I Adobe Illustrator används vanligtvis den standardsidstorlek som bestäms av den valda skrivarens PPD-fil. Men du kan ändra storlek till någon av dem i listan i PPD-filen, eller ange stående (vertikal) eller liggande (horisontell) orientering. Den största pappersstorlek du kan ange beror på hur stor bildytan är som kan projiceras i fotosättaren.

Obs! Om du ändrar sidstorleken och orienteringen i dialogrutan Skriv ut gäller inställningarna bara för utskrifter. Om du vill ändra sidstorleken eller orienteringen för en rityta använder du dialogrutan Alternativ för rityta eller ritytealternativen på kontrollpanelen. (Se Redigera ritytor.)

 

Tänk på följande när du anger sidstorlek och orientering:

 • Om du väljer en annan storlek (om du till exempel ändrar från US Letter till US Legal) ändras teckningens position i förhandsvisningsfönstret. Det beror på att hela den skrivbara ytan för det valda materialet visas i förhandsvisningen. Ändrar du materialstorleken skalförändras förhandsvisningen automatiskt för att få med hela den skrivbara ytan.

  Obs! Den skrivbara ytan kan variera mellan olika PPD-filer, även för samma materialstorlekar (t.ex. US Letter), eftersom olika skrivare och fotosättare definierar de skrivbara ytorna olika.

 • Sidans standardplacering på filmen eller papperet beror på den fotosättare som används för att skriva ut.

 • Se till att materialstorleken är tillräcklig för att rymma hela teckningen samt ytmärken, passmärken och annan nödvändig utskriftsinformation. Du sparar på film eller papper i en fotosättare om du väljer den minsta pappersstorlek där teckningen och den nödvändiga utskriftsinformationen får plats.

 • Om den längsta sidan av din skrivbara yta får plats i fotosättaren, kan du spara mycket film eller papper genom att använda Omvänd eller ändra orienteringen för utskriften. Mer information finns i dokumentationen för din skrivare.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut.
 2. Välj en sidstorlek på storleksmenyn. De sidor som du kan välja mellan bestäms av den aktuella skrivaren och PPD-filen. Du kan välja Egen och ange en egen sidstorlek i textrutorna för bredd och höjd, förutsatt att detta fungerar med skrivarens PPD-fil.
 3. Klicka på en orienteringsknapp och ange sidans riktning:

  Stående uppåt

  Skriver ut i stående orientering, översidan upp.

  Liggande vänster

  Skriver ut i liggande orientering, roterat till vänster.

  Stående nedåt

  Skriver ut i stående orientering, upp och ned.

  Liggande höger

  Skriver ut i liggande orientering, roterat till höger.

 4. (Valfritt) Välj Omvänd om du vill rotera teckningen i 90 grader. Om du vill använda det här alternativet måste du använda en PPD som kan hantera omvänd utskrift och egna sidstorlekar.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy