PostScript-skrivare använder en PPD-fil (PostScript Printer Description) för att anpassa drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. En PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t.ex. om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerade skärmfrekvenser, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till PostScript-skrivaren eller fotosättaren fylls dialogrutan Skriv ut i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten.

Om PPD-filer

Med en PPD-fil (PostScript Printer Description) anpassar du drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. EN PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t ex om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerad rastertäthet, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till den använda PostScript-skrivaren eller fotosättaren kommer dialogrutan Skriv ut att fyllas i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten. Du kan ändra den inställningen till någon som passar dina behov. Program använder informationen från PPD-filen för att avgöra vilken PostScript-information som ska skickas till skrivaren när ett dokument skrivs ut.

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

Ändra PPD-filen

När du skriver ut till en PostScript-skrivare, PostScript-fil eller PDF-fil används automatiskt enhetens standard-PPD-fil (PostScript Printer Description). Du kan ändra den inställningen till någon som passar dina behov.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj något av följande på PPD-menyn:
  • En PPD som motsvarar den aktuella utdataenheten.

  • Annan. Du kan välja en egen PPD, till exempel en som du har fått av tryckeriet som ska användas med den speciella skrivaren. PPD-filens namn är detsamma som skrivarens eller fotosättarens namn och modell och kan innehålla filnamnstillägget .ppd (beroende på hur datorn är konfigurerad). Gå till den PPD som du vill ha, markera den och klicka på Öppna.

   Obs! Vissa PPD-funktioner som ofta finns i fotosättares PPD-filer är inte tillgängliga i dialogrutan Skriv ut i Illustrator. Om du vill ange den typen av skrivarspecifika funktioner klickar du på Inställningar (Windows) eller på Skrivare (Mac OS) i dialogrutan Skriv ut.

Lägga till en PPD-fil:

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

 1. I Windows och Mac OS väljer du en PPD-fil på samma sätt som du lägger till en skrivare. Instruktionerna för hur du väljer en PPD-fil skiljer sig åt för plattformarna. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

Skriva ut långa, avancerade banor

Om du skriver ut Adobe Illustrator-filer som innehåller överdrivet långa eller komplicerade banor kanske inte filen skrivs ut, och du kan få limitcheck-felmeddelanden från skrivaren. Om du vill förenkla långa, avancerade banor kan du dela upp dem i två eller fler olika banor. Du kan också ändra antalet linjesegment som används för att approximera kurvor och justera utskriftsupplösningen.

Ändra antalet linjesegment som används när vektorobjekt skrivs ut

Kurvor i teckningen definieras av PostScript-tolken som små rätlinjiga segment. Ju smalare linjesegment, desto tydligare kurva. När antalet linjesegment ökas, ökar också kurvans komplexitet. Beroende på skrivaren och den mängd minne den har, kan en kurva vara för komplicerad för att en PostScript-tolk ska kunna rastrera den. Det kan leda till ett PostScript-fel och att kurvan inte kan skrivas ut.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Markera Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. Avmarkera Automatiskt och ställ in precisionen för kurvor med hjälp av skjutreglaget för avvikelse.

  En lägre inställning (mot Kvalitet) ger fler, mindre rätlinjiga segment som ligger närmare kurvan. En högre inställning (mot Hastighet) ger längre och färre linjesegment, skapar en mindre exakt kurva men ger högre prestanda.

Dela banor för utskrift

I Illustrator behandlas delade banor i en teckning som separata objekt. Vill du göra ändringar i teckningen efter det att en bana har delats upp, måste du antingen arbeta med de separata formerna eller återförena banorna för att behandla bilden som en form igen.

Ett tips är att spara en kopia av den ursprungliga teckningen innan du delar banor. På så sätt kan du fortfarande arbeta med den odelade originalfilen om det skulle behövas.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill dela en linjerad bana använder du saxverktyget .

  • Om du vill dela en stansad bana väljer du Objekt > Stansade banor > Frigör, och tar bort den stansade banan. Klipp sedan banan i bitar med saxen och definiera om bitarna som stansade banor.

  • Om du vill dela en mask väljer du Objekt > Urklippsmask > Frigör, och tar bort masken. Klipp sedan banan i bitar med saxen och definiera om bitarna som masker.

   Tips! Om du vill återförena en bana som du har delat, markerar du alla bitarna som utgjorde det ursprungliga objektet och klickar på knappen Lägg till i formområde på panelen Banhanteraren. Banan återförenas med en fästpunkt placerad vid varje skärningspunkt där banan har skarvats ihop.

Styra hur teckensnitt laddas ned till en skrivare

Teckensnitt som är installerade i en skrivare lagras i en skrivares minne eller på en hårddisk som är kopplad till skrivaren. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan sparas antingen i en skrivare eller i en dator. Punktuppbyggda teckensnitt sparas bara i en dator. Teckensnitt hämtas till Illustrator då de behövs, förutsatt att de är installerade på datorns hårddisk.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut, och markera ett nedladdningsalternativ:

  Ingen

  En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns den information om var teckensnittet ska användas som behövs för rippen eller efterbearbetningen. Alternativet används om teckensnittet finns installerat i skrivaren eller tryckpressen. TrueType-teckensnitt är namngivna enligt det PostScript-namn som ingår i teckensnittet, men tolkningen av de här namnen fungerar inte på alla enheter. Om du vill vara säker på att TrueType-teckensnitt tolkas på rätt sätt kan du använda något av de andra alternativen för att ladda ned teckensnitt.

  Delmängd

  Bara de tecken (specialtecken) som används i dokumentet laddas ned. Specialtecknen laddas ned en gång för varje sida. Med det här alternativet får du normalt snabba och kompakta PostScript-filer för dokument med en sida, eller för korta dokument utan stora textmängder.

  Fullständig

  Alla teckensnitt som behövs i dokumentet laddas ned när utskriften påbörjas. Det här alternativet ger snabbare och mindre PostScript-filer för flersidiga dokument.

  Obs! Vissa teckensnittstillverkare har vissa begränsningar för inbäddning av teckensnittsfiler. Begränsningarna gäller kopiering av teckensnittsprogram. Du måste följa gällande upphovsrättslag och villkoren i licensavtalet. För teckensnittsprogram som licensierats från Adobe, har du enligt licensavtalet rätt att ta en kopia av de teckensnitt du har använt för en viss fil till ett tryckeri eller annan serviceleverantör, och serviceleverantören får använda dessa teckensnitt för att behandla din fil, förutsatt att du har informerats av serviceleverantören om dennes rätt att använda denna programvara. För andra teckensnittsprogram måste du begära tillstånd från leverantören.

Ändra PostScript-nivån för utskrift

När du skriver ut till en PostScript- eller PDF-fil väljs PostScript-nivån för utdataenheten automatiskt. Om du vill ändra PostScript-nivån eller dataformatet för PostScript-filer gör du så här:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Markera Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För PostScript väljer du kompatibilitetsnivå med tolkarna i PostScript-utdataenheter.

  Nivå 2 förbättrar utskriftshastigheten och utdatakvaliteten för grafik som skrivs ut på en utdataenhet med PostScript Level 2 eller högre. Nivå 3 ger den bästa hastigheten och utdatakvaliteten för en PostScript 3-enhet.

 5. (Valfritt) Om du väljer Adobe PostScript®-fil som skrivare väljer du ett dataformatalternativ som anger hur bilddata ska skickas från datorn till skrivaren.

  Binära exporterar bilddata som binär kod vilket är mer kompakt än ASCII men kanske inte kompatibelt med alla system. ASCII exporterar bilddata som ASCII-text, vilket är kompatibelt med äldre nätverk och parallellkopplade skrivare. Detta är oftast det bästa valet för grafik som används på flera plattformar. Det är också det bästa alternativet för dokument som bara används i Mac OS.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy