Användarhandbok Avbryt

Stavnings- och språkordlistor

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
   21. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Hantera textområdet
   3. Teckensnitt och typografi
   4. Formatera text
   5. Importera och exportera text
   6. Formatera stycken
   7. Specialtecken
   8. Skapa text på en bana
   9. Tecken- och styckeformat
   10. Flikar
   11. Text och tecken
   12. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   13. Uppdatera text från Illustrator 10
   14. Arabisk och hebreisk text
   15. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   16. Skapa 3D-texteffekter
   17. Kreativ typografisk design
   18. Skalförändra och rotera text
   19. Rad- och teckenavstånd
   20. Avstavning och radbrytningar
   21. Textförbättringar
   22. Stavnings- och språkordlistor
   23. Formatera asiatiska tecken
   24. Dispositioner för asiatisk skrift
   25. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   26. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

Vill du designa en broschyr, ett flygblad eller ett cv? Se till att din text är korrekt med språk- och stavningsordlistorna i Illustrator.

Kontrollera stavning

Med funktionen Kontrollera stavning kontrollerar Illustrator om det finns felaktigt stavade ord i dina texter. I Illustrator finns två sätt att kontrollera stavning – Manuell (efter skrivande | ett i taget) och Automatisk (realtid | alla på en gång).

Stavningskontroll

Kontrollera stavning manuellt

Använd det här alternativet om du vill kontrollera alla stavfel ett i taget manuellt efter att du har skrivit texten.

Om du vill kontrollera stavningar en i taget med dialogrutan Kontrollera stavning gör du något av följande:
 • Välj Redigera > Stavning > Kontrollera stavning.
 • Högerklicka på textkomponenten och välj Stavning > Kontrollera stavning.

Kontrollera stavning automatiskt

Använd det här alternativet när du:

 • inte vill lägga tid på att kontrollera stavfel manuellt i ett stort dokument.
 • vill se felen medan du skriver (i realtid) eller alla tillsammans om texten redan är skriven.

Gör något av följande om du vill kontrollera stavning automatiskt:

 • Välj Redigera > Stavning > Automatisk stavningskontroll.
 • Högerklicka på textkomponenten och välj Stavning > Automatisk stavningskontroll.

Korrigera stavfelet

Kontrollera stavning

A. Dialogrutan Kontrollera stavning B. Alternativ för att hitta och ignorera ord 

Manuell stavningskontroll

När ett fel markeras:

 • Klicka på Ignorera eller Ignorera alla för att fortsätta stavningskontrollen utan att ändra ordet.

 • Välj ett ord i listan Förslag eller skriv in rätt ord i rutan högst upp.

 • Klicka på Lägg till för att spara ett korrekt ord som inte finns med i ordlistan sedan tidigare.

Automatisk stavningskontroll

Högerklicka på det felstavade ordet och gör något av följande:

 • Välj ett korrekt ord från förslagen i listan.
 • Klicka på Ignorera alla för att ignorera alla felstavade förekomster i dokumentet.
 • Klicka på Lägg till i lexikon för att lägga till ordet i ditt lexikon så att det inte längre rapporteras som ett fel.
Obs!
 • Om du vill ändra inställningarna för automatisk stavningskontroll går du till Alternativ i dialogrutan Ändra stavning
 • Automatisk stavningskontroll stöds inte om texten innehåller en effekt.
 • Stavningskontroll kan göras för en mängd olika språk utifrån det språk du har tilldelat. Om du vill använda ett visst språk markerar du texten och använder menyn Språk på panelen Tecken och anger språket för den texten.

Redigera stavningsordlistan

 1. Välj Redigera > Redigera eget lexikon.

  Redigera stavningsordlistan

 2. Gör något av följande och klicka sedan på Klart:

  • Om du vill lägga till ett ord i ordlistan skriver du ordet i textrutan och klickar på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord från ordlistan markerar du det i listan och klickar på Ta bort.

  • Om du vill ändra ett ord i ordlistan markerar du ordet i listan. Skriv sedan det nya ordet och klicka på Ändra.

Tilldela språk till text

Illustrator har funktioner för att kontrollera såväl stavning som avstavning. Lexikonet innehåller hundratusentals ord med standardavstavning. Du kan tilldela ett helt dokument ett språk eller använda ett språk för en markerad text.

Tilldela språk till text i Illustrator
Exempel på avstavning för olika språk

A. ”Glockenspiel” på engelska B. ”Glockenspiel” på traditionell tyska C. ”Glockenspiel” på reformerad tyska 

Använda ett språk på all text

 1. [Windows] Välj Redigera > Inställningar > Avstavning 
  [macOS] Välj Illustrator > Inställningar > Avstavning

 2. Välj en ordlista i listrutan Språk och klicka på OK.

Tilldela ett språk till markerad text

Välj en lämplig ordlista på menyn Språk på panelen Tecken. Om menyn Språk inte visas väljer du Visa alternativ på panelmenyn Tecken.

Unicode

I Illustrator finns stöd för Unicode, en standard som tilldelar ett unikt nummer till varje enskilt tecken oavsett vilket språk eller typ av dator du använder.

Det här gör det möjligt för en fransk designer att utforma saker för en kund i Sydkorea och skicka jobbet till en partner i USA utan att det blir problem med texten. Den amerikanske designern behöver bara aktivera rätt språk i operativsystemet, läsa in det utländska språkets teckensnitt och fortsätta med projektet.

Unicode-funktioner

Flyttbart

Bokstäver och siffror ändras inte om du flyttar filen från en arbetsstation till en annan. Om du lägger till ett utländskt språk i ett dokument så orsakar det inte några problem eftersom utländska tecken har egna beteckningar som inte stör kodningen från andra språk i samma projekt.

Plattformsoberoende

Eftersom både Windows och macOS nu stöder Unicode är det enkelt att flytta en fil mellan två plattformar. Du behöver inte längre korrekturläsa en Illustrator-fil bara för att du har flyttat den från en Windows-dator till en Mac och vice versa.

Robust

Eftersom Unicode-kompatibla teckensnitt innehåller en stor mängd potentiella tecken finns specialtecken alltid tillgängliga.

Flexibelt

Om du ersätter ett teckensnitt i ett projekt och det finns Unicode-stöd så resulterar det inte i ersatta tecken. Med ett Unicode-kompatibelt teckensnitt är ett g alltid ett g oavsett vilket teckensnitt som används.

Delta i konversationen

Ask the community

Nu har du kommit igång med stavnings- och språkordlistorna i Illustrator. 

Om du har frågor eller förslag är du välkommen att delta i Adobe Illustrator-communityn. Vi vill veta vad du tycker.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto