Touchgenvägar och touchgester

Läs om touchgenvägar och touchgester för att spara tid medan du arbetar med Illustrator på din iPad.

Touchgenvägar

Använd touchgenvägar för att snabbt få åtkomst till alternativa åtgärder för ett valt verktyg i Illustrator på iPad. Du kan trycka på och dra touchgenvägens ikon så att den flyttas över arbetsytan. För varje valt verktyg har touchgenvägens ikon två alternativa åtgärder. Håll touchgenvägens ikon nedtryckt under hela den tid som du vill använda ett valt verktygs alternativa beteende.

Touchgenvägar

Använda den primära touchgenvägen: Tryck in och håll ned mitten av touchgenvägens ikon med andra handen för att aktivera den primära åtgärden för det valda verktyget.

Använda den sekundära touchgenvägen: Tryck in och dra mot den yttre kanten av touchgenvägens ikon med andra handen för att aktivera den sekundära åtgärden för det valda verktyget.

Visa en lista med touchgenvägar i Illustrator på din iPad på följande sätt:

  • Tryck på    i det övre högra hörnet på dokumentarbetsytan och tryck sedan på Visa touchgenvägar.
  • Tryck på  uppe till höger i dokumentarbetsytan.  Gå sedan till Programinställningar > Hjälp > Touchgenväg.
Ikon Verktyg eller åtgärd Primär touchgenväg Sekundär touchgenväg
Flytta Flytta på X/Y-axeln Duplicera
Markera Lägg till i markering Markera inuti grupp
Redigeringshandtag Bryta handtagskopplingar Spegla handtag
Markera punkter Lägg till i markering Ingen
Skala från hörn Skala icke-proportionellt Skala från mitten
Skala från sida eller överkant Skala båda sidor Ingen
Rotera Fäst mot 45 grader Fäst mot 10 grader
Dra handtag Bryta handtagskopplingar Flytta punkt
Skapa form Rita obegränsad form Begränsa från mitten
Markera lager Lägg till i markering Ingen

Tryckgester

Utför vanliga åtgärder snabbt med hjälp av gester för att interagera med det pekbaserade gränssnittet. Gör så här om du vill visa en lista med gester som du kan använda i Illustrator på din iPad:

  • Tryck på    i det övre högra hörnet på dokumentarbetsytan och tryck sedan på Visa gester.
  • Tryck på  uppe till höger i dokumentarbetsytan.  Gå sedan till Programinställningar > Hjälp > Visa gester.

Illustration

Gest

Åtgärd

Tryck med 2 fingrar

Ångra

Tryck med 3 fingrar

Gör om

Dubbeltryck på ett markerat objekt

Redigera punkter

Dra för att snabbspola värden i fält

Snabbspola

Dra det övre fältet för att flytta det till arbetsytan

Ta bort från verktygsfältet

Tryck och håll ned eller dubbeltryck på verktyg och åtgärder för fler alternativ

Visa fler alternativ

Dra med två fingrar för att panorera och nyp för att zooma

Zooma och panorera arbetsyta

Nyp snabbt med två fingrar

Anpassa till vy

Relaterade ämnen

Har du en fråga eller en idé?

Ask the Community

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto