Om utskriftsmärken

När du förbereder teckningar för utskrift behövs ett antal märken för att skrivarenheten ska justera teckningselementen rätt och kontrollera rätt färg. Du kan lägga till följande typer av utskriftsmärken i teckningen:

Ytmärken

Fina vågräta och lodräta linjer som anger var sidan ska beskäras. Ytmärken underlättar också justeringen av en färgseparation i förhållande till en annan.

Registreringsmärken

Små ”mål” utanför sidområdet som justerar de olika separationerna i ett färgdokument.

Färgremsor

Små färgfyrkanter som motsvarar CMYK-tryckfärger och gråtoner (i steg om 10 %). Din serviceleverantör använder de här märkena för att justera tryckfärgens densitet i tryckpressen.

Sidinformation

Skapar en etikett för filmen med ritytans nummer, tid och datum för utskrift, det linjeraster som används, rastervinkel för separationen och färgen för varje plåt. De här etiketterna visas högst upp på bilderna.

Utskriftsmärken
Utskriftsmärken

A. Stjärnmärke (inte valfritt) B. Registreringsmärke C. Sidinformation D. Ytmärken E. Färgremsa F. Tonremsa 

Lägga till utskriftsmärken

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Märken och utfall till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Välj den typ av utskriftsmärken du vill lägga till. Du kan också välja mellan latinska och japanska märken.
 4. (Valfritt) Om du väljer Ytmärken anger du bredden på ytmärkeslinjerna och förskjutningens avstånd mellan ytmärkena och teckningen.

  Obs!

  Du kan undvika att utskriftsmärken ritas ut på utfallet genom att ange ett förskjutningsvärde som är större än värdet för utfall.

Om utfall

Utfall är den del av teckningen som ligger utanför markeringsramen eller utanför beskärningsområdet och ytmärkena. Du kan använda utfall i teckningar som en felmarginal för att försäkra dig om att tryckfärgen skrivs ut till sidans kant när sidan har beskurits, eller för att förvissa dig om att en bild får plats inom stödlinjerna i ett dokument. När du har skapat en teckning som sträcker sig in i utfallsområdet kan du använda Illustrator och ange hur stort området ska vara. När utfallet ökar skrivs en större del av teckningen utanför ytmärkena ut. Ytmärkena definierar dock fortfarande markeringsramen i samma storlek.

Storleken på utfallet beror på vad du ska använda det till. Ett utfall för tryckpressar (bilden ska tryckas ända ut till kanterna på papperet) bör vara minst 18 punkter. Om utfallet ska användas för att säkerställa att bilden får plats inom stödlinjer, räcker oftast 2 eller 3 punkter. Tryckeriet kan hjälpa dig med nödvändig storlek på utfallet för ditt jobb.

Lägga till ett utfall

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Märken och utfall till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Gör något av följande:
  • Ange värden för överkant, underkant, vänster, höger och precisera var utfallsmärkena ska placeras. Klicka på länkikonen  om du vill att alla värdena ska vara samma.

  • Välj Använd dokumentets utfall om du vill använda utfallsinställningarna som angetts i dialogrutan Nytt dokument.

  Det högsta utfallet du kan ange är 72 punkter, det minsta är 0 punkter.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy