När du sparar en Illustrator-fil i vissa format behålls den inbyggda genomskinlighetsinformationen. När du t.ex. sparar en fil i Illustrator CS EPS-format (eller senare) innehåller filen både inbyggda Illustrator-data och EPS-data. När du öppnar filen i Illustrator igen läses den inbyggda (oförenklade) informationen. När du placerar filen i ett annat program läses EPS-informationen (den förenklade).

Förenkling

Om ditt dokument eller bilder innehåller genomskinlighet måste de vanligtvis genomgå en process som kallas förenkling. Förenkling innebär att genomskinliga bilder delas in i vektorbaserade och rastrerade områden. När bilderna blir mer komplexa (blandar bilder, vektorer, text, dekorfärger, övertryck osv.), blir också förenklingen och dess resultat det.

Förenkling kan vara nödvändig när du ska skriva ut, spara eller exportera till andra format som inte stöder genomskinlighet. Om du vill behålla genomskinlighet utan förenkling när du skapar PDF-filer måste du spara dem som Adobe PDF 1.4 (Acrobat 5.0) eller senare.

Du kan specificera förenklingsinställningar och sedan spara och tillämpa dem som förenklingsförinställningar. Genomskinliga objekt förenklas enligt inställningarna i den valda förenklingsförinställningen.

Obs!

Det går inte att ångra genomskinlighetsförenkling när filen har sparats.

Överlappande bilder som delas upp när de förenklas
Överlappande teckningar delas upp när de förenklas.

Obs!

Mer information om utskrift av genomskinlighet finns på sidan ”Print Service Provider Resources” på Adobe Solutions Network (ASN) (endast engelsk version), som är tillgänglig via Adobes webbplats.

Filformat som behåller genomskinlighet

När du sparar en Illustrator-fil i vissa format behålls den inbyggda genomskinlighetsinformationen. När du t.ex. sparar en fil i Illustrator CS EPS-format (eller senare) innehåller filen både inbyggda Illustrator-data och EPS-data. När du öppnar filen i Illustrator igen läses den inbyggda (oförenklade) informationen. När du placerar filen i ett annat program läses EPS-informationen (den förenklade).

När det är möjligt kan du behålla filen i ett format där den inbyggda genomskinlighetsinformationen bevaras och där du kan göra nödvändiga ändringar.

Inbyggd genomskinlighetsinformation bevaras när du sparar i följande format:

 • AI9 och senare

 • AI9 EPS och senare

 • PDF 1.4 och senare (när alternativet Bevara Illustrators redigeringsfunktioner är valt)

Teckningen förenklas när du utför någon av följande åtgärder:

 • Skriver ut en fil som innehåller genomskinlighet.

 • Sparar en fil som innehåller genomskinlighet i ett äldre format t.ex. Illustrator 8 eller tidigare, Illustrator 8 EPS och tidigare, eller PDF 1.3-format. (För Illustrator- och Illustrator EPS-format kan du välja att ta bort genomskinlighet snarare än att förenkla den.)

 • Exporterar en fil som innehåller genomskinlighet till ett vektorformat som inte kan hantera genomskinlighet (t.ex. EMF och WMF).

 • Kopierar och klistrar in genomskinliga bilder från Illustrator till ett annat program och har båda alternativen AICB och Bevara utseende markerade (i avsnittet Filhantering och urklipp i dialogrutan Inställningar).

 • Exporterar i SWF (Flash) eller använder kommandot Förenkla genomskinlighet med alternativet Bevara alfagenomskinlighet markerat. Med det kommandot kan du förhandsvisa hur teckningen kommer att se ut när den exporteras i SWF.

Obs!

Mer information om att skapa och skriva ut genomskinlighet finns i avsnittet Genomskinlighet i mappen Adobe-teknisk info/White Papers på Illustrator-cd:n. Du hittar också mer information om hur du skriver ut och förenklar med genomskinlighet i Adobe Illustrators användarforum. Det är ett offentligt forum där du kan få tips och svar på vanliga frågor, och finns på www.adobe.com/se/support/forums.

Ange alternativ för förenkling av genomskinlighet

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Avancerat till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Välj en förenklingsförinställning på förinställningsmenyn eller klicka på Anpassa om du vill ange särskilda förenklingsalternativ.
 4. Om teckningen innehåller övertryckta objekt som samverkar med genomskinliga objekt, väljer du ett alternativ på menyn Övertryck. Du kan bevara, simulera och ignorera övertryck.

  Obs!

  Om teckningen inte innehåller genomskinlighet förenklas inte dokumentet och förenklingsinställningarna gäller inte. Använd panelen Förhandsvisning av förenkling när du ska se vilka partier i teckningen som innehåller genomskinlighet.

Alternativ för förenkling av genomskinlighet

Du kan ange förenklingsalternativ när du skapar, redigerar eller förhandsvisar förenklingsförinställningar i Illustrator, InDesign eller Acrobat.

Markeringsalternativ (förhandsvisning)

Ingen (Förhandsvisning av färg)

Inaktiverar förhandsvisning.

Rastrerade komplexa områden

De områden som ska rastreras av prestandaskäl (i enlighet med skjutreglaget för raster/vektorer) markeras. Tänk på att det är troligare att det uppstår färgojämnheter i gränserna för det framhävda området (beroende på inställningarna för skrivardrivrutinen och rastreringsupplösningen). Minimera problem med färgojämnheter genom att välja Beskär komplexa områden.

Genomskinliga objekt

Alla objekt som är genomskinlighetskällor, t ex objekt som är delvis ogenomskinliga (inklusive bilder med alfakanaler), objekt med blandningslägen och objekt med opacitetsmasker, markeras. Observera dessutom att format och effekter kan innehålla genomskinlighet, och att övertryckta objekt kan behandlas som källor för genomskinlighet om de är inblandade i genomskinlighet eller om övertrycket behöver förenklas.

Alla påverkade objekt

Alla objekt som berörs av genomskinlighet, inklusive genomskinliga objekt och objekt som överlappas av genomskinliga objekt, markeras. De markerade objekten påverkas av förenklingsprocessen, deras linjer eller mönster expanderas, delar av dem kan komma att rastreras osv.

Länkade EPS-filer som påverkas (endast Illustrator)

Alla länkade EPS-filer som påverkas av genomskinlighet markeras.

Bilder som påverkas (enbart InDesign)

Framhäv allt innehåll som påverkas av genomskinlighet eller genomskinlighetseffekter. Det här alternativet är användbart för leverantörer som behöver se vilka bilder som behöver åtgärdas för att skrivas ut på rätt sätt.

Färdigställda mönster (Illustrator och Acrobat)

Alla mönster som kommer att färdigställas om de berörs av genomskinlighet markeras.

Konturerade linjer

Alla linjer markeras som kontureras på grund av att de berörs av genomskinlighet eller att alternativet Konvertera alla linjer till konturer är markerat.

Text med kontur (Illustrator och InDesign)

All text markeras som kontureras på grund av att de berörs av genomskinlighet eller att alternativet Konvertera all text till konturer är markerat.

Obs! På den slutliga utskriften kan konturerade linjer och text visas något annorlunda jämfört med ursprunget, i synnerhet mycket tunna linjer eller mycket liten text. Förhandsvisningen av förenklingen markerar dock inte detta förändrade utseende.

Rasterfylld text och linjer (enbart InDesign)

Framhäver text och linjer som har rastrerade fyllningar till följd av förenkling.

Alla rastrerade områden (Illustrator och InDesign)

Objekt och skärningar markeras hos objekt som rastreras på grund av att det inte finns något annat sätt att översätta dem till PostScript, eller på grund av att de är mer komplexa än det tröskelvärde som har angetts med skjutreglaget för raster/vektorer. Skärningen mellan två genomskinliga övertoningar rastreras t ex alltid, även om värdet för raster/vektorer är 100. Med alternativet Områden som rastreras visas även rasterbilder (t ex Photoshop-filer) som berörs av genomskinlighet och rastereffekter, till exempel skuggor och ludd. Tänk på att det här alternativet tar längre tid att bearbeta än övriga alternativ.

Alternativ för förenkling av genomskinlighet

Namn/förinställning

Ange förinställningens namn. Beroende på dialogrutan kan du skriva ett namn i textrutan Namn eller acceptera det förvalda namnet. Du kan ange namnet på en befintlig förinställning om du vill redigera den förinställningen. Du kan inte redigera de installerade förenklingsförinställningarna.

Raster-/vektorbalans

Specificerar den mängd vektorinformaiton som kommer att bevaras. Ju högre inställningen är desto mer vektorobjekt bevaras, och ju lägre inställningen är desto mer vektorobjekt rastreras. Medelinställningar bevarar enkla områden i vektorformat men rastrerar de som är mer komplexa. Välj den lägsta inställningen om du vill rastrera hela bilden.

Obs! Hur mycket rastrering som görs beror på sidans komplexitet och vilka typer av överlappande objekt som förekommer.

Tecknings- och textupplösning

Rastrerar alla objekt, inklusive bilder, vektorgrafik, text och toningar enligt den angivna upplösningen. Acrobat och InDesign tillåter högst 9600 ppi för streckbilder och 1200 ppi för övertoningar och rutnät. Illustrator tillåter högst 9600 ppi för såväl streckbilder som övertoningar och rutnät. Upplösningen påverkar noggrannheten för skärningar vid förenkling. Streckbilder och textupplösning bör normalt sättas till 600–1200 för att ge rastrering av hög kvalitet, i synnerhet när det gäller serif-teckensnitt och små teckenstorlekar.

Nät- och övertoningsupplösning

Ange upplösningen för övertoningar och Illustrator-nätobjekt som rastrerats som ett resultat av förenkling, från 72 till 2400 ppi. Upplösningen påverkar noggrannheten för skärningar vid förenkling. Upplösning för övertoningar och rutnät bör i allmänhet anges till mellan 150 och 300 ppi eftersom kvaliteten hos övertoningarna, skuggorna och luddeffekterna inte förbättras med en högre upplösning, däremot ökar utskriftstiden och filstorleken.

Konvertera all text till konturer

Omvandla alla typer av objekt (punkttyp, områdestyp och bantyp) till konturer och ignorera all typer av teckeninformation för sidor med genomskinlighet. Med det här alternativet ser du till att textens bredd hålls konstant vid förenkling. Tänk på att aktivering av det här alternativet medför att text med liten teckenstorlek visa något fetare i Acrobat och vid utskrift på skrivare med låg upplösning. Det påverkar inte typens kvalitet vid utskrift på skrivare med hög upplösning eller fotosättare.

Konvertera alla streck till konturer

Omvandla alla linjer till enkla fyllda banor på sidor med genomskinlighet. Med det här alternativet ser du till att linjernas bredd hålls konstant vid förenkling. Observera att om du aktiverar det här alternativet så kan tunna streck framstå som något tjockare, vilket kan försämra resultatet av förenklingen.

Beskär komplexa områden

Se till att gränserna mellan vektorbild och rastrerad bild faller längs objektbanor. Det här alternativet minskar de färgojämnheter som uppstår när delar av ett objekt rastreras medan andra delar av objektet förblir i vektorformat. Det kan resultera i att banor blir för komplexa för skrivaren att hantera.

Obs! Vissa skrivardrivrutiner behandlar rastrerade bilder och vektorbilder på olika sätt, vilket ibland leder till färgojämnheter. Du kan eventuellt minimera problem med ojämna färggränser genom att inaktivera vissa drivrutinsspecifika färghanteringsinställningar. De här inställningarna varierar mellan olika skrivare, så du bör läsa dokumentationen till skrivaren.

Ojämna färggränser där raster och vektorer möts
Ojämna färggränser där raster och vektorer möts.

(Enbart Illustrator) Markera Bevara alfagenomskinlighet (endast dialogrutan Förenkla genomskinlighet)

Bevarar de förenklade objekten övergripande opacitet. Med det här alternativet går blandningslägen och övertryck förlorade, men effekten bevaras i de bearbetade bilderna, jämte alfagenomskinlighetsnivån (på samma sätt som när du rastrerar bilder med genomskinlig bakgrund). Att bevara alfagenomskinlighet kan vara användbart om du ska exportera till SWF eller SVG, eftersom båda dessa format stöder alfagenomskinlighet.

(Enbart Illustrator) Markera Bevara dekorfärger och övertryck (endast dialogrutan Förenkla genomskinlighet)

Bevarar normalt dekorfärger. Den bevarar även övertryck för objekt som inte ingår i genomskinligheten. Markera det här alternativet när du skriver ut separationer om dokumentet innehåller dekorfärger och övertryckta objekt. Avmarkera det här alternativet när du sparar filer för användning av sidlayoutprogram. Om du markerar det här alternativet, förenklas de övertryckta områden som interagerar med genomskinlighet, medan övertryck i andra områden bevaras. Resultaten blir oförutsägbara när ni väljer att skriva ut från det här sidlayoutprogrammet.

Bevara övertryck (enbart Acrobat)

Blandar färgen hos de genomskinliga bilderna med bakgrundsfärgen, vilket ger en övertryckningseffekt.

Förhandsvisa vilka partier i teckningen som ska förenklas

Du kan använda förhandsvisningsalternativen på paletten Förenklingsförhandsvisning för att framhäva de områden som påverkas av förenkling. Med hjälp av den här färgkodade informationen kan du justera förenklingsalternativen.

Obs!

Paletten Förhandsvisning av förenkling är inte avsedd för exakt förhandsvisning av dekorfärger, övertryck eller blandningslägen. Använd läget Förhandsvisa övertryck för dessa syften.

 1. Visa panelen (eller dialogrutan) Förhandsvisning av förenkling:
  • Starta Illustrator och välj Fönster > Förhandsvisa förenkling.

  • Starta Acrobat och välj Verktyg > Tryckproduktion > Förhandsvisa förenkling.

  • Starta InDesign och välj Fönster > Utdata > Förhandsvisa förenkling.

 2. På menyn Markering väljer du vilka partier du vill markera. Vilka alternativ som visas beror på innehållet i bilden.
 3. Välj förenklingsinställningar: Välj en förinställning eller ange, om möjligt, specifika alternativ.

  Obs!

  (Illustrator) Om förenklingsalternativen inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn.

 4. Om teckningen innehåller övertryckta objekt som samverkar med genomskinliga objekt, väljer du ett alternativ på menyn Övertryck i Illustrator. Du kan bevara, simulera och ignorera övertryck. Välj Bevara övertryckning i Acrobat och blanda färgen hos de genomskinliga bilderna med bakgrundsfärgen, vilket ger en övertryckningseffekt.
 5. Klicka på Uppdatera när du vill, så visas en ny förhandsvisningsversion som baseras på dina inställningar. Beroende på hur avancerad teckningen är kan det ta några sekunder innan förhandsvisningen öppnas. Du kan även välja automatisk uppdatering av markering i InDesign.

  Obs!

  I Illustrator och Acrobat kan du förstora förhandsvisningen genom att klicka i visningsområdet. Du zoomar ut genom att Alt-klicka/Option-klicka i förhandsvisningsområdet. Om du vill visa en panoramabild håller du ned mellanslagstangenten och drar i förhandsvisningsområdet.

Panelen Förhandsvisning av förenkling - översikt

Med förhandsvisningsalternativen på panelen Förhandsvisning av förenkling kan du markera de partier som påverkas av förenkling av teckningen. Du kan justera förenklingsalternativen med hjälp av den här informationen, och dessutom använda panelen för att spara förenklingsförinställningar. Du visar panelen Förhandsvisning av förenkling genom att välja Fönster > Förhandsvisning av förenkling.

Panelen Förhandsvisning av förenkling
Panelen Förhandsvisning av förenkling

A. Panelmeny B. Uppdateringsknapp C. Menyn Högdagra D. Övertrycksmenyn E. Inställningar för förenkling av genomskinlighet F. Förhandsvisningsområde 

Du kan styra hastigheten och kvaliteten på förhandsvisningen genom att markera ett alternativ på panelmenyn. Välj Snabbdemonstration om du vill använda den snabbaste visningen. Välj Detaljerad förhandsvisning om du vill lägga till alternativet Alla rastrerade områden på snabbmenyn Högdagra (det här alternativet är mer prestandakrävande).

Obs!

Kom ihåg att panelen Förhandsvisning av förenkling inte är avsedd för detaljerad förhandsvisning av dekorfärger, övertryck, blandningslägen och bildupplösning. Använd läget Förhandsvisa övertryck i Illustrator om du vill förhandsvisa dekorfärger, övertryck och blandningslägen som de ser ut vid utskrift.

Om förenklingsförinställningar

Om du ofta exporterar eller skriver ut dokument som innehåller genomskinlighet kan du automatisera förenklingsförfarandet genom att spara förenklingsinställningarna som en förenklingsförinställning. Du kan sedan tillämpa dessa inställningar för utskrift och när du sparar och exporterar filer till PDF 1.3 (Acrobat 4.0), EPS och PostScript. I Illustrator kan du dessutom tillämpa dem när du sparar filer till tidigare versioner av Illustrator eller kopierar till Urklipp. I Acrobat kan du också tillämpa dem när du optimerar PDF-dokument.

Inställningarna styr också hur förenklingsprocessen ska gå till när du exporterar till format som inte kan hantera genomskinlighet.

Du kan välja en förenklingsförinställning på panelen Avancerat i dialogrutan Skriv ut eller i den formatspecifika dialogruta som öppnas efter den första Export- eller Spara som-dialogrutan. Du kan skapa dina egna förenklingsinställningar eller välja bland standardalternativ. Dessa standardinställningar är var och en utformade för att matcha förenklingens kvalitet och hastighet med lämplig upplösning för rastrerade genomskinliga ytor, anpassat till respektive dokuments användningsområde:

Hög upplösning

används för slutdokument som ska tryckas, och för korrektur med höga krav, t ex separerade färgkorrektur.

Medelhög upplösning

används för korrektur av högre kvalitet och för print-on-demand-dokument som skrivs ut i färg på PostScript-skrivare.

Låg upplösning

används för snabb utskrift av svartvita kopior för korrektur, och för dokument som ska publiceras på webben eller exporteras till SVG-format.

Skapa eller redigera förenklingsförinställningar

Du kan spara och läsa in förenklingsförinställningar i en separat fil och göra det enkelt att säkerhetskopiera dem samt göra dem tillgängliga för tryckerier, kunder och andra i en arbetsgrupp. I InDesign har förenklingsförinställningsfiler filnamnstillägget .flst.

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill skapa en ny förinställning klickar du på Ny.

  • Om du vill basera en inställning på en fördefinierad förinställning väljer du en i listan och klickar på Nytt.

  • Om du vill redigera en befintlig förinställning markerar du förinställningen och klickar på Redigera.

  Obs!

  Du kan inte redigera de installerade förenklingsförinställningarna.

 3. Ange förenklingsalternativ.
 4. Klicka på OK om du vill återgå till dialogrutan Förenklingsförinställningar och klicka sedan på OK igen.

Exportera och importera en egen förenklingsförinställning

Du kan exportera och importera förenklingsförinställningar och dela dem med tryckerier, kunder eller andra i din arbetsgrupp.

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Markera en förinställning i listan.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill exportera en förinställning till en separat fil klickar du på Spara (InDesign) eller Exportera (Illustrator), anger namn och plats och klickar sedan på Spara.

   Spara förinställningen utanför programmets mapp för inställningar. På så vis förlorar du den inte ifall du tar bort inställningarna.

  • Om du ska importera förinställningar från en fil klickar du på Läs in (InDesign) eller Importera (Illustrator). Leta reda på och markera filen som innehåller den förinställning som du vill läsa in och klicka sedan på Öppna.

Döp om eller ta bort en egen förenklingsförinställning

 1. Välj Redigera > Förenklingsförinställningar.
 2. Markera en förinställning i listan.
 3. Gör något av följande:
  • Om du vill ändra namn på en befintlig förinställning klickar på Redigera, skriver det nya namnet och klickar sedan på OK.

  • Om du ska ta bort en förinställning klickar du på Ta bort port och bekräftar sedan genom att klicka på Ja.

   Obs! Du kan inte ta bort standardförinställningarna.

Förenkla genomskinlighet för enskilda objekt

Med kommandot Förenkla genomskinlighet kan du se hur teckningen kommer att se ut när den har förenklats. Du kan till exempel använda kommandot innan du sparar filen i SWF-format (Flash), eller om du har problem med att skriva ut äldre bilder där genomskinligheten ställer till problem.

 1. Markera objektet.
 2. Välj Objekt > Förenkla genomskinlighet.
 3. Markera önskade förenklingsinställningar, antingen genom att välja en förinställning eller ange särskilda alternativ.
 4. Klicka på OK.

  Obs!

  Du kan spara förenklingsinställningarna och använda dem med andra objekt och dokument i den aktuella sessionen, genom att klicka på Spara förinställning. Om du vill skapa en permanent förinställning väljer du i stället Redigera > Förinställningar för förenkling av genomskinlighet.

Rastrera teckningen under utskrift

När du skriver ut på skrivare med låg upplösning eller icke-PostScript-skrivare, till exempel en bläckstråleskrivare, kan du välja att rastrera alla teckningar under utskriften. Det här alternativet är användbart när du skriver ut dokument som innehåller komplexa objekt (t ex objekt med mjuk skuggning eller övertoningar) eftersom det minskar riskerna för fel.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Markera Avancerat till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 3. Markera Skriv ut som bitmapp.

  Alternativet kan bara användas om skrivardrivrutinen för den valda skrivaren kan skriva ut bitmappsbilder.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy