När du startar Adobe Illustrator laddas de plugin-program, teckensnitt, drivrutiner och andra tredjepartselement som krävs för att programmet ska fungera korrekt. Tidigare kraschade Illustrator när ett fel uppstod, till exempel ett skadat teckensnitt, och det var svårt att se vad som orsakade problemet.

Säkert läge är en ny funktion som:

 • Hjälper dig att diagnostisera och felsöka problemområdet så att du får möjlighet att åtgärda problemen.
 • Identifierar orsaken till en krasch, förhindrar att den felaktiga filen läses in med Illustrator och listar olika element som orsakar problem när Illustrator startas om.
 • Gör att Illustrator kan starta även om det finns teckensnitt, plugin-program eller annat som kan orsaka krascher.

När Illustrator körs i Säkert läge fungerar det som vanligt, men de inaktiverade objekten kan inte användas i programmet. Om till exempel ett teckensnitt är skadat visar inte Illustrator det teckensnittet som ett tillgängligt alternativ som du kan använda för textelement.

Arbetsflöde i Säkert läge

När det finns element som orsakar krascher i din Illustrator-miljö:

Arbetsflöde för Illustrator i säkert läge
Arbetsflöde för Illustrator i säkert läge

Använda Säkert läge

Obs!

Steg 1 i det här tillvägagångssättet förutsätter att Illustrator har fungerat normalt fram till nu.  

 1. Starta Illustrator. Om Illustrator upptäcker en fil som är skadad eller orsakar fel avslutas programmet.

 2. Gör något av följande:

  • Windows: Starta om Illustrator.
  • Mac: Välj Öppna på nytt.
  Exempel på ett fel på en Mac-dator

 3. När Illustrator har startats om kan du:

  • Välja Kör diagnostik för att växla till Säkert läge för Illustrator och få hjälp med att felsöka problemet.
  • Välja Starta Illustrator och försöka starta Illustrator som vanligt igen.
  Klicka på Kör diagnostik om du vill ange Säkert läge

 4. (Det här steget kan upprepas flera gånger) Illustrator startas om. Om ett fel hittas identifieras orsaken till felet (teckensnitt, drivrutin, plugin-program) och inaktiveras så att Illustrator kan startas.

  I Säkert läge visas förloppet för diagnostiktester på Illustrator-startskärmen

  Obs!

  Det här steget upprepas för varje fil som kan orsaka krascher och som Illustrator hittar. Avbryt inte diagnostiktesterna.

 5. När alla filer som kan orsaka krascher har isolerats och listats genom de olika diagnostikstegen, startar Illustrator i Säkert läge.

 6. När Illustrator startas visas en lista över alla plugin-program, teckensnitt och drivrutiner som gör att programmet kraschar i dialogrutan Säkert läge. Välj steg 7 eller steg 8.

  Markera åtgärdade problem i dialogrutan Säkert läge

 7. (Alternativ 1 av 2) Åtgärda fel:

  1. Klicka på en rad i listan.

  2. Mer information finns under Felsökningstips.

   Mer diagnostikinformation finns under Felsökningstips

  3. Följ de här tipsen och välj vad du vill göra, till exempel ersätta ett teckensnitt, uppdatera ett plugin-program eller avinstallera objekt som orsakar fel.

  4. Om du tror att felet har åtgärdats markerar du kryssrutan vid raden.

  5. Klicka på Aktivera vid omstart, spara ditt arbete och starta om Illustrator.

 8. (Alternativ 2 av 2). Fortsätta i Säkert läge: Klicka på Stäng i dialogrutan Säkert läge (steg 6) om du vill fortsätta köra i Säkert läge. Alla filer som kan orsaka fel är inaktiverade.

Obs!

Du kan när som helst visa dialogrutan Säkert läge genom att klicka på länken Säkert läge i appfältet. Du kan också klicka på Hjälp > Säkert läge om du vill använda dialogrutan Säkert läge.

Öppna dialogrutan Säkert läge för att felsöka

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy