Användarhandbok Avbryt

PostScript-utskrift

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktygsfält
   4. Standardkortkommandon
   5. Anpassa kortkommandon
   6. Introduktion till ritytor
   7. Hantera ritytor
   8. Anpassa arbetsytan
   9. Egenskapspanelen
   10. Ange inställningar
   11. Toucharbetsytan
   12. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   13. Återställa, ångra, visa händelser och automatisera
   14. Rotera vy
   15. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   16. Tillgänglighet i Illustrator
   17. Säkert läge
   18. Visa illustrationer
   19. Använda Touch Bar med Illustrator
   20. Filer och mallar
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Verktygsöversikt
   2. Markeringsverktyg
    1. Markering
    2. Direktmarkering
    3. Gruppmarkering
    4. Trollstav
    5. Lasso
    6. Rityta
   3. Navigeringsverktyg
    1. Hand
    2. Rotera vyn
    3. Zooma
   4. Målningsverktyg
    1. Övertoning
    2. Nät
    3. Formbyggaren
   5. Textverktyg
    1. Text
    2. Text på bana
    3. Lodrät text
   6. Ritverktyg
    1. Ritstift
    2. Lägg till fästpunkt
    3. Ta bort fästpunkt
    4. Fästpunkt
    5. Krökning
    6. Linjesegment
    7. Rektangel
    8. Rundad rektangel
    9. Oval
    10. Polygon
    11. Stjärna
    12. Pensel
    13. Plumppensel
    14. Penna
    15. Shaper
    16. Segment
   7. Ändringsverktyg
    1. Rotera
    2. Spegla
    3. Skalförändra
    4. Skeva
    5. Bredd
    6. Omforma fritt
    7. Pipett
    8. Övergång
    9. Suddgummi
    10. Sax
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Mappa en teckning över 3D-objekt
   4. Skapa 3D-objekt
   5. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Format
   1. Lägg till text och jobba med textobjekt
   2. Skapa punktlistor och numrerade listor
   3. Hantera textområde
   4. Teckensnitt och typografi
   5. Formatera text
   6. Importera och exportera text
   7. Formatera stycken
   8. Specialtecken
   9. Skapa text på en bana
   10. Tecken- och styckeformat
   11. Flikar
   12. Text och tecken
   13. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   14. Uppdatera text från Illustrator 10
   15. Arabisk och hebreisk text
   16. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   17. Skapa 3D-texteffekter
   18. Kreativ typografisk design
   19. Skalförändra och rotera text
   20. Rad- och teckenavstånd
   21. Avstavning och radbrytningar
   22. Textförbättringar
   23. Stavnings- och språkordlistor
   24. Formatera asiatiska tecken
   25. Dispositioner för asiatisk skrift
   26. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   27. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Montera flera filer
   2. Hantera länkade och inbäddade filer
   3. Länkinformation
   4. Ångra inbäddning av bilder
   5. Importera teckningar från Photoshop
   6. Importera bitmappsbilder
   7. Importera Adobe PDF-filer
   8. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Filformat som stöds
  5. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  6. Problem med Wacom-enheter
  7. Problem med DLL-filer
  8. Minnesproblem
  9. Problem med preferensfilen
  10. Problem med teckensnitt
  11. Skrivarproblem
  12. Skicka en kraschrapport till Adobe
  13. Förbättra prestandan för Illustrator

PostScript-skrivare använder en PPD-fil (PostScript Printer Description) för att anpassa drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. En PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t.ex. om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerade skärmfrekvenser, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till PostScript-skrivaren eller fotosättaren fylls dialogrutan Skriv ut i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten.

Om PPD-filer

Med en PPD-fil (PostScript Printer Description) anpassar du drivrutinens funktionssätt efter den specifika PostScript-skrivaren. EN PPD-fil innehåller information om utdataenheten, t ex om teckensnitt som är installerade på skrivaren, tillgängliga storlekar och utskriftsorienteringar för utdatamedier, optimerad rastertäthet, rastervinklar, upplösning och kapacitet för färgutdata. Det är viktigt att ange rätt PPD-fil innan du skriver ut. När du väljer den PPD-fil som hör till den använda PostScript-skrivaren eller fotosättaren kommer dialogrutan Skriv ut att fyllas i med de tillgängliga inställningarna för utdataenheten. Du kan ändra den inställningen till någon som passar dina behov. Program använder informationen från PPD-filen för att avgöra vilken PostScript-information som ska skickas till skrivaren när ett dokument skrivs ut.

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

Ändra PPD-filen

När du skriver ut till en PostScript-skrivare, PostScript-fil eller PDF-fil används automatiskt enhetens standard-PPD-fil (PostScript Printer Description). Du kan ändra den inställningen till någon som passar dina behov.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj något av följande på PPD-menyn:
  • En PPD som motsvarar den aktuella utdataenheten.

  • Annan. Du kan välja en egen PPD, till exempel en som du har fått av tryckeriet som ska användas med den speciella skrivaren. PPD-filens namn är detsamma som skrivarens eller fotosättarens namn och modell och kan innehålla filnamnstillägget .ppd (beroende på hur datorn är konfigurerad). Gå till den PPD som du vill ha, markera den och klicka på Öppna.

   Obs! Vissa PPD-funktioner som ofta finns i fotosättares PPD-filer är inte tillgängliga i dialogrutan Skriv ut i Illustrator. Om du vill ange den typen av skrivarspecifika funktioner klickar du på Inställningar (Windows) eller på Skrivare (Mac OS) i dialogrutan Skriv ut.

Lägga till en PPD-fil:

Vi på Adobe rekommenderar att du hämtar den senaste versionen av PPD-filen för din utdataenhet från tillverkaren. Då får du det bästa utskriftsresultatet. Många tryckleverantörer och professionella tryckerier har PPD-filer för de fotosättare som de använder. Var noga med att spara PPD-filer på den plats som operativsystemet kräver. Mer information finns i dokumentationen för det operativsystem som du använder.

 1. I Windows och Mac OS väljer du en PPD-fil på samma sätt som du lägger till en skrivare. Instruktionerna för hur du väljer en PPD-fil skiljer sig åt för plattformarna. Mer information finns i dokumentationen för operativsystemet.

Skriva ut långa, avancerade banor

Om du skriver ut Adobe Illustrator-filer som innehåller överdrivet långa eller komplicerade banor kanske inte filen skrivs ut, och du kan få limitcheck-felmeddelanden från skrivaren. Om du vill förenkla långa, avancerade banor kan du dela upp dem i två eller fler olika banor. Du kan också ändra antalet linjesegment som används för att approximera kurvor och justera utskriftsupplösningen.

Ändra antalet linjesegment som används när vektorobjekt skrivs ut

Kurvor i teckningen definieras av PostScript-tolken som små rätlinjiga segment. Ju smalare linjesegment, desto tydligare kurva. När antalet linjesegment ökas, ökar också kurvans komplexitet. Beroende på skrivaren och den mängd minne den har, kan en kurva vara för komplicerad för att en PostScript-tolk ska kunna rastrera den. Det kan leda till ett PostScript-fel och att kurvan inte kan skrivas ut.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Markera Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. Avmarkera Automatiskt och ställ in precisionen för kurvor med hjälp av skjutreglaget för avvikelse.

  En lägre inställning (mot Kvalitet) ger fler, mindre rätlinjiga segment som ligger närmare kurvan. En högre inställning (mot Hastighet) ger längre och färre linjesegment, skapar en mindre exakt kurva men ger högre prestanda.

Dela banor för utskrift

I Illustrator behandlas delade banor i en teckning som separata objekt. Vill du göra ändringar i teckningen efter det att en bana har delats upp, måste du antingen arbeta med de separata formerna eller återförena banorna för att behandla bilden som en form igen.

Ett tips är att spara en kopia av den ursprungliga teckningen innan du delar banor. På så sätt kan du fortfarande arbeta med den odelade originalfilen om det skulle behövas.

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill dela en linjerad bana använder du saxverktyget .

  • Om du vill dela en stansad bana väljer du Objekt > Stansade banor > Frigör, och tar bort den stansade banan. Klipp sedan banan i bitar med saxen och definiera om bitarna som stansade banor.

  • Om du vill dela en mask väljer du Objekt > Urklippsmask > Frigör, och tar bort masken. Klipp sedan banan i bitar med saxen och definiera om bitarna som masker.

   Tips! Om du vill återförena en bana som du har delat, markerar du alla bitarna som utgjorde det ursprungliga objektet och klickar på knappen Lägg till i formområde på panelen Banhanteraren. Banan återförenas med en fästpunkt placerad vid varje skärningspunkt där banan har skarvats ihop.

Styra hur teckensnitt laddas ned till en skrivare

Teckensnitt som är installerade i en skrivare lagras i en skrivares minne eller på en hårddisk som är kopplad till skrivaren. Type 1- och TrueType-teckensnitt kan sparas antingen i en skrivare eller i en dator. Punktuppbyggda teckensnitt sparas bara i en dator. Teckensnitt hämtas till Illustrator då de behövs, förutsatt att de är installerade på datorns hårddisk.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du en PostScript-skrivare, Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Välj Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut, och markera ett nedladdningsalternativ:

  Ingen

  En referens till teckensnittet i PostScript-filen tas med. Där finns den information om var teckensnittet ska användas som behövs för rippen eller efterbearbetningen. Alternativet används om teckensnittet finns installerat i skrivaren eller tryckpressen. TrueType-teckensnitt är namngivna enligt det PostScript-namn som ingår i teckensnittet, men tolkningen av de här namnen fungerar inte på alla enheter. Om du vill vara säker på att TrueType-teckensnitt tolkas på rätt sätt kan du använda något av de andra alternativen för att ladda ned teckensnitt.

  Delmängd

  Bara de tecken (specialtecken) som används i dokumentet laddas ned. Specialtecknen laddas ned en gång för varje sida. Med det här alternativet får du normalt snabba och kompakta PostScript-filer för dokument med en sida, eller för korta dokument utan stora textmängder.

  Fullständig

  Alla teckensnitt som behövs i dokumentet laddas ned när utskriften påbörjas. Det här alternativet ger snabbare och mindre PostScript-filer för flersidiga dokument.

  Obs! Vissa teckensnittstillverkare har vissa begränsningar för inbäddning av teckensnittsfiler. Begränsningarna gäller kopiering av teckensnittsprogram. Du måste följa gällande upphovsrättslag och villkoren i licensavtalet. För teckensnittsprogram som licensierats från Adobe, har du enligt licensavtalet rätt att ta en kopia av de teckensnitt du har använt för en viss fil till ett tryckeri eller annan serviceleverantör, och serviceleverantören får använda dessa teckensnitt för att behandla din fil, förutsatt att du har informerats av serviceleverantören om dennes rätt att använda denna programvara. För andra teckensnittsprogram måste du begära tillstånd från leverantören.

Ändra PostScript-nivån för utskrift

När du skriver ut till en PostScript- eller PDF-fil väljs PostScript-nivån för utdataenheten automatiskt. Om du vill ändra PostScript-nivån eller dataformatet för PostScript-filer gör du så här:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. För Skrivare väljer du Adobe PostScript®-fil eller Adobe PDF.
 3. Markera Grafik till vänster i dialogrutan Skriv ut.
 4. För PostScript väljer du kompatibilitetsnivå med tolkarna i PostScript-utdataenheter.

  Nivå 2 förbättrar utskriftshastigheten och utdatakvaliteten för grafik som skrivs ut på en utdataenhet med PostScript Level 2 eller högre. Nivå 3 ger den bästa hastigheten och utdatakvaliteten för en PostScript 3-enhet.

 5. (Valfritt) Om du väljer Adobe PostScript®-fil som skrivare väljer du ett dataformatalternativ som anger hur bilddata ska skickas från datorn till skrivaren.

  Binära exporterar bilddata som binär kod vilket är mer kompakt än ASCII men kanske inte kompatibelt med alla system. ASCII exporterar bilddata som ASCII-text, vilket är kompatibelt med äldre nätverk och parallellkopplade skrivare. Detta är oftast det bästa valet för grafik som används på flera plattformar. Det är också det bästa alternativet för dokument som bara används i Mac OS.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto