Användarhandbok Avbryt

Säkert läge

 1. Användarhandbok för Illustrator
 2. Lär känna Illustrator
  1. Introduktion till Illustrator
   1. Nyheter i Illustrator
   2. Vanliga frågor
   3. Systemkrav för Illustrator
   4. Illustrator för Apple Silicon
  2. Arbetsyta
   1. Grundläggande om arbetsytan
   2. Skapa dokument
   3. Verktyg
   4. Anpassa kortkommandon
   5. Ritytor
   6. Anpassa arbetsytan
   7. Egenskapspanelen
   8. Ange inställningar
   9. Toucharbetsytan
   10. Stöd för Microsoft Surface Dial i Illustrator
   11. Återställa, ångra och automatisera
   12. Rotera vyn
   13. Linjaler, stödraster och stödlinjer
   14. Tillgänglighet i Illustrator
   15. Säkert läge
   16. Visa illustrationer
   17. Använda Touch Bar med Illustrator
   18. Filer och mallar
   19. Synka inställningar med hjälp av Adobe Creative Cloud
  3. Verktyg i Illustrator
   1. Markering
    1. Översikt
    2. Markering
    3. Direktmarkering
    4. Lasso
    5. Rityta
   2. Navigering
    1. Översikt
    2. Zooma
    3. Rotera vyn
   3. Färg
    1. Översikt
    2. Övertoning
    3. Formbyggaren
   4. Text
    1. Översikt
    2. Text
    3. Text på bana
 3. Illustrator på iPad
  1. Introduktion till Illustrator på iPad
   1. Illustrator på iPad – översikt
   2. Vanliga frågor om Illustrator på iPad
   3. Systemkrav | Illustrator på iPad
   4. Vad du kan och inte kan göra med Illustrator på iPad
  2. Arbetsyta
   1. Illustrator på iPad-arbetsytan
   2. Touchgenvägar och touchgester
   3. Kortkommandon för Illustrator på iPad
   4. Hantera appinställningarna
  3. Dokument
   1. Arbeta med dokument i Illustrator på iPad
   2. Importera Photoshop- och Fresco-dokument
  4. Markera och ordna objekt
   1. Skapa upprepade objekt
   2. Övergångsobjekt
  5. Rita
   1. Rita och redigera banor
   2. Rita och redigera former
  6. Text
   1. Arbeta med text och teckensnitt
   2. Skapa textdesign längs en bana
   3. Lägg till egna teckensnitt
  7. Arbeta med bilder
   1. Vektorisera rasterbilder
  8. Färg
   1. Använda färger och övertoningar
 4. Molndokument
  1. Grunderna
   1. Arbeta med Illustrator-molndokument
   2. Dela och samarbeta om Illustrator-molndokument
   3. Uppgradera molnlagringen för Adobe Illustrator
   4. Illustrator-molndokument | Vanliga frågor
  2. Felsökning
   1. Felsöka problem med att skapa eller spara molndokument i Illustrator
   2. Felsöka problem med molndokument i Illustrator
 5. Lägga till och redigera innehåll
  1. Rita
   1. Grunder i ritning
   2. Redigera banor
   3. Skapa skarpa bilder
   4. Rita med pennan, krökningsverktyget eller pennverktyget
   5. Rita enkla linjer och former
   6. Bildkalkering
   7. Förenkla en bana
   8. Definiera perspektivstödraster
   9. Symbolverktyg och symboluppsättningar
   10. Justera bansegment
   11. Designa en blomma i fem enkla steg
   12. Perspektivritning
   13. Symboler
   14. Rita pixeljusterade banor för webbarbetsflöden
  2. 3D-effekter och Adobe Substance-material
   1. Adobe 3D-effekter i Illustrator
   2. Skapa 3D-grafik
   3. Skapa 3D-objekt
   4. Skapa 3D-text
  3. Färg
   1. Om färg
   2. Välj färger
   3. Använda och skapa färgrutor
   4. Justera färger
   5. Använda temapanelen i Adobe Color
   6. Färggrupper (harmonier)
   7. Färgtemapanelen
   8. Färga om teckningar
  4. Färglägga
   1. Om färgläggning
   2. Färglägg med fyllningar och linjer
   3. Direktfärgsgrupper
   4. Övertoningar
   5. Penslar
   6. Genomskinlighet och blandningslägen
   7. Tillämpa linjer på ett objekt
   8. Skapa och redigera mönster
   9. Nät
   10. Mönster
  5. Markera och ordna objekt
   1. Markera objekt
   2. Lager
   3. Gruppera och expandera objekt
   4. Flytta, justera och fördela objekt
   5. Stapla objekt    
   6. Låsa, dölja och radera objekt
   7. Duplicera objekt
   8. Rotera och spegla objekt
  6. Ändra form på objekt
   1. Beskär bilder
   2. Omforma objekt
   3. Kombinera objekt
   4. Skära ut, dela och beskära objekt
   5. Tänjning av marionett
   6. Skalförändra, skeva och förvränga objekt
   7. Övergångsobjekt
   8. Omforma med hjälp av omslag
   9. Ändra form på objekt med effekter
   10. Skapa nya former med verktygen Shaper och Formbyggare
   11. Arbeta med live-hörn
   12. Förbättrade arbetsflöden för att ändra form på objekt med stöd för touch
   13. Redigera urklippsmasker
   14. Live-former
   15. Skapa former med hjälp av verktyget Formbyggare
   16. Global redigering
  7. Text
   1. Skapa text
   2. Teckensnitt och typografi
   3. Formatera text
   4. Importera och exportera text
   5. Formatera stycken
   6. Specialtecken
   7. Skapa text på en bana
   8. Tecken- och styckeformat
   9. Flikar
   10. Text och tecken
   11. Sök efter saknade teckensnitt (Typekit-arbetsflöde)
   12. Uppdatera text från Illustrator 10
   13. Arabisk och hebreisk text
   14. Teckensnitt | Vanliga frågor och felsökningstips
   15. Skapa 3D-texteffekter
   16. Kreativ typografisk design
   17. Skalförändra och rotera text
   18. Rad- och teckenavstånd
   19. Avstavning och radbrytningar
   20. Textförbättringar
   21. Stavnings- och språkordlistor
   22. Formatera asiatiska tecken
   23. Dispositioner för asiatisk skrift
   24. Skapa textdesign med övergångar mellan objekt
   25. Skapa en textaffisch med Bildkalkering
  8. Skapa specialeffekter
   1. Arbeta med effekter
   2. Grafikformat
   3. Skapa en skugga
   4. Utseendeattribut
   5. Skapa skisser och mosaik
   6. Skuggor, glöd och ludd
   7. Sammanfattning av effekter
  9. Webbgrafik
   1. Bästa sätten att skapa webbgrafik
   2. Diagram
   3. SVG
   4. Skapa animeringar
   5. Segment och bildscheman
 6. Importera, exportera och spara
  1. Importera
   1. Importera teckningsfiler
   2. Importera bitmappsbilder
   3. Importera teckningar från Photoshop
   4. Montera flera filer | Illustrator CC
   5. Ångra inbäddning av bilder
   6. Importera Adobe PDF-filer
   7. Importera EPS-, DCS- och AutoCAD-filer
   8. Länkinformation
  2. Creative Cloud Libraries i Illustrator 
   1. Creative Cloud Libraries i Illustrator
  3. Spara
   1. Spara teckningar
  4. Exportera
   1. Använda Illustrator-bilder i Photoshop
   2. Exportera teckningar
   3. Samla resurser och exportera gruppvis
   4. Packa filer
   5. Skapa Adobe PDF-filer
   6. Extrahera CSS | Illustrator CC
   7. Adobe PDF-alternativ
   8. Filinformation och metadata
 7. Skriva ut
  1. Förbereda för utskrift
   1. Ange utskriftsinställningar för dokument
   2. Ändra sidstorlek och orientering
   3. Ange skärmärken för beskärning eller justering
   4. Kom igång med stora arbetsytor
  2. Skriva ut
   1. Övertryck
   2. Skriva ut med färghantering
   3. PostScript-utskrift
   4. Utskriftsförinställningar
   5. Utskriftsmärken och utfall
   6. Skriva ut och spara genomskinliga teckningar
   7. Svällning
   8. Skriva ut färgseparationer
   9. Skriva ut övertoningar, nätövertoningar och färgövergångar
   10. Vitt övertryck
 8. Automatisera uppgifter
  1. Datasammanfogning med hjälp av panelen Variabler
  2. Automatisering med skript
  3. Automatisering med funktionsmakron
 9. Felsökning 
  1. Problem med krascher
  2. Återställ filer efter kraschar
  3. Filproblem
  4. Problem med GPU-enhetsdrivrutiner
  5. Problem med Wacom-enheter
  6. Problem med DLL-filer
  7. Minnesproblem
  8. Problem med preferensfilen
  9. Problem med teckensnitt
  10. Skrivarproblem
  11. Skicka en kraschrapport till Adobe

När du startar Adobe Illustrator laddas de plugin-program, teckensnitt, drivrutiner och andra tredjepartselement som krävs för att programmet ska fungera korrekt. Tidigare kraschade Illustrator när ett fel uppstod, till exempel ett skadat teckensnitt, och det var svårt att se vad som orsakade problemet.

Säkert läge är en ny funktion som

 • hjälper dig att diagnostisera och felsöka problemområdet så att du får möjlighet att åtgärda problemen
 • identifierar orsaken till en krasch, förhindrar att den felaktiga filen läses in med Illustrator och listar olika element som orsakar problem när Illustrator startas om
 • gör att Illustrator kan starta även om det finns teckensnitt, plugin-program eller annat som kan orsaka krascher.

När Illustrator körs i Säkert läge fungerar det som vanligt, men de inaktiverade objekten kan inte användas i programmet. Om till exempel ett teckensnitt är skadat visar inte Illustrator det teckensnittet som ett tillgängligt alternativ som du kan använda för textelement.

Arbetsflöde i Säkert läge

När det finns element som orsakar krascher i din Illustrator-miljö:

Arbetsflöde för Illustrator i säkert läge
Arbetsflöde för Illustrator i säkert läge

Följ anvisningarna i Säkert läge

Obs!

Steg 1 i det här tillvägagångssättet förutsätter att Illustrator har fungerat normalt fram till nu.  

 1. Starta Illustrator. Om Illustrator upptäcker en fil som är skadad eller orsakar fel avslutas programmet.

 2. Gör något av följande:

  • Windows: Starta om Illustrator.
  • Mac: Välj Öppna igen.
  Exempel på ett fel på en Mac-dator
  Exempel på ett fel på en Mac-dator

 3. När Illustrator har startats om kan du

  • välja Kör diagnostik för att växla till Säkert läge för Illustrator och få hjälp med att felsöka problemet
  • Välj Starta Illustrator och försök starta Illustrator som vanligt igen.
 4. (Det här steget kan upprepas flera gånger) Illustrator startas om. Om ett fel hittas identifieras orsaken till felet (teckensnitt, drivrutin, plugin-program) och inaktiveras så att Illustrator kan startas.

  Illustrators startskärm i säkert läge
  I Säkert läge visas förloppet för diagnostiktester på Illustrator-startskärmen

  Obs!

  Det här steget upprepas för varje fil som kan orsaka krascher och som Illustrator hittar. Avbryt inte diagnostiktesterna.

 5. När alla filer som kan orsaka krascher har isolerats och listats genom de olika diagnostikstegen, startas Illustrator i Säkert läge.

 6. När Illustrator startas visas en lista över alla plugin-program, teckensnitt och drivrutiner som gör att programmet kraschar i dialogrutan Säkert läge. Välj steg 7 eller steg 8.

  Markera åtgärdade problem i dialogrutan Säkert läge
  Markera åtgärdade problem i dialogrutan Säkert läge

 7. (Alternativ 1 av 2) Åtgärda fel:

  1. Klicka på en rad i listan.

  2. Mer information finns under Felsökningstips.

   Diagnostikinformation i området Felsökningstips
   Mer diagnostikinformation finns under Felsökningstips

  3. Följ de här tipsen och välj vad du vill göra, till exempel ersätta ett teckensnitt, uppdatera ett plugin-program eller avinstallera objekt som orsakar fel.

  4. Markera kryssrutan vid raden om du tror att felet har åtgärdats.

  5. Klicka på Aktivera vid omstart, spara ditt arbete och starta om Illustrator.

 8. (Alternativ 2 av 2). Fortsätta i Säkert läge: Klicka på Stäng i dialogrutan Säkert läge (steg 6) om du vill fortsätta köra i Säkert läge. Alla filer som kan orsaka fel är inaktiverade.

Obs!

Du kan när som helst visa dialogrutan Säkert läge genom att klicka på länken Säkert läge i appfältet. Du kan också klicka på Hjälp > Säkert läge om du vill använda dialogrutan Säkert läge.

Öppna dialogrutan Säkert läge för att felsöka
Öppna dialogrutan Säkert läge för att felsöka

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto