Åtgärda problem med ett saknat plugin-program

Har du problem med att Illustrator kraschar vid start och visar dialogrutan Det gick inte att läsa in plugin-program? 

Dialogruta med felmeddelande om problem med plugin-program
Felmeddelande för problem med plugin-program

Åtgärda vanliga problem med plugin-program med någon av dessa lösningar:
 • Uppdatera externa plugin-program till den senaste versionen och starta om Illustrator.
  Använd nästa lösning om problemet kvarstår. 
 • Reparera DLL-filen för Visual C++ (Windows) 
  1. Gå till Kontrollpanelen > Program > Program och funktioner.
  2. Högerklicka på Microsoft Visual C++ Redistributable (2012–2017) och välj Reparera.

Starta om datorn och öppna Illustrator.

Testa dessa lösningar om Illustrator ändå kraschar

Återskapa preferenser

 1. Radera den befintliga preferensfilen. 

 2. Starta Illustrator. En ny preferensfil skapas automatiskt när du startar Illustrator. 

Innan du raderar preferenserna måste du spara en kopia av dem.

Starta Illustrator som administratör

 1. Skapa ett nytt administratörskonto. Kontakta systemadministratören eller läs artiklarna nedan om du vill skapa ett nytt administratörskonto:

 2. Logga in på det nya administratörskontot och starta om Illustrator. 

Starta Illustrator i säkert läge

Starta Illustrator i säkert läge för att diagnostisera de problemorsakande elementen i kraschen, t.ex. teckensnitt eller problem med att läsa in filer. Följ anvisningarna i dialogrutan för säkert läge och åtgärda problemen. 

Behöver du mer hjälp?

Skicka helt enkelt kraschrapporten eller kraschloggen till oss.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?