Kontrollera stavning

 1. Välj Redigera > Kontrollera stavning.
 2. Om du vill ange alternativ för att hitta eller ignorera ord klickar du på pilikonen längst ned i dialogrutan och anger önskade alternativ.
 3. Börja stavningskontrollen genom att klicka på Starta.
 4. När ett felstavat ord eller något annat möjligt fel påträffas, ska du göra något av följande:
  • Klicka på Ignorera eller Ignorera alla om du vill fortsätta stavningskontrollen utan att ändra något ord.

  • Välj ett ord från förslagslistan eller ange korrekt ord i den övre rutan. Klicka sedan på Ersätt om du vill ändra endast den aktuella förekomsten av det felstavade ordet. Du kan även klicka på Ersätt alla för att ersätta alla förekomster av det felstavade ordet i dokumentet.

  • Klicka på Lägg till om du vill att ordet ska läggas till i ordlistan, så att ordet inte betraktas som en felstavning nästa gång det dyker upp.

 5. När dokumentet är stavningskontrollerat klickar du på Klart.

  Obs!

  Stavningskontroll kan göras för en mängd olika språk utifrån det språk du har tilldelat.

Redigera stavningsordlistan

 1. Välj Redigera > Redigera eget lexikon.
 2. Gör något av följande och klicka på Klar:
  • Om du vill lägga till ett ord i ordlistan skriver du ordet i rutan och klickar på Lägg till.

  • Om du vill ta bort ett ord från ordlistan markerar du det i listan och klickar på Ta bort.

  • Om du vill ändra ett ord i ordlistan markerar du ordet i listan. Skriv sedan det nya ordet i rutan och klicka på Ersätt.

Tilldela språk till text

I Illustrator används språkordlistor från Proximity för både stavning och avstavning. Varje lexikon innehåller hundratusentals ord, med standardavstavning. Du kan tilldela ett språk till ett helt dokument eller använda ett språk för en markerad text.

Tilldela språk till text i Illustrator
Exempel på avstavning för olika språk

A. ”Glockenspiel” på engelska B. ”Glockenspiel” på traditionell tyska C. ”Glockenspiel” på reformerad tyska 

Använda ett språk på all text

 1. Välj Redigera > Inställningar > Avstavning (Windows) eller Illustrator > Inställningar > Avstavning (Mac OS).
 2. Välj en ordlista på menyn Språk och klicka på OK.

Tilldela ett språk till markerad text

 1. Markera texten.
 2. Välj en lämplig ordlista på menyn Språk på panelen Tecken. Om språkmenyn inte visas väljer du Visa alternativ på menyn, på panelen Tecken.

Om Unicode

I Illustrator finns stöd för Unicode, en standard som tilldelar ett unikt nummer till varje enskilt tecken oavsett vilket språk eller typ av dator du använder. Unicode är:

Flyttbart

Bokstäver och siffror ändras inte om du flyttar filen från en arbetsstation till en annan. Om du lägger till ett utländskt språk i ett dokument så orsakar det inte några problem eftersom utländska tecken har egna beteckningar som inte stör kodningen från andra språk i samma projekt.

Plattformsoberoende

Eftersom både Windows- och Macintosh-operativsystemen stöder Unicode är det enkelt att flytta en fil mellan två plattformar. Du behöver inte längre korrekturläsa en Illustrator-fil bara för att du har flyttat den från en Windows-dator till en Macintosh-dator och vice versa.

Robust

Eftersom Unicode-kompatibla teckensnitt innehåller en stor mängd potentiella tecken finns specialtecken alltid tillgängliga.

Flexibelt

Om du ersätter ett teckensnitt i ett projekt och det finns Unicode-stöd så resulterar det inte i ersatta tecken. Med ett Unicode-kompatibelt teckensnitt är ett g alltid ett g oavsett vilket teckensnitt som används.

Det här gör det möjligt för en fransk designer att utforma saker för en kund i Sydkorea och skicka jobbet till en partner i USA utan att det blir problem med texten. Den amerikanske designern behöver bara aktivera rätt språk i operativsystemet, läsa in det utländska språkets teckensnitt och fortsätta med projektet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy