Hantera fönster och paneler

Du kan skapa en anpassad arbetsyta genom att flytta och justera dokumentfönster och paneler. Du kan också spara arbetsytor och växla mellan dem.

Ordna om, docka eller skapa flytande dokumentfönster

När du öppnar fler än en fil visas dokumentfönstren som flikar.

 • Du ordnar om flikarna (dokumentfönstren) genom att dra en fönsterflik till en ny plats i gruppen.
 • Om du vill avdocka ett dokumentfönster från en grupp fönster, drar du fönsterfliken bort från gruppen.
 • Om du vill docka ett dokumentfönster vid en separat grupp med dokumentfönster, drar du fönstret till den gruppen.
 • Om du vill skapa grupper med grupperade eller upprepade dokument drar du fönstret till något av de släppningsområden som finns överst, nederst eller vid sidan i ett annat fönster. Du kan också välja en layout för gruppen med hjälp av knappen Layout i programfältet.
 • Om du vill växla till ett annat dokument i en grupp med flikar när du drar en markering, drar du markeringen över fliken för dokumentet en kort stund.

Docka och avdocka paneler

En docka är en samling paneler eller panelgrupper som visas tillsammans, för det mesta lodrätt. Du kan docka och avdocka paneler genom att flytta dem in och ut från en docka.

 • Om du vill docka ett skikt drar du det i fliken till dockan, högst upp, längst ned eller mellan andra paneler.

 • Om du vill docka en panelgrupp drar du den i namnlisten (det heltäckande tomma fältet ovanför flikarna) till dockan.

 • Om du vill ta bort en panel eller en panelgrupp drar du den ut från dockan i dess flik eller namnlist. Du kan dra den till en annan docka eller frigöra den.

Panelen Överblick dras ut till en ny docka
Överblickspanelen dras ut till en ny docka, vilket anges med en blå, lodrät markering

Överblickspanelen finns i en egen docka
Överblickspanelen finns i en egen docka

Obs!

Du kan förhindra att panelerna fyller upp hela ytan i en docka. Dra uppåt i nederkanten på dockan så att den inte längre nuddar kanten på arbetsytan.

Flytta paneler

När du flyttar paneler visas blåmarkerade släppningsområden, områden dit du kan flytta panelen. Du kan till exempel flytta en panel uppåt eller nedåt i en docka genom att dra den till det smala blå släppningsområdet ovanför eller under en annan panel. Om du drar till ett område som inte är ett släppningsområde börjar panelen att flyta fritt i arbetsytan.

Obs!

Musmarkörens position (snarare än panelens position) aktiverar släppzonen, så om du inte ser släppzonen kan du försöka dra musmarkören dit du vill att släppzonen ska vara.

 • Om du vill flytta en panel drar du i dess flik.

 • Om du vill flytta en panel drar du i namnlisten.

Det smala blå släppningsområdet anger att panelen Färg kommer att dockas separat ovanför panelgruppen Lager.
Det smala blå släppningsområdet anger att panelen Färgrutor kommer att dockas separat ovanför panelgruppen Färg.

A. Namnlist B. Tabb C. Släppningsområde 

Obs!

Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) medan du flyttar en panel om du inte vill att den ska dockas. Tryck på Esc medan du flyttar panelen om du vill avbryta åtgärden.

Lägga till och ta bort paneler

Om du tar bort alla paneler från en docka, försvinner dockan. Du kan skapa en docka genom att flytta paneler mot högerkanten av arbetsytan tills ett släppningsområde visas.

 • Om du vill ta bort en panel högerklickar du (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac) på fliken och väljer sedan Stäng, eller avmarkerar den direkt på Fönster-menyn.

 • Om du vill lägga till en panel markerar du den på Fönster-menyn och dockar den där du vill ha den.

Hantera panelgrupper

 • Om du vill flytta en panel i en grupp drar du i panelens flik till det markerade släppningsområdet i gruppen.

Lägga till en panel i en panelgrupp
Lägga till en panel i en panelgrupp

 • Om du vill ordna om panelerna i en grupp drar du i fliken på en panel till en ny plats i gruppen.

 • Om du vill ta bort en panel från en grupp så att den flyter fritt, drar du panelen i dess flik till en plats utanför gruppen.

 • Om du vill flytta en grupp drar du i namnlisten (området ovanför flikarna).

Skikta flytande paneler

När du drar en panel till en plats utanför dockan men inte till ett släppningsområde, flyter panelen fritt. En flytande panel kan du placera var som helst i arbetsytan. Du kan skikta flytande paneler eller panelgrupper så att de flyttas som en enhet när du drar i den översta namnlisten.

Fritt flytande skiktade paneler
Fritt flytande skiktade paneler

 • Om du vill skikta flytande paneler drar du panelen i dess flik till släppzonen längst ned på en annan panel.

 • Om du vill ändra skiktordning drar du en panel uppåt eller nedåt i dess flik.

  Obs! Kontrollera att du släpper fliken över det smala släppningsområdet mellan panelerna, och inte i det breda släppningsområdet i en namnlist.

 • Om du vill ta bort en panel eller panelgrupp från skiktet, så att den kan börja flyta fritt, drar du den i fliken eller namnlisten.

Ändra storlek på paneler

 • Om du vill minimera eller maximera en panel, panelgrupp eller ett skikt med paneler dubbelklickar du på en flik. Du kan också dubbelklicka på flikområdet (det tomma utrymmet bredvid flikarna).

 • Om du vill ändra storlek på en panel drar du i sidan på panelen. Vissa paneler, till exempel panelen Färg i Photoshop, kan du inte ändra storlek på genom att dra.

Komprimera eller expandera panelikoner

Du kan komprimera panelerna till ikoner om du vill rensa arbetsytan. I vissa fall är panelerna komprimerade till ikoner i standardarbetsytan.

Paneler komprimerade till ikoner
Paneler komprimerade till ikoner

Paneler som har expanderats från ikoner
Paneler som har expanderats från ikoner

 • Om du vill komprimera eller expandera alla panelikoner i en kolumn klickar du på dubbelpilen högst upp i dockan.
 • Om du vill expandera en enskild panelikon klickar du på den.
 • Om du vill ändra storlek på panelikonerna så att bara ikonerna (och inte etiketterna) visas, justerar du bredden på dockan tills texten försvinner. Om du vill visa ikontexten igen gör du dockan bredare.
 • Om du vill komprimera en expanderad panel till en ikon igen, klickar du på fliken, på ikonen eller på dubbelpilen i panelens namnlist.
 • Om du vill lägga till en flytande panel eller panelgrupp i en ikondocka, drar du i dess flik eller namnlist. (Paneler komprimeras automatiskt till ikoner när de läggs till i en ikondocka.)
 • Om du vill flytta en panelikon (eller panelikongrupp) drar du i ikonen. Du kan dra panelikoner uppåt och nedåt i dockan, till andra dockor (där de visas i den dockans panelformat) eller utanför dockan (där de visas som flytande ikoner).

Använda panelmenyer

Du öppnar panelmenyerna med ikonen längst upp till höger på panelen.

Panelmeny (panelen Symboler)
Panelmeny (panelen Symboler)

Ange gränssnittsfärg

Du kan anpassa gränssnittet och använda ett av följande färgalternativ: Mörk, MedelmörkMedelljus eller Ljus.

 1. Gör något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Användargränssnitt.
  • (Mac OS) Välj Illustrator > Inställningar > Användargränssnitt.
 2. Välj önskad färg på gränssnittet bland följande alternativ för Intensitet: Mörk, Medelmörk, Medelljus eller Ljus.

  Set UX color
  Tillgängliga alternativ för gränssnittsfärg

 3. Välj Arbetsytans färg bland följande alternativ:

  • Matcha Intensitet för användargränssnitt Ställer in färgen på arbetsytan så att den matchar den valda intensitetsnivån.
  • Vit Anger vit som arbetsytans färg.

   

Skalförändra användargränssnittet

Du kan skalförändra användargränssnittet i Illustrator efter din skärmupplösning. När du startar Illustrator med nya inställningar identifierar programmet din skärmupplösning och justerar skalan därefter.

Obs! Skalförändring stöds inte för Windows 7 och för skärmar med låg upplösning.

Så här skalförändrar du användargränssnittet på din skärm: 

 1. Öppna inställningarna för användargränssnittet genom att göra något av följande:

  • (Windows) Välj Redigera > Inställningar > Användargränssnitt.
  • (Mac OS) Välj Illustrator > Inställningar > Användargränssnitt.
 2. På fliken Användarinterface klickar du på reglaget Användargränssnittsskalförändring för att öka eller minska skalan på användargränssnittet efter din skärmupplösning. 

  Obs!

  • Hur många steg som visas i reglaget beror på skärmens upplösning. Fler steg visas för skärmar med högre upplösningar. 
  • Illustrator skalförändrar kommentarerna om du ställer in skalfaktorn på det femte steget eller högre. 

  Du kan kontrollera förhandsgranskningen av de skalförändrade användargränssnittet bredvid reglaget, som visas i figuren nedan:

  Scaled_UI
 3. Markera alternativet Skala markören proportionellt om du vill skalförändra pekaren i proportion till användargränssnittet.

 4. Starta om Illustrator om du vill använda de nya inställningarna. Om du inte startar om Illustrator nu kommer ändringarna att börja användas nästa gång du startar Illustrator.

Byta namn på eller duplicera en arbetsyta

 1. Välj Fönster > Arbetsyta > Hantera arbetsområden.
 2. Utför någon av följande åtgärder och klicka sedan på OK:
  • Om du vill döpa om ett arbetsområde markerar du det och redigerar texten.

  • Om du vill duplicera ett arbetsområde markerar du det och klickar på knappen Nytt.

En video om hur du anpassar arbetsytan efter olika arbetsflöden finns här www.adobe.com/go/vid0032.

Spara och växla arbetsytor

Genom att spara aktuell storlek och placering för paneler som en namngiven arbetsyta, kan du återskapa den arbetsytan även om du flyttar eller stänger en panel. Namnen på de sparade arbetsytorna visas i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Spara en egen arbetsyta

 1. Välj Fönster > Arbetsyta > Spara arbetsyta.

 2. Ange ett namn på arbetsytan.

Visa eller växla arbetsytor

 1. Markera en arbetsyta i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Ta bort en egen arbetsyta

Välj Fönster > Arbetsyta > Hantera arbetsytor, markera arbetsytan och klicka på ikonen Ta bort.

Återställa standardarbetsytan

 1. Välj mellan arbetsytorna Standard eller Grundläggande i arbetsyteväxlaren i programfältet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy