil, vänsterpil, uppåtpil eller nedåtpil
Lås allt i teckningen som inte är markerat Ctrl + Alt + Skift +2 Kommando + Alt + Skift + 2
Begränsa rörelsen till en vinkel på 45° (förutom när verktyget Spegla används) Håll Skift nedtryckt Håll Skift nedtryckt
Flytta en markering framåt Ctrl + ] Kommando + ]
Flytta en markering längst fram Skift+Ctrl + ] Skift+Kommando + ]
Skicka en markering bakåt Ctrl + [ Kommando + [
Flytta en markering längst bak  Skift+Ctrl + [ Skift+Kommando + [

Obs!

Du anger värden för tangentsteg i Allmänna inställningar(Ctrl/Cmd + K).

Rita

Kortkommandon

Windows

macOS

Begränsa en forms proportioner eller orientering till:

  • lika höjd och bredd för rektanglar, rundade rektanglar, ovaler och raster

  • Steg om 45° för linje- och bågsegment

  • Ursprunglig orientering för polygoner, stjärnor och överstrålningar

 

Skift-dra

Skift-dra

Flytta en form när du ritar den

mellanslag-dra

mellanslag-dra

Rita utifrån formens mitt (utom för polygoner, stjärnor och överstrålningar)

Alt-dra

Alt-dra

Öka eller minska polygonsidor, stjärnpunkter, bågvinklar, spiralvarv och överstrålningar

Börja dra och tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen

Börja dra och tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen

Behåll en stjärnas inre radie

Börja dra och håll sedan ned Ctrl

Börja dra och håll sedan ned Kommando

Håll en stjärnas sidor raka

Alt-dra

Alt-dra

Växla mellan en öppen och en stängd båge

Börja dra och håll sedan ned C

Börja dra och håll sedan ned C

Vänd en båge och behåll referenspunkten

Börja dra och håll sedan ned F

Börja dra och håll sedan ned SF

Lägg till eller dra ifrån varv i en spiral samtidigt som du ökar spiralens längd

Börja dra och sedan Alt-dra

Börja dra och sedan Alt-dra

Ändra minskningsgraden i en spiral

Börja dra och sedan Ctrl-dra

Börja dra och sedan Kommando-dra

Lägg till eller ta bort horisontella linjer från ett rektangulärt stödraster eller koncentriska linjer från ett polärt stödraster

Börja dra och tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen

Börja dra och tryck sedan på uppåt- eller nedåtpilen

Lägg till eller ta bort vertikala linjer från ett rektangulärt stödraster eller radiella linjer från ett polärt stödraster

Börja dra och tryck sedan på höger- eller vänsterpilen

Börja dra och tryck sedan på höger- eller vänsterpilen

Minska skevningsvärdet för horisontella delare i ett rektangulärt stödraster eller radiella delare i ett polärt stödraster med 10 %

Börja dra och tryck sedan på F

Börja dra och tryck sedan på F

Öka skevningsvärdet för horisontella delare i ett rektangulärt stödraster eller radiella delare i ett polärt stödraster med 10 %

Börja dra och tryck sedan på V

Börja dra och tryck sedan på V

Minska skevningsvärdet för vertikala delare i ett rektangulärt stödraster eller koncentriska delare i ett polärt stödraster med 10 %

Börja dra och tryck sedan på X

Börja dra och tryck sedan på X

Öka skevningsvärdet för vertikala delare i ett rektangulärt stödraster eller koncentriska delare i ett polärt stödraster med 10 %

Börja dra och tryck sedan på C

Börja dra och tryck sedan på C

Öka storleken på plumppenseln

] (höger hakparentes)

] (höger hakparentes)

Minska storleken på plumppenseln

[ (vänster hakparentes)

[ (vänster hakparentes)

Begränsa plumppenselns bana vågrätt eller lodrätt

Skift

Skift

Växla mellan ritlägen

Skift + D

Skift + D

Förena två eller fler banor

Markera banorna och tryck sedan på Ctrl + J

Markera banorna och tryck sedan på Kommando + J

Jämka två eller fler banor Markera banorna och tryck sedan på Alt + Ctrl + J Markera banorna och tryck sedan på Alt + Kommando + J

Skapa mjuka föreningar eller hörnföreningar

Markera banorna och tryck sedan på Skift + Ctrl + Alt + J

Markera fästpunkten och tryck sedan på Skift + Kommando + Alt + J

Skapa en sammansatt bana Ctrl + 8 Kommando + 8
Frigöra en sammansatt bana Alt + Skift +Ctrl + 8 Alt + Skift + Kommando + 8
Redigera ett mönster Skift + Ctrl + F8 Skift + Kommando + F8
Verktyget Perspektivstödraster Skift + P Skift + P
Verktyget Perspektivmarkering Skift + V Skift + V
Perspektivstödraster Ctrl + Skift + I Kommando + Skift + I
Flytta objekt vinkelrätt Tryck på siffertangent 5, klicka sedan och dra objektet Tryck på siffertangent 5, klicka sedan och dra objektet
Byta perspektivplan Använd verktyget Perspektivmarkering och tryck på 1 för vänster stödraster, 2 för vågrätt stödraster, 3 för höger stödraster och 4 för inget stödraster. Använd verktyget Perspektivmarkering och tryck på 1 för vänster stödraster, 2 för vågrätt stödraster, 3 för höger stödraster och 4 för inget stödraster.
Kopiera objekt i perspektiv Ctrl + Alt + dra Kommando + Ctrl + Alt + dra
Upprepa omformning av objekt i perspektiv Ctrl + D Kommando + D
Växla mellan ritlägen Skift + D Skift + D

Redigera former

Kortkommandon

Windows

macOS

Växla från verktyget Ritstift till verktyget Konvertera fästpunkt

Alt

Alt

Växla mellan verktygen Lägg till fästpunkt och Ta bort fästpunkt

Alt

Alt

Växla från verktyget Sax till verktyget Lägg till fästpunkt

Alt

Alt

Växla från verktyget Penna till verktyget Utjämna

Alt

Alt

Flytta aktuell fästpunkt medan du ritar med verktyget Ritstift

Mellanslag-dra

Mellanslag-dra

Skär en rak linje med verktyget Skalpell

Alt-dra

Alt-dra

Skär vid 45° eller 90° med verktyget Skalpell

Skift + Alt-dra

Skift + Alt-dra

Använda formlägesknappar på panelen Banhanteraren för att skapa stansade banor

Alt + Formläge

Alt + Formläge

Radera slutna områden som har skapats med verktyget Formbyggaren.

Alt + klicka på det slutna området

Alt + klicka på det slutna området

Markera verktyget Formbyggaren

Skift + M

Skift + M

Visa en rektangulär markeringsram som du kan använda för att sammanfoga flera banor (när du använder verktyget Formbyggaren)

Skift + klicka + dra

Skift + klicka + dra

Öka symbolintensiteten (när du använder symbolverktyget) Skift + } Skift + }
Minska symbolintensiteten (när du använder symbolverktyget) Skift + { Skift + {
Övergångsobjekt Alt + Ctrl + B Alt + Kommando + B
Sluta lägga till objekt i övergången Alt + Skift + Ctrl + B Alt + Skift + Kommando + B
Förvränga objekt med en tänjeffekt för omslag Alt + Ctrl + Skift + W Alt + Kommando + Skift + W
Förvränga objekt med en nätform för omslaget Alt + Ctrl + M Alt + Kommando + M
Förvränga objekt med en annan objektform för omslaget Alt + Ctrl + C Alt + Kommando + C

Arbeta med direktfärgsgrupper

Kortkommandon

Windows

macOS

Växla till verktyget Pipett och ta prov på fyllning och/eller linje

Alt-klicka + verktyget Direktfärgpyts

Alt-klicka + verktyget Direktfärgpyts

Växla till verktyget Pipett och ta prov på färg från en bild eller mellanliggande färg från en övertoning

Alt + Skift-klicka + verktyget Direktfärgpyts

Alt + Skift-klicka + verktyget Direktfärgpyts

Markera motsatta alternativ för verktyget Direktfärgpyts (om Färgfyllningar och Färgstreck är markerade växlar du till endast Färgfyllningar)

Skift + verktyget Direktfärgpyts

Skift + verktyget Direktfärgpyts

Fyll över kanter som inte är linjerade till ytor som ligger intill

Dubbelklicka + verktyget Direktfärgpyts

Dubbelklicka + verktyget Direktfärgpyts

Fyll alla ytor som har samma fyllning och linjera alla kanter som har samma linje

Trippelklicka + verktyget Direktfärgpyts

Trippelklicka + verktyget Direktfärgpyts

Växla till verktyget Pipett och ta prov på fyllning och/eller linje

Alt-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Alt-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Växla till verktyget Pipett och ta prov på färg från en bild eller mellanliggande färg från en övertoning

Alt + Skift-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Alt + Skift-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Lägg till/ta bort från en markering

Skift-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Skift-klicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Markera alla anslutna ytor/kanter med samma fyllning/linje

Dubbelklicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Dubbelklicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Markera alla ytor/kanter med samma fyllning/linje

Trippelklicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Trippelklicka + verktyget Direktfärgsmarkering

Arbeta med objekt

Kortkommandon

Windows

macOS

Ange utgångspunkt och öppna dialogruta när du använder verktygen Rotera, Skalförändra, Spegla eller Skeva

Alt-klicka

Alt-klicka

Duplicera och omforma markering när du använder verktygen Rotera, Skalförändra, Spegla eller Skeva

Alt-dra

Alt-dra

Omforma mönster (oberoende av objekt) när du använder verktygen Markera, Skalförändra, Spegla eller Skeva

Tilde(~)-dra

Tilde(~)-dra

Använda en omformning på ett objekt igen Ctrl + D Kommando + D
Använda senaste banhanterareffekt på det markerade objektet Ctrl + 4 Kommando + 4
Flytta ett objekt Skift + Ctrl + M Skift + Kommando + M
Öppna dialogrutan Omforma Alt + Skift + Ctrl + D Alt + Skift + Kommando +D
Skapa en urklippsmask Ctrl + 7 Kommando + 7
Frigöra en urklippsmask Alt + Ctrl + 7 Alt + Kommando + 7
Växla mellan fyllning och linje X X
Ange standardinställningar för fyllning och linje D D
Växla fyllning och linje . .
Välj fyllningsläge för övertoning > ,
Dölj övertoningsbearbetare (när du använder övertoningsverktyget) Alt + Ctrl + G Alt + Kommando + G
Välj fyllningsfärgläge Skift + I <
Väljer läge utan linjer/fyllning / (snedstreck) / (snedstreck)
Ta prov på färg från en bild eller mellanliggande färg från övertoning Skift + pipettverktyget Skift + pipettverktyget
Ta prov på stil och lägg till utseende för det markerade objektet Alt + Skift-klicka + verktyget Pipett Alt + Skift-klicka + verktyget Pipett
Lägg till ny fyllning Ctrl + / (snedstreck) Kommando + / (snedstreck)
Lägg till ny linje Ctrl + Alt + / (snedstreck) Kommando + Alt + / (snedstreck)
Återställ övertoning till svart och vitt Håll ned Ctrl och klicka på en övertoningsknapp på panelen Verktyg eller på panelen Övertoning Håll ned Kommando och klicka på en övertoningsknapp på panelen Verktyg eller på panelen Övertoning
Skapa direktfärg (när du använder färgpytsverktyget) Alt + Ctrl + X Alt + Kommando + X
Minska storleken på borstpenseln < [
Öka storleken på borstpenseln , ]

Skapa variabelbreddspunkter

Kortkommandon

Windows

macOS

Markera flera breddpunkter

Skift+klicka

Skift+klicka

Skapa olikformiga bredder

Alt+dra

Alt + dra

Skapa en kopia av breddpunkten

Alt+dra breddpunkten

Alt + dra breddpunkten

Ändra plats på flera breddpunkter

Skift+dra

Skift+dra

Ta bort den markerade breddpunkten

Del

Del

Avmarkera en breddpunkt

Esc

Esc

Arbeta med text

Kortkommandon

Windows

macOS

Flytta ett tecken till höger eller vänster

Högerpil eller vänsterpil

Högerpil eller vänsterpil

Flytta en rad uppåt eller nedåt

Uppåtpil eller nedåtpil

Uppåtpil eller nedåtpil

Flytta ett ord till höger eller vänster

Ctrl + högerpil eller vänsterpil

Kommando + högerpil eller vänsterpil

Flytta ett stycke uppåt eller nedåt

Ctrl + uppåtpil eller nedåtpil

Kommando + uppåtpil eller nedåtpil

Markera ett ord till höger eller vänster

Skift + Ctrl + högerpil eller vänsterpil

Skift + Kommando + högerpil eller vänsterpil

Markera ett stycke före eller efter

Skift + Ctrl + uppåtpil eller nedåtpil

Skift + Kommando + uppåtpil eller nedåtpil

Utöka befintlig markering

Skift-klicka

Skift-klicka

Justera stycke till vänster, höger eller centrera

Ctrl + Skift + L, R eller C

Kommando + Skift + L, R eller C

Marginaljustera text vänster

Ctrl + Skift + J

Kommando + Skift + J

Marginaljustera alla rader Skift + Ctrl + F Skift + Kommando + F
Växla raddisposition Alt + Skift + Ctrl + C Alt + Skift + Kommando +

Infoga mjuk radbrytning

Skift + Retur

Skift + Retur

Markera kerning

Ctrl + Alt + K

Kommando + Alt + K

Återställ vågrät skala till 100 %

Ctrl + Skift + X

Kommando + Skift + X

Öka eller minska teckenstorlek

Ctrl+Skift + . eller ,

Kommando+Skift + . eller ,

Öka eller minska teckensnittstorlek stegvis Alt + Ctrl + Skift + . eller , Alt + Kommando + Skift + . eller ,

Öka eller minska radavstånd

Alt+uppåt- eller nedåtpil (vågrät text) eller höger- eller vänsterpil (lodrät text)

Alt + uppåt- eller nedåtpil (vågrät text) eller höger- eller vänsterpil (lodrät text)

Välja spärra/knip-värde Alt + Ctrl + K Alt + Kommando + K

Återställ spärra/knip och kerning till 0

Ctrl + Alt + Q

Kommando + Alt + Q

Öka eller minska kerning och spärra/knip

Alt + höger- eller vänsterpil (vågrät text) eller uppåt- eller nedåtpil (lodrät text)

Alt + höger- eller vänsterpil (vågrät text) eller uppåt- eller nedåtpil (lodrät text)

Öka eller minska kerning och spärra/knip fem gånger

Ctrl + Alt + höger- eller vänsterpil (vågrät text) eller uppåt- eller nedåtpil (lodrät text)

Kommando + Alt + höger- eller vänsterpil (vågrät text) eller uppåt- eller nedåtpil (lodrät text)

Öka eller minska baslinjeförskjutning

Alt+Skift+uppåt- eller nedåtpil (vågrät text) eller höger- eller vänsterpil (lodrät text)

Alt + Skift + uppåt- eller nedåtpil (vågrät text) eller höger- eller vänsterpil (lodrät text)

Växla mellan verktygen Text och Lodrät text, Text i figur och Lodrät text i figur samt Text längs bana och Lodrät text längs bana

Skift

Skift

Växla mellan verktygen Text i figur och Text längs bana, Lodrät text i figur och Lodrät text längs bana

Alt

Alt

Skapa konturer Skift + Ctrl + O Skift + Kommando + O
Öppna teckenpanelen Ctrl + T Kommando + T
Öppna styckepanelen Alt + Ctrl + T Alt + Kommando + T
Öppna tabbpanelen Skift + Ctrl + T Skift + Kommando + T
Öppna panelen OpenType Alt + Skift + Ctrl + T Alt + Skift + Kommando + T
Infoga punkter Alt + 8 Alt + 8
Infoga copyright-symbol Alt + G Alt + G
Infoga ellips Alt + ; Alt + ;
Infoga styckesymbol Alt + 7 Alt + 7
Infoga avsnittsymbol
Alt + 6
Alt + 6
Infoga varumärkessymbol Alt + 2 Alt + 2
Infoga symbol för registrerat varumärke Alt + R Alt + R
Upphöjda Skift+Ctrl + = Skift + Kommando + =
Nedsänkta Alt + Skift + Ctrl + = Alt + Skift + Ctrl + =
Infoga långt tankstreck Alt + Skift + - Alt + Skift + -
Infoga tankstreck Alt + - Alt + -
Infoga mjukt bindestreck Skift + Ctrl + - Skift + Kommando + -
Växla automatisk avstavning Alt + Skift + Ctrl + H Alt + Skift + Kommando + H
Infoga dubbelt inledande citattecken Alt + [ Alt + [
Infoga dubbelt avslutande citattecken Alt+Skift + [ Alt + Skift + [
Infoga enkelt inledande citattecken Alt + ] Alt + ]
Infoga enkelt avslutande citattecken Alt + Skift + ] Alt + Skift + ]
Infoga långt tankstreck Skift + Ctrl + M Skift + Kommando + M
Infoga tankstreck Skift + Ctrl + N Skift + Kommando + N
Infoga tunt blanksteg Alt + Skift + Ctrl + M Alt + Skift + Kommando + M
Visa dolda tecken Alt + Ctrl + I Alt + Kommando + I

Obs!

Om du vill ändra stegvärdet för textkortkommandon väljer du Redigera > Inställningar >Type (Windows) eller Illustrator > Inställningar >Text (Mac OS). Ange de värden som du vill använda i textrutorna Storlek/Radavstånd, Baslinjeförskjutning och Spärra/knip och klicka på OK.

Använda paneler

Kortkommandon

Windows

macOS

Ange alternativ (utom för panelerna Funktioner, Penslar, Färgrutor och Symboler)

Alt-klicka på knappen Nytt

Alt-klicka på knappen Nytt

Växla måttenheter Alt + Skift + Ctrl + U Alt + Skift + Kommando + U

Ta bort utan bekräftelse (förutom för panelen Lager)

Alt-klicka på knappen Ta bort

Alt-klicka på knappen Ta bort

Tillämpa värdet och se till att textrutan är markerad

Skift + Retur

Skift + Retur

Markera flera funktionsmakron, penslar, lager, länkar, format eller färgrutor.

Skift-klicka

Skift-klicka

Markera funktionsmakron, penslar, lager (endast på samma nivå), länkar, format eller färgrutor som inte ligger intill varandra

Ctrl-klicka

Kommando-klicka

Visa/dölj alla paneler

Tabb

Tabb

Visa/dölj alla paneler utom panelen Verktyg och kontrollpanelen

Skift + Tabb

Skift + Tabb

Öka/minska värden i logiska bråktal av måttenheten Ctrl + uppåtpil eller nedåtpil Kommando + uppåtpil eller nedåtpil
Öka/minska måttenheten med 10× Skift + uppåtpil eller nedåtpil Skift + uppåtpil eller nedåtpil

Panelen Funktionsmakron

Kortkommandon

Windows

macOS

Förstora/Förminska hela hierarkin för funktionsmakrouppsättningen

Alt-klicka på expansionstriangeln

Alt-klicka på expansionstriangeln

Ange alternativ för funktionsmakrouppsättning

Dubbelklicka på mappikonen

Dubbelklicka på mappikonen

Spela upp ett enstaka kommando

Ctrl-klicka på knappen Spela upp aktuell markering

Kommando-klicka på knappen Spela upp aktuell markering

Börja spela in funktionsmakron utan bekräftelse

Alt-klicka på knappen Nytt funktionsmakro

Alt-klicka på knappen Nytt funktionsmakro

Panelen Penslar

Kortkommandon

Windows

macOS

Öppna dialogrutan Penselalternativ

Dubbelklicka på pensel

Dubbelklicka på pensel

Duplicera pensel

Dra penseln till knappen Ny pensel

Dra penseln till knappen Ny pensel

Tecken- och styckepanelerna

Kortkommandon

Windows

macOS

Öppna teckenpanelen Ctrl + T Kommando + T
Öppna styckepanelen Alt + Ctrl + T Alt + Kommando + T

Öka/minska det markerade värdet i små steg

Uppåtpil eller nedåtpil

Uppåtpil eller nedåtpil

Öka/minska det markerade värdet i stora steg

Skift + uppåtpil eller nedåtpil

Skift + uppåtpil eller nedåtpil

Öka/minska det markerade värdet i bråktal Ctrl + uppåtpil eller nedåtpil Kommando + uppåtpil eller nedåtpil

Markera fältet för teckensnittsnamnet på panelen Tecken

Ctrl + Alt + Skift + F

Kommando + Alt + Skift + F

Färgpanelen

Kortkommandon

Windows

macOS

Markera komplementfärgen till den aktuella färgfyllningen/linjen

Ctrl-klicka på färgskalan

Kommando-klicka på färgskalan

Ändra den inaktiva fyllningen/linjen

Alt-klicka på färgskalan

Alt-klicka på färgskalan

Markera komplementfärgen för den inaktiva fyllningen/linjen

Alt-klicka på färgskalan

Kommando + Alt-klicka på färgskalan

Markera omvänd färg för den aktuella fyllningen/linjen

Ctrl + Skift-klicka på färgskalan

Kommando + Skift-klicka på färgskalan

Markera omvänd färg för den inaktiva fyllningen/linjen

Ctrl + Skift + Alt-klicka på färgskalan

Kommando + Skift + Alt-klicka på färgskalan

Öppna färgguiden Skift + F3 Skift + F3

Ändra färgläget

Skift-klicka på färgskalan

Skift-klicka på färgskalan

Flytta skjutreglagen för färg i rad efter varandra

Skift-dra skjutreglagen för färg

Skift-dra skjutreglagen för färg

Växla mellan procent och 0-255 värden för RGB

Dubbelklicka till höger om ett numeriskt fält

Dubbelklicka till höger om ett numeriskt fält

Panelen Övertoning

Kortkommandon

Windows

macOS

Duplicerar färgsteg

Alt-dra

Alt-dra

Växla färgsteg

Alt-dra färgstegen till ett annat steg

Alt-dra färgstegen till ett annat steg

Tillämpa färgrutans färg på det aktiva (eller markerade) färgsteget

Alt-klicka på färgrutan på panelen Färgrutor

Alt-klicka på färgrutan på panelen Färgruta

Återställ övertoningen till en fördefinierad svartvit linjär övertoning

Håll ned Ctrl och klicka i rutan Fyllningsfärg för övertoning på panelen Övertoning

Kommando-klicka i rutan Övertoningsfyllning på panelen Övertoning

Visa/dölj övertoningspil

Ctrl + Alt + G

Kommando + Alt + G

Ändra vinkel och slutpunkt samtidigt

Alt-dra slutpunkt för övertoningsbearbetare

Alt-dra slutpunkt för övertoningsbearbetare

Begränsa övertoningsverktyget eller övertoningsbearbetaren när du drar

Skift-dra

Skift-dra

Visa övertoningsbearbetaren i markerat objekt med övertoningsfyllning

G

G

Panelen Lager

Kortkommandon

Windows

macOS

Lägga till ett lager Ctrl + L Kommando + L
Lägga till ett lager och öppna dialogrutan nytt Lager Alt + Ctrl + L Alt + Kommando + L

Markera alla objekt i lagret

Alt-klicka på lagernamnet

Alt-klicka på lagernamnet

Visa/Dölj alla lager utom det markerade

Alt-klicka på ikonen ögat

Alt-klicka på ikonen ögat

Välj Kontur-/Förhandsvisningsläge för det markerade lagret

Ctrl-klicka på ikonen ögat

Kommando-klicka på ikonen ögat

Välj Kontur-/Förhandsvisningsläge för alla andra lager

Ctrl + Alt-klicka på ikonen ögat

Kommando + Alt-klicka på ikonen ögat

Lås/lås upp alla andra lager

Alt-klicka på låsikonen

Alt-klicka på låsikonen

Expandera alla underlager så att hela hierarkin visas

Alt-klicka på expansionstriangeln

Alt-klicka på expansionstriangeln

Ange alternativ samtidigt som du skapar nytt lager

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Alt-klicka på knappen Nytt lager

Ange alternativ samtidigt som du skapar nytt underlager

Alt-klicka på knappen Nytt underlager

Alt-klicka på knappen Nytt underlager

Placera ett nytt underlager nederst i lagerlistan

Ctrl + Alt-klicka på knappen Nytt underlager

Kommando + Alt-klicka på knappen Nytt underlager

Placera lagret högst upp i lagerlistan

Ctrl-klicka på knappen Nytt lager

Kommando-klicka på knappen Nytt lager

Placera lagret under det markerade lagret

Ctrl + Alt-klicka på knappen Nytt lager

Kommando + Alt-klicka på knappen Nytt lager

Kopiera markeringen till ett lager, underlager eller en grupp

Alt-dra markeringen

Alt-dra markeringen

Panelen Färgrutor

Kortkommandon

Windows

macOS

Skapa ny dekorfärg

Ctrl-klicka på knappen Ny färgruta

Kommando-klicka på knappen Ny färgruta

Skapa ny global processfärg

Ctrl + Skift-klicka på knappen Ny färgruta

Kommando + Skift-klicka på knappen Ny färgruta

Ersätt färgrutan med en annan färgruta

Alt-dra en färgruta över en annan ruta

Alt-dra en färgruta över en annan ruta

Panelen Omforma

Kortkommandon

Windows

macOS

Tillämpa ett värde och stanna kvar i redigeringsfältet

Skift + Retur

Skift + Retur

Tillämpa värdet och kopiera objektet

Alt + Retur

Alt + Retur

Tillämpa värdet och skalförändra alternativet proportionerligt för bredd och höjd

Ctrl + Retur

Kommando + Retur

Panelen Genomskinlighet

Kortkommandon

Windows

macOS

Använda den senaste effekten på det markerade objektet Skift + Ctrl + E Skift + Kommando + E
Tillämpa den senaste effekten på markerat objekt genom att justera värdena i dialogrutan Effekter Alt + Skift + Ctrl +E Alt + Skift + Kommando + E

Ändra mask till gråskalebild för redigering

Alt-klicka på miniatyrbilden för mask

Alt-klicka på miniatyrbilden för mask

Avaktivera opacitetsmask

Skift-klicka på miniatyrbilden för mask

Skift-klicka på miniatyrbilden för mask

Återaktivera opacitetsmask

Skift-klicka på miniatyrbilden för den avaktiverade masken

Skift-klicka på miniatyrbilden för den avaktiverade masken

Öka/minska opaciteten i steg om 1 %

Klicka i opacitetsfältet + uppåtpil eller nedåtpil

Klicka i opacitetsfältet + uppåtpil eller nedåtpil

Öka/minska opaciteten i steg om 10 %

Skift-klicka i opacitetsfältet + uppåtpil eller nedåtpil

Skift-klicka i opacitetsfältet + uppåtpil eller nedåtpil

Funktionstangenter

Kortkommandon

Windows

macOS

Starta hjälpen

F1

F1

Klipp ut

F2

F2

Kopiera

F3

F3

Klistra in

F4

F4

Visa/dölj panelen Penslar

F5

F5

Visa/dölj panelen Färg

F6

F6

Visa/dölj panelen Lager

F7

F7

Skapa ny symbol

F8

F8

Visa/dölj panelen Info

Ctrl+F8

Kommando+F9

Visa/dölj panelen Övertoning

Ctrl+F9

Kommando+F9

Visa/dölj panelen Linje

Ctrl+F10

Kommando+F10

Visa/dölj panelen Attribut

Ctrl+F11

Kommando+F11

Återgå

F12

F12

Visa/dölj panelen Grafikformat

Skift + F5

Skift + F5

Visa/dölj panelen Utseende

Skift + F6

Skift + F6

Visa/dölj panelen Justera objekt

Skift + F7

Skift + F7

Visa/dölj panelen Omforma

Skift + F8

Skift + F8

Visa/dölj panelen Banhanteraren

Skift + Ctrl + F9

Skift + Kommando + F9

Visa/dölj panelen Genomskinlighet

Skift + Ctrl + F10

Skift + Kommando + F10

Visa/dölj panelen Symboler

Skift + Ctrl + F11

Skift + Kommando + F11

Exportera kortkommandolista som ett textdokument

Följ stegen nedan för att exportera en lista med standardkortkommandon och egna kortkommandon för verktyg och menyalternativ i Illustrator som ett textdokument:

  1. Välj Redigera > Kortkommandon.

  2. Klicka på Exportera text i det nedre vänstra hörnet av dialogrutan Kortkommandon.

  3. Gå till platsen där du vill spara textfilen.

  4. Klicka på Spara.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy